Bibeln / Paulus brev och person
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
22856Andrae G A / Med Paulus bland judar, greker och romare40.00
28157Barclay William / The Dailt Study Bible The Letters to the Phillippians, Colossians and Thessalonians50.00
81277Becker J, Conzelmann H, Friedrich G / Die Briefe an die Galate, Epheser, Philipper, Kolosser, Thessalonicher und Philemon90.00
22725Beijer Erik / Paulus budbäraren65.00
22892Belfrae Bror / Pauli resor Del I55.00
09447Bjerkelund Carl J / Parakalo Form, Funktion und Sinn der parakalo-Sätze in der paulinischen Briefen110.00
13065Blank Josef / Paulus und Jesus Eine theologische Grundlegung120.00
15878Bosler Erwin / Från Tarsus till Rom I aposteln Paulus fotspår60.00
11819Bugge F W / Apostelen Paulus`s Breve. I Oversatte med Indleninger og udförlig Fremstilling af indhold og Tankegang80.00
11820Bugge F W / Apostelen Paulus`s Breve. II Oversatte med Indleninger og udförliug Fremstilling af indhold og Tankegang80.00
12110Bugge F W / Apostelen Paulus´s Breve Andet Bind120.00
12109Bugge F W / Apostelen Paulus´s Breve Förste Bind120.00
52162Bungener Felix / Paulus Hans lif hans verk och hans bref110.00
13113De Boer Willis P / The Imitation of Paul An Exegetical Study110.00
22477Dealer John / Tältmakaren från Tarsus En berättelse om ett stort äventyr Apostelns Paulus liv och gärning75.00
22685Dealer John / Tältmakaren från Tarsus En berättelse om ett stort äventyr Apostelns Paulus liv och gärning45.00
82176Deissmann Gustav Adolf / Paulus En kultur- och religionshistorisk skiss Olaus-Petri-föreläsningar hållna vid Upsala universitet100.00
17977Disselhoff Julius / Paulus Jesu Kristi tjänare65.00
24533Dyrander Ernst / Aposteln Paulus En levnadsbild i betraktelser90.00
81146Eichholz Georg / Die Theologie des Paulus im Umriss75.00
24534Emanuelsson D / Paulus och hans medarbetare Bibelstudier50.00
22893Esking Erik / Fri och frigjord Det positiva innehållet i frihetstanken hos Paulus Avhandling att framläggas år 1956 vid prästmöte med Strängnäs stifts prästerskap65.00
22680Falk-Rönne Arne / Vägen Paulus vandrade En resa i aposteln Paulus fotspår45.00
80270Farrar F W / Paulus - Hans lif och verk - med omkring 250 orginalillustrationer175,00
24584Farrar F W / Paulus Hans lif och verksamhet. Förra bandet75.00
11277Farrar F W / Paulus Hans lif och verksamhet. Förra bandet + Apokrytiska Nya testamentet80,00
11231Farrar F W / Paulus Hans lif och verksamhet. Senare bandet75,00
52270Farrar F W / Paulus Hans lif och verksamhet. Senare bandet + Bihang80,00
22681Feine Paul / JesusChristus und Paulus175.00
22682Funcke Otto / S:t Paulus till sjös och land100.00
22743Funcke Otto / S:t Paulus till sjös och land75.00
11267Funcke Otto / S:t Paulus till sjös och land100,00
28059Godét F / Inledning till Pauli bref125.00
40506Godét F / Inledning till Pauli bref 200.00
22479Grönbech Vilh / Paulus Jesu Kristi apostel110.00
22742Gulin E G / Paulus från Tarsus75.00
32937H.C. Th / Aposteln Pauli lif55.00
02862Halter Hans / Taufe und Ethos Pauliniscche Kriterien fur das Proprium der christlichen Moral240.00
10937Hausrath A / Aposteln Paulus samt ett bihang om Uppenbarelsebokens kronolgiska bestämning och judekristendomens förhållandetill Paulus90.00
22780Hedström Ernst / Det sedliga livets religiösa motivering hos Paulus Akademisk avhandling125.00
02977Hester James D / Paul´s Concept to Inheritance A Contribution to the Understanding of Heilsgeschichte80.00
09598Hock Ronald F / The Social Context of Paul´s Ministry Tentmaking and Apostleship75.00
22724Holme Edin / Mannen från Tarsus50.00
24375Hunter A M / The Gospel According to St Paul40.00
26352Ihlen Chr / Den Paulinske fremstillning af Forsoningen Bibel-theologisk afhandling150.00
11221Johansson K / Pauli bref jämte Esaia från och med 52 kap vers 13 till och med 53 kap75,00
12762Jülicher Adolf / Paulus och Jesus60.00
22727Keck Leander E / Paul and his Letters90.00
22645Kertelge Karl / Grundthemen paulinischer Theologie145.00
28533Kristoffersen Alf / Åpenbarnignstanke pg misjonsforkynnelse hos Paulus Akademisk avhandling175.00
22726Larsen Per W / Apostelen Paulus helgen uten glorie45.00
80951Lietzmann D Hans / Die Briefe Des Apostels Paulus I Die Vier Haubtbriefe100.00
31946Lindblom Joh / Handbok till Nya Testamentet Fjärde delen Första avdelningen Romarbrevet 1 och 2 Korinterbrevet Galaterbrevet 100.00
21582Lindholm Stig / Paulus från Tarsus till Rom60.00
12813Ljungman Henrik / Pistis A study of its presuppositions and its meaning in Pauline use75.00
22482Lodin Sven / Paulus Hans levnad och kamp för evangelium45.00
54378Luce A E / Aposteln Paulus´sätt att missionera75.00
80384Ludemann Gerd / Paulus, der Heidenapostel band I Studien zur Chronolgie90.00
80361Ludemann Gerd / Paulus, der Heidenapostel band II Anntipaulismus im fruhen Christentum90.00
24893MacLaren Alexander / The Epistles of St Paul to the Colossians and Philemon125.00
22684Maritain Jacques / Paulus i urval och med kommentar av Jaques Maritain70.00
33866Marrat J / Den store Aposteln eller Skildringar ur Pauli lefnadshistoria65.00
53010Marrat J / Den store Aposteln eller Skildringar ur Pauli lefnadshistoria45.00
22621Mathews Basil / Paulus den oförfärade75.00
17858Mathews Basil / Paulus den oförfärade55.00
09501McLean B Hudson / The Cursed Christ Mediterranean Expulsion Rituals and Pauline Soteriology165.00
09442Michel Otto / Paulus und seine Bibel125.00
22779Moe Olaf / Apostelen Paulus Hans liv og gjerning150.00
32715Morton H V / I Pauli fotspår80,00
10965Oljelund Ivan / Okänd gud. En berättelse om Paulus i Aten och Korint.45.00
11208Oursler Fultopn, Oursler Armstron April / The Greatest Faith Ever Known The Story of the Men Wo First Spread the Religion of Jesus and of the Momentous TImes in Which They Lived75.00
11447Pax W E / I Paulus fotspår50.00
32315Pratscher Wilhelm / Die Geschichtsfunktion der Christusgemeinschaft bei Paulus. Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Wien100,00
12845Ricard Olfert / Paulus Kristi Jesu apostel intryck och impulser75.00
24908Ricard Olfert / Paulus Kristi Jesu apostel intryck och impulser50.00
24535Rinman Joh / Har jag icke sett Jesus? En serie bibelstudier med exempel ur Pauli liv65.00
24582Rinman Joh / Paulus Korta bibelstudier30.00
F-0470Robinson John A T / The Body A Study in Pauline Theology50.00
17403Roos Mathilda / Saulus af Tarsus En själs historia tecknad efter bibeln100.00
22640Sand Alexander / Der Begriff Fleisch in den paulinischen Hauptbriefen150.00
71433Sjöberg Fredrik / Paulus brev till Filemon 35.00
11681Sokolowski Emil / Die Begriffe Geist und Leben bei Paulus in ihren Bezieungen zu einander Eine exegetisch-religionsgeschichtliche Untersuchung155.00
51871Stalker James / Paulus Hans lif och verksamhet60.00
11812Stewart James S / En man i Kristus65.00
33862Stewart James S / En man i Kristus85.00
24587Sundström Erland, Koch Bent A / Med Paulus i Grekland75.00
53174Svensson Sven / Det började i Tarsus30.00
70136Tägt Nils / Den store aposteln En bok om Paulus45.00
32888Tägt Nils / Den store aposteln En bok om Paulus70.00
32890Tägt Nils / Den store aposteln En bok om Paulus60.00
21808Vischer Eberhard / Pauli bref45.00
93852Wangerin Walter / Aposteln En roman om Paulus85.00
01920Warneck Joh / Paulus och nutidens hednamission Apg 9:15 Del I85.00
11207Warneck Joh / Paulus och nutidens hednamission Apg 9:15 Del II85,00
32317Warneck Joh / Paulus och nutidens hednamission Del I och II175.00
09747Woodruff Archibald / Eiphnh in the Pauline Corpus125.00
32389Wrede W / Paulus 80.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |