Diverse - Varia / Diverse
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
303651963 Landsstatsmatrikeln100.00
10072Agrell Wilhelm / En framtid i fred eller krig En diskussion kring teknologi, konflikter och levnadsbetingelser100.00
21409Ahlberg Hjalmar / Mellan eld och vatten65.00
33520Alban Eugéne / Den fria kärlekens mission och raskulturens grundvalar195.00
33694Alberius Per / Roentgen Stereophotogrammetric Analysis of Cranial Vault Growth in Rabbits100,00
90129Alfvén Hannes / Kärnkraft och atombomber60,00
81899Allén Sture, Eeg-Olofsson Mats, Gavare Rolf, Sjögreen Christian / Svensk baklängesordbok / Swedish Reverse-Order Dictionary - ord ordnade ordslutsvis75.00
85474Almquist Ernst / Svenska nykterhetssällskapet 1901 års serie Spritens inflytande på arbetet70.00
90068Ambrosius Johan / De första läsövningarna100,00
84816Andersson Christian, Heikensten Lars, De Wylder Stefan / Bistånd i kris en bok om svensk u-landspolitik75.00
52820Andersson James / Thee Bee or Literary Weekly Intelligencer consisting of Original Pieces and Selections from Performances of Merit, foreign and domestic600.00
29110Andersson Lars M, Zander Ulf (Red) / Tänk om... Nio essäer om historien som den kunde ha blivit 125.00
18406Andrée S A - Strindberg Nils - Fraenkel Knut / Med örnen mot polen Andrées polarexpedition är 1897 utgiven på grundval av på Vitön funna anteckningar40.00
82027Annmo Gideon / Den gamla Goda tiden Studieplan25.00
33790Arfvidsson Olof / Hur den svenska skolan kom till och 'utvecklingen' fram till våra dagar50,00
86053Auerbach Felix / Ektropismen65.00
28346Ballard Frank / Determinism False and true A contribution to modern philosophy and ethics255.00
40163Banken och allmänheten Handledning i bankaffärer till allmänhetens tjänst90.00
81266Bennet William J / Dygdernas bok90.00
82689Berg Stig / Åldrandet individ, familj, samhälle. 75.00
81894Bergstedt Bosse, Tomberg Ulla-Britt / Gestaltande utvärdering Om folkbildning och utvärdering i ett historiskt-poetiskt perspektiv45.00
70418Bergström-Simonsson Anna / Taltekniska övningar100.00
70417Bergström-Simonsson Anna, Mörner Marianne / Taltekniska övningar80.00
81772Bergvall Barbro, Zacharias Gun (Red) / ...och var som en människa - Alkoholpolitisk debatt50.00
81373Bernegård S, Olmert W / Tips och Uppslag45.00
51166Berry Peter / Intern kommunikation 75.00
81350Bildordboken svenska, engelska, franska, tyska75.00
28700Bock Sigge / Lowly Who Prevail Vistas to the Work of Hjalmar Bergman150.00
26006Boëthius Axel - Olauson Åke (Red) / Vår svenska stam på utländsk mark. Svenska öden och insatser i främmande land Övriga världen Latinamerika, Afrika, Asien och Australien150.00
24944Bolang Olle / Äretitelutredaren80.00
56668Boström Ulf (Red) / Teknik i sjukvård Historik, nuläge och utvecklingsmöjligheter75.00
56452Bresges Lothar / Babysimning25.00
54805Böök Fredrik / Holbergs visdom och andra danska studier50.00
01762Carlyle Thomas / Sartor Resartus The Life and Opinions of Herr Teuffelsdröckh with an introduction by Ernest Rhys75.00
60159Casanova Giovanni Giacomo / Memoarer I-V översättning Emil Giljam fullständig översättning från franska originalet500.00
54273Castrén G / Sveriges national-litteratur 1500-1900. XXV: 2 Finländsk litteratur utom Runeberg : Stenbäck, Topelius, Von Qvanten, Wecksell, Tavaststjerna, Lybeck150.00
70497Cederlund Torsten / I världsvimlet100.00
23005Chrusjtov N S / Allmän och total avrustning35.00
82604Collins W Lucas / Butler90.00
56692Comfort Alex / Goda år En uppslagsbok om åldrandet45.00
29651Cox Lilian E , Whimster Emliy E / The Way of Friendship75.00
60160Daniels Mark / Chefens älskarinna150.00
82830Davidsson Elsie Lena Johnsén Stefan Karlsson / Papperslappen Ett bidrag till etikundervisningen35.00
60294Deane Seamus / A short History of Irish Literature100,00
80771Dolci Danilo / Mot en ny värld30.00
30353Drömmen för dockälskare.Exklusiva samlardockor45.00
34471Dussaud René / Les civilisations Préhelléniques dans le bassin de la mer égée200,00
54029E7 / Jag är spion55.00
30106Eckardt Wolfgang, Preisinger Siegried, Rupin Hermann / Modern hårfärgning Handbok för frisöryrket90.00
82161Edfelt Johannes, Strindberg Axel (Red) / Berättare och förkunnare i svensk litteratur 1719 - 194175.00
54908Edsmyr Folke / Tobak och andra narkotika Ett allvarsord i allvarstid45.00
56233Ehrenkrona Marika / Vett & etikett 2.030.00
29647Eick J, Gauger K / Angina temporis. Tidsnöd - vår tids sjukdom.55.00
18409Eje Anders (Red) / Polarhjälten En bok om Andrée55.00
81112Englund erik / Handledning för studium av alkoholfrågan125.00
52268Espenshade A Howry / The Essentials of Compostion and Rhetoric90.00
02218Feery L M / Konsten att skylta En handledning i fönsterskyltning75.00
70410Ford H. / Konsten att tala oförberedd200.00
85226Fors Carl / En praktisk handbok75.00
85228Fors Carl / Handbok i Deklaration och Skatteberäkning Råd och anvisningar Formulär och exempel45.00
13295Franck Harry A / A Scandinavian Summer. Impressions of Five Months in Denmark, Finland, Sweden, Norway and Iceland175.00
55561Franzén Oskar / Krångel-Sverige och nykterheten. 140.00
31546Frick Lennart / I denna natt. Roman 50,00
09885Frosterus Sigurd / Jorden krymper jorden växer200.00
17467Furuskog Jalmar / Världen är vårt fält80.00
40200Föreningen Norden och det nordiska samarbetet45.00
24491Gasslander K / Föredrag40.00
83016Gelinder C.-Fr. / Lärobok i fältmätning och avvägning70.00
70500Gierlöff Christian / En liten bok om vältalighet90.00
199901Godtemplarorden Vad den är och vad den vill 125.00
29637Gorvin Wiersbitzki von / Simmkonsten till sjelfundervisning och att begagna vid simmskolor. Utarbetad efter von Pfuels grundsatser, af von Corvin Wiersbitzki 45.00
09504Grip Elias / Några uppfinnare och banbrytare40.00
18410Gunnarsson Olov / Andrée och hans män30.00
27622Gustafsson Bror / I vardagens tjänst Livsmedel Kläder Bostäder Hem och hushåll70.00
34358Hallendorff Carl / Traktater Försvarsbördor och Försvarsutredning 45.00
13066Hallstenson Sigthiod / Ur Vinkelborgs krönika I Brackorna i Brackvinkel efter Petter T Trussings berättelser 100.00
35011Hauch C / Tycho Brahes Ungdom Drama i tre Akter45.00
10490Heckscher Ali F / Ödeläggelsen av 1800-talets hushållning60,00
86046Hedén Stig / Sammanträdesteknik. Handledning för ordförande och deltagare i sammanträden45.00
55564Hedenius Ingemar / Livets mening35.00
13763Hedin Sven / Från pol till pol I Genom Asien och Europa Förra delen50.00
13761Hedin Sven / Från pol till pol I-II80.00
13767Hedin Sven / Tsangpo Lamas vallfärd NOMADERNA40.00
13769Hedin Sven / Tsangpo Lamas vallfärd PILGRIMERNA40.00
60184Heffler Hugo / Arbetarnas bildningsförbund 1912 - ABF - 1962 Krönika vid halvsekelgränsen140,00
52179Heilbroner Robert L / Makroekonomi - det samhällsekonomiska kretsloppet 45.00
13994Helander Adolf / Metriska måttet och vigten100.00
90224Helander Gunnar / Ålderdomens frestelser60,00
54832Helander Olle / Med bruten pekpinne Diskussionsmaterial i föräldrakunskap för klassmöten 75.00
56539Helvig Amalia von /Amalia von Helvigs bref till Atterbom75.00
82146Henningsson Hilma / Tankar och studier i välläsning75.00
10862Hermansson Britta / Mogna vackert Med rytm, riktning och ressällskap90.00
80906Herrgård Elin / Slättbygd65.00
18883Hindberg, Barbro / När omsorgen sviktar - Om barns utsatthet och samhällets ansvar65.00
85701Hindenborg Emil / Kan alkoholfrågan lösas?55.00
85700Hjärtstädt O. W. / 100 räkneexempel till alkoholfrågans belysning. En hjälp vid nykterhetsundervisningen75.00
60168Holm Sixtus / Jag - en missionär110.00
82500Holte Ragnar / Människa Livstolkning Gudstro45.00
02142Hyde Russell Howard / Kampen mot rusdryckerna i Förenta staterna Föredrag75.00
29125Häggqvist Arne / Larsons Systemlexikon Sprit öl50.00
85196Iwan Hans / Hur man gör Bekantskaper35.00
81524Jansson Sam Owen, Lindén Frits, Gerdman Birger / Svensk-esperantisk ordbok75.00
84488Jardén Allan / Rhamal-dokumenten75.00
81882Johansson Tore / Vägvalet. En bok om folkbildning i brytningstid65.00
60171Josephson C D / Hälsosamma lärdomar för kvinnlig ungdom 150.00
24793Järteckensbok efter Oxenstjernska codex från 1385. Klosterläsning.400.00
56336Kahnberg Per / Varför kommer de hit? Flyktingöden från sju länder50.00
40121Karlgren Klas / Skiljeteckenslära grundat på interpunktionen i Läsebok för folkskolan 75.00
35059Kemner N A / Malen i våra bostäder och medlen mot dem40.00
70333Kerr M E / Missförstå mej rätt100.00
31183Khennet Halvar / Murslev och svärd Ett posthumt inlägg i försvarsdebatten, som formar sig till ett slags liberalistisk världsstrategi 100.00
51722Kjellberg Knut / Nykter väg Mening och hållning vid möte med rusdryckerna70.00
29997Kjellsdotter Rydinger Maria / Tro, hopp och fördom260.00
11276Koch G.H Von / Om arbetarnas konsumtionsföreningar i England30.00
00794Koefoed-Petersen Otto / De gamle Aegyptere laest45.00
52148Kroksmark Tomas Strömqvist Göran (red) / Undervisningsmetodik55.00
14234Kvinnan och kärleken i Sverige. En Parisares intryck. 90.00
36359Kärlekens vägledare och lifvets lyckostjerna eller Anvisningar till att göra Lycka hos fruntimren. en oumbärlig skatt för alla ynglingar, förälskade, förlofade och gifta män, hvarigenom de kunna uppnå100.00
82483Landquist John, Nyman Alf, Sandström Tora, Radiotjänst / Laster och dygder radioföredrag 1947-194845.00
84711Landqvist Åke (Red) / Norden på världsarenen75.00
84707Landström Holger / Gemensam kraft SHF Svenskla Hushållsföreningen 1923-1968 en historik75.00
83812Larsson Carl i By / Kristi Återkomst60.00
15509Leche Mia och Wägner Elin / Ett nytt försvar200.00
32250Lehmann-Russbuldt Otto / Rustningsindustrins blodiga international80.00
26920Lendahls Birgit / Religion i skolan men hur?90.00
28167Lenica Jan, Sauvy Alfred / Befolkningsproblem svält eller överflöd60.00
29550Levander Lars och Wessén Elias / Våra ord, deras uttal och ursprung. Populär etymologisk ordbok50.00
56969Lewan Bengt / Med dygden som vapen Kring begreppet dygd i svensk 1700-talsdebatt70.00
70388Lilie Einar / Hur skall jag tala och skriva Språkkåserier80.00
54828Lindberg Helga / Skym inte ljuset präst! Kulturhistorisk roman200.00
51394Lindblad Gustaf / Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken140.00
11098Lindfelt Erik / Mellan Gud Vandring i andliga landskap60.00
29808Lindgren Birgitta / Norstedts skandinaviska ordbok 10.000 uppslagsord75.00
19533Lindholm E. / Där vägarna skiljas Handledning vid nykterhetsundervisning120.00
20188Lindström Göran / Dramatik50.00
24097Ljunglund Leon / De tre frestelserna. Reflexioner vid en världshistorisk vändpunkt80.00
16741Look and Listen Engelsk radiokurs våren 1949 75.00
18411Lundström Sven / Andrées polarexpedition Ett ödesdrama i text och bild80.00
55562Malmberg Harry N / Alkoholen och människan, lärobok i alkoholfrågan45.00
22610Mannström Oscar / Bilder och blad ur svenska nykterhetsrörelsens historia på uppdrag af svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, det 1837 stiftade svenska nykterhetssällskapet utgifna vid 100.00
40508Melsted Henning von / Folknykterhet och nykterhetsfolk40.00
24685Minnenas bok Dagbok för betydelsefullare tilldragelser under min levnad75.00
86166Mitt liv i ord och bild 75.00
23887Molde Bertil (Red) / Fackspråk en antologi 60.00
18895Montell Gösta, katalogförfattare / Sven Hedin-utställningen 1954 Katalog nr 20960.00
32190More Paul Elmer / The Demon of the Absolute New Shelbourne Essays45.00
40143Musil Robert / Historier som inga är55.00
11043Månsson Fabian / Kan Sverge försvara sig?135
82116Mårtensson Gun-Britt / Var Dags Nära Kära100.00
34695Nathhorst Mary / Husmoderns lexikon för Etikett och God ton Del 1 och 265.00
29975Neuville Christiane (Text), Laverière Sophie (Foto) / Magiska trick50.00
14563Neveling Raoul (Red) / Svenskt scoutliv 194940.00
33220Nicolaissen Joh, Nelleman George m fl / Artikelsamling i etnologi70.00
70214Nissen Jørgen F / Den osynliga elefanten - Om alkoholberoende Att våga se och hjälpa35.00
85040Norberg P G / Mina bankaffärer En handledning i praktisk bankkunskap Förord av professor Sven Brisman55.00
29723Nordin Svante / Frans G Bengtsson, förläggarna och författarlivet55.00
36316Nykterhetsskrifter, utgifna af den utaf Kongl Maj:t den 29 oktober 1886 förordnade kommisionen150,00
28858Oertel J, Lindig C, Hegen H (red) / Der Landkreis Gera. Ein jahrbuch50,00
52178Organiserad och ekonomisk brottslighet en översikt75.00
60149O´Grady Ron / För nöjes skull. Om sexturism och barnprostitution i Asien55.00
81621Palmgren Herman / Fattigvårdsmål Referat. andra årgången, mål afgjorda i kammarrätten år 1904 utgifna af Herman Palmgren110.00
56895Persil (Reklam) / Hur var det nu man skulle göra egentligen? Persil tvättmedels instruktion om hur man tvättar55.00
20456Pettersson G.A / Råd o Rim Hyllning Tal Telegram Etikettsregler vid födelsedagsfirande, bröllopsfester mm35.00
80071Philipson Sten M. / Med naturen som referenspunkt65.00
60173Pohjanen Bengt / Kristallarken150.00
23181Priskurant 1931-1932 M H B Larsson Broaryd125.00
85581Ray Conny / Trolla med snören och papper 23 roliga trollkonster45.00
70387Rende Gundel / Tala bättre! En handbok i muntlig framställning100.00
80095Reuterdahl Ebbe / Vårt tal vårt härliga svenska språk45.00
85130Ribbing Magdalena / Snabb-etikett40.00
29102Ridderstad Per S, Dalin Bärtil mfl / Det tryckta ordet. Svensk tryckeriteknik under 500 år75.00
29648Riklis L I / Mori hebrew Self-Taught 160.00
33576Rodhe B C / Hemmet och rusdrycken Föredrag upptecknade och bearbetade af J J-n.100.00
70062Rogstad Kaare Granoyen / Johan Falkberget100.00
51461Roine Paavo / Människans näring100.00
56674Ronan Mark / Symmetry of the monster One of the greatest quests of mathematics45.00
27973Rosch-Pinnah Elijahu / Hebraeisch Ein Uraltes Hieroglyphensystem200.00
70149Roswall Anders / Handbok i varukännedom för alla100.00
29516Sagor för grymma vuxna! Den lilla odygdsmakaren och hans öde Lärorika taflor för små barn.50.00
33101Sancte Örjens Gille / Med Hammare och fackla V (1934) Årsbok utgiven Sancte Örjens Gille150.00
28930Sandberg Fredrik / Små-skolan. En handledning för dem, hvilka sysselsätta sig med den första barna-undervisningen i skolan. Häfte I-V500,00
09456Sandelin Bo / Den svenska ekonomin En översikt av utvecklingen40.00
55087Sandquist Edv / Tulltaxa ... 1930 års upplaga210.00
40412Saxon J L / Konsten att bli gammal men att vara ung Vegetariska spegelbilder60.00
18542Schaffenberg J / Personlighetens frihet Föredrag vid kvinnornas förbudskonferens 17 feb 192140.00
40210Selldén Hj / Låt tobaksgiftet vara ! Föredrag60.00
28702Selldén Hj / Varning för det onaturliga bruket af tobak75.00
56892Shugart Cooksey / The Complete Guide to American pocket Watches110.00
70570Silverstolpe G. Westin / Depressionen och guldmyntfotens kris60.00
10362Sjöqvist Erik / Problems of the Late Cypriote Bronze Age220.00
28522Skatte- och taxerings-författningarna sådana de lyda i januari 1939 till beskattningsmyndigheternas tjänst utgina genom statens försorg55.00
70247Skoglund Svante / Svenska Timmar Litteraturen75.00
56693Smith Ethel Sabin / Trivas med åren Om livsproblem i pensionsåldern55.00
29622Snyder Gary / Earth House Hold Technical Notes and Sueries To Fellow Dharma revolutionaies75.00
26450Solnördal O Advokat Kristiania, Stadius Uno Rektor Hälsingfors / Norge och Finland Lärdomar från förbudsländerna Föredrag vid 11:te svenska förbudskongressen 9-10 febr 192475.00
53022Stabell W W / Atlantflygaren75.00
85584Stahre Håkan / Resan till landet90.00
40580Stalfelt Sven Olof / Skrivet och klart65.00
54866Stanger Hermann / Religion, Sedlighet och Tobaksbruk Föredrag 55.00
8027Steltzer Ulli / Bygga en Igloo60.00
24683Strehlenert Sar Curt, Thoors Sten / Innerstad En granskning av aktuella problem vid innerstadens förnyelse50.00
55542Svanberg Nils / Svensk Stilistik. En handbok för stilhistoriska studier.55.00
24052Svensk Nykterhetslagstiftning - författningar angående alkoholförsäljning och alkoholistvård mm130,00
19116Sveriges småskollärarinneförening 193175.00
12893Sydow C W von (Red) / Folkminnen och folktankar 5 'Nils Rulles äventyr på sjön', 'Sägnerna om Branbo-Kitta' 'Halländska folksagor'40.00
40343Söderbäck Per / Estlands svenskbygd175.00
51395Söderhjelm Henning / Finskt och svenskt i Finland. En orientering i språk- och nationalitetsfrågorna 120.00
52334Thomander Adolf / Slav eller fri? Några ord om tobaksbruket 40.00
17760Thureson Birger / Passionärerna150.00
70664Thydenius Anders / Rikets hjälp genom en naturlig finanssystem120.00
52826Tidens intressen - Det bästa ur tidningar och tidskrift n:r 1931 Brottsligheten - en körtelfråga? Vad vi kunna vänta oss av elektricteten, Uppfattar Ni alla färger rätt? Nyheter från skilda forskingso75.00
19885Vramming Einar / De första grunderna till den moderna ärftlighetsläran40.00
00622Wallis Curt / Dödlighetens aftagande i Sverige och orsakerna därtill40.00
28287Wallner Björn / An Exposition Qui Habitat and Boum est in English edited from the Manuscripts with introduction, notes and glossary100.00
90229Wallskär Helene / Ett stöd betyder så mycket. Om avlösning för anhöriga till personer med demenshandikapp50,00
16447Warburton Th / Finlands-Svensk litteratur 1898-194840.00
33316Weibust Knut / Landskap Redskap Manskap45.00
56306Weise Arne / Detta med ungdom.55.00
84846Wertham Fredric, Per Landgren och Tomas Seidal / Inte bara Hitler Föraktet för livet45.00
54311Westin Alw / Scoutlagen Löftet och Valspråket200.00
33572White Anne Terry / Rolig arkeologi60.00
26442Wichman Knut / Två övermänniskor En litterär studie Intendenten Borg i Strindbergs I Havsbandet och Svante Harpolekare i Viktor Rydbergs Vapensmeden75.00
31502Widegren P G / Frekvenser i debatten morfologiska och fenologiska undesökningar Del I: Morfem200.00
83136Wieselgren P / Bref i bunden stil till C W Skarstedt och Th A V Norlin i anledning af Lunds Akademins jubelfest 186875.00
23035Wieselgren P / Sveriges sköna litteratur En öfverblick vid akademiska föreläsningar Första delen75.00
70077Wieselgren Sigfrid / En gammal lifstidsfånges självbiografi. Öfversedd och fullständigad samt barnavårdare tillegnad420,00
82577Wieslander Anna (Red) / Våra barn och deras... En antologi om befolkning och utveckling utifrån75.00
26441Willner W / Rusdryckerna och själskrafterna45.00
84952Winderdal Arne (Red) / Livsstil och livskvalitet75.00
10945Wittgenstein Ludwig / Särskilda anmärkningar65.00
40180Wood Fredrick T / Current English Usage A Consice Dictionary100.00
86279Wrangel Ewert / Om Fänrik Ståls sägner. En minnesskrift100.00
12567Åberg Alf m.fl. / Ur folkens liv Historisk läsebok för fjärde skolåret40.00
23311Årsbok 1928 Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet75.00
40301Östlind Anders / Vad är en Affärsbank?45.00
84459Östlund David / Världskampen mot rusdryckerna En kortfattad översikt. Särtryck med tillstånd ur Nykterhetsfolkets Kalender 192655.00
02365Övden Oscar / Olof som blev årsgångsman Roman 1794-1818 100.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |