Bibeln / Nya Testamentet
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
51923Adell Arthur / Nya Testamentet på svenska 1526. Till frågan om dess tillkomst och karaktär. En kyrkohistorisk studie.125.00
02094Albin C.A / Judasbrevet Traditionen texten tolkningen70.00
52527Alner Hjalmar / Kamrater En bok för pojkar50.00
80776AMarklund Thorsten / Namnlös och odödlig om Bibelns mindre kända gestalter och vad de kan lära oss60.00
00494Andrae G A / Nya Testamentets svar på livsåskådningsfrågor19.00
51267Arvedson Tomas / Lärjungakretsen kring Jesus40.00
51576Asch Schalom / Mirjam Roman55.00
70626Barclay William / The men, the meaning, the message of the books 40.00
02812Beijer Erik / Nya Testamentet Hur det kommit till och vad det innehåller45.00
12011Benander C E / Bibelböckernas tillkomst II NT40.00
27823Bengel Joh Albr / Tjenliga Anmärkningar till det nya Tesamentet225.00
54755Bengel Joh Albr / Tjenliga Anmärkningar till Det nya Testamentet 75.00
26218Bensow Oscar / Apostlarna Petrus, Johannes och Paulus En biblisk karaktärsstudie25.00
19148Bentzer Tage / Jakobs brev Studieplan i bibelkunskap 40.00
29953Berger Klaus / Manna, mjöl och surdeg 50.00
51327Bergsaune Oscar / Under oljeträdet En färgstark och fängslande berättelse från Palestina på Jesu tid.55.00
84260Blaiklock E M / Faith is the Victory Devotional Studies in the First Episstle of John75.00
33726Bornhäuser K / Nytt ljus över dygn, dag och timme i Nya Testamentet med ett tillägg om Maria Magdalena75.00
24743Brattgård Daniel / Lärjunge med begåvning och begränsning35.00
51289Brockes Ferdinand / Gajus från Derbe Pauli följeslagare Lifsbild från apostoliska tiden110.00
51500Brownrigg Ronald / Who´s Who in the New Testament80.00
83044Bruce F F / Det nye testamentes Skrifter Er de troverdige? En undersögelse af de historiske vidnesbyrd60.00
90370Bruce F F / Det som är sagt. Nya testamentets tolkning av motiv i gamla testamentet60,00
33259Bruce F F / Det som är sagt. Nya testamentets tolkning av motiv i Gamla testamentet.75.00
24597Bruce F F / The New Testaments Documents are They Reliable?55.00
81290Campi Emidio (edited) / ..and yet Happy The Beatitudes revisited40.00
40505Candlish Robert S / A Commentary on 1 JohnTwo volumes in one200.00
14072Carlberg Gösta / Heliga tre konungar (Roman)45.00
81019Carlson Sven / Aggadastoff i Nytestamentliga skrifter160.00
71786Carson D A / New testament commentary survey 50,00
22007Chilton Bruce/ Beginning New Testament Study90.00
32100Clere M / Apostlarnas lif100.00
53000Conzelmann Hans / Grundriss der Theologie des Neuen Testaments100.00
54588Cronin A J / ..det fanns icke rum för dem i härbärget50.00
86214Det nya testamentet af wår Härre och frälsare Jesus Christus. The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ, translated out of the original Greek 230,00
28232Dibelius Otto / Lärjungarna då och nu35.00
18623Drane John / Introducing the New Testament100.00
82586Drane John / Introducing The New Testament150.00
02818Dunnett Walter/ An Outline of New Testament Survey60.00
19130Durling Maria / Studier i Nya Testamentet (andra delen av 'Bibeln och vår tids forskning')60,00
51283Dyke van Henry / Den fjärde vise mannen55.00
29385Edersheim Dr / Sketches of Jewish Social Life in the days of Christ230,00
12018Eidem Erling / De nytestamentliga skrifternas innehåll En schematisk översikt jämte synoptisk tabell40.00
12019Eidem Erling / De nytestamentliga skrifternas innehåll En schematisk översikt jämte synoptisk tabell60.00
84944Elder E / Concordance to New English Bible75.00
40261Farrar F W / Texts explained or Helps to Understand the New Testament200.00
02914Feldmeier Reinhard / Die Krisis des Gottessohnes90.00
34113Flodman / Utläggning af Apostlagerningarne med christliga betraktelser och tillämpningar på christendomslifwet Första delen100.00
10359Flodman / Utläggning af Apostlagerningarne meed christliga betraktelser och tillämpningar på christendomslifwet Andra delen och Tredje delen150.00
51444Fort Gertrud Von Le / Pilatus Hustru 75.00
51322Fridén Ester / Rövaren45.00
54754Fridrichsen Antonii / Coniectanae Neotestamentica XI200.00
51540Förklaring öfwer Nya Testamentets heliga skrifter med jemförelse med grundtexten på Swenska bearbetad av Th. Wensjoe Tredje delen110.00
34324Gerhardsson Birger (Utgivare) / En bok om Nya Testamentet75.00
70275Gerlach Otto von / Förklaring öfwer Nya Testamentets heliga skrifter Andra delen innefattande Pauli Epistlar120.00
85013Gerlach Otto von / Förklaring öfwer Nya Testamentets heliga skrifter Tredje delen pisteln till de ebreer, de allmänna epistlarna och Johannis uppenbarelse, samt flera bilagor, förteckningar och regist100.00
81196Goppelt L / Theologie des Neuen Testaments 150.00
51538Gossner Johannes / NYA TESTAMENTET 5 6 Andan af Jesu Christi lefwerne och lära efter Nya Testamentet med förklaring och tillämpning 200.00
10782Gower Ralph R / Hur man levde på Nya Testamentets tid 40.00
12021Gyllenberg Rafael / Nya Testamentet och dess budskap60.00
12022Gyllenberg Rafael / Nya Testamentet och dess budskap60.00
51208Hallberg Daniel / Bibelns människor del 1 Studier kring bibliska gestalter30.00
51209Hallberg Daniel / Bibelns människor del 2 Studier kring bibliska gestalter 30.00
85553Han Nathan E: / A parsing guide to the greek new testament90.00
18106Hanhart K / The Intermediate State in the New Testament Academisch Proefschrift125.00
22678Harris Murray J / Raised immortal Ressurection and Immortality in the New Testament145.00
09618Hartman Lars (Utgivare) / Ur Nya Testamentet Kommentarer till valda texter50.00
14019Hayes Doremus A. / Great characters of the New Testament45.00
51255Hedberg Tor / Judas En passionshistoria50.00
26129Hellberg Ernst / Lärobok i nytestamentlig grekiska275,00
51270Hess Joh Jac / Jesu Apostlars Historia och Skrifter250.00
25066Hillerdal Gunnar / Jesu lärjungar55.00
84750Hillerdal Gunnar / Om Nya Testamentets tillkomst75.00
54743Hjelt Arthur / De Johanniska småbrefvens ursprung undersökt med särskild hänsyn till Presbyter-hypotsen Akademisk afhandling200.00
51277Hoffman Poul / Vittnena75.00
51278Hoffman Poul / Vittnena55.00
11657Holm Harry / Rösten i öknen50.00
70909Hoskins Sir Edwin, Davey Noel / The riddle of the New Testament55.00
24655Hoskyns Edwyn, Davey Noel / The Riddle of the New Testament60.00
82185Houlden J L / A Commentary on the Johannine Epistles80.00
70003Hudson D F / Teach Yourself New Testament80.00
51291Hughes T Rowland / Josef från Arimatea45.00
12025Hunter A M / En bok om Nya testamentet80.00
15550Hunter A M / En bok om Nya testamentet80,00
84024Hunter A M / En bok om Nya testamentet100,00
01074Hunter A M / Introducing New Testament Theology45.00
12026Hunter A M / Introducing New Testament Theology The Fact of Christ The First Preachers of the Faith Interpreters of the Faith55.00
17317Hunter A M / The Message of the New testament50.00
02814Hunter Archibald M / The Unity of the New Testament40.00
22822Isaksson Abel / Marriage and Ministry in the New Temple A Study with Special Reference to Mt 19.13-12 and 1 Cor 11.3-16200.00
26016Jamieson Robert, Fausset A R, Brown David / Commentary critical practical and explantory The Old and New Testaments Vol III Matthew .Cor with Bible Dictionary140.00
29571Jamiesson Robert, Fausset A R, Brown David / Bible Commentary - A Commentary: Critical, Practical and Explanatory on The Old and New Testaments with a Bible Dictionary Vol IV Galatians- Revelation150.00
52004Jellinghaus Theodor / Johannes första bref110.00
55270Jellinghaus Theodor / Johannes första bref145.00
15324Jeremias Joachim / Abba Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte Mit 4 Bildtafeln155.00
22644Jeremias Joachim / Die Abendmahlsworte Jesu125.00
27310Johanson Arthur / Det tredje brevet50.00
51497Johnstad Johan / Evangeliernas människor65.00
26400Johnstad Johan / Forklaringar til det nye testamente100.00
24131Jonsson Jakob / Humour and Irony in the New Testament An Exegetic Study175.00
28234Karlsson Ralf / Korsfästarna Historisk roman35.00
51915Knös Vilehlm / Grecismer i 1883 års öfversättning af Nya Testamentet Strödda anteckningar140.00
12027Kolmodin Adolf / Inledning till Nya Testamentets skrifter175.00
85610Kolmodin Adolf / Inledning till nya testamentets skrifter180.00
85735Kolmodin Adolf / Inledning till Nya testamentets skrifter125.00
51207Kossoff David / Vittnenas Bok45.00
12028Kronholm Tryggve / Seder R Amram Gaon Part II The Order of Sabbath Prayer125.00
70022Kvarnström Ingvar / Maria Magdalena40.00
51542Kübel Robert / Bibelkännedom Utläggning af hufvudafdelningarna i den heliga skrift och inledning till de bibliska böckerna II Nya Testamentet75.00
81148Käsemann Ernst / Das Neue Testament als Kanon Dokumenation und kritische Analyse zur gegenwärtigen Diskussion100.00
81282Käsemann ernst / Exegetische Versuche und Besinnungen Erster und zweiter band125.00
25069Landahl F / Den Heliga striden Betraktelse öfver Judas bref40.00
81143Laubach Frank C / The Inspired Letters In Clearest English75.00
12029Lee Thomas O - Hudson Tom / Step by step through the New Testament60.00
51592Lemm Daniel / Johannes ökenpredikanten med förord av Otto Funcke120.00
51593Lemm Daniel / Johannes ökenpredikanten med förord av Otto Funcke80.00
51595Lemm Daniel / Johannes ökenpredikanten med förord av Otto Funcke150.00
51598Lemm Daniel / Johannes ökenpredikanten med förord av Otto Funcke100.00
27874Lindblom Joh / Das Ewige Leben Eine Studie Uber Die Enststehung Der Religiösen Lebensidee Im Neuen Testament220.00
31944Lindblom Joh / Das Ewige Leben Eine Studie uber die Entstehung der Religiösen Lebensider im Neuen Testament140.00
81300Lindblom Joh / Den kristna enhetstanken i Nya Testamentet45.00
83622Lindeskog Gösta (Utg). RPI:s Studiebibel Bibelkommentar på uppdrag av Religionspedagogiska Institutet Del 190.00
12034Lindeskog Gösta - Friedrichsen Anton - Riesenfeld Harald / Inledning till Nya Testamentet95.00
12033Lindeskog Gösta - Friedrichsen Anton - Riesenfeld Harald / Inledning till Nya Testamentet95.00
14101Lindeskog Gösta - Friedrichsen Anton - Riesenfeld Harald / Inledning till Nya Testamentet95.00
12035Lindholm Stig / Studietexter ur N T med kommentarer och rodförklaringar40.00
09485Lindholm Stig. Lindell Birger / På Jesu tid45.00
30483Lisco Fredrik Gustaf / Jesu paraboler exegetiskt-homiletiskt250.00
54899Llloyd-Jones D Martyn / Den kristna enhetens grund Joh 17 Ef 475.00
80379Lohse Eduard / Die Einheit des Neuen Testaments Exegetische Studien zur Theologie des Neuen Testaments75.00
81263Lohse Euard / Ensttehung des Neuen Testaments 75.00
51920Lundborg Matheus / Nya Testamentets text Dess historia och kritiska behandling i allmänna grunddrag Andra häftet140.00
51917Lundborg Matheus / Nya Testamentets text Dess historia och kritiska behandling i allmänna grunddrag Första häftet140.00
85821Lundgren Fredrik / Handbok till bibliska historien. Nya testamentet80.00
82307Lundgren Fredrik / Handbok till bibliska historien. Nya testamentet80,00
56261Lundgren Fredrik / Handbok till bibliska historien. Nya testamentet80,00
51445Lundgren Ivar / Maria Magdalena60.00
51274Lösnitz Carl / Onesimos Slaven som rymde45.00
51249Lövås Edin / Lärjungar30.00
11361MacLear FG / Det nya Testamentets trohet mot historien25.00
53030MacLear G F / A Classbook of New Testament History with Maps75.00
51535Madsen Astrid / Mitt hjärtas frågor (Roman)50.00
54765Madsen Poul / For navnets skyld (Johannes tredje brev)25.00
80779Matthew Henry´s Commentary on whole Bibel Vol V MAtthew to John110.00
54723Matthew Henry´s Commentary on whole Bibel Vol VI Acts to Revelation110.00
51286McIntyre W A / Männen kring Kristus Karaktärsstudier över de tolv apostlarna75.00
11833Mitchell Rick / Step by step through the New Testament Leader´s Guide45.00
51326Moen Ruben / Vid en ung mans fötter55.00
56518Molin Lennart / Tro & Liv Nr 6 198955.00
12037Montan Erik / Vårt Nya Testamente20.00
23212Morrison Clinton / Barnes David H / New Testament wordlists40.00
12038Nachmanson Ernst / Nya Testamentet En översikt av dess yttre historia med 25 bilder50.00
82764Nachmanson Ernst / Nya Testamentet En översikt av dess yttre historia med 25 bilder 45.00
54748Navigatörerna / Ett liv i gemenskap (1 Johannes brev) bok 840.00
12851Neill Stephen / The Interpretation of the New Testament 1861-196175.00
52271Neill Stephen / The Interpretation of the New Testament 1861-196195.00
51599Nielsén Kristian / Ökenpredikanten Johannes eller en andlig storhet inför Herren55.00
82506Novvm Testamentvm Graece et Latine Carolvs Lachmannvs Recensvit Philippvs Bvttmannvs Ph F Greace Lectionis Avctoritates apposvit Tomvs Prior 200.00
53463Paillard Jean / Broder Judas en ny syn på förrädaren75.00
51280Panas Henryk / Enligt Judas (apokryf)60.00
53031Pinnock W H / An Analysis of New Testament History embracing the Criticism and Interpretation of the Original text, the Authenticity of its Severeal Books A Harmony Chronolgically Arranged, and a Corp75.00
02953Pleijel Bengt / ... för att ni skall veta En vandring genom Johannes första brev75.00
10445Präster i Göteborgs stift / Försök till öfversättning af Nya Testamentet100.00
10471Ricard Olfert / Kristus och hans män30.00
40575Richardson Alan / An Introduction to the Theology of the New Testament100.00
55014Riesenfeld Harald / The Gospel Tradition and its beginnings A study in the limits of Formgeschichte70.00
51197Rinck H W / Johannes första bref utlagdt i homilier för vänner af det inre lifvet200.00
53047Rinman Joh / Bibelstudium (andra delen) Nya Testamentets böcker i översikt45.00
12039Rinman Joh / Bibelstudium II Nya Testamentets böcker i översikt60.00
31420Rinser Luise / Mirjam30.00
12040Rudberg Gunnar / Till Nya Testamentets historia25.00
26565Rudberg Gunnar / Till Nya Testamentets historia40.00
83134Rudberg Yngve / Lärjungatyper Handledning för bibelstudium45,00
51288Rudberg Yngve / Lärjungatyper Handledning för bibelstudium45.00
09452RäisänenHeikki / DieMutter Jesu im Neuen Testament110.00
24782Saphir Adolf / Från död till lif Bibliska omvändelsehistorier120.00
51254Saphir Adolf / Från död till lif Biblsika omvändelsehistorier100.00
15754Sauer Erich / Den korsfästes triumf En vandring genom nytestamentliga uppenbarelsehistorien med 90 utkast till bibelstudier75.00
00978Sauer Erich / Den korsfästes triumf En vandring genom nytestamentliga uppenbarelsehistorien med 90 utkast till bibelstudier80.00
14262Sauer Erich / Den korsfästes triumf En vandring genom nytestamentliga uppenbarelsehistorien med 90 utkast till bibelstudier100.00
84022Sawadogo Jean-Baptiste och Munger Marcia A / Riket, Makten och Härlighet. En översikt över Nya testamentet. En studiebok utarbetad i samarbete med ICI:s fakultet i Bryssel40,00
85539Schlevsner Frieder / Additamenta ad novi lexici graeco-latini in novvm testamentvm editioned primam75.00
575878Schmid Josef / Evangeliesynops jämte paralleller i Johannesevangeliet210.00
12023Schmidt P W, Holtzendorf Franz / Nya Testamentets böcker Historisk öfversikt75.00
12024Schmidt P W, Holtzendorf Franz / Nya Testamentets böcker Historisk öfversikt90.00
56226Schulthess F / Biblisk Konkordans I Nya testamentet120.00
12043Shaw J R / Background to the New Testament25.00
00832Simonsson Gillis / Det vidgade livsrummet Frälsningsfrågan i nytestamentlig och aktuell betydelse75.00
32923Skarstedt C W / Apostlarnes Petrus, Paulus och Johannes herdabref Utläggningsförsök70.00
24654Skilton John H / Studying the New Testament Today volume I55.00
13052Skovgaard-Petersen C / Apostlene Peter Paulus og Johannes 60.00
12046Skovgaard-Petersen C / Hur Nya Testamentet blev till Evighetsordets gång genom tiderna80.00
33672Skovgaard-Petersen C / Hur Nya Testamentet blev till Evighetsordets gång genom tiderna80.00
84252Skovgaard-Petersen C / Människogestalter. Bibliska karaktärer Nytestamentlig serie I-II75.00
12822Skovgaard-Petersen C. / Människogestalter Bibliska karaktärer Nytestamentlig serie del I45.00
12818Skovgaard-Petersen C. / Människogestalter Bibliska karaktärer Nytestamentlig serie del I och II80.00
12820Skovgaard-Petersen C. / Människogestalter Bibliska karaktärer Nytestamentlig serie del II35.00
51272St John Patricia / Dubbelt fri45.00
81358Starke Christofer / Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum Andra bandet Marci och Lucas Evangeliet140.00
81362Starke Christofer / Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum Nionde bandet De sju katolska brefvwen Petr första och andra, Johannes första, andra och tredje, Jakobs och Judas140.00
32927Steinhofer Friedr Christofer / Johannes första brev uppbyggligen förklaradt100.00
12048Ström Åke V - Åkerhielm Hans / Nya Testamentets tillkomst och innehåll Kort översikt30.00
82045Ström Åke V / Vetekornet. Studier över individ och kollektiv i Nya testamentet med särskild hänsyn till Johannesevangeliets teologi Joh. 12:20-3390,00
51252Swedberg John Alfr / De tolv Studier i apostlarnas liv80.00
31485Taylor / The Groundwork of the Gospelswith some collected papers 90.00
02816Tenney Merril C / Nya testamentet talar volym 1125.00
28070Tenney Merril C / Nya testamentet talar volym 2125.00
56252The Greek New Testament edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M Martini, Bruce M Metzger and Allan Wikgren120.00
12049Torm Frederik / Indledning til Det ny testamente 3:e upplagan80.00
24531Torm Frederik / Indledning til Det ny testamente 4:e upplagan60.00
54814Tottie C.D / Försök till Grafisk framställning i tidsföljd av Jesu liv, vandringar och verksamhet35.00
12050Traub Licentiat / Undren i Nya Testamentet40.00
31164Tyrrell Hanson Anthony / The Living Utterances of God The New Testaement Exegesis of the Old140.00
09524Uro Risto / Sheep among the Wolves A Study on the Mission Instructions of Q110.00
22782Vliet H van / No Single Testimony A Study on the Adoption of the Law of Deut 19:15 par into the New Testament150.00
83663Warholm Clas / Nya Testamentet på svenska Parallell-texter af gamla och nya öfversättningen med textkritiska anmärkningar90.00
33722Warholm Clas / Nya Testamentet på svenska Parallell-texter af gamla och nya öfversättningen med textkritiska anmärkningar90.00
12051Wehnder R / Bibelkunskap 4 Nya Testamentets skriftsamling dess historia och egenart20.00
51443Welle Ivar / Eunice55.00
54745Westcott Brooke Foss / The Epistles fo St John The Greek Text with Notes and Essays200.00
02621Wetter Gillis P:son / Innanför Herakles stoder. En resa i Nya Testamentets värld 55.00
51594Wikberg Kerstin / Salome Roman90.00
34786Wucherer J F / Bevis för Nya Testamentets äkthet60.00
56251Wuest Kenneth S / Bypaths in the Greek New Testament for the English Reader Brief Word Studies Volume II in This Series100.00
80389Zimmermann Heinrich / Nytestamentlig metodlaere En framstillning av den hsitoriske-kritisk metode75.00
71781Åge Holter / Förste Johannes-brev35.00
29563Öberg Hans / De tolv En bok om Jesu första lärjungar50.00
81037Ödmann Samuel / Strödda Försök öfwer Nya Testamentets Heliga Skrifter 3:dje Bandets 1:sta Häfte180.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |