Diverse - Varia / Diverse
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
303651963 Landsstatsmatrikeln100.00
10072Agrell Wilhelm / En framtid i fred eller krig En diskussion kring teknologi, konflikter och levnadsbetingelser100.00
33694Alberius Per / Roentgen Stereophotogrammetric Analysis of Cranial Vault Growth in Rabbits100,00
90129Alfvén Hannes / Kärnkraft och atombomber60,00
81899Allén Sture, Eeg-Olofsson Mats, Gavare Rolf, Sjögreen Christian / Svensk baklängesordbok / Swedish Reverse-Order Dictionary - ord ordnade ordslutsvis75.00
85474Almquist Ernst / Svenska nykterhetssällskapet 1901 års serie Spritens inflytande på arbetet70.00
90068Ambrosius Johan / De första läsövningarna100,00
84816Andersson Christian, Heikensten Lars, De Wylder Stefan / Bistånd i kris en bok om svensk u-landspolitik75.00
52820Andersson James / Thee Bee or Literary Weekly Intelligencer consisting of Original Pieces and Selections from Performances of Merit, foreign and domestic600.00
82027Annmo Gideon / Den gamla Goda tiden Studieplan25.00
33790Arfvidsson Olof / Hur den svenska skolan kom till och 'utvecklingen' fram till våra dagar50,00
72522Att köra till höger (1967) 25.00
40163Banken och allmänheten Handledning i bankaffärer till allmänhetens tjänst90.00
82689Berg Stig / Åldrandet individ, familj, samhälle. 75.00
20149Bergman D.r J. / Den svenska nykterhetsrörelsens historia från forna tider till våra dagar Kortfattad framställning110.00
81894Bergstedt Bosse, Tomberg Ulla-Britt / Gestaltande utvärdering Om folkbildning och utvärdering i ett historiskt-poetiskt perspektiv45.00
70417Bergström-Simonsson Anna, Mörner Marianne / Taltekniska övningar80.00
81772Bergvall Barbro, Zacharias Gun (Red) / ...och var som en människa - Alkoholpolitisk debatt50.00
20275Bergvall Margit, Kajs Tidholm (Intervju) / Vacker på egen hand60.00
81373Bernegård S, Olmert W / Tips och Uppslag45.00
51166Berry Peter / Intern kommunikation 75.00
81350Bildordboken svenska, engelska, franska, tyska75.00
26006Boëthius Axel - Olauson Åke (Red) / Vår svenska stam på utländsk mark. Svenska öden och insatser i främmande land Övriga världen Latinamerika, Afrika, Asien och Australien150.00
56452Bresges Lothar / Babysimning25.00
80832Brylla Eva (Red) / Namnlängdsboken Historien bakom namnen i almanackan35.00
84422Byrdal Lis / Konsten att hålla tal 30.00
71488Carnegie Dale / Hur man blir en bra talare40.00
70497Cederlund Torsten / I världsvimlet100.00
23005Chrusjtov N S / Allmän och total avrustning35.00
56692Comfort Alex / Goda år En uppslagsbok om åldrandet45.00
29651Cox Lilian E , Whimster Emliy E / The Way of Friendship75.00
70215Dahlby Frithiof / Scouthandboken60.00
71020Dahlby Frithiof / Scoutledarhandboken (1944)75.00
17361Dahlman Hans Lelle Printer / Handbok i konsten att hålla tal35.00
82830Davidsson Elsie Lena Johnsén Stefan Karlsson / Papperslappen Ett bidrag till etikundervisningen35.00
60294Deane Seamus / A short History of Irish Literature100,00
30106Eckardt Wolfgang, Preisinger Siegried, Rupin Hermann / Modern hårfärgning Handbok för frisöryrket90.00
15193Edling Stig (Red) / Pockettidningen R Nummer 2 Årgång 5. 1975 Själafiske Om Jesus i vårdsvängen35.00
56233Ehrenkrona Marika / Vett & etikett 2.030.00
29647Eick J, Gauger K / Angina temporis. Tidsnöd - vår tids sjukdom.55.00
81112Englund erik / Handledning för studium av alkoholfrågan125.00
52268Espenshade A Howry / The Essentials of Compostion and Rhetoric90.00
00946Exempel på övningars anordnade 1942 års upplaga80.00
20293Falk Maja / Konsten att umgås - Var, när och hur35.00
02218Feery L M / Konsten att skylta En handledning i fönsterskyltning75.00
70410Ford H. / Konsten att tala oförberedd200.00
85226Fors Carl / En praktisk handbok65.00
85228Fors Carl / Handbok i Deklaration och Skatteberäkning Råd och anvisningar Formulär och exempel45.00
20285Fors Carl / Råd och rim Tal-Telegram-Takt tillägnan tillika45.00
55561Franzén Oskar / Krångel-Sverige och nykterheten. 140.00
09885Frosterus Sigurd / Jorden krymper jorden växer200.00
17467Furuskog Jalmar / Världen är vårt fält80.00
40200Föreningen Norden och det nordiska samarbetet45.00
24491Gasslander K / Föredrag40.00
83016Gelinder C.-Fr. / Lärobok i fältmätning och avvägning70.00
70500Gierlöff Christian / En liten bok om vältalighet90.00
199901Godtemplarorden Vad den är och vad den vill 125.00
29637Gorvin Wiersbitzki von / Simmkonsten till sjelfundervisning och att begagna vid simmskolor. Utarbetad efter von Pfuels grundsatser, af von Corvin Wiersbitzki 45.00
09504Grip Elias / Några uppfinnare och banbrytare40.00
27622Gustafsson Bror / I vardagens tjänst Livsmedel Kläder Bostäder Hem och hushåll70.00
34358Hallendorff Carl / Traktater Försvarsbördor och Försvarsutredning 45.00
13066Hallstenson Sigthiod / Ur Vinkelborgs krönika I Brackorna i Brackvinkel efter Petter T Trussings berättelser 100.00
10490Heckscher Ali F / Ödeläggelsen av 1800-talets hushållning60,00
86046Hedén Stig / Sammanträdesteknik. Handledning för ordförande och deltagare i sammanträden45.00
60184Heffler Hugo / Arbetarnas bildningsförbund 1912 - ABF - 1962 Krönika vid halvsekelgränsen140,00
52179Heilbroner Robert L / Makroekonomi - det samhällsekonomiska kretsloppet 45.00
13994Helander Adolf / Metriska måttet och vigten100.00
54832Helander Olle / Med bruten pekpinne Diskussionsmaterial i föräldrakunskap för klassmöten 75.00
72326Hem och hembygd II i Önnemo50.00
500255Hemskyddet (det enskilda luftskyddet). Handledning utgiven av Ríksluftskyddsförbundet.195.00
82146Henningsson Hilma / Tankar och studier i välläsning75.00
18883Hindberg, Barbro / När omsorgen sviktar - Om barns utsatthet och samhällets ansvar65.00
85701Hindenborg Emil / Kan alkoholfrågan lösas?55.00
85700Hjärtstädt O. W. / 100 räkneexempel till alkoholfrågans belysning. En hjälp vid nykterhetsundervisningen75.00
20290Husmodern / Etikett och god ton Praktisk handbok i sättet att uppföra sig50.00
02142Hyde Russell Howard / Kampen mot rusdryckerna i Förenta staterna Föredrag75.00
71133Hygien vid tillfälliga festplatser25.00
81524Jansson Sam Owen, Lindén Frits, Gerdman Birger / Svensk-esperantisk ordbok75.00
20270Jodal Rut, Bertil Centergård / Personlig stil En bok för ungdom (1964)40.00
500180Johansson Gust. / De norröna trosartiklarna Lekmannafunderingar55.00
81882Johansson Tore / Vägvalet. En bok om folkbildning i brytningstid65.00
80398Jörge Gun / Rent och fläckfritt Goda råd för storstädning och klädernas vård45.00
56336Kahnberg Per / Varför kommer de hit? Flyktingöden från sju länder50.00
71310Kan vivisektionen försvaras? Föredrag hållet vid årssammankomsten i Nordiska Samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet Den 9 Maj 189045.00
40121Karlgren Klas / Skiljeteckenslära grundat på interpunktionen i Läsebok för folkskolan 75.00
31183Khennet Halvar / Murslev och svärd Ett posthumt inlägg i försvarsdebatten, som formar sig till ett slags liberalistisk världsstrategi 100.00
51722Kjellberg Knut / Nykter väg Mening och hållning vid möte med rusdryckerna70.00
20230Klemming G.E (Utgivare) / Klosterläsning Järteckenbok, Apostla gerningar, Helga Manna Lefverne, legender, Nichodemi evangelium Efter gammal handskrift260.00
100794Koefoed-Petersen Otto / De gamle Aegyptere laeste - fortaellinger og eventyr fra aegyptiska papyrus45.00
91197Kommunal minneslista 195445.00
14234Kvinnan och kärleken i Sverige. En Parisares intryck. 90.00
36359Kärlekens vägledare och lifvets lyckostjerna eller Anvisningar till att göra Lycka hos fruntimren. en oumbärlig skatt för alla ynglingar, förälskade, förlofade och gifta män, hvarigenom de kunna uppnå100.00
84711Landqvist Åke (Red) / Norden på världsarenen75.00
84707Landström Holger / Gemensam kraft SHF Svenskla Hushållsföreningen 1923-1968 en historik75.00
20034Lange Birgit / Före dagningen45.00
20331Lantförsvarets Kommandoexpedition / Soldatinstruktion för Infanteriet (Soldl Inf) 193940.00
575292Larsson Rune / Religion i radio och tv under sextio år 80.00
15509Leche Mia och Wägner Elin / Ett nytt försvar200.00
32250Lehmann-Russbuldt Otto / Rustningsindustrins blodiga international80.00
28167Lenica Jan, Sauvy Alfred / Befolkningsproblem svält eller överflöd60.00
29550Levander Lars och Wessén Elias / Våra ord, deras uttal och ursprung. Populär etymologisk ordbok50.00
15372Lévy Jean-Philippe / Antikens ekonomi45.00
56969Lewan Bengt / Med dygden som vapen Kring begreppet dygd i svensk 1700-talsdebatt70.00
70388Lilie Einar / Hur skall jag tala och skriva Språkkåserier80.00
51394Lindblad Gustaf / Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken140.00
29808Lindgren Birgitta / Norstedts skandinaviska ordbok 10.000 uppslagsord75.00
19533Lindholm E. / Där vägarna skiljas Handledning vid nykterhetsundervisning120.00
71864Linnéfest och doktorspromotion 23 och 26 Maj 200770.00
16741Look and Listen Engelsk radiokurs våren 1949 75.00
40592Lundbladh Joel H. / Måhända debatt40.00
72355Lycklig Kalle / Allegorisk reseskildring eller sanningsfulla skildringar från minnenas lustgård40.00
55562Malmberg Harry N / Alkoholen och människan, lärobok i alkoholfrågan45.00
71514Malmström Sten / Svensken i Norge En språklig hjälpreda35.00
22610Mannström Oscar / Bilder och blad ur svenska nykterhetsrörelsens historia på uppdrag af svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran, det 1837 stiftade svenska nykterhetssällskapet utgifna vid 100.00
40508Melsted Henning von / Folknykterhet och nykterhetsfolk40.00
24685Minnenas bok Dagbok för betydelsefullare tilldragelser under min levnad75.00
20292Mitt bästa knep Goda råd från husmor till husmor ur ICA-kurirens pristävlan60.00
23887Molde Bertil (Red) / Fackspråk en antologi 60.00
11043Månsson Fabian / Kan Sverge försvara sig?135
82116Mårtensson Gun-Britt / Var Dags Nära Kära100.00
14563Neveling Raoul (Red) / Svenskt scoutliv 194940.00
33220Nicolaissen Joh, Nelleman George m fl / Artikelsamling i etnologi70.00
70214Nissen Jørgen F / Den osynliga elefanten - Om alkoholberoende Att våga se och hjälpa35.00
85040Norberg P G / Mina bankaffärer En handledning i praktisk bankkunskap Förord av professor Sven Brisman55.00
36316Nykterhetsskrifter, utgifna af den utaf Kongl Maj:t den 29 oktober 1886 förordnade kommisionen150,00
52178Organiserad och ekonomisk brottslighet en översikt75.00
81621Palmgren Herman / Fattigvårdsmål Referat. andra årgången, mål afgjorda i kammarrätten år 1904 utgifna af Herman Palmgren110.00
20456Pettersson G.A / Råd o Rim Hyllning Tal Telegram Etikettsregler vid födelsedagsfirande, bröllopsfester mm35.00
20303Postsparbanken / Lär dig spelets regler55.00
70387Rende Gundel / Tala bättre! En handbok i muntlig framställning100.00
80095Reuterdahl Ebbe / Vårt tal vårt härliga svenska språk45.00
19024Ribbing Magdalena, Herrgård Sighsten / Etikettboken40.00
22063Rinell Carin / Etikettens ABC Liten uppslagsbok för modernt umgängesliv30.00
33576Rodhe B C / Hemmet och rusdrycken Föredrag upptecknade och bearbetade af J J-n.100.00
82013Roselius Staffan / Fattiga och rika En introduktion i internationell ekonomi med tredje världen i fokus70.00
70149Roswall Anders / Handbok i varukännedom för alla100.00
71175Rune Albin / Om folkskolelärarens uppgift som församlingsmedlem Föredrag25.00
29516Sagor för grymma vuxna! Den lilla odygdsmakaren och hans öde Lärorika taflor för små barn.50.00
28930Sandberg Fredrik / Små-skolan. En handledning för dem, hvilka sysselsätta sig med den första barna-undervisningen i skolan. Häfte I-V500,00
09456Sandelin Bo / Den svenska ekonomin En översikt av utvecklingen40.00
55087Sandquist Edv / Tulltaxa ... 1930 års upplaga210.00
18542Schaffenberg J / Personlighetens frihet Föredrag vid kvinnornas förbudskonferens 17 feb 192140.00
40210Selldén Hj / Låt tobaksgiftet vara ! Föredrag60.00
28702Selldén Hj / Varning för det onaturliga bruket af tobak75.00
70570Silverstolpe G. Westin / Depressionen och guldmyntfotens kris60.00
28522Skatte- och taxerings-författningarna sådana de lyda i januari 1939 till beskattningsmyndigheternas tjänst utgina genom statens försorg55.00
20283Skrifvare Gunnar / 188 färdiga tal Tips. Råd. Uppslag35.00
20280Skämtsamma telegram och tal för alla fester40.00
56693Smith Ethel Sabin / Trivas med åren Om livsproblem i pensionsåldern55.00
26450Solnördal O Advokat Kristiania, Stadius Uno Rektor Hälsingfors / Norge och Finland Lärdomar från förbudsländerna Föredrag vid 11:te svenska förbudskongressen 9-10 febr 192475.00
40580Stalfelt Sven Olof / Skrivet och klart65.00
54866Stanger Hermann / Religion, Sedlighet och Tobaksbruk Föredrag 55.00
8027Steltzer Ulli / Bygga en Igloo60.00
55542Svanberg Nils / Svensk Stilistik. En handbok för stilhistoriska studier.55.00
24052Svensk Nykterhetslagstiftning - författningar angående alkoholförsäljning och alkoholistvård mm130,00
19116Sveriges småskollärarinneförening 193175.00
12893Sydow C W von (Red) / Folkminnen och folktankar 5 'Nils Rulles äventyr på sjön', 'Sägnerna om Branbo-Kitta' 'Halländska folksagor'40.00
40343Söderbäck Per / Estlands svenskbygd175.00
51395Söderhjelm Henning / Finskt och svenskt i Finland. En orientering i språk- och nationalitetsfrågorna 120.00
20284Telegramrim40.00
52334Thomander Adolf / Slav eller fri? Några ord om tobaksbruket 40.00
17760Thureson Birger / Passionärerna150.00
70664Thydenius Anders / Rikets hjälp genom en naturlig finanssystem120.00
71018Thörne Elsa / Solidar - En lifsfråga för hemmen125.00
52826Tidens intressen - Det bästa ur tidningar och tidskrift n:r 1931 Brottsligheten - en körtelfråga? Vad vi kunna vänta oss av elektricteten, Uppfattar Ni alla färger rätt? Nyheter från skilda forskingso75.00
71577Undervisning för fältartilleristen 1916 års upplaga95.00
414559Vonhoff Heinz / I kamp mot nöd Boken om barmhärtighetens historia40.00
53510Wallensteen Ivar / Våra namn Tusen namn från A till Ö Namnens betydelse mm25.00
00622Wallis Curt / Dödlighetens aftagande i Sverige och orsakerna därtill40.00
28287Wallner Björn / An Exposition Qui Habitat and Boum est in English edited from the Manuscripts with introduction, notes and glossary100.00
90229Wallskär Helene / Ett stöd betyder så mycket. Om avlösning för anhöriga till personer med demenshandikapp50,00
16447Warburton Th / Finlands-Svensk litteratur 1898-194840.00
56306Weise Arne / Detta med ungdom55.00
71088Wennerström L / Lägerliv 60.00
54311Westin Alw / Scoutlagen Löftet och Valspråket200.00
33572White Anne Terry / Rolig arkeologi60.00
31502Widegren P G / Frekvenser i debatten morfologiska och fenologiska undesökningar Del I: Morfem200.00
83136Wieselgren P / Bref i bunden stil till C W Skarstedt och Th A V Norlin i anledning af Lunds Akademins jubelfest 186845.00
82577Wieslander Anna (Red) / Våra barn och deras... En antologi om befolkning och utveckling utifrån75.00
17869Williamson Gordon / Under sju meter betong Det tyska ubåtsvapnets bunkrar 1941-1945120.00
26441Willner W / Rusdryckerna och själskrafterna45.00
40180Wood Fredrick T / Current English Usage A Consice Dictionary100.00
12567Åberg Alf m.fl. / Ur folkens liv Historisk läsebok för fjärde skolåret40.00
23311Årsbok 1928 Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet75.00
40301Östlind Anders / Vad är en Affärsbank?45.00
84459Östlund David / Världskampen mot rusdryckerna En kortfattad översikt. Särtryck med tillstånd ur Nykterhetsfolkets Kalender 192655.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |