Andakt och Betraktelse / Andakt och Betraktelse
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
21096365 livnära texter för ett helt år150.00
34076Adolfson Artur / Sådana hör Guds rike till. Betraktelser för barn30.00
24066Agebjörn Lars Kärrlander Emma / Så börjar vi dagen Del 2 Morgonandakter30.00
84589Ahlberg Alf m.fl. / Tio Guds bud och vår tid. Radiomorgonböner 2-13 mars 1954.50.00
80157Ahlberg P A / På vägen hemåt Valda stycken Betraktelser och berättelser95.00
85347Alberius Anders / Från Askonsdag till Påsk En vandring genom fastan35.00
27635Almgren Efr. / Den osynliga verkligheten. Andaktstunder i radio55.00
31538Andersen Øivind / Guds Ord ger svaret150.00
85088Ané Kerstin / Ordet är dig nära Livsbetraktelser45.00
15254Appelberg Henrik Adolf / Tröst och frid Dagliga betraktelser för en månad Ur efterlämnade brev och anteckningar85.00
23411Arbin Erik (Red) / Det trygga ordet Radions morgonandakter i urval95.00
12883Arbin Erik (Red) / Evigheten och vardagen Ett urval morgonandakter hållna i radio under 194430.00
32244Arbin Erik (Red) / I morgonens port Ett urval morgonandakter hållna i radio under 194330.00
70102Arbman Ingvar / Upptakt Morgonandakter för skolungdom Morgonsamling 735.00
29476Arvidson Th. / Från Advent till Pingst Andaktstunder i radio45.00
575782Backman Lorentz / Var morgon jag månde betänka75.00
12128Bangley Bernard (Red.) / Närmare Guds hjärta100.00
34600Benedictus / Påskpilgrimmen - Meditationer under den heliga påskhögtiden90.00
60400Bengel J.A / Evighetstankar65.00
20011Beskow G.E / Betraktelser för hvar dag i året 75.00
82415Bexell Ingeborg / Tankar i morgonväkt En samling morgonandakter75.00
55001Björk knut / Konungen och åsnan Korta artiklar till uppbyggelse70.00
575341Blennow Hugo / Jesu efterföljelse Bibelstudier - Andakter Kyrkokunskap Handledning för det kristna livet50.00
22306Blennow Hugo / Jesu korsväg Andakter90.00
14022Blomberg Gösta / Summan av allt = Kristus35.00
84405Bohlin Torsten / Den fria människan. För andakten.40.00
28641Bohlin Torsten / Ett budskap Söndagsandakter60,00
84456Bohlin Torsten / Ett budskap Söndagsandakter75.00
85483Booth Bramwell / Brinnande hjärtan - Betraktelser för varje dag90.00
50005Borelius Margareta / På vandring uppåt Andaktsstunder med ungdom55.00
82301Borelius Margareta / På vandring uppåt Andaktsstunder med ungdom50.00
85862Borgvall A E / Stilla inför herren. En liten handräckning till de unga tillägnad Sveriges konfirmander. Korta betraktelser inför kyrkoårets sön- och helgdagar samt vid några särskilda tillfällen.50,00
83878Borgvall A E/ Inför högtid45.00
53402Brattgård Helge / Du och arbetet Radioandakter35.00
53938Braun John A / Närmare Jesus, Andakter om Frälsarens verksamhet i Galilen100.00
14467Brundin - Sturfält / Morgonandakter 35.00
15201Bryhagen Åsa / Mitt namn är här Meditationer i kyrkorummet25.00
11562Carleberg Gösta / Guds hand Morgonandakter med skolungdom35.00
80265Carlquist Jan / Vecka för vecka 55.00
83619Chadwick Jennifer L Renouf Jennifer Taylor Linda C / Familjeandakter under ett år35.00
91281Chapman Gary / Andaktsboken Kärlekens språk 5 Minuter varje dag110.00
70329Cowman Chas. E. / Consolation100.00
BOD199Cowman Chas. E. / Källor i öknen45.00
575717Cowman Chas. E. / Källor i öknen45.00
14559Creutzberg Amadeus / Betraktelser85.00
82279Cronhielm A, Ekenstierna F / Kring Lifvets ord Strödda tankar samlade och ordnade till dagliga betraktelser100.00
85391Dahlby Fritiof , Olle Rahm / Scoutandakt Andaktsbok för scoutledare och scouter50.00
71660Dalid Gudrun / Ögonblicksbilder25.00
14073Danell Sven / Dagpostilla Med korta betraktelser över kyrkoårets texter25.00
72614Danell Sven / Kyrkoårets vardag75.00
72620Danell Sven / Levande källsprång70.00
71734Doros Theo / De sju punkternas bok65.00
33252Edén G / Rosor bland livets törne Korta Betraktelser55.00
31890Edwall Pehr / Kort sagt Andakt i arbetskretsen100,00
23385Eklund Anders / Frågar nå´n efter mig?40.00
15143Elander Caisy / Vägen till trygghet Betraktelser för ungdom30.00
17097Engström Olle / Med Jesus i kastvindarna Andakter25.00
14411Ericson - Liljeström / Morgonböner för skolan Första samlingen.55.00
14437Eriksson Linné / Den kristna linjen Radioandakter35.00
14431Fjellbu Arne / Av barns och spenabarns mun35.00
32670Fosdick H E / I mästarens tjänst dagbetraktelser60.00
10419Fosdick H E / I mästarens tjänst dagbetraktelser50.00
16357Fosterlandstiftelsen / Fältandaktsbok 1893150.00
14582Frej Fernström / Mot Målet Betraktelser hållna i radio 30.00
53394Frejborn Lennart (Red) / Såsom en tjänare Diakonibetraktelser30.00
71847Från hjärta till hjärta 366 texter till eftertanke180.00
30219Genitz Einar / Då sabbatsmorgon gryr50.00
33242Giselsson Em / Tidig sådd Barnbetraktelser55.00
13127Giwerholdt M / Se på Jesus70.00
32076Guldbrandzén Tony, Gustafson Leif H, Wedin Lisbeth / De nya kläderna 55.00
57542Hagelin Gösta / Ord att leva på Samlade och utgivna av Gösta Hagelin35.00
72396Haikola Margret / Mänskligt sett55.00
22752Hall Klas / Inför Kristi kors Bibelmeditationer40.00
14347Hallén Harald / Skörd som mognar40.00
60398Hallén Harald / Ting som förbliva Morgonandakter i radio35.00
54203Hallgren Bengt (Red) / 100 söndagar35.00
500543Hammar K.G / Vägen valde dig Meditationer över Dag Hammarskjölds Vägmärken65.00
55280Hammarsten Fr / Det goda landet Betraktelser80.00
28136Hammarsten Fredrik / Förebilder betraktelser75.00
26289Hansén Gunnar / Välja väg40.00
70274Hanson Stig / Vart går du? Andakt för ungdom30.00
72472Hanson Stig / Vart går du? Andakt för ungdom II30.00
72433Hansson Hans-Olof / Alla dagar nära - Andaktsbok för äldre45.00
24574Hansson Hans-Olof / Alltid i Guds händer Andaktsbok för äldre50.00
90032Hansson Hans-Olof / Min enda tröst30.00
85376Hartelius Karl / Det gjorde Gud Evangeliska betraktelser60.00
72113Hedberg Gösta / Närhet - Andakter i radio och TV50.00
17345Hedengran James / Såsom i en spegel Meditationer av James Hedengran95.00
83160Helander Gunnar / På vår tids språk40.00
80147Helgesdotter Anita, Samuelsson Bengt / Hemma andakt för små och stora30.00
72563Hellström K.G / På vägen hem Korta betraktelser100.00
14348Henning Gunnar / Kronan som du bär Morgonbönssamling för folkskolans lågstadium90.00
86135Henningson Karl-Åke / Med enkla och trygga ord75.00
34454Heppenstall Edward / I Guds närhet50.00
13130Hildeberg Hilding (Red) / Var morgon ny Betraktelser för folkskolans morgonandakter125.00
29427Hildeberg Hilding (Red) / Var morgon ny Betraktelser för folkskolans morgonandakter145.00
72331Hillerdal Gunnar / Min lovsångs Gud, tig icke25.00
17344Hippel Oscar / Nåd och sanning betraktelser och tal95.00
33883Hochfeld M. von / Söndagstankar55.00
28537Hoff Johan / Beredskap Till männen i Rikets försvar45.00
18234Hoffman H. / Daglig Andakt under Passionstiden25.00
19836Holm David / Sprängda gränser65.00
51438Holm Georg / I dagens port Morgonandakter för skola och hem samlade kring Fader Vår och Välsignelsen40.00
20054Holmberg Lars / Bilden av mästaren75.00
84123Holmberg Nils / Gråt inte Maria! Meditationer om människans liv och kärlekens makt35.00
29742Holme Edin / Lysets kilde Andaktsbok for hver dag60.00
34474Holmgren-Bernhoff Elisabeth / Herren kommer Meditationer över kyrkoåret30.00
12841Huhn A F / Frökorn Korta betraktelser125.00
56440Husandakten Betraktelser för hvarje dag i året öfver vexlande ställen i Den Heliga Skrift af flere in- och utländske författare 80.00
82285Hydén Arvid / Se, Guds lamm Kristi lidandes historia framställd i betraktelser40.00
56426Hydén Arvid / Se, Guds lamm Kristi lidandes historia framställd i betraktelser45.00
85465Hydén Arvid / Se, Guds lamm Kristi lidandes historia framställd i betraktelser50.00
83816Hydén Arvid / Se, Guds lamm Kristi lidandes historia framställd i betraktelser50.00
30510Idle C, Carey G, Day D / Ett år med Bibeln100.00
70565Isaksson A. V. / Betraktelser över kyrkoårets evangelietexter65.00
21093Jacobson Martin / När dagen gryr Andakter för ungdom35.00
21094Jacobson Martin / Så länge dagen oss förunnas35.00
210904Jacobson Martin / Så länge dagen oss förunnas35.00
82264Jacobson Martin / Vid morgonens port Andakter för ungdom75.00
60341Jacobsson Martin / Så länge oss dagen förunnas Andakter för ungdom40.00
83882Jansén J J / Personlig Gudsgemenskap stilla stunder av andakt och bön70.00
27170Jensen Gustav / Inför den heliga tjänsten Andaktsbok för präster90.00
575744Johansson Arthur / Av allt hjärta Betraktelser och Bibelmeditationer65.00
31103Johansson Bernard A / För oss utgiven: Meditationer kring Jesu lidande, död och uppståndelse30.00
72462Johansson Nils / På den andra stranden Sju Bibelmeditationer60.00
70409Jonsson Ingvar / Inför gudstjänsten65.00
90280Jonsson Ingvar, Jonsson Ulf / Döden och livet85.00
500240Jonsson Reine (Text och foto) / Jordnära 70.00
70224Jonsson Reine / Fjällnära65.00
72058Jonsson Reine / Naturnära75.00
71863Jonsson Reine / Skapelsenära65.00
71182Karlsson Birgit / Det finns en väg Tankar kring ett tema35.00
575562Karlsson Birgit / Äppelträd och spade Tankar om tro och liv25.00
27114Karlsson Sune (Red) / Bilder ur livet Andaktsberättelser för ungdom35.00
00925Kindbom Henry / Din blommande mandelstav En årsvandring med Henry Kindbom40.00
86244Koskinen Lennart / God morgon, Gud20.00
80007Koskinen Lennart / Hallå Gud! Frågor om Gud livet och kärleken30.00
28114Koyama Kosuke / 50 Meditations50.00
29239Krusenstjerna Ada Von / För våra barn Fortlöpande Bibelförklaringar vid morgonandakten70.00
83259Källander J. / För själens vård65.00
13064Larsson Signe / Om tystnad 25.00
27891Linde Stig, Schmidt Mikael / Ett frö hos dig Bönbok Psalmbok Kyrkdagbok 75.00
71209Lindegren E.G.D / För passionstiden Stilla stunder med tysta suckar vid Jesu kors. Korta betraktelser jämte böner45.00
90189Lindegård Sven / Leendet. Meditationer kring några angelägna ämnen30.00
70194Lindskog Margareta / Låt mej få se!40.00
BOD581Lindström Hans-Erik / Naturens katedral Meditationsbok45.00
27841Lorentzi Bengt (Red) / Förlåt Mitt namn är Gud Andakter för unga och vuxna75.00
54658Lucado Max / Alla dagar nära Goda tankar för varje dag35.00
575577Lunde Johan / Söndagsbok för äldre 45.00
85588Lundin K-E, Sjöberg A, Lund L-M / Matsäcken, Tonårsandakter för dagligt bruk30.00
60131Lundin Ruth / På Emausvägen55.00
31789Lundin Ruth / Ur hjärtats gömma65.00
40373Lönning Per / I Begynnelsen. Et halvår med Det gamle testamente I60,00
09313Malmgren Margareta (Urval och foton) / Följeslagare Andakts- och födelsedagsbok med dikter för var dag under årets gång55.00
14877Martling Carl Henrik / Helgsmål Andakter för ett kyrkoår 80.00
12858Martling Martin / Liv och ledning Till begrundan i stilla stunder.30.00
17926Mases Per / Jesu sju ord på korset35.00
14572Melin Margareta / Malin mediterar55.00
80756Miller Keith / Sinnesro i en splittrad tid50.00
02716Moder Teresa av Calcutta / En gåva för Gud50.00
60025Moen Ruben / Djup ropar till djup25.00
18266Molin Christina / Att komma Gud så nära Andakter kring bön25.00
53727Nelson Gösta / För husandakten100.00
53728Nelson Gösta / För husandakten II100.00
53729Nelson Gösta / För husandakten III100.00
10494Nilsson Bengt / Kaptenen i Kapernaum35.00
10493Nilsson Bengt / Kristi förklaring30.00
10492Nilsson Bengt / Vid brunnen30.00
70196Nilsson John / Fördärvaren och förbarmaren Evangeliepostilla95.00
52087Nilsson Paul / Tempelsånger till högmässotexter.75.00
82815Nilsson Paul / Tempelsånger till högmässotexter. 55.00
52403Nilsson Sten / Ljus på din stig110.00
83147Nilsson Torsten / Guds sju dagar40.00
57583Nilsson Torsten / Var finns du Gud? En betraktelse om vår Herres egen besynnerliga kyrkotukt35.00
40480Norborg Knut / Jag vet på vem jag tror. Några predikningar.55.00
51384Nordenstig Bertil / Livets rastställen Gudstjänster och andakter i sveriges radio45.00
84970Norrby Tore / Guds närvaro55.00
80508Nygren Tore / Tanke och bön.110.00
BOD142Nystedt Olle / Kyrkoåret hemma35.00
414611Nystedt Olle / När dagen börjar Ett ord för varje dag i kyrkoåret efter Evangeliebokens texter45.00
53525Nyström Kurt / Det gryr en morgon Bibelmeditationer45.00
53109Olofsgård Olle / Guds och människors rike50.00
414511Oosterhuis Huub / Ropa efter frid 40.00
90392Paillard Jean / En dörr på glänt Betraktelser75.00
83488Palmqvist Efr / Levande brunnar Betraktelser för var dag i året90.00
85034Paulli Jakob / På helgelsens väg Kristliga betraktelser130.00
23853Pernveden Lage / Mycket nära Andakter kring de gammaltestamentliga predikotexterna40.00
83168Petersen Fredrik / Ljus och Kraft utur Guds Ord Lutheersk andaktsbok75.00
80140Petersen Fredrik / Ljus och Kraft utur Guds Ord Luthersk andaktsbok för Hvar dag i året110.00
54050Petri Ludw. Adolf m fl. /Vid korset och grafven. 130,00
F-0585Piensoho Niklas / 100 dagar med Jesus45.00
34877Pleijel Gunnar / I detta tecken40,00
80148Rambach Johan J / Betraktelser öfver Den korsfäste Jesu sju sista ord. jemte bihang samt Augustinius och Ongman300.00
72136Reftel Kristina / Det är aldrig kört! Samlingsvolym40.00
500135Rehling Svend / Det är skrivet (Andaktsbok)135.00
90230Rexius Gerhard / På ditt ord En andaktsbok 30.00
72784Ricard Olfert / Under Jesu kors Betraktelser över Jesu ord på korset75.00
BOD382Ricard Olfert / Under Jesu kors Betraktelser över Jesu ord på korset65.00
52415Rimås Lena och Otto / Veckovis55.00
32084Rinker Rosalind / Familjeandakt men hur?40.00
54775Rinman Joh / Hvarje morgon Morgontankar för Guds barn85.00
91199Rinman Joh. / Vid morgonväkten Morgontankar för Guds barn45.00
27105Rodhe Birgit och Sten / Familjens andaktsbok. Stycken att läsa varje dag advent - pingst50.00
86276Rodhe Birgit och Sten / Familjens andaktsbok. Stycken att läsa varje dag advent-pingst55.00
80722Roos Per / Katekesandakter för ungdomsgrupper, syföreningar, kyrkobröder, studiecirklar och andra grupper35.00
09999Rosén Aug / Vägen och vandringen Morgonböner i Radio40.00
21946Rosén Hugo / Morgon- och dagbok60.00
13126Ruud Erling / Gnistan Andaktsbok för möten under ett år i scoutpatrullen eller pojkavdelningen45.00
86041Sahlberg Carl-Erik / En modern Postilla65,00
71506Sahlin Margit / Bergens sånger Bibelmeditationer35.00
71229Samuelsson Bengt (Sammanställare) / Andakt i Passionstid 30.00
13132Sandahl Dag / Farligt Andaktsbok för hem och skola, typ45.00
71264Sandahl Dag / Krogpostillan45.00
10736Sandstedt Ted / Guldkorn ... Till glädje dag för dag195.00
14847Scrivers Christian / Själaskatt (1949)65.00
28642Sigfrids Elly / På gröna ängar Andakter125.00
10786Sjaastad Egil / Ledljus En andaktsbok för unga50.00
27803Skovgaard-Petersen C / Livet under nåden Korta andakter för var dag60.00
24826Smith Paul / Evangelium för varje dag40.00
71244Små enkla berättelser Meditationer från Brasilien i Faste- och Påsktid25.00
58961Stadener Sam. / Sju dagars andakt En liten bok att brukas av den som har blivit konfirmerad nyligen40.00
10094Stark Johan Fredrik / Andakts- och bönebok i den onda och goda dagen innehållande betraktelser, böner och psalmer för friska, bedröfvade, sjuka och döende, jemte högtids-betraktelser, nattvards-böner125.00
575266Ström Tord & Åke / Ordets Ljus Betraktelser för kyrkoårets söckendagar över ord ur Evangeliebokens texter110.00
82232Svendsen Conrad / Betraktelser för var dag i månaden75.00
24871Swindoll Charles R / Nattljus140.00
53276Tergel Algot / Kravet och kraften55.00
35084Tergel Algot / På vandring genom kyrkoåret daglig läsning Advent-Pingst35.00
10929Thielicke Helmut / Tänk om Gud funnes Betraktelser över frågan om Gud75.00
17990Tolmann Arne / Under Guds ledning25.00
26696Ulrich Betty Garton / Varje dag med Gud En familjeandaktsbok55.00
72446Urquhart Colin (Red) / Strömmar av levande vatten 60.00
81756Vardagsord115.00
90211Vikström Erik / Hjärtats hus. En meditativ vandring genom biskopsgården i Borgå60,00
20904Vågen Tormod / I konungens närhet Betraktelser för varje dag50.00
54593Wern Paul / Var dag är en sällsam gåva75.00
71181Werner Mårten / Våra minsta bröder... En samling radioandakter55.00
F-0169Wirén Torgny / Under ytan II En Andaktsbok för ungdomar och andra vuxna200.00
86218Wittander J / Något om husandakt50.00
71195Wrede Gösta / Vid krubban30.00
72104Wright Tom / Stilla stunder150.00
52998Zetterquist Rudolf / Som berg på avstånd45.00
82429Åkerhielm Hans / Den fasta grunden Ett urval betraktelser50.00
15533Åkerhielm Hans / Kristen hemma80.00
23206Åkerhielm Hans / Ögonmärket Andaktsbok30.00
85300Örtenblad Harald / Jesus sade: 75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |