Bibeln / Bibeltolkning
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
00783Achtemeier Paul J / The Inspiration of Scripture Problems and Proposals110.00
26545Amythos / Vad ska man säga om verbalinspiration?40.00
26549Andersson Axel / Efter vilken auktoritet skall Bibeln tydas?45.00
32247Ankar Gustaf / Historisk bibelsyn50.00
81264Aurelius Erik / Du är den mannen! En bok om att förstå och förmedla bibeltexter75.00
14968Bergmann Sigurd / Gud i funktion En orientering i den kontextuella teologin145.00
22802Bibeln är Guds Ord50.00
21520Block Per / Om tanke. Del V. Bibeln som auktoritet. I serien 'Tro och Tanke'80.00
53418Bring Ragnar / Bibelns auktoritet och Bibelns bruk55.00
36278Collett Sidney / Sanningens bok40.00
01222Collett Sidney Sanningens bok35.00
36402Cöster Henry / Skriften i verkligheten En hermeutisk-homilitisk studie av förhållandet mellan skrift och historisk verklighet i kristen livsförståelse125.00
17368Dahlström Göran (Red) / Bibelsyn och bibeltro55.00
14111Det står skrivet Biblicum svarar biskopsmötets bibelkommission90.00
22660Diesen Ingulf / Bibelen -Guds ord En studiebok om bibeltro bibelkritikk bibelkrise bibelkamp bibeltroskap50.00
BOD246Edgren J.A / Bibeltolkningens lagar Afhandling i hermeneutiken125.00
24337Erlandsson Seth / Bibeln och vetenskapen i serien Bibeln och vetenskap 140.00
01290Erlandsson Seth / Förutsättningslös bibelforskning? i serien Bibeln och vetenskap 440.00
29454Franklin Eric / How the Critics Can Help A Guide to the Practical Use of the Gospels 110.00
22037Friedlander V E / Guds ords bruk Ett urval ur Prosten V E Friedlanders förhör över Första bönen i Fader Vår 65.00
15207Friedlander V E / Guds ords bruk Ett urval ur Prosten V E Friedlanders förhör över Första bönen i Fader Vår40.00
22452Frostin Per / Politik och hermeneutik55.00
90199Gudmundson O / Bibeln och den moderna kritiken. Ett brev till prof. Erik Stave, skrivet kort före hand död100,00
80169Gustafsson Göran / Förkunnarna, församlingarna och Bibeln95.00
16948Harrison, Waltke, Guthrie, Fee / Biblical Criticism Historical, Literary and Textual150.00
12943Hartman Olov (Red) Tolkning teologer samtalar (H Riesenfeld, B Gerhardsson, PE PErsson, G Holte, E Sundström, G Wingren, BE Benktson)100.00
60199Hidal Sten / Bibeltro och bibelkritik. Studier kring den historisk-kritiska bibelsynens genombrott i Sverige med särskild hänsyn till Gamla testamentet125.00
26486Hylander Ivar / Nutida bibelforskning35.00
26547Hylander Ivar / Nutida bibelforskning30.00
20455Hylander Ivar / Nutida bibelforskning...35.00
09363Hällzon Fl / Den tillförlitliga boken50
60205Ingebrand Sven / Bibeltolkningens problematik. En historisk översikt 35.00
85066Jarkman Helge / Bibeln och Den liberala teologien med gnosticismen och kyrkans ämbete 75.00
32648Johnson Bo, Kieffer René / Text och tolkning Uppsatser om bibeltolkningens problem60.00
26490Juelsson Gunnar / Bibelns inspiration och rätta bruk30.00
60320Keegan Terence J / Interpreting the Bible. A popular introduction to Biblical Hermeneutics100,00
32659Kieffer René , Olsson Birger (Red) / Exegetik idag Nya frågor till gamla texter45.00
02325Kronholm Tryggve / Det skapande ögonblicket Tidsupplevelse och tidstolkning i bibliska texter100.00
21959Landgren Per / Fundamentalism Bibeln, skapelsen och människan35.00
82553Mayhue Richard / How to Interpret the Bible for Yourself 75.00
71790Nash Ronald H / The concept of God. An exploration of contemporary difficulties with the attributes of God45.00
83632Olingdahl Göte / Bibelkompass Flerdimensionell tolkningsmodell90.00
26836Olsson Birger (Red) / Kristna tolkningar av Gamla testamentet.140.00
26493Olsson Birger, Nilsson Torsten / Bibeltext och bibeltolkning40.00
02982P W / Låt oss behålla vår gamla Bibel Ett ord om den moderna bibelkritiken45.00
24926Paterson-Smyth J / Bibelns inspiration55.00
24338Preus Robert / Modern bibeltolkning och kristen tro i ljuset av de lutherska bekännelseskrifterna i serien Bibeln och vetenskap 340.00
70405Ramm Bernard L. m.m. / Hermeneutics100.00
60298Riesenfeld Harald / Att tolka Bibeln. Bibelteologiska uppsater100,00
26566Röstin Simon N:n / Skriften Kort handbok för fundamentalister45.00
34224Scofield C.I / Att rätt tolka sanningens ord35.00
29463Scroggie W Graham / Is the Bible the Word of God?90.00
26481Sigurdsson Ola M fl / Ljus av ljus35,00
80915Starfelt Eric / Studier i rabbinsk och nytestamentlig skrifttolkning140.00
26543Sundström Erland / Hot mot bibeltron45.00
26576The Fundamentals 1 -5 A Testimoney to the Truth Volume I Voume I,II, III, IV, V400.00
10625The Fundamentals A Testimoney to the Truth Volume XI XII (Compliements of Two Christian Laymen)100.00
81179Öystese Ole (red) / Bibelsyn og bibelgranskning100.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |