Biografier / Biografier
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
33937Aftonbladet/ Historier och anekdoter om kända män och kvinnor samlade och utgivna av Aftonbladet och Dagen40.00
14148Andersson Gunnar J, Gunnarsson Olov / Svenska öden i fjärran land 40.00
24767Anér Josef / Magistern som blev affärsman. Memoarer40.00
82743Argus Arne / T.T. På Språng.En vänbok om Torsten Tegnér.100.00
82160Aspelin Gunnar / Lärospån i Lund Minnen från studentåren50.00
27666Berco / Världens störste skojare - Cagliostro, alias Joseph Balsamo65.00
13455Berggrav Grete / Vi jössingar125.00
86035Berggren Kjell O / När skördar mognar. En dokumentation av uppbrottet från det jordnära livet på 1950-1960 talen100,00
18203Berggren Kjell O / Sådd som ger skörd. En dokumentation av det jordnära livet 1940-1950100,00
26179Bergstrand Mats / Framför lyckta dörrar En bok om Anders Björck140.00
56228Böttiger Carl Wilhelm / Från skolan och studentlivet - Självbiografiska anteckningar45.00
84263Carlberg Frigga / Andrew Carnegie, hans lif och verksamhet efter amerikanska och engelska källor 55.00
56594De Geer Louis / Minnen Förra delen75.00
52773Diemen Jan van / När jorden blev rund 90.00
20473Edström Mauritz / Blixtens betvingare. Romantiserad berättelse om Benjamin Franklin 75.00
14264Edström Mauritz / Vävaren som upptäckte Amerika35.00
29924Edström Maurtiz / Stilla oceanens besegrare Ferdinand Magellan 75.00
82007Ekberg Nils (red) Oljelund Ivan (red) / Mitt långa liv har lärt mig...60.00
84431Elg Einar / Viktor Rydbergs ställning till religion, kristendom och kyrka. Till sekelminnet av hans födelse.70.00
55118Enander Mauritz / Föregångsmän Oskar Eklund Några anmärkningar om ett liv i stora idéers tjänst80.00
33321Essell Frank Th / Så god som tusen män (Maria Curie)75.00
54550Evjenth Håkon / I kamp för sitt land Churchills liv skildrat för ungdom30.00
81119Fagerström Lena / Ett särskilt tack till kören 55.00
31483Fant Gunnar / Dagar som gått Några minnesbilder85.00
80240Farwell Byron / Stanley Berättelsen om Henry Morton Stanleys fantastiska levnad.55.00
83913Ferry Björn / Ferry Tales Inte så förbannat tillrättalagt40.00
24932Forsberg Arne / Spång till evighet Så minns jag Harry Martinsson65.00
29915Forssell Nils / Leopold I. Grundläggaren av det moderna Belgien. 75.00
00639Forssell Nils / Metternich40.00
29359Forssell Nils / Metternich75.00
55638Fox Hume Ruth / Florence Nightingale150.00
26293Fridén George / De 13 stjärnornas hjälte: en romantiserad skildring av George Washington och hans tid 40.00
31349Fridén Torsten / Örn-presidenten Franklin D. Roosevelt60.00
70173Geigert Hagge / Alf Svensson hos Hagge Geigert 30.00
29253Gording Röl / Jag såldes på auktion En verklighetsberättelse125.00
52957Gregor Arthur S / Charles Darwin55.00
14335Gunnarsson Olov / En bok om Runa25.00
34588Gunnarsson Olov / En bok om Runa30.00
10979Gustavsson Alvar / Färdminnen35,00
53424Hadders Per / Arthur Wareborn Årsringar ur mitt liv85.00
34923Hagström Lars / Livet även om jag dör40.00
85299Hallström Björn / Jag trodde på Stalin30.00
54204Hansson Ola / Ur minnet och dagboken50.00
55126Harden Maximilian / Gestalter. Tredje samlingen Clemenseau Galliffet Tolstoy och Rockefeller Johannes döparen Pontius Pilatus Mördaren Hau60.00
29944Hentzel Marcus / En hjältes väg en berättelse om Henry Morton Stanley 55.00
80241Hentzel Marcus / En hjältes väg en berättelse om Henry Morton Stanley 50.00
10501Hober Torsten / Växa med Torbjörn - Och med autism85.00
14109Hollertz Malte / Nordostpassagens upptäckare, en berättelse för ungdom om Adolf Fredrik Nordenskiölds liv och verk 45.00
80571Holmberg Teodor / Tidsströmningar och minnen200.00
23952Hydén Nils / Afrikas store hjälte från Livingstones sista vandringsår55.00
31351Hydén Nils / Nybyggarpojken som blev president Ur Abraham Lincolns liv55.00
52772Hydén Nils / Så handlade de Gestalter genom tiderna för ungdomen75.00
40321Hyltén-Cavallius Gunnar Olof / Ur mitt framfarna lif. Hågkomster och anteckningar80.00
13114Häkkinen Juho / Bort till det land som jag skall visa dig100,00
85298Höjeberg Pia / KisaMor en läkekvinnas historia75.00
29914Jacobson Gustaf / Harald Hjärne 65.00
28422Johansson Hemming / Lars Magnus Ericsson. En kort biografi.55.00
40520Johansson i Backe Karl Erik / Spökis - fjällflygaren165.00
82432Johansson-Dahr Robert / En mor och hennes barn Några minnesblad90.00
22646Jägenstedt Allan / Allan på Skogen En fattig torparpojkes levnadsöde40.00
00460Kaeser H I / Bragdernas belönare Andrew Carnegies liv och verk75.00
53406Kaeser H J / Alpernas besegrare En berättelse om Louis Favre40.00
29946Kaeser H J / De faderlösas fader En berättelse om Johann Heinrich Pestalozzi en mänsklighetens uppfostrare75.00
17043Kaeser H J / Kvinnan som besegrade slavägarna: en berättelse om Harriet Beecher Stowe 60.00
17158Kaeser H J / Solskenskungen En berättelse om William Hesketh Lever30.00
70460Keller Helen / Min religion100.00
50015Kempe Lars-Åke / Johan Petter Johansson 1853-1943 Uppfinnare från Vårgårda75.00
02844Kjellén Johan F / Efteråt100.00
85720Klein Ernst / Jimmy Carter45.00
12113Lauritzen Monica / Sanningens vägar Anne Charlotte Lefflers liv och dikt100.00
56197Leijonancker Eric / Gustaf Fröding50.00
29054Lindblom Yngve / Bilkungen ur Henry Fords liv40.00
16861Lindblom Yngve / Den vita ängeln. En berättelse om Florence Nightingale 100.00
13153Lindblom Yngve / Hans liv var ett äventyr Lars Skerefruds sällsamma levnadssaga55.00
20403Lindblom Yngve / Hans liv var ett äventyr Lars Skerefruds sällsamma levnadssaga35.00
30009Lindblom Yngve / Hittebarnens fader55.00
34881Lindblom Yngve / Segraren på Hamptons Redd En berättelse om John Ericsson och hans underbara livsverk75.00
54928Mackenzie Compton / Roosevelt Människan, Statsmannen Världsmedborgaren45.00
31839Mas-Larsson Sture / Mannen som övervann avstånden Guglielmo Marconis liv och verk110.00
31620Mattsson Dan-Eric / Rötter i saltvatten och granit 75.00
57525Mattsson Valter / Helena 100.00
90162Mattsson Valter / Ottilia En roman i uppländsk miljö95.00
56916Mellvig Folke / Industrikung och idealist. Boken om R.F. Berg.55.00
84383Moore Ruth / Niels Bohr. En biografi. På dansk ved Ebba Hentze100.00
31173Mortensen Johan / Strindberg som jag minnes honom 50.00
00810Mosesson Lars / Havens ljusbringare Gustaf Dalén 50.00
31321Mosesson Lars / Havens ljusbringare Gustaf Dalén 85.00
31322Mosesson Lars / Havens ljusbringare Gustaf Dalén 50.00
12516Mylén Bruno / Dynamitkungen som ville freden75.00
12438Mylén Bruno / Torparsonen som skapade en världsindustri. Lars Magnus Ericsson. 100.00
52497Möller Thyra / Florence Nightingale De sjuka och sårades uppoffrande vän (Biografi)25.00
83377Nathorst-Böös Ernst / Hammarskjöld. Mannen vid rikets roder i farlig tid.40.00
15624Neander-Nilsson S / Europeer Politiska porträtt Hitler Goebbels Mussolino Stalin Pilsudski Hugenberg Masaryk Bruning Mac Donald Bethlen200.00
80938Nicholson Michael, Winner David / Raoul Wallenberg. Diplomaten som räddade 100000 judar från koncentrationslägren50.00
70448Norlind Arnold / Skapande liv Studier och bekännelser80.00
84914Norlind Ernst / Minnen och meditationer45.00
85719Norton Howard och Slosser Bob / Jimmy Carter hans väg mot toppen45.00
54467Nyberg K A / Socker och salt En folkskollärares upplevelser under en del av den tid, som brukat kallas - Folkskolans och lärarekårens uppmarsch100.00
26642Nyström Ruben / Bragd i polarisen Finn Malmgren75.00
28073Nyström Ruben / Mot norr gick hans färd. Några blad ur polarforskaren Fridtjof Nansens levnadshistoria 100.00
31353Nyström Ruben / Polarviddernas besegrare Roald Amundsen 45.00
16022Oljelund Ivan (red) / Min mor 32 svenska män och kvinnor om sina mödrar. Tredje samlingen100.00
85011Opie June / Tillbaka till livet65.00
80237O´Connor Richard / Den förfärlige mr Bennett. En biografi om den amerikanske tidningsförläggaren som skickade Stanley efter Livingstone90.00
31052Pause Walter / Helen Keller50.00
80770Peel Roy V / Roosevelt talar med inledning av Alfred Öste Roosevelt som världspolitiker100.00
54927Peel Roy V / Roosevelt talar Roosevelt som världspolitiker30.00
33017Rehnberg Mats / Sigurd Dahlbäck - Liv och gärning100.00
85191Riksdagens ledamöter Porträttgalleri jämte biografiska uppgifter Särtryck ur Tidens kalender 194940.00
70313Roeburt John / Al Capone, gangsterkungen100.00
83723Rootzén K, Meyer T / Jenny Lind den svenska näktergalen65.00
84403Rootzén K, Meyer T / Jenny Lind den svenska näktergalen95.00
60284Rosén Karl Erik / En rådmans liv. Skolpojke, officer, domare80,00
36310Rosencrantz Dahl Birgit / Den frågvisa Fredrika. En bok om Fredrika Bremers barndom30.00
20466Sahlin Fritz / Facklan i mörkret En berättelse om Urban Hjärne (1641-1724)110.00
10879Sandklef Albert / Birger Svensson en fattige pojken som blev Sveriges cykelmonark35.00
21210Saxon J L / Adolf Hedin hemma hos sig 50.00
52073Spångberg Valfrid / Adolf Hedin i liv och gärning90,00
84131Stabell W W / Mot okända kuster Kapten Cooks upptäckteer och äventyr75.00
33362Stenholm Carl / Frederick Douglass Lif och Samtid. Skildrat af honom själf. Hans tidiga lif som slaf, hans flykt från slafveriet och hela hans följande historia75.00
26300Ström Fredrik / F-W. Thorsson. Skomakaren som blev kungens skattmästare75.00
14523Ström Fredrik / Kata Dalströms liv, öden och äventyr i kampen mot herremakten90.00
15880Stärner Alfred / Föregångsmän Edvard Wavrinsky80.00
56131Sundgren Dagny / Odödlig man Leonardo Da Vinci30,00
15775Svensén Magnus / Med livet på spel En berättelse om upptäcktsresanden, storviltjägaren och tradern Charles John Alexander90.00
33291Svensson Sven / Folke Bernadotte Fredskämpe och folkförsonare55.00
33333Svensson Sven / Pojkgeneralen. En berättelse om världsscoutchefen lord Baden-Powells levnad och storartade livsverk 75.00
53111Svärd Arvid Jerstedt Sven / Ropet från Sicilien Portätt av Danilo Dolci 50.00
29932Swensson Sven / Masaryk folkhjälten Från statarstuga till fursteborgen, en berättelse om president Masaryks äventryrsfyllda och dramatiska levnad100.00
80163Tengbom Ulf / Berömda uppfinnarbragder.75.00
26792Tengbom Ulf / En arbetets adelsman Romantiserad berättelse om Jonas Alströmmer (1685-1761)100.00
21179Tengbom Ulf / Mannen som förenade de två haven Romantiserad berättelse om Baltzar von Platen 75.00
31354Tengbom Ulf / Mannen som förenade de två haven Romantiserad berättelse om Baltzar von Platen65.00
31324Tengbom Ulf / Nordens flygande örn En berättelse om Roald Amundsen 80.00
31323Tengbom Ulf / Rak var hans väg En romatiserad berättelse för ungdom byggd på Lars Magnus Ericssons liv och gärning (1846-1926)40.00
60142Tengbom Ulf / Rak var hans väg En romatiserad berättelse för ungdom byggd på Lars Magnus Ericssons liv och gärning (1846-1926)35.00
36518Tenglet Albin / Den lärde smeden En berättelse med motiv från en stor och ädel mans liv 30.00
26360Tenglet Albin / Mannen med järnhästen En berättelse om uppfinnaren George Stephenson55.00
31243Tenglet Albin / Mannen med järnhästen En berättelse om uppfinnaren George Stephenson45.00
52241Tenglet Albin / Mäster Per eller löftet vid eldstenen60.00
52238Tenglet Albin / Mäster Per eller löftet vid eldstenen50.00
31326Terning Oskar / Han blev de ungas diktare Zachris Topelius 55.00
40409Vinberg Ola / J.L. Saxon55.00
28201Von Essens Hans Henri. / Några Tilldragelser ur Baron Hans Henr. von Essens Lefnad meddelade af honom själf45.00
80242Wahlström Lydia / Trotsig och försagd Mitt livs minnen50.00
55503Windmark Agne / Morapojken som blev kung i konstens rike (En bok om Anders Zorn)50.00
55504Windmark Agne / Morapojken som blev kung i konstens rike (En bok om Anders Zorn)75.00
54804Wranér Henrik / Valda skrifter 3 Utgivna av Fredrik Böök45.00
29849Wärenstam Eric / Fredspresidenten En berättelse om Woodrow Wilsons liv och gärning 45.00
01835Wärenstam Eric / På maktens tinnar En berättelse om Lloyd George trollkarlen från Wales85.00
28479Zamore Karl Otto / 3000 år före sin tid100.00
29912Zamore Karl Otto / En hövding träder fram En berättelse för ungdom om Hjalmar Branting 50.00
14120Åberg Dan / Hans liv var en bragd Thomas Alva Edison 55.00
36026Åberg Dan / Skokungen. En berättelse om Tomas Batá, den fattige hantverkaren, som blev världens störste skomakare90.00
82776Åberg Dan / Stora män på andra sidan havet (Tomas Alva Edison, Abraham Lincoln, Bernarr Macfadden, Booker T Washington, Ed Morell)75.00
90195Österberg O / Helen Keller50,00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |