Bibeln / Pastoralbreven
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
10708Beck J T / Pauli tvenne bref till Timoteus förklarade55.00
51996Bratt D / Pauli Bref och Timotheus och Titus med kort förklaring80.00
02393Getz Gene A / The Measure of a Man45.00
51798Larsen A C / Pauli breve til Menigheden i Tessalonika fortolkade50.00
80362Lips Hermann von / Glaube - Gemeinde - Amt Zum Verständnis der Ordination in den Pastoralbriefen110.00
13250Lips Hermann von / Glaube- Gemeinde - Amt Zum Verständnis der Ordination in den Pastoralbriefen140.00
13222MacDonald William / Timothy & Titus The Pastoral Epistles45.00
01928Madsen Poul / Elsket og udvalgt (Tessalonikerbrevene sluttet)20.00
10717Moule C G / Pauli andra bref till Timoteus75.00
33729Norrby J / Paulus brev till Timoteus35.00
09986Sandström Egon / Andligt ledarskap enligt Pastoralbreven i NT35.00
33728Sjöberg Fredrik / Paulus brev till Titus45.00
00881Spence H D M, Exell Joseph S / The Pulpit Commentary I Tessalonians II Tessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon200.00
81360Starke Christofer / Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum Åttonde bandet Pauli herdabref till Timotheu och Titus, jemte Epistlarna till Filemon och Ebreerna140.00
02952Torm Frederik / Paulus´ Breve til Timoteus og Titus indelede og fortolkede100.00
29777Welle Ivar / Timoteus45.00
02956Wohlenberg D G / Die Pastoralbriefe (Der erste Timotheus-, der Titus-under der zweite Timotheusbrief100.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |