Bibeln / Nya Testamentet
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
51923Adell Arthur / Nya Testamentet på svenska 1526. Till frågan om dess tillkomst och karaktär. En kyrkohistorisk studie.125.00
02094Albin C.A / Judasbrevet Traditionen texten tolkningen70.00
52527Alner Hjalmar / Kamrater En bok för pojkar50.00
80776AMarklund Thorsten / Namnlös och odödlig om Bibelns mindre kända gestalter och vad de kan lära oss60.00
00494Andrae G A / Nya Testamentets svar på livsåskådningsfrågor19.00
51267Arvedson Tomas / Lärjungakretsen kring Jesus40.00
51576Asch Schalom / Mirjam Roman55.00
70626Barclay William / The men, the meaning, the message of the books 40.00
02812Beijer Erik / Nya Testamentet Hur det kommit till och vad det innehåller45.00
12011Benander C E / Bibelböckernas tillkomst II NT40.00
27823Bengel Joh Albr / Tjenliga Anmärkningar till det nya Tesamentet225.00
54755Bengel Joh Albr / Tjenliga Anmärkningar till Det nya Testamentet 75.00
26218Bensow Oscar / Apostlarna Petrus, Johannes och Paulus En biblisk karaktärsstudie25.00
19148Bentzer Tage / Jakobs brev Studieplan i bibelkunskap 40.00
29953Berger Klaus / Manna, mjöl och surdeg 50.00
51327Bergsaune Oscar / Under oljeträdet En färgstark och fängslande berättelse från Palestina på Jesu tid.55.00
84260Blaiklock E M / Faith is the Victory Devotional Studies in the First Episstle of John75.00
33726Bornhäuser K / Nytt ljus över dygn, dag och timme i Nya Testamentet med ett tillägg om Maria Magdalena75.00
24743Brattgård Daniel / Lärjunge med begåvning och begränsning35.00
51289Brockes Ferdinand / Gajus från Derbe Pauli följeslagare Lifsbild från apostoliska tiden110.00
51500Brownrigg Ronald / Who´s Who in the New Testament80.00
83044Bruce F F / Det nye testamentes Skrifter Er de troverdige? En undersögelse af de historiske vidnesbyrd60.00
90370Bruce F F / Det som är sagt. Nya testamentets tolkning av motiv i gamla testamentet60,00
33259Bruce F F / Det som är sagt. Nya testamentets tolkning av motiv i Gamla testamentet.75.00
24597Bruce F F / The New Testaments Documents are They Reliable?55.00
81290Campi Emidio (edited) / ..and yet Happy The Beatitudes revisited40.00
40505Candlish Robert S / A Commentary on 1 JohnTwo volumes in one200.00
81019Carlson Sven / Aggadastoff i Nytestamentliga skrifter160.00
71786Carson D A / New testament commentary survey 50,00
22007Chilton Bruce/ Beginning New Testament Study90.00
32100Clere M / Apostlarnas lif100.00
53000Conzelmann Hans / Grundriss der Theologie des Neuen Testaments100.00
54588Cronin A J / ..det fanns icke rum för dem i härbärget50.00
12015Dahlby Frithiof / Lilla Ordlistan över NT40.00
86214Det nya testamentet af wår Härre och frälsare Jesus Christus. The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ, translated out of the original Greek 230,00
28232Dibelius Otto / Lärjungarna då och nu35.00
18623Drane John / Introducing the New Testament100.00
82586Drane John / Introducing The New Testament150.00
02818Dunnett Walter/ An Outline of New Testament Survey60.00
19130Durling Maria / Studier i Nya Testamentet (andra delen av 'Bibeln och vår tids forskning')60,00
51283Dyke van Henry / Den fjärde vise mannen55.00
29385Edersheim Dr / Sketches of Jewish Social Life in the days of Christ230,00
12018Eidem Erling / De nytestamentliga skrifternas innehåll En schematisk översikt jämte synoptisk tabell40.00
12019Eidem Erling / De nytestamentliga skrifternas innehåll En schematisk översikt jämte synoptisk tabell60.00
84944Elder E / Concordance to New English Bible75.00
40261Farrar F W / Texts explained or Helps to Understand the New Testament200.00
02914Feldmeier Reinhard / Die Krisis des Gottessohnes90.00
34113Flodman / Utläggning af Apostlagerningarne med christliga betraktelser och tillämpningar på christendomslifwet Första delen100.00
10359Flodman / Utläggning af Apostlagerningarne meed christliga betraktelser och tillämpningar på christendomslifwet Andra delen och Tredje delen150.00
51444Fort Gertrud Von Le / Pilatus Hustru 75.00
51322Fridén Ester / Rövaren45.00
54754Fridrichsen Antonii / Coniectanae Neotestamentica XI200.00
51540Förklaring öfwer Nya Testamentets heliga skrifter med jemförelse med grundtexten på Swenska bearbetad av Th. Wensjoe Tredje delen110.00
34324Gerhardsson Birger (Utgivare) / En bok om Nya Testamentet75.00
70275Gerlach Otto von / Förklaring öfwer Nya Testamentets heliga skrifter Andra delen innefattande Pauli Epistlar120.00
85013Gerlach Otto von / Förklaring öfwer Nya Testamentets heliga skrifter Tredje delen pisteln till de ebreer, de allmänna epistlarna och Johannis uppenbarelse, samt flera bilagor, förteckningar och regist100.00
81196Goppelt L / Theologie des Neuen Testaments 150.00
51538Gossner Johannes / NYA TESTAMENTET 5 6 Andan af Jesu Christi lefwerne och lära efter Nya Testamentet med förklaring och tillämpning 200.00
10782Gower Ralph R / Hur man levde på Nya Testamentets tid 40.00
12021Gyllenberg Rafael / Nya Testamentet och dess budskap60.00
12022Gyllenberg Rafael / Nya Testamentet och dess budskap60.00
51208Hallberg Daniel / Bibelns människor del 1 Studier kring bibliska gestalter40.00
51209Hallberg Daniel / Bibelns människor del 2 Studier kring bibliska gestalter 40.00
85553Han Nathan E: / A parsing guide to the greek new testament90.00
18106Hanhart K / The Intermediate State in the New Testament Academisch Proefschrift125.00
22678Harris Murray J / Raised immortal Ressurection and Immortality in the New Testament145.00
09618Hartman Lars (Utgivare) / Ur Nya Testamentet Kommentarer till valda texter50.00
51255Hedberg Tor / Judas En passionshistoria50.00
26129Hellberg Ernst / Lärobok i nytestamentlig grekiska275,00
51270Hess Joh Jac / Jesu Apostlars Historia och Skrifter250.00
25066Hillerdal Gunnar / Jesu lärjungar55.00
84750Hillerdal Gunnar / Om Nya Testamentets tillkomst75.00
54743Hjelt Arthur / De Johanniska småbrefvens ursprung undersökt med särskild hänsyn till Presbyter-hypotsen Akademisk afhandling200.00
51277Hoffman Poul / Vittnena75.00
51278Hoffman Poul / Vittnena55.00
51285Holcombe H / Lazarus. En romantisk skildring från Kristus dagar200.00
11657Holm Harry / Rösten i öknen50.00
70909Hoskins Sir Edwin, Davey Noel / The riddle of the New Testament55.00
24655Hoskyns Edwyn, Davey Noel / The Riddle of the New Testament60.00
82185Houlden J L / A Commentary on the Johannine Epistles80.00
70003Hudson D F / Teach Yourself New Testament80.00
51291Hughes T Rowland / Josef från Arimatea45.00
12025Hunter A M / En bok om Nya testamentet80.00
15550Hunter A M / En bok om Nya testamentet80,00
84024Hunter A M / En bok om Nya testamentet100,00
01074Hunter A M / Introducing New Testament Theology45.00
12026Hunter A M / Introducing New Testament Theology The Fact of Christ The First Preachers of the Faith Interpreters of the Faith55.00
17317Hunter A M / The Message of the New testament50.00
02814Hunter Archibald M / The Unity of the New Testament40.00
22822Isaksson Abel / Marriage and Ministry in the New Temple A Study with Special Reference to Mt 19.13-12 and 1 Cor 11.3-16200.00
26016Jamieson Robert, Fausset A R, Brown David / Commentary critical practical and explantory The Old and New Testaments Vol III Matthew .Cor with Bible Dictionary140.00
29571Jamiesson Robert, Fausset A R, Brown David / Bible Commentary - A Commentary: Critical, Practical and Explanatory on The Old and New Testaments with a Bible Dictionary Vol IV Galatians- Revelation150.00
52004Jellinghaus Theodor / Johannes första bref110.00
55270Jellinghaus Theodor / Johannes första bref145.00
15324Jeremias Joachim / Abba Studien zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte Mit 4 Bildtafeln155.00
22644Jeremias Joachim / Die Abendmahlsworte Jesu125.00
27310Johanson Arthur / Det tredje brevet50.00
51497Johnstad Johan / Evangeliernas människor65.00
26400Johnstad Johan / Forklaringar til det nye testamente100.00
24131Jonsson Jakob / Humour and Irony in the New Testament An Exegetic Study175.00
28234Karlsson Ralf / Korsfästarna Historisk roman35.00
51915Knös Vilehlm / Grecismer i 1883 års öfversättning af Nya Testamentet Strödda anteckningar140.00
12027Kolmodin Adolf / Inledning till Nya Testamentets skrifter175.00
85610Kolmodin Adolf / Inledning till nya testamentets skrifter180.00
85735Kolmodin Adolf / Inledning till Nya testamentets skrifter125.00
51207Kossoff David / Vittnenas Bok45.00
12028Kronholm Tryggve / Seder R Amram Gaon Part II The Order of Sabbath Prayer125.00
70022Kvarnström Ingvar / Maria Magdalena40.00
51542Kübel Robert / Bibelkännedom Utläggning af hufvudafdelningarna i den heliga skrift och inledning till de bibliska böckerna II Nya Testamentet75.00
81148Käsemann Ernst / Das Neue Testament als Kanon Dokumenation und kritische Analyse zur gegenwärtigen Diskussion100.00
81282Käsemann ernst / Exegetische Versuche und Besinnungen Erster und zweiter band125.00
25069Landahl F / Den Heliga striden Betraktelse öfver Judas bref40.00
81143Laubach Frank C / The Inspired Letters In Clearest English75.00
12029Lee Thomas O - Hudson Tom / Step by step through the New Testament60.00
51592Lemm Daniel / Johannes ökenpredikanten med förord av Otto Funcke120.00
51593Lemm Daniel / Johannes ökenpredikanten med förord av Otto Funcke80.00
51595Lemm Daniel / Johannes ökenpredikanten med förord av Otto Funcke150.00
51598Lemm Daniel / Johannes ökenpredikanten med förord av Otto Funcke100.00
27874Lindblom Joh / Das Ewige Leben Eine Studie Uber Die Enststehung Der Religiösen Lebensidee Im Neuen Testament220.00
31944Lindblom Joh / Das Ewige Leben Eine Studie uber die Entstehung der Religiösen Lebensider im Neuen Testament140.00
81300Lindblom Joh / Den kristna enhetstanken i Nya Testamentet45.00
83622Lindeskog Gösta (Utg). RPI:s Studiebibel Bibelkommentar på uppdrag av Religionspedagogiska Institutet Del 190.00
12034Lindeskog Gösta - Friedrichsen Anton - Riesenfeld Harald / Inledning till Nya Testamentet95.00
12033Lindeskog Gösta - Friedrichsen Anton - Riesenfeld Harald / Inledning till Nya Testamentet95.00
14101Lindeskog Gösta - Friedrichsen Anton - Riesenfeld Harald / Inledning till Nya Testamentet95.00
12035Lindholm Stig / Studietexter ur N T med kommentarer och rodförklaringar40.00
56194Lindholm Stig, Lindell Birger / Bibeln berättar. Skildringar från Gamla och Nya testamentets tid50.00
09485Lindholm Stig. Lindell Birger / På Jesu tid45.00
30483Lisco Fredrik Gustaf / Jesu paraboler exegetiskt-homiletiskt250.00
54899Llloyd-Jones D Martyn / Den kristna enhetens grund Joh 17 Ef 475.00
80379Lohse Eduard / Die Einheit des Neuen Testaments Exegetische Studien zur Theologie des Neuen Testaments75.00
81263Lohse Euard / Ensttehung des Neuen Testaments 75.00
51920Lundborg Matheus / Nya Testamentets text Dess historia och kritiska behandling i allmänna grunddrag Andra häftet140.00
51917Lundborg Matheus / Nya Testamentets text Dess historia och kritiska behandling i allmänna grunddrag Första häftet140.00
85821Lundgren Fredrik / Handbok till bibliska historien. Nya testamentet80.00
82307Lundgren Fredrik / Handbok till bibliska historien. Nya testamentet80,00
56261Lundgren Fredrik / Handbok till bibliska historien. Nya testamentet80,00
51445Lundgren Ivar / Maria Magdalena60.00
51274Lösnitz Carl / Onesimos Slaven som rymde45.00
51249Lövås Edin / Lärjungar30.00
53030MacLear G F / A Classbook of New Testament History with Maps75.00
51535Madsen Astrid / Mitt hjärtas frågor (Roman)50.00
54765Madsen Poul / For navnets skyld (Johannes tredje brev)25.00
80779Matthew Henry´s Commentary on whole Bibel Vol V MAtthew to John110.00
54723Matthew Henry´s Commentary on whole Bibel Vol VI Acts to Revelation110.00
51286McIntyre W A / Männen kring Kristus Karaktärsstudier över de tolv apostlarna75.00
11833Mitchell Rick / Step by step through the New Testament Leader´s Guide45.00
51326Moen Ruben / Vid en ung mans fötter55.00
56518Molin Lennart / Tro & Liv Nr 6 198955.00
12037Montan Erik / Vårt Nya Testamente20.00
23212Morrison Clinton / Barnes David H / New Testament wordlists40.00
12038Nachmanson Ernst / Nya Testamentet En översikt av dess yttre historia med 25 bilder50.00
82764Nachmanson Ernst / Nya Testamentet En översikt av dess yttre historia med 25 bilder 45.00
54748Navigatörerna / Ett liv i gemenskap (1 Johannes brev) bok 840.00
12851Neill Stephen / The Interpretation of the New Testament 1861-196175.00
52271Neill Stephen / The Interpretation of the New Testament 1861-196195.00
51599Nielsén Kristian / Ökenpredikanten Johannes eller en andlig storhet inför Herren55.00
82506Novvm Testamentvm Graece et Latine Carolvs Lachmannvs Recensvit Philippvs Bvttmannvs Ph F Greace Lectionis Avctoritates apposvit Tomvs Prior 200.00
90206Nya Testamentet Stor stil. Del 1 De fyra evangelierna55,00
90238Nya Testamentet Stor stil. Del 2 Apostlagärningarna till Uppenbarelseboken55,00
53463Paillard Jean / Broder Judas en ny syn på förrädaren75.00
51280Panas Henryk / Enligt Judas (apokryf)60.00
53031Pinnock W H / An Analysis of New Testament History embracing the Criticism and Interpretation of the Original text, the Authenticity of its Severeal Books A Harmony Chronolgically Arranged, and a Corp75.00
02953Pleijel Bengt / ... för att ni skall veta En vandring genom Johannes första brev75.00
10445Präster i Göteborgs stift / Försök till öfversättning af Nya Testamentet100.00
10471Ricard Olfert / Kristus och hans män30.00
40575Richardson Alan / An Introduction to the Theology of the New Testament100.00
55014Riesenfeld Harald / The Gospel Tradition and its beginnings A study in the limits of Formgeschichte70.00
51197Rinck H W / Johannes första bref utlagdt i homilier för vänner af det inre lifvet200.00
53047Rinman Joh / Bibelstudium (andra delen) Nya Testamentets böcker i översikt45.00
12039Rinman Joh / Bibelstudium II Nya Testamentets böcker i översikt60.00
31420Rinser Luise / Mirjam30.00
12040Rudberg Gunnar / Till Nya Testamentets historia25.00
26565Rudberg Gunnar / Till Nya Testamentets historia40.00
83134Rudberg Yngve / Lärjungatyper Handledning för bibelstudium45,00
51288Rudberg Yngve / Lärjungatyper Handledning för bibelstudium45.00
09452RäisänenHeikki / DieMutter Jesu im Neuen Testament110.00
24782Saphir Adolf / Från död till lif Bibliska omvändelsehistorier120.00
51254Saphir Adolf / Från död till lif Biblsika omvändelsehistorier100.00
15754Sauer Erich / Den korsfästes triumf En vandring genom nytestamentliga uppenbarelsehistorien med 90 utkast till bibelstudier75.00
00978Sauer Erich / Den korsfästes triumf En vandring genom nytestamentliga uppenbarelsehistorien med 90 utkast till bibelstudier80.00
14262Sauer Erich / Den korsfästes triumf En vandring genom nytestamentliga uppenbarelsehistorien med 90 utkast till bibelstudier100.00
84022Sawadogo Jean-Baptiste och Munger Marcia A / Riket, Makten och Härlighet. En översikt över Nya testamentet. En studiebok utarbetad i samarbete med ICI:s fakultet i Bryssel40,00
85539Schlevsner Frieder / Additamenta ad novi lexici graeco-latini in novvm testamentvm editioned primam75.00
575878Schmid Josef / Evangeliesynops jämte paralleller i Johannesevangeliet210.00
12023Schmidt P W, Holtzendorf Franz / Nya Testamentets böcker Historisk öfversikt75.00
12024Schmidt P W, Holtzendorf Franz / Nya Testamentets böcker Historisk öfversikt90.00
56226Schulthess F / Biblisk Konkordans I Nya testamentet120.00
12043Shaw J R / Background to the New Testament25.00
00832Simonsson Gillis / Det vidgade livsrummet Frälsningsfrågan i nytestamentlig och aktuell betydelse75.00
32923Skarstedt C W / Apostlarnes Petrus, Paulus och Johannes herdabref Utläggningsförsök70.00
24654Skilton John H / Studying the New Testament Today volume I55.00
33672Skovgaard-Petersen C / Hur Nya Testamentet blev till + Nachmanson Ernst / Nya testamentet 140,00
12046Skovgaard-Petersen C / Hur Nya Testamentet blev till Evighetsordets gång genom tiderna75.00
12044Skovgaard-Petersen C / Hur Nya Testamentet blev till Evighetsordets gång genom tiderna90.00
84252Skovgaard-Petersen C / Människogestalter. Bibliska karaktärer Nytestamentlig serie I-II95.00
51272St John Patricia / Dubbelt fri45.00
81358Starke Christofer / Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum Andra bandet Marci och Lucas Evangeliet140.00
81362Starke Christofer / Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum Nionde bandet De sju katolska brefvwen Petr första och andra, Johannes första, andra och tredje, Jakobs och Judas140.00
32927Steinhofer Friedr Christofer / Johannes första brev uppbyggligen förklaradt100.00
12048Ström Åke V - Åkerhielm Hans / Nya Testamentets tillkomst och innehåll Kort översikt30.00
82045Ström Åke V / Vetekornet. Studier över individ och kollektiv i Nya testamentet med särskild hänsyn till Johannesevangeliets teologi Joh. 12:20-3390,00
51252Swedberg John Alfr / De tolv Studier i apostlarnas liv80.00
31485Taylor / The Groundwork of the Gospelswith some collected papers 90.00
02816Tenney Merril C / Nya testamentet talar volym 1125.00
28070Tenney Merril C / Nya testamentet talar volym 2125.00
56252The Greek New Testament edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M Martini, Bruce M Metzger and Allan Wikgren120.00
12049Torm Frederik / Indledning til Det ny testamente 3:e upplagan80.00
24531Torm Frederik / Indledning til Det ny testamente 4:e upplagan60.00
54814Tottie C.D / Försök till Grafisk framställning i tidsföljd av Jesu liv, vandringar och verksamhet35.00
12050Traub Licentiat / Undren i Nya Testamentet40.00
31164Tyrrell Hanson Anthony / The Living Utterances of God The New Testaement Exegesis of the Old140.00
09524Uro Risto / Sheep among the Wolves A Study on the Mission Instructions of Q110.00
22782Vliet H van / No Single Testimony A Study on the Adoption of the Law of Deut 19:15 par into the New Testament150.00
83663Warholm Clas / Nya Testamentet på svenska Parallell-texter af gamla och nya öfversättningen med textkritiska anmärkningar90.00
33722Warholm Clas / Nya Testamentet på svenska Parallell-texter af gamla och nya öfversättningen med textkritiska anmärkningar90.00
12051Wehnder R / Bibelkunskap 4 Nya Testamentets skriftsamling dess historia och egenart20.00
51443Welle Ivar / Eunice55.00
54745Westcott Brooke Foss / The Epistles fo St John The Greek Text with Notes and Essays200.00
02621Wetter Gillis P:son / Innanför Herakles stoder. En resa i Nya Testamentets värld 55.00
51594Wikberg Kerstin / Salome Roman90.00
34786Wucherer J F / Bevis för Nya Testamentets äkthet60.00
56251Wuest Kenneth S / Bypaths in the Greek New Testament for the English Reader Brief Word Studies Volume II in This Series100.00
80389Zimmermann Heinrich / Nytestamentlig metodlaere En framstillning av den hsitoriske-kritisk metode75.00
71781Åge Holter / Förste Johannes-brev35.00
29563Öberg Hans / De tolv En bok om Jesu första lärjungar50.00
81037Ödmann Samuel / Strödda Försök öfwer Nya Testamentets Heliga Skrifter 3:dje Bandets 1:sta Häfte180.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |