Bibeln / Korintierbreven
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
11816Arbin Erik / Det hände i Korint... Och det händer nu50.00
11815Arbin Erik / Det hände i Korint... Och det händer nu40.00
27450Bittlinger Arnold / De andliga nådegåvorna. Kommentar till Första Korintierbrevet kap. 12 - 1455.00
90144Bring J.C / Några drag ur kärlekens bild Betraktelser över 1 Kor. 13:4-8 Om tre olika sätt att behandla nästan40.00
02948Cahrlot John Pierre / The Construction of the Formula in 1 Corinthians 15, 3-5 Inaugural-Dissertation220.00
32891Campbell Morgan G / The Corinthian Letters of Paul100.00
11821Dahlström Göran / Guds dårskap Studieplan till 1 Kor30.00
11823Edwards Thomas Charles / A Commentary on the First Epistle to the Corinthians200.00
52411Godét D F / Kommentar till första Korinterbrevet325.00
15963Godet F / Kommentar till första Korinterbrefvet 160.00
31204Godet F / Kommentar till första Korinterbrefvet 200.00
28241Koch L J / Fortolkning til Paulus' andet brev til Korinthierne150,00
11832Melander John / Paulus första brev till Korinterna40.00
11834Moffat James / The first Epistle of Paul to the Corinthians150.00
11840Robertsson F W / Föredrag öfver Pauli bref till Korinterna hållna i Brighton80.00
11842Roos Magnus Fredrik / Kort utläggning af Aposteln Pauli andra Bref till Korinterna...50.00
20242Roos Magnus Fredrik / Pauli andra brev till Korintierna och Pauli brev till Galaterna35.00
11841Roos Magnus Fredrik / Utläggning av Nytestamentliga skrifter II140.00
11844Saphir Adolf / Jesus Kristus och honom korsfäst Föreläsningar öfver 1 Kor 2 kap35.00
51085Thölén C H / Bibelförklaringar över 1 Korinterbrevet hållna i Vasakyrkan i Göteborg 18/4 1928-14/6 1941150.00
09336Weiss Johannes / Der erste Korintherbrief100.00
70532Zahn Theodor / Kommentar zum neuen Testament. Band VIII Der Brief des Paulus an die Korinther75,00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |