Bibeln / Bibelarkeologi
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
12800Albright William Foxwell / Palestinas arkeologi Fornfynd och forskare i Bibelns land45.00
11305Beijer Erik / Det heliga landet på Jesu tid45.00
11406Beijer Erik / Det heliga landet på Jesu tid45.00
09497Benzinger I / Hebräische Archäologie100.00
11306Blomberg Gustav / Abrahams stad150.00
11307Blomberg Gustav / Abrahams stad Det kaldeiska Ur45.00
00852Blomberg Gustav / Babel fångenskapens stad60.00
24662Blomberg Gustav / Babel fångenskapens stad50.00
11309Blomberg Gustav / De senaste utgrävningarna i Palestina45.00
11308Blomberg Gustav / De senaste utgrävningarna i Palestina60.00
11312Blomberg Gustav / Färder och fynd i Pauli fotspår Del I Första missionsresan45.00
11310Blomberg Gustav / Färder och fynd i Pauli fotspår Del I Första missionsresan50.00
11313Blomberg Gustav / Färder och fynd i Pauli fotspår Del II Andra missionsresan40.00
11314Blomberg Gustav / Färder och fynd i Pauli fotspår Del III Tredje missionsresan50.00
11316Blomberg Gustav / Spaden och bibeln45.00
11317Blomberg Gustav / Till Betlehem (Reseskildring)50.00
09486Blomberg Gustav / Till Österland, Babel Fångenskapens stad ABrahams stad Det Kaldeiska Ur Uppenbarlesbokens sju församlingsstäder jämte ön Pamos125.00
11319Bray Warwick - Trump David / Lexikon der Archäologie 1 och 260.00
11320Cassel Bo / Dykaren Fynden under 2000 år Med teckningar av Bo Mossberg75.00
83509Chiera Edward, Cameron George G / De skrevo i lera. Vad de babyloniska tavlorna berätta. I svensk bearbetning av dr. Hanna Rydh.60.00
11322Christou Demos / Kourion A complete guide to its monuments and local museum40.00
11326Daniel-Rops / Dagligt liv i Palestina på Jesu tid75.00
21279Daniel-Rops / Dagligt liv i Palestina på Jesu tid50.00
01912Daniel-Rops / Dagligt liv i Palestina på Jesu tid55.00
11329Danielsson Hj / Kristendom för hjärta och samhälle VII Utgrävningarnas vittnesbörd om Bibelns sanning25.00
09384Delitzch Friedrich / Bael och Bibel100.00
11330Deursen A van / Seder och bruk i Bibelns Namn och sakregister Bibelhänvisningar55.00
11333Dussaud René / Utgrävningarna i Ras Schamra och Gamla Testamentet50.00
34334Fran Harry Thomas / Discovering the biblical world95.00
11336Från Bibelns land / Arkeologisk utställning i Statens Historiska Museum45.00
11338Gilbertson Merril T / Bibelns geografi45.00
11339Gilbertson Merril T / Så var det på Bibelns tid75.00
11340Halliday S - Lushington L - Dowley T / I Mästarens fotspår Ett bildverk om välkända platser i Jesu liv55.00
81958Handcock P S P / The Archaeology of the Holy Land with Cloured frontispiece 80 plates 109 figures in text ad 9 folding plans 200.00
84272Hansen Per Faye / Bibeln i arkeologins ljus55.00
11342Hareuveni Nogah - Frenkley Helen / Ecology in the Bible40.00
11345Hjort A - Hansen P F / Steinene stadfester skriften Bibelen og utgravningene45.00
11346Horn Siegfried H / Resa i forntid35.00
11347Hvidberg Flemming Friis / Menigheden af den nye pagt i Damascus100.00
29061Isaksson Olov / Masada fyndorter i bibelns land 60.00
575915Keller Werner / Men Bibeln hade rätt Forskare och fynd bekräftar Bibelns berättelser95.00
10103Keller Werner / Und die Bibel hat doch recht - Forscher beweisen die historische Wahrheit160.00
00853Kenyon Frederic / Bibeln historia, fynd och forskningar50.00
90183Kenyon Kathleen M / Digging Up Jerusalem170.00
11355Lhote Henri / Klippmålningarna i Sahara Upptäckten i Sahara Upptäckten av en svunne ökenkultur100.00
11356Lilliebjörn Hadar / über Religiösa signierung in der Antike mit besonderer berücksichtigung der kreuzsingnierirung...100.00
11357Ljungman Henrik / Guds barmhärtighet och dom fariséernas lära om de två måtten90.00
22417Loberg Bengt / Syndafloden och verkligheten Några bibliska berättelser ur geologisk och arkeologisk belysning35.00
11358Luke Harry Charles - Roach Edward Keith / The Handbook of Palestine50.00
11359Mackie Georg M / Seder och bruk i Bibelns länder60.00
11362Magnusson Magnus / Fynd i Bibelns länder45.00
11363Martinsson Erik / Syndafloden och räddningsarken50.00
29062Masada Statens Historiska Museum 8 feb - 16 april 1972 Yigael Yadin, Josephus Flavius 60.00
84677Millard Alan / Skatter från Bibelns tid60.00
11365Neurath M - Worboys E / Så levde man i det gamla Palestina35.00
53949Nielsen Eduard / Håndskriftfundene i Juda öken Dödehavstexterne45.00
11366Olsson Bror / De grekiska papyrusfynden i Egypten Med särskild hänsyn till det nya testamentet50.00
11367Parrot André / Babels tårn50.00
11368Pfeiffer Charles F / Between the Testaments60.00
11369Phillips Wendell / Qataban och Saba Begravda städer och glömda riken75.00
11371Romer John / Valley of the Kings110.00
10107Saarisalo Aapeli / Astartes offer En berättelse från det forntida Orienten70.00
82238Sayce A H / Talande stenar (Bibelarkeologi)95.00
11373Smith G Elliot / Tutankhamon och upptäckten av hans grav50.00
24547Stave Erik / Israel i helg och söcken till bibelläsarens tjänst100.00
52150Stave Erik / Israel i helg och söcken till bibelläsarens tjänst120.00
11375Stave Erik / Israel i helg och söcken till bibleläsarens tjänst Del I och Del II125.00
83638Stave Erik / Israels land och dess historia intill Jesu och apostlarnas dagar 55.00
20747Stave Erik / Samhällsliv Egendom och Arbete i Bibelns ljus I. Gamla Testamentet35.00
575241Stegeman Hartmut / The library of Qumran125.00
85608Tegnér Esaias / Ur vår tids forskning Populära skildringar 12. Ninives och Babylons kilskrifter65.00
11377Terrien Samul / En gyllene bok om Bibelns länder90.00
84822Toffteen Olaf A / Researches in Biblical Archeology Volume 1 and 2300.00
11378Täckholm Vivi / Levande forntid Strövtåg i Kairomuseet40.00
30983Virtatnen Paavo / Före syndafloden75.00
11379Wilson Clifford A / Arkeologin och Bibeln45.00
10109Woolley Leonard / Ur i Kaldéen Med 32 Planscher35.00
10124Woolley Leonard / Ur i Kaldéen Med 32 Planscher45.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |