Bibeln / Markus Evangelium
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
11878Benoit Claire-Lise de / Markus-evangeliet40.00
11879Bensow Oscar / Nya Testamentet med förklaringar och homiletiska anvisningar Matteus Markus80.00
15237Bibelstudium Markus' evangelium kap. 10:32-16:2040,00
11880Björck Erland / Evangelium enligt Markus50.00
11881Björck Erland / Evangelium enligt Markus75.00
11883Bruyne de Jakob - Hendrickz Herman - Paulussen Herman -Waters Jef / Jesus - befriaren en kommentar till Markus50.00
11884Diderichsen Börge Krag / Den Markkianske skilsmisseperikope dens genesis og historiske placering140.00
32781Dwyer Timothy / The Motif of Wonder in the Gospel of Mark100,00
11885Elmgren Henr / Ungdomen inför evangeliet Tankar över evangelium enligt Markus50.00
51370Evangelium efter Markus från den i klostret S:t Catharina på Sinai af professor C Tischendorf funna grekiska pergamenturkund med ett facsimile125.00
02972Feneberg Wolfgang / Der Markusprolog Studien zur Formbestimmung des Evangeliums140.00
84760Fridrichsen Anton / Markus evangeliet110.00
80552Fridrichsen Anton / Markusevangeliet.50.00
11889Hagman Torbjörn / Till glädje enligt Markus25.00
54033Hagman Torbjörn / Till glädje enligt Markus45.00
11890Hansen Chr / Hvem är han? Frågor och tankar till eftersinnande vid ett dagligt studium af Markus evangelium40.00
02854Hanson Stig / Markus evangeliet förklarat för hem och skola60.00
11891Hanson Stig / Markusevangeliet40.00
25043Hanson Stig / Markusevangeliet förklarat för hem och skola75.00
80013Holmström, Stefan och Thomas / Markus dag för dag - Bibelguide Markus30.00
11892Joelsson A G / Markusevangeliet25.00
11893Klosterman Erich / Das Markusevangelium75.00
11894Kunz Marilyn, Schell Catherine / Markusevangeliet Samtalsbibelstudier35.00
29113Larsson Ove / Studieplan till Markusevangeliet i tolkning av Bertil Gärtner60.00
27467Lindblom Joh / Handbok till Nya Testamentet Andra delen Andra avdelningen Markusevangeliet Lukasevangeliet 100,00
31947Lindblom Joh / Handbok till Nya Testamentet Andra delen Andra avdelningen Markusevangeliet Lukasevangeliet 140.00
11895Lindblom Joh / Markusevangeliet Ny översättning med anmärkningar55.00
02895Longstaff Thomas R W / Evidence of Confaltion in Mark? A Study in the Synoptic Problem90.00
11896Magnusson Sten / Markus Evangelium - ett kvinnligt budskap75.00
32229Parker Joseph DD / The People´s Bible Discourses upon Holy Scripture Vol XX Mark-Luke75,00
51200Petrini Henrik / Urmarkus ett bridrag till studiet av de äldsta traditionerna om Jesu liv75.00
56249Plummer A / The Gospel according to St Mark with Maps, notes and Introduction Cambridge Greek Testament 140.00
51118Roos Magnus Fredrik / Utläggning af Nytestamentliga skrifter VIII Marci Evanglium 100.00
11897Rudin W / Marci evangelium i öfversättning efter berigtad text45.00
91470Rudin W. / Marci evangelium I öfversättning efter berigtigad text65.00
22498Räisänen Heikki / Die Parabeltheorie im Marcusevangelium140.00
22541Sariola Heikki / Markus und das Gesetz Eine redaktioneskritische Untersuchung125.00
09424Schildgen Brenda Deen / Crisis and Continuity Time in the Gospel of Mark175.00
82892Schmid Josef / Regensburger Neues Testament Das Evangelium nach Markus100.00
81278Schweizer Eduard / Das Evangelium nach markus90.00
11898Selinder Per-Magnus / Att komma nära Liten hjälp att se Jesus så som Markus berättar om honom35.00
51794Sjögren John / Markus-evangeliet45.00
11899Spence Rev HDM - Exell Rev Joseph / Pulpit Commentary Volume 16 Mark & Luke200.00
11900Steinmetz Alfred / Marci evangelium Delvis kateketiskt behandladt delvis med korta förklaringar och tillämpningar framställdt…140.00
11901Stoner David / Markusevangeliet kapitel 1-535.00
11903Stoner David / Markusevangeliet kapitel 11-1635.00
11902Stoner David / Markusevangeliet kapitel 6-1035.00
31416Svensson Dorrit / Dagbok om Markus55.00
11906Wern Paul / Glädjebudet Mark. 1:1 En studiebok om Markusevangeliet - Det äldsta Jesus-porträttet35.00
93859Wright Tom / Markusevangeliet för alla130.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |