Diverse kristen litteratur / Diverse kristen litteratur
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
15185 Marthinussen Karl / Var står kyrkan? Den evangeliskt-lutherska kyrkan och alkoholproblemet45.00
82671 Ramm Fredrik / Av kristen rot50.00
31492A. L. O. E. (Tucker Charlotte) / Den ryktbare läkaren i staden Korsfri och hemligheten af hans konst.150.00
31755Aars Harald / Kristusveien I lys av vår tid65.00
54376Abrahamsson Stig / Bevarad!35.00
18460Abrahamsson Stig / Saliga visshet Jesus är min35.00
54375Abrahamsson Stig / Ungdom i fara!45.00
83640Adolfson C / Enhetsfrågans lösning100.00
83338Agrell Göran, Deminger Sigfrid, Lundberg Lars-Åke, Månsus Harry, Nelsson Roland, Nilsson Kjell-Ove / Bibeln och en rättvis värld45.00
20052Ahlbäck Algot / Krig och kristendom Ett bibelstudium, några notiser och litet till40.00
86171Ahlbäck Algot / Offren på den stora försoningsdagen75.00
56691Ahlfeld Fr / Den kristnes ålderdom En bok för dem som wilja wara unga i ålderdomen100.00
12552Ahrén Per-Olov Beijbom Anders / Har kyrkan svar?25.00
90262Alexandersson Erik / Ärligt sagt. Respektfulla men frispråkiga tankar om kristen tro och tjänst80,00
56341Alinder Orvar, Blennberger Birgitta, Jonsson Göran (Red) / På flykt55.00
30411Almer Tage / Första artikeln85.00
83221Almgren Efr ( EZRA) / Tidens ansikte90.00
18462Almgren Efr. / Altarglöden och offerlampan80,00
52152Anderson Axel / Hemmets religion75.00
35028Anderson Bill-Göran, Kristenson Olle, Ramnerö Bertil / Att återupprätta människors värde - rapport från en studieresa45,00
22591Anderson Gerald H (Edit) / Witnessing to the Kingdom55.00
14033Anderson Neil T, Dave Park / Ditt livs triumf50.00
70137Andersson A, Nordenström N J, Rotj J, Sörenson B, Skoglund E, Julvén J / Guds rike och samhället. Uppsatser i kristligt sociala frågor70,00
29458Andersson Andréas / Att vrida världen rätt50.00
84341Andersson Axel / Den troende ungdomen och tidens strömningar del II60.00
70579Andersson Axel / Från slaveri till frihet ett ord om alkohol och förbud90.00
70305Andersson Axel / Kristendomen och den sociala frågan70.00
414566Andersson Axel / Lagen och nåden90.00
01570Andersson Axel / Vägarna och vägen Ett ord om kristendomens väsen45.00
82376Andersson Krister / Uppdrag vidare35.00
82528Andersson Krister / Uppdrag vidare55.00
71605Andersson lilian / Vardagskristendom - Med örnperspektiv55.00
90412Andersson Lilian / Vardagskristendom - med örnperspektiv95.00
85706Anér Kerstin / Den tillverkningsbara människan75.00
72311Anér Kerstin / Förlåt mig!60.00
33330Anér Kerstin / Gud nu. Kerstin Anér läser Bibeln. 55.00
24888Anér Kerstin / Guds ord och dagens nyheter45.00
85770Angus C. Franklin / Lärjungaskap. Studier i Jesu Kristi evangelium och exempel, särskilt med avseende på sociala förhållanden75.00
80750Ankarsand Anna, Ericsson Malin, Sandholm Kristina / Byggstenar. Stenar att bygga sitt liv med45.00
53244Arbin Erik / Med många frågetecken, samtal med unga människor45.00
14916Arbin Erik / Människor som vi - och vi människor45.00
73895Arbin Erik / Spräng gränserna En bok om kyrkans kallelse i nutiden40.00
77704Arbin Erik / Är stockholmaren hedning?70.00
52891Ardenfors Jack-Tommy, Svensson Sven-O / Ge mej ett svar! 40.00
575524Arthur G Gish / Ut ur ekorrhjulet55.00
90297Arvidson Theodor / För Kristus och hans kyrka45,00
11533Arvidsson Ebbe / Skaparen och människan Tio Bibelstudier om Guds kärleks väg25.00
52886Arvidsson Hjalmar / Spegelbilder85.00
32500Asheim Ivar / Människa och kristen Bidrag till kristen socialetik Från det teologiska arbetet inom Lutherska Världsförbundet 1694-196955.00
51971Atkins Frederick A / Moral Muscle and How to Use it A Brotherly Chat with Young Men110.00
32901Att finna kyrkans väg. Festskrift till Bertil E Gärtner100.00
84915Axelson Siegbert (Red) / Kristna organisationer och internationellt bistånd i det civila samhället90.00
51885Axelson Sigbert / Missionens ansikte70,00
98011Axelsson Henry / En öppen himmel50.00
31994Backholm Mats / Mötet med verkligheten35.00
54416Baden Hans-Jurgen / Befriad till enkelhet100.00
27889Bair Bill / Kärlek är att öppna dörren45.00
12543Baker J.A, Bayley S.D, Elford John, m.fl / Kyrkan och bomben Kärnvapnen och det kristna samvetet65.00
91474Bakke Raymond, Jim Hart / The urban christian60.00
22444Barker Anita / Från skilda världar50.00
26980Barnekow Kjell, Danell G-A, Ekström, Ragnar / Bibel Bekännelse Ämbete65.00
85864Bassett Michael / Believing is receiving55.00
10932Bayly Joseph / Missionsluftskeppet60.00
83564Beach B B / Ekumenik På gott och ont100.00
56175Beijbom Anders / Kontakt bakom galler45.00
84579Beijbom Anders, Örtegren Gerd / Frigiven Varför är friheten så svår?45.00
10850Bell Rob / Elvis som hötorgskonst - Att måla om den kristna tron40.00
15608Benander C E / Dualism på apostlatiden50.00
80129Bengel Johan Albrecht / Uppbyggliga Tankar225.00
18847Bengtsson Arne / Låt rätten flöda fram! En debattbok om biblisk väckelse, socialt ansvar och Sydafrika40.00
33518Benzow Kristoffer / I korsets tecken Ett Passionsspel i åtta bilder65.00
26275Bergling Wilhelm / Den kristnes tre naturer75.00
90023Bergling Wilhelm / Frälsning till fullo90.00
22833Bergling Wilhelm / Hur finner man Guds vilja?35.00
27819Bergling Wilhelm / Till hjälp i frestelsen35.00
29430Bergling Wilhelm / Till hjälp i frestelsen30.00
56533Bergman Gerhard / Om Jesus vandrade bland oss nu...25.00
80017Bergquist Valentin / Arbeta för livet!45.00
90033Bergstrand Göran / Tro och misstro 40.00
28089Beskow Bo / Och vattnet stod på jorden60.00
28647Beskow Natanael / Enhet i mångfald50.00
51205Beskow Natanael / Enhet i mångfald60.00
24357Bettex F / Undret50.00
56907Bexell Göran, Asheim Ivar / Kyrkan och etiken40.00
10511Bexell Peter Hägg Tommy (Utg) / Jordens salt Kyrklig förnyelses årsbok 1975 100.00
10509Bexell Peter Hägg Tommy / Strömmar i ödemarken120.00
54959Beyerhaus Peter / Nu skakar grunden vilken väg går missionen?45.00
81913Billing E / Vår kallelse45.00
84393Billing Einar / Den uppriktige och Gud.40.00
82289Billing Einar / FörsoningenTvå utvidgade föredrag65.00
84366Billing Einar / Kyrka och stat i vårt land i detta nu75.00
575209Björkquist Manfred / Den kristne och nationalismen45.00
11001Björnberg Anders / Teaching and Growth. Christian Religious Education in a Local and International Missionary Context 1900 till the early 1930´s.90.00
123325Björnson Sten / Finns Gud? Predikans kris Kristen förbistring Försök till nutidsorientering 95.00
90373Björnson Sten / Vi sökare60,00
85869Bladt Robert / Kristustro60.00
1066-ABlanchard John / På rätt väg? En rättfram presentation av evangeliet, för dem som söker en personlig tro på Gud.25.00
90467Block Darrell L / Lösningen av Da Vinci-koden100,00
60192Blom Marcus / Sista varvet av missionsbefallningen 75.00
27363Blomberg Gustaf / Livsfrågor75.00
84893Bock Anders, Skantz Lars / I tid och otid personlig planering i kyrkan75.00
33867Bock G I / Det finnes icke mer än En enda hemlighet - Lifvet. Naturvetenskapliga tankar i kristlig dräkt200,00
84585Bohlin Torsten / Ett samtal om kristendomen45.00
84461Bohlin Torsten / Ett samtal om kristendomen45.00
70575Bohlin Torsten / Hemmet måste räddas50.00
70574Bohlin Torsten / Hemmet skall räddas40.00
84463Bohlin Torsten / Kristen front80.00
84470Bohlin Torsten / Kyrkornas fredsarbete75.00
82355Bohlin Torsten / Livsmod45.00
84468Bohlin Torsten / Naturlig moral och kristen etik75.00
84466Bohlin Torsten / Nutidsmänniskan inför kristendomen100.00
84465Bohlin Torsten / Nutidsmänniskan inför kristendomen Föredrag och uppsatser85.00
84460Bohlin Torsten / Skall kyrkans moral avskaffas Biologisk etik kontra teologisk moral60.00
84462Bohlin Torsten / Ungdom och alkohol75.00
70572Bohman August / Signaler i stormen eller Giv rum för Fridsfursten80.00
31498Bolander Gunnar / Med svärd och murslev 75.00
13116Bolin Ebbe / I namnkristet land70.00
31855Bolton Robert och Evelyn / Det Stora Uppdraget En studiebok om evangelisation35.00
14373Bonhoeffer Dietrich / Texter i urval80.00
70573Bonsdorff Max von / Motsatser i kristendomslivet Trenne bibelstudier100.00
90336Booth Catherine / Gudaktighet. Samlade skrifter 3100,00
55778Booth William / Reglemente för soldater i Frälsningsarmén av Generalen75.00
51153Borelius Aron J T / Bibliska motiv i Karlfeldts diktning45.00
90305Borgen Ole E / Att göra herrens gärningar40,00
51564Boros Ladislaus / Meeting God in Man50.00
20294Boström Amy / Ty för Gud kan intet vara omöjligt100.00
82889Bovet Th. / Fruktan för levande gud Läkarsynpunkter på den religiösa krisen40.00
53936Branson W.H / Så finner jag Jesus75.00
80545Brattgård Helge / Människan i 80-talet - Ämbetsberättelse för Skara stift 198450.00
32001Bredesen Harald, Scheer James F / Guds alternativ50.00
40185Bridger Gordon / Dagen som förvandlade världen40.00
80996Brilioth Yngve / Den eviges ansikte. Betraktelser och föredrag. 75.00
55719Brilioth Yngve / Kyrkokristendom. 50.00
55116Brilioth Yngve / Realism i kristendomsundervisningen40.00
62305Brilioth Yngve, Aulén Gustaf, Palmaer Georg, Bohlin Torsten / Vidgad gemenskap Samfundskärlek och samfundsegoism140.00
55733Brilioth, Jonzon, Ysander / Konfirmations-undervisningen Grundplan utarbetad på uppdrag av biskopsmötet45.00
15422Broder Andreus / Smugglingens etik25.00
24604Bruinsma Reinder / Om Livets Ord..45.00
56557Brundin Gunnar / Ett evang.-lutherskt samarbete och dess frukt. 75,00
60405Brundin Gunnar / Ett evang.-lutherskt samarbete och dess frukt. Präsmötes-avhandling100,00
10465Busch Wilhelm / Enda chansen Från verklighetens värld100.00
27313Busch Wilhelm / Sådant är livet120.00
32960Busch Wilhelm / Sådant är livet100.00
54012Byström Hila / Varandras bördor Några bilder160.00
54006Byström Hilja / Prästgårdsfönstret Berättelser och skisser 200.00
84270Bœckh-Arnold Ella / Mannen på korset Berättelse100.00
80263Calquist Jan / En vecka i sänder75.00
15109Campbell Paul - Howard Peter / Omskapa människor50.00
29282Campbell Morgan G / The Crises of Christ150.00
28524Campbell Morgan G / The teaching of Christ100.00
56867Campolo Tony / Åh, vilket party ! Festen som livsattityd25.00
80262Carlberg Gösta / Guds hand90.00
80264Carleberg Gösta / Glädjen som förbliver75.00
70000Carlquist Jan / Curlingmammor, självmordsbombare, detektiver och feminister150.00
19871Carlquist Jan / De sju dödssynderna100,00
90444Carlquist Jan, Sandahl Dag / Gratis55,00
36445Carlquist Jan, Sandahl Dag / Gratis 50.00
56979Carson Mary / Ginny Liten flicka möter stora ting75.00
70608Centerwall Otto / Från evangeliet till dogmat Några tankar inför boken om 50.00
56497Chr G M / Inga törnen utan rosor i ett Guds barns liv60.00
83784Christensen Torben / Logos og inkarnation En studie i F.D Maurice´s teologi 325.00
72729Cloninger Claire & Curt / e-post från Gud80.00
34300Coleman Robert E / Mästarens evangelisationsplan40.00
23626Collmar Lars / Evangelium enligt Johannes Larsson40.00
20093Collmar Lars / Finn fisken i fixeringsbilden45.00
82469Collmar Lars / Guds kärleks vrede. Om att överleva i Gud40.00
71775Collmar Lars / Helga hund i Egypten225.00
70509Collmar Lars / Helga Hund i himlen240.00
57593Collmar Lars / Undercentralen50.00
56559Conway Martin / Värdslig kristendom75.00
17547Conway Martin / Värdslig kristendom Visionen av en helhetsuppfattning av kristendom och värld110.00
71993Cox Harvey / Har Gud skapat tätorten?75.00
50019Cox Harvey / When Jesus came to Harvard Making moral choices today145.00
80029Cripps Stafford / Min väg till kristen demokrati40.00
81786Cullberg John / Före gryningen65.00
BOD149Dahl Per Arne / Den överraskande nåden45.00
34717Dahlman Tommy / Att hålla huvudet kallt när det är hett om öronen35.00
32593Dahlman Tommy / Den som har båda fötterna på jorden står stilla! Om livet som rör på sig och rör till sig50.00
29369Dahlman Tommy / Vardagligheter Konsten att lyckas utan det perfekta livet 75.00
83890Dalid Gudrun / Tre gånger född. En roman om Kristina som förlöses ur sin livsgraviditet till hel människa.50.00
83648Danell Hj / Lära och Lif Ett populärt föredrag75.00
32840Danell Sven / Det utströdda ordet Folkens aningar om Kristus50.00
56556Danielson Hj / I tidens smältdegel100.00
90263Danielson HJ / I tidens smältdegel75,00
90471De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext. Ett brev från svenska kyrkans biskopar50,00
30389Delgado José R Silva / Kristen med ansvar En studie i kristet förvaltarskap45.00
32006Demetriádes Theódoros, Egfors Börje / Med öppna ögon vägledning i kristet invandrararbete45.00
53454Deminger Sigfrid, Berndt Gustafsson, Erik Halldén, Sven Nilsson, Erik Sollerman / Kejsarens pengar och Guds45.00
55309Div författare / Rättvisan kan inte vänta. Idébok Ekumeniska u-veckan75.00
81982Doros Theo / Till ljus och frihet90.00
15420Drane John / Tro som fungerar när världen förändras45.00
80073Drummond Henry / Det största i Werlden, Frid ware med Eder, Ett förändradt Lif70.00
90358Dye Colin / Levande tro ... ett liv i det övernaturliga. Sword of the Spirit100,00
53437E.E / Kungsvägen Betraktelser och berättelser till väckelse, förmaning och förkovran i gudaktighet75.00
71776Eareckson Tade Joni, Singelton Bev / Gemenskap utan gräns50.00
14440Edgardh Margareta / Källor av glädje Ord på vägen för vardagsbruk70.00
52456Edmar Birger / Arv och Ande Var går framtidens kristna väg ?55.00
15133Edsmyr Folke / Undret som räddar världens ungdom25.00
32876Eeg-Olofsson Ansgar / Den kristne inför kriget100.00
32445Eeg-Olofsson Ansgar / Det kristna samvetet och kriget En undersökning av amerikanska teologer och kyrkomän100.00
56698Eeg-Olofsson R / Att åldras i tro Rundfråga Redogörelse resultat45.00
51137Eek Bo (red) / Lovdags Om gud och vår fritid60.00
14285Egegren Roland / Frälst på RIA25.00
72735Ei livselv av lukke - Festskrift till Trygve Bjerkrheim75.00
60272Eijel Erik / Var finns mina föräldrar? Dramatisk skildring från Frälsningsarméns eftersökningsverksamhet60,00
98010Eimir Randolf / Slumpen, ödet och Guds försyn200.00
22443Ek Em. / På väg hem30.00
56849Eklund J. A. / Människovärldens enhet Några ord i frågan om krig och fred100.00
70530Eklund J. A. / Om andlig enhet Kristus och den manliga ungdomslifvet Tvänne föredrag80.00
55648Eklund J. A. / Till dem som bygga eget hem45.00
56866Eklund J. A. / Tro och Bildning Uppsatser och Föredrag I. 100.00
51476Eklund Pehr / Evangelisk Fadervårsdyrkan Minnesblad 75.00
56841Eklöv Lage / Gästfrihet och öppna hem75.00
32343Ekman K J / Följ mig! En maning till kärlekens tjänst i Kristi efterföljd60.00
30987Ekman Nils Gösta / Experiment med Gud120.00
70518Ekman Nils Gösta / Experiment med Gud120.00
54759Ekman Nils Gösta, Lundahl Josef (red) / Frontförkortning i ekumeniken. en debattbok75,00
54853Eldebo Runar / Kristen i landet lagom40.00
28321Eldebo Runar / Leva medan livet pågår40.00
52176Eldebo Runar / Livet under ytan Om livshållning och andlig mognad85.00
14056Eldebo Runar / Salt65.00
85065Eldebo Runar / Trons storhet45.00
16116Ellul Jaques, Carlsson Janne / Guds närvaro i modern tid75.00
53399Emanuel Giselsson / Kristen tro30.00
14426Emby Sture E / Nyorientering Meditationer Analyser Problem-belysningar30.00
14084En rättfram presentation av evangeliet för dem som söker en personlig tro på Gud25.00
53969Engelbrektson Ingrid / Sanningen skall göra eder fria75.00
70180Enggren Nils-Göran / För dig själv50.00
33303Engström Alfr / På anden i människan beror det - Mose stol och Kristi tron föra icke krig med varandra- Besser80.00
27432Engström Theofil / Hemslöborna35.00
84254Engvall Joel Efr / När saltet mister sin sälta Frikyrkan och Statskyrkan150.00
70534Enlund Kerstin, Runar Eldebo och Jan Hultman / Rådslag om mission i Sverige, häfte 2 35.00
33863Ericson Rune / Är pappa och mamma larviga?70.00
71589Ericsson Inga-Märtha / De 7 dödssynderna55.00
90134Eriksson Linné / Korset eller draken?95.00
83343Eriksson Linné / Ungdomen och nöjeslivet 45.00
34604Eriksson Robert / Samma Gamla Nya Jag230.00
51164Erixon Björne / Låt Riket komma (mer)! Om Guds Rikes konsekvenser i dag och hoppet inför framtiden50.00
22659Erixon Leif / Våga vägen En spännande resa in i den kristna trons värld 25.00
55555Estborn Sigfrid / Livet uppenbarades Meditationer över några temata i Nya Testamentet75.00
28198Estborn, Hannerz, Sicard / Med skilda tungors ljud Österlänningen och afrikanen inför bibelordet40.00
52973Etiska ödesfrågor för Sverige25.00
90253Ett engelskt fruntimmer / Till kristliga mödrar - vinkar och lärdomar efter bibelordet och erfarenheten240,00
54032Ett samtal om kyrklig separatism45.00
30154Ewert Per / Guldet blev till sand80.00
82260Fahlbeck Pontus / Världsåskådning och lifsutsikter Föredrag90.00
84325Fahlund George A / Graded Lessons on the Catechism with illustrations from the Bible Grade V intermediate department of sunday schools55.00
80988Fangen Ronald / Krig och kristen tro50.00
80989Fangen Ronald / Kristendomen och vår tid75.00
14318Farrar F W / Sökare efter Gud65.00
84518Fernholm A / Tidens tecken Första årgången 1873200.00
91210Festskrift tillägnad Hans Larsson den 18 Februari 1927 145.00
32038Finna en tro handledning för studium och samtal55.00
28666Fishback-Powers Margaret / Fotspår Berättelsen bakom dikten som inspirerat miljontals människor60.00
70612Fjellander Sture / Korset och ringen Det kyrkliga ungdomsarbetets organisationshistoria 1905-1945100.00
81399Flemming Hugo / Vid livsfloden 55.00
80024Flodell Sven Arne (Red) / Tro och politik90.00
82414Foerster Fr W / Karaktär och Kärlek. SKS skriftserie N:r 7275.00
52967Foerster Fr W / Religion och karaktärsuppfostran100.00
82234Folke Erik (Red) / Sveriges yttre mission del II45.00
82213Foot Stephen / Livet började i går55.00
51637Forsbeck Rune, Nilsson Gert / Skapelse Fred Rättvisa 100.00
52406Forsberg Carl / Den underliga lärosalen30.00
55815Forsberg Carl / Ett ord på vägen30.00
82418Forsberg Carl / Hemmet och kyrkan30.00
52982Forsberg Carl / Lyktorna vid vägen30.00
17736Forsberg Carl / På kyrkkaffe30.00
86201Forsberg Carl / Taggtråd eller försoning 30.00
13484Forsberg Carl / Vad pastorn tänkte - men inte sade40.00
55540Forsner Tomas / På tröskeln 90.00
90222Forssell Karl-Erik / Källorna100,00
32806Forster Roger T / Dröm och verklighet35.00
26456Fosdick H E / Den andra milen60.00
29171Fosdick H E / Kristendom och framåtskridande30.00
33719Fosdick H.E / Karaktärsdaning50.00
80150Foster R S / Evangelii fulla wälsignelse125.00
31589Fox Charles A / Förlorade pingstgåvor75.00
82711Fraenkel Peter / Testimonia Patrium, The function of the patristic argument in the theology of Philip Melanchton350.00
85121Franck Olof (red) / Om det som djupast angår... tro och identitet: förankring och förändring. Årsbok 2005-årgång 37 80,00
61016Fredberg Ester / Den infödda kristna kvinnans betydelse för missionsfältens evangelisering80,00
90381Freij Torbjörn (Red) / Vägar till tro. Material från en Jesuskonferens om evangelisation35.00
27428Freij Torbjörn / Profetisk rörelse45.00
14196Freij Torbjörn / Prästens lilla kråka Om olika körstilar på den smala vägen25.00
56687Fridemar Gösta / Framtid efter 6555.00
22975Fridemar Gösta / Med utropstecken medel och metoder i kristen reklam75.00
41476Fridrichsen Anton / Den nedbrutna skiljemuren55.00
500122Fries Karl / Mannakraft Ett ord till ynglingar och män45.00
31703Frihet åt förtryckta Idé och studiebok för Ekumeniska U-veckan75.00
55817Fris Rikard / Hur de mötte Gud Skildringar ur verkligheten 40.00
83952Fris Rikard / Tankar över Guds ord och egna erfarenheter75.00
31833Fritzon Wilgot / Lärdomar från en krutgubbe (Och andra ledare ur Ljus i Öster)45.00
55323Frohm Knut / Hur du vinner dina närmaste för Gud!55.00
55317Frohm Knut / Meningen? Den troendes träning del 140.00
14724Fryxelius Valter / Det bestulna altarskåpet55.00
26746Frälsningsarmén / Kallad till Soldat Reglemente och riktlinjer för soldater i Frälsningsarmén50.00
83091Frödin Harry / Barnen i farozonen100.00
83346Frödin Harry / Sargassohavets offer75.00
56855Frödin Harry / Söndagsskolan en samhällsangelägenhet fem partiledare uttalar sig40.00
83006Funcke Otto / Förvandlingar Huru en seende varder blind och en blind varder seende120.00
28604Funcke Otto / Smärre skrifter80.00
52980Fur Robert / Några frågor och problem på ungdomens väg60.00
84739Fur Robert / Rösten av en som ropar Föreläsning vid Blekinge och Hallands Predikant-förenings möte i Halmstad 192935.00
11920Fur Robert / Rösten av en som ropar Föreläsning vid Blekinge och Hallands Predikant-förenings möte i Halmstad 192940.00
70560Fåglefelt Bengt, Hultén Carin och Karlström Urban / Ny livvstil Vision eller nödvändighet100.00
575845Fägerlind Ingemar, Gun Sjöberg / Barnatro och ungdomstvivel30.00
90366Gardar Håkan / Visst gäller dom livet. Det tio buden och dagens verklighet. Noveller50,00
52511Gardmar Hans, Kristiansson Leif (Red) / Om Gud, tro och liv Jesus-ord ur evangelierna sammanställda25.00
12988Gaundleti S Carvasso / I närkamp med nöden Några av Frälsningsarméns sociala insatser100.00
26167Gee Donald / Guds ledning En undersökning i bibelordets ljus av Donald Gee45.00
10911George Verwer / Upp ur fåtöljen!25.00
51306Giertz K H / Tre föredrag40.00
70653Gislén Torsten / Rasfrågor och kristendom100.00
85613Gobén Jonas, Hällzon Marcus / Livet har lärt mig 111 kända svenskars svar på frågan: vad är det viktigaste du lärt dig i livet?25.00
28242Gockell H W / Vad Jesus betyder för mig35,00
34709Goldsmith Martin o Elizabeth / Hitta rätt i livet40.00
60404Goodall Norman / Den ekumeniska rörelsen100,00
23900Gook Arthur / Can a Young Man Find the Path?75.00
56339Goss-Mayr Hildegard / Makt utan våld Om den kristne och revolutionen50.00
10440Granström Annika Fritsby / På andra sidan järnvägen Tjugo unga ser på världen30.00
40573Green Michael / Det finns mer efter Alpha efter omvändelse efter återkomst till Gud45.00
71340Green Michael / Det menar du inte !! Populära ursäkter för att undvika Gud30.00
32227Green Michael / En ny dimension30.00
20053Green Michael / Välj friheten25.00
83643Green Michael, Forster Roger, Cray Graham, Kirk Andrew and others / Decide for Peace evangelicals against the Bomb foreword by John Stott75.00
60378Greid Herman / Kyrkospelen i Johannes60,00
84247Griffith A Leonard / Beneath the Cross of Jesus55.00
28514Griffith Michael / Våra ambitioner och Guds75.00
14026Griffiths Michael / Våra ambitioner och Guds - missionärsrollen, kallelsen, förberedelsen..25.00
84564Groscurth Reinhard / What unity implies Six Essays After Uppsala80.00
52960Gröhn Åke / Tio Guds bud och vår tid Studieplan45.00
84249Grönlund Eric / Blir var och en salig på sin tro?40.00
43452Grönlund Eric / Jag bekänner25.00
22599Grönlund Eric / Masken av Kåserier för ungdom40.00
70146Grönlund Eric / Sverige vid skiljevägen. En vision och ett förslag90,00
54045Grönlund Eric / Tredje radens folk en subjektiv bok i kristendom60.00
29970Grönlund Eric / Vänd om! En ungdomsbok om kristen tro 35.00
80814Grønbæk Villiam / Barnets bildupplevelse i religionspsykologisk belysning75.00
25588Gullbo John / Livets klockor ringer40.00
14122Gumbel Nicky / Alpha Livets frågor En möjlighet att utforska meningen med livet195.00
20444Gumbel Nicky / Ett liv värt att leva (Med studieplan)45.00
86154Gumbel Nicky / Varför Jesus?45,00
51156Gunner Göran (Red) / På spaning. Från Svenska kyrkans forskardagar 200575.00
40437Gustafson Algot Em / Brödet Det naturliga, det andliga och det eviga80.00
82183Gustafson Algot Em / Tro, Hopp och Kärlek Valda bibliska essäer90.00
F-0617Gustafson Rolf / Ingen tid för snabba svar. Om att skapa förtroende för evangeliet - eller skrämma bort människor25.00
14351Gustafsson Berndt / Jesus på jobbet20.00
86233Gustafsson Einar / Bliv ett föredöme50.00
83191Gustafsson Gösta / Helg i söcken - vardagsberättelser50.00
33469Gustafsson Joh och Larsson Rich / Ekumenik. Några ord i samarbetsfrågan50,00
90332Gustafsson Lundberg Johanna och Liljefors Persson Bodil (red) / Religionskunskap.nu. Årsbok 2008-årgång 40100,00
54522Gustavsson Rune / Ingen har sett Gud40.00
84357Gustavsson Stefan, Hellsten Roland, Åhman Torsten, Vikman Jonas, Sandberg Britt, Sundkvist Ulf, Winerdal Monica / Vägledning till tro och liv40.00
80478Guthrie William / The Roots of True Faith50.00
56921Gyberg Per / Mänsklighetens ödefråga: krig eller fred?100.00
82199Gyberg Per / Äro folken bedragna? 200.00
55665Gärtner Bertil / Bibeln och Freden 40.00
31962Gärtner Bertil E, Brosché Fredrik / Tro åt svenska folket55.00
82403Göranzon Gunnar / Vänd mot Guds framtid. Boken om Alsike, framtidens stad.100.00
71091Hagberg Markus (Red) / Bortom protestantismen235.00
56517Hagberg Markus / Spiritualitet för en ny tid50.00
29238Haglund Oscar / Krigets problem i Bibelns och historiens ljus100.00
10195Halldin Enar / I två världar65.00
70564Hallencreutz C. F, Axelson S / Annual report 1988 of Uppsala studies of mission100.00
29462Hallencreutz Carl Fredrik / Tro från tredje världen Mission i perspektiv 55.00
26168Halvorsen Emil / Gudkrigets politik Nogle taler200.00
82300Hammerin Nils / Wägwisare till Det ewiga lifwet dem til tjenst, som, med fångwaktaren uti Philippis, alfwarligen fråga: hwad skal jag göra, at jag må blifwa salig?75.00
56330Hanberger Bertil / Livsnöden och livsnåden135.00
33251Handbok för resan från Döden till Livet90.00
82489Handbok i kyrkligt söndagsskolarbete75.00
22301Hansson Inge / Min glädje skall bo i eder45.00
30165Harcourt Paul / Växa i cirklar55.00
52501Harper Michael / Detta är dagen45.00
32027Harris Charles / En grund att stå på Bevis för den kristna tron35.00
80781Hartler Josef / Religiös roll och Kristusliv Ett religionsfilosofiskt debattinlägg 50.00
31564Hartman Hans / Resan till Blomsterhult30.00
82017Hassler Ove / Evangeliet i bilåldern65.00
10005Hassler Ove / Kortfattad handbok för kyrkorådsledamöter100.00
26847Hassler Ove / Kyrkan och Bilsamhället55.00
80159Havergal Ridley Frances / Himmelska budskap för Lifvets resa80.00
85385Hector Fredrik m.fl / Inte oordningens Gud.30.00
54771Helander Gunnar / Tro och ta ställning55.00
54769Hellgren Villie / Är undrens tid förbi?105.00
575336Hellsten Stig / I uppbrottstid35.00
55682Hellström A W / Bland rosor och törnen I äktenskapets förgårdar vägledande råd och vinkar för grundläggande av ett lyckligt äktenskap 150.00
55617Hellström A W / Bland rosor och törnen I äktenskapets förgårdar vägledande råd och vinkar för grundläggande av ett lyckligt äktenskap150.00
52651Hellström Jan Arvid, Littmarck Tore, Samuelsson Bengt / Vår tro Faktabok till Sjung-bed-lär 200.00
82632Hellström Jan-Arvid / Spelet om morgonandakterna 1978-198155.00
35068Helmner Ingemar / Helhjärtad Texter om gudslängtan och kallelseglöd95.00
54419Hemberg Jarl / Rättvisa. En kritisk analys av de etiska problemen i ett studieprojekt i Kyrkornas Världsråd om människans framtid.65.00
82846Henricson Olof / Att färdas mot brunnar. Synodalavhandling framlagd inför prästmötet i Skara 1972. 55.00
12741Henry Carl F. / Frontlinjer i moderne teologi45.00
15543Henrysson Irene / Pärlor i djupet60.00
575793Hermanson Jan / The interplay of social science and personal belief in Gordon W. Allports psychology of religion125.00
575783Herngren Leif / Att vara människa25.00
500223Herngren Leif / Vart går vägen? 40.00
33253Hesslefors Persson Kerstin / Här vill jag vara - komma till ro utan att stagnera110.00
56695Heygate W E / Lifvets afton tankar för ålderstigna75.00
70018Hicks Roger / Brev till Parsi från Roger Hicks80.00
32350Hidal S, Haikola L, Norin S (Red) / Mellan tid och evighet Festskrift till Bo Johnson90.00
55158Hill Clifford / A Prophetic People75.00
70002Hill Clifford / Prophecy and the Word of God30.00
33977Hillerdal Gunnar, Eeg-Olofsson Leif, Sundström Erland / Kärleksbud och kärnvapen100.00
32763Hinchliff Peter, Young David / The Human Potential Foreword by the Archbishop of Canterbury80.00
55599Hobart Charles / Det förändrade korset af Charles Hobart. Med åtta fina illustrationer.150.00
575317Holgersson Tyko (Red) / Kristen i medierna35.00
55305Holgersson Tyko / Världens värsta problem En cirkelbok om onda cirklar i utvecklingen75.00
32762Hollings Michaael / Hearts not Garments Christ is our Peace80.00
51144Holm Albin / Gud och vi Ett bidrag till belysning av gudsförhållandets mänskliga sida75.00
32042Holmberg Lars / Upptäckten av en tro45.00
31992Holmberg Lars / Våga tro!75.00
85019Holmberg Tage / Brådskande uppdrag100.00
71792Holmes Arthur E / Ethics Approaching moral decisions50.00
83003Holmes III Urban T / Ministry and Imagination90.00
81069Holmstrand Nils / Första hjälpen i själens nöd25.00
52674Holmström Britta / Det djupast mänskliga. Koncentrerade citat ur artiklar och föredrag.30.00
70096Holte Matheus / Billig tro frelser ingen100,00
28300Howard Rick C / Andlig mognad55.00
81905Howard T H / Riktlinjer för en kristens liv och arbete60.00
90022Howard-Browne Rodney M / Vidrörd av Gud45,00
83728Hoyland J S / Som grovarbetare bland arbetslösa100.00
24937Hughes Hugh Price / Social kristendom200.00
84590Hunter Frances Gardner / God is Fabulous50.00
13830Hunzinger D A W / Den religionshistoriska metoden75.00
51482Huru skulle Kristus ställa sig till våra dagars religiösa och sociala rörelser150.00
10129Hybels Bill / Ta första steget Enkla steg som visar vägen till Gud80.00
53006Hyllstam Britta / Gudsuppenbarelser i vår tid Del 275.00
53008Hyllstam Britta / Gudsuppenbarelser i vår tid Del 3:2 Profetiska budskap till Sveriges folk55.00
32333Hyllstam Britta / Samtal med Gud35.00
31970Hyllstam Britta / Samtal med Gud (1975)35.00
52841Hyrenius Hannes / Prästkårens rekrytering70.00
10222Högström Gunilla / Avigheternas evighet20.00
51745Hössjer Sundman Boel (Red) / Levande arv.60.00
84820Iaktta bedöma handla - En utmaning för Svenska Kyrkan En latinamerikansk modell för församlingsarbete presenteras och prövas100.00
24316Inge Ralph W / Kristna fromhetstyper100.00
86280Inge William Ralph / Speculum Animae Fyra uppbyggelsetal75.00
60240Ingelstam Margareta, Thunberg Anne-Marie (red) / Våld föder våld En rapport om sambanden mellan samhälle, våld, massmedier120.00
15365Isachsen Karsten / Visa mig ditt ansikte65.00
575779Jacobson Bror / Vardagstro Studieplan till Dela med dig -Av tron av Paul E. Little35.00
34718Jacobson Nils-Olof / Fröet gemenskap i tillväxt40.00
70076Jakobs stege. Ett studium av makro- och mikrokosmos för astronauter och jordvandrare100,00
36472Jamison Christopher / Lyckan kommer - Klostervisdom för ett rikare liv100.00
51680Jandl Al / Att välja40.00
51695Jandl Al / Föredöme40.00
51641Jandl Al / Mandat från Gud40.00
51694Jandl Al / Uppleva Gud40.00
71512Jeanrond Werner G / Guds närvaro Teologiska reflexioner 145.00
29688Jeanrond Werner G / Guds närvaro Teologiska reflexioner 170.00
85604Joelsson A.G / Ett kyrkår på Tallbacken85.00
83889Johansen Adrian / Alltid en utväg25.00
60331Johansson Axel / Försoningen. Skrifter i teologiska och kyrkliga ämnen 1080,00
71788Johansson Bertil / Gudslängtan - En inbjudan till samtal på vägen35.00
24481Johansson Eskil / Världens evangelistation hastar50.00
80288Johansson Frans (Kh i Särestad) / Människor och händelser Bilder ur församlingslivet130.00
83193Johansson Karl-Erik / Prästmötet En fungerande institution? 200.00
13887Johansson Per Staffan / Rotad för livet Med ett kristet tänkande40.00
22765Johnsen Georg / De första stegen på trons väg Samtal med sökare35.00
85502Johnson Gustaf F. / Sorglös säkerhet55.00
33812Johnson Johannes / Den heliga elden55.00
83868Johnsson Joh W / Julaftnar med Lill-Per - och annat75.00
40166Johnsson Pehr / Gudstro och svenska märkesmän60.00
16780Jonson Jonas / Vänner kallar jag er55.00
81535Jonsson Ingvar / Profetia och fullbordan120.00
85673Jonsson Johnny (Red) / Från teologins verkstad75.00
34139Jonsson Stig / Staden, människan och Gud35.00
83870Jonzon Bengt / Jag är inte religiös men... Tre radioföredrag55.00
17556Jord och himmel Kyrklig Förnyelses årsbok 197075.00
84532Jowett J H / Själavinnare65.00
26585Joy Guiness / Mot målet Brev i viktiga ämnen till unga människor30.00
82261Julén J / Kristendom och arbetare-rörelse i samverkan En blick på läget särskilt i England och Tyskland 110.00
85469Jurgensen Barbara / Gud vet nog inte ens att jag finns till55.00
83327Järlestrand Lars-Eric / Genom tysta skyar35.00
85444Jönsson Ludvig / I det man är75.00
85460Jönsson Ludvig / In i verkligheten 75.00
54667Jönsson Ludvig / In i verkligheten Tankar om Gud i det mänskliga55.00
85445Jönsson Ludvig / Livsmål55.00
85461Jönsson Ludvig / Skuldlös75.00
85462Jönsson Ludvig / Skuldlös75.00
86262Jörgensen Johan Henrik / Jesu vitnebyrd er profetordets ånd45.00
33598Karlén Barbro / En stund i blomrike40.00
22132Karlén Barbro / I begynnelsen skapade Gud 40.00
32549Karlson Berta / En äventyrlig resa70.00
52994Karlsson Gösta / Allt kan ske genom försoningen - grunden110.00
83174KFUM / Arvet förpliktar En bok om KFUM 85.00
82788Kihlstedt C J A / Kungsvägen Skrifter och Uppsatser100.00
72263KISA-Rapport nr 5-1988 Internationell teologi Fem föreläsningar45.00
53707Klingboerg Göte / Studier i barnens religiösa liv75.00
53295Kolmodin A / Frälsningens grundtyper55.00
17728Kolmodin A / Missionen såsom kulturmakt55.00
29554Kolmodin A / Missionen såsom kulturmakt45.00
30300Kolmodin A / Skall Kristusförnekelsen vinna hemortsrätt inom Sveriges kyrka?40.00
85252Kronsjö Oskar / Stenar, som slipas Wi - Gud - Sverige100.00
32731Krook Caroline / Lärjungabilder - Människobilder25.00
81505Krook Caroline / Tankar om Herrens hus50.00
40498Krook Caroline, Lyckhage Christa-Maria, Knuth Lyckhage / Stängda dörrar Om medmänsklighet och kriminalvård Med studieplan45.00
80149Krummacher F / Sabatsklockan Kyrkliga Wittnesbörd del I och II 200.00
56328Kubo Sakae / Den sjunde dagen (Om Sabbaten)45.00
71558Kushner Harold / Vem behöver Gud85.00
90350Kyhlberg Gustav / Kristendom och nationalism. Inledningsföredrag vid diskussionsmöte å Folkets hus i Uppsala den 23 oktober 1914100,00
72413Kyrka Folk Stat Till Sven Kjöllerström95.00
31991Kårbrant Sven / Evangelisation i funktion Studieplan35.00
54582Kårbrant Sven / Riktning och perspektiv45.00
85470Källmark Jörgen / Ögonblicket och evigheten60.00
84804Lagergren David / Vid Frihetens Gränsflod50.00
84358Lagerkranz John / Nutidsmänniskan och kristendomen Apologetiska uppsatser 55.00
81677Lagerström J / Staden på berget Mörka fläckar på en ljus tafla80.00
26244Lancaster Tomas D. / Återupprättelse Guds Torah åter till Jesu lärjungar75.00
84738Landmér Gustaf / Personligt arbete för själars frälsning Kan vårt distrikt evangeliseras på tio år?55.00
60343Lange Bo / Skiljelinjen80,00
17944Lanier Sarah A / Foreign to Familiar A Guide to Understanding Hot- and Cold- Climate Cultures80.00
51223Lars Collmar / Garderoben25.00
28027Larson Bruce / Våga leva nu!45.00
54692Larsson Erik / Märkliga omvändelser i modern tid60.00
29844Larsson Erik / Själavinnaren - En Guds medarbetare50.00
84409Larsson Karl / En väckande trumpetstöt. En samling radiotal.80.00
54936Larsson Karl / Fronten kallar115.00
55012Larsson Karl / Kan Kristus rädda samhället?75.00
70567Larsson Karl / Kristen vakttjänst Tal och uppsatser 80.00
94380Larsson Karl / Sikta högre145.00
85220Larsson Karl / Tänd eldarna En samling radiotal100.00
84724Larsson Karl / Ut till folket En samling radiotal och uppsatser75.00
83135Larsson Per-Ola / Kyrkan moralen och fifflet i Sverige45.00
84324Larsson Rich / Kristna insatser i samhällslivet75.00
80980Larsson Rich. / Vårt ansvar Nu50.00
16028Larsson Roger / Tid att lyssna50.00
70070Larsson Rune och Gustavsson Caroline / Towards a European Perspective on Religious Education100.00
12872Law William / En innerlig maning till Ett liv i fromhet75.00
34152Laxvik Ingvar (Red) / Kyrka i förvandling30.00
72381Laxvik Ingvar / Har du tappat tron?35,00
72380Laxvik Ingvar / Kvarnägarens dotter och Guds glömska25.00
60172Le Cossec Clement / Zigenarliv & kärleken till ett folk på vandring40.00
60090Le Seur Paul / Härskare Härska! Maningar och skisser200.00
81288Leandersson Markus, Weichbrodt Hans / Bära eller brista45.00
BOD141Lee Witness / Den allomfattande Kristus95.00
28751Lehmann Danny / Till varje pris Hur du ska dela med dig av din tro 50.00
32029Levin Sven / Den nya öppenheten75.00
83107Lilja Tommy / Den tredje vägen85.00
90399Lind Martin / Salt, bröd och vin - en pilgrimsteologi150,00
31998Lindberg Bo / Bli kristen?! börda eller befrielse50.00
16344Lindberg Erik / Ingen får lämnas utanför80.00
81438Lindberg Jonas / Den livsnödvändiga myten30.00
22980Lindberg Jonas / Frihetslängtan En bok om tvivel25.00
500560Lindberg P. (I Långträsk) / En bok om den närvarande tidens kristenhet Tillfälliga uppsatser75.00
90296Lindberg Simon (red) / I Kristi spår mot framtida segrar. Utgiven av Styrelsen för Inre Missionssällskapet inom Metodistkyrkan i Sverige med anledning av Sällskapets 50-årsjubileum år 194640,00
27875Lindblom Joh / Guds rike En biblisk studie, Jesu religion och historisk kristendom125.00
83633Lindeberg G W / Den evangeliska missionen. Religionsvetenskapliga skrifter 7100,00
11394Lindeskär Owe / I omvändelsens tid50.00
52974Lindgren Arne / Guds vilja och dagens debatt80.00
55040Lindgren Arne H / Gud den nödvändiga dårskapen45.00
55616Lindgren Frans Gustaf / Ett hem Lifsbilder i Guds Ords ljus90.00
50022Lindow Elisabet / Ditt ansikte söker jag Katekumenat - Vuxnas väg till tro65.00
70144Lindroth Hjalmar / Är vi ett fritt folk?70,00
53534Lindskog Alvar / Spräng cirklarna75.00
13029Lindskog J / Manlig kristendom Evangeliet och livsfrågorna Morgonböner och föredrag 55.00
40642Lindström Hans-Erik / I en portuppgång på söder45.00
84331Lindström Harry / Guds barnbarn - problembarn40.00
83005Linemann-Perrin Christine / Training for a Relevant Ministry A Study of the work of the Theological Education Fund100.00
32028Little Paul E / Dela med dig av tron45.00
22758Littmarck Tore / Du skall leva50.00
82317Ljunggren Peter / Tron som ser på Jesus25.00
40466Lundahl J E (Red) / Guds fotspår i dagens missionsvärld. Nutidsläget på Svenska Missionsförbundets missionsfält100,00
86172Lundberg Gustaf / Den stora frågan 50.00
21375Lundberg Gustaf / Gudstro i atomåldern40.00
82613Lundgren Gustaf / Den nya religionen Ludvig Jönsson som religiös reformator60.00
18543Lundin Karl A / Är Jesu efterföljd möjlig?60.00
28829Lundin Signhild / Gudomlig vägledning100.00
53350Lundkvist Rudolf / Seger fanfarer Verklighetsskildringar100.00
22503Lybeck Mikael / Samlade arbeten Domprosten Bomander90.00
11853Lysén Annika / Låt basunerna ljuda! En skrift om jubelårets möjligheter75.00
32429Långström Hakon / Såg Jesus snö? 50.00
81441Löfgren Alb. / Frid på jorden Tre fredsföredrag200.00
53299Mac Intoch C H / Du och ditt hus eller Den troende i sitt hem40.00
52675MacDonald William / Lärjunge - antingen eller; Rhoton Dale / Kristen strategi50.00
28937Macquarrie John /Studies in christian existensialism40.00
27978Mains Karen Burton / Öppna hjärtan, öppna hem25.00
575817Malm Magnus, Arlebrand Håkan / Tänk om någon frågar dig: Varför är du kristen? Vad svarar du då?45.00
10409Malmeström Elis / Den kallande rösten Den omedelbara kallelsen och kallelsen genom Skriftens ord100.00
24748Malmeström Elis / En farled55.00
33402Malmeström Elis / En undangömd värld50.00
24895Malmeström Elis / I kyrkans ärende50.00
14806Malmeström Elis / Tvivel, tro och frälsningsvisshet40.00
54894Malmvall Filip / Det stora uppdraget60.00
22298Manley Pippert Rebecca / Of the saltshaker & into the world. Evangelism as a way of life35.00
54001March Daniel / Bibliska nattscener55.00
56998Martenssen-Larsen H / Tvivel och tro. Livsrön och erfarenheter de sökande tillägnade.55.00
53544Martinson Ingemar / Måste man lyda Gud45.00
23519Martling Carl Henrik / Kyrkosed och sekularisering50.00
82360Martling Carl Henrik / Kyrkosed och sekularisering70.00
40378Martling Carl Henrik/ Att leva i tro Tre föredrag vid 33e Allmänna kyrkliga mötet i Sundsvall 12-15 Juni 1982 35.00
414565Martling Martin / Grenar av hans livsträd burna40.00
70207Martling Martin / Kristna kallelse tankar. Hämtade ur sjuttonde kapitlet i Evangelium enligt Johannes60,00
55124Mases Per, Björg Nordbö Anna / Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Texter från tjugo århundraden75.00
85667Mathews Basil / Kyrkan i världskrisen75.00
55610Mathews Basil / Rasernas kamp55.00
22474Matthews Caitlin (Red) / En liten bok med keltiska välsignelser45.00
70648Mazierski Roman K / The Lamp of God80.00
55768Mc Dowell W F / Praktisk religion Brev till män75.00
81289McDonough mary E / Gods plan of Redemption A Comprehensive Outline of Bible Studies55.00
22674McGrath Alister / Reisen En pilegrim i Åndens riker55.00
54840McKee Bill / Livet efter födelsen60.00
91385McLaren Brian D. / Mer redo än du anar Att samtala om kristen tro i vår tid55.00
20197McQuilkin Robertson / The great omission - A biblical basis for world evangelism45.00
72323Meilaender Gilbert / Bioethics A primer for christians40.00
82272Melander E / Konungens bild En stridsskrift mot -kulturreligionen-75.00
12725Melander E / Livets sagor75.00
22733Melin Axel / Vägar till kyrklig förnyelse En kritisk överblick105.00
23354Melin Egon / Lögn eller sanning?30.00
72379Melin Margareta / Två sätt att leva25.00
24321Mellan himmel och jord Föreläsningar vid det nya Theologiccums invigning i september 199080.00
80492Mess H A / Det kristna evangeliet för samhället200.00
26512Miller J R / Girls & Young Men Faults & Ideals60.00
32753Miller Keith / Habitation of Dragons A Book of Hope About Living as a Christian55.00
52666Miller Keith / The Becomers75.00
51566Miller Keith, Larson Bruce / Living the Adventure Faith and Hidden difficulties80.00
51567Miller Keith, Larson Bruce / The Edge of Adventure An experient i Faith80.00
21634Milligan W.J / The new nomads Challenges facing christians in western Europe40.00
32030Minos Emanuel / Det gäller alla50.00
32033Misselbrook L R / Ett experiment i evangelisation45.00
414502Moberg Carl-Erik / Livets Drama i tre akter 55.00
54519Modalsli Ole / Evangeliet om helliggjörelsen 2 udgave150.00
60101Modersohn E / Segrande liv75.00
60100Modersohn Ernst / Den rätta blicken Vinkar och råd om hur man skall föra ett segerrikt liv75.00
70089Moen J Ruben / Djup ropar till djup100,00
575905Molin Lennart (Red) / Utmaningar för teologin50.00
575335Molin Lennart / Livet är gratis25.00
19373Montan Erik / Berget från vilket Kristus-vinden blåser / Buddhistmission30.00
82811Montan Erik / Berget från vilket Kristus-vinden blåser Något om den kristna nordiska buddhistmissionen75.00
575790Mosesson-Järhult Gunlög, Gustav Mosesson / På samma våglängd Två röster i radio35.00
32955Mott John R / Kristus och vår tids unge män90.00
24146Mott John R / Pastorn och den nutida missionen En maning till ledarskap85.00
10510Murray Bertil (Red) / Tro på landsbygden Rapport från ett seminarium om kyrkans uppgift och förutsättningar på landsbygden i dag100.00
22289Myers Glenn / The world christian starter kit40.00
52958Myrskog Stefan (Red) / Fruktkoden Lösenord till det goda livet55.00
12882Månsus Harry / Hem i kosmos Om livsmod, humanism och jordens framtid25.00
55434Mårdberg N A / Bibelns mera bemärkta män inför Nykterhetsfrågan Nykterhetsföredrag55.00
BOD465N. H-r / Missionsverksamhetren i Utförsbacka - Ett varningsord mot nyteologi och världsväsen65.00
33554Naeselius Jan / Guden och jag120.00
10892Needham David C. / Birthright Christian, do you know who you are?65.00
82664Neerskov Hans Kristian, Hunt David / Uppdrag i Öst Förord av broder Andreus45.00
70377Neuberg Lic, Stange Lic/ Guds fotspår i världskriget Brev till hemmet Dagboksblad och anteckningar av kristna soldater100.00
84560New Dehli to Uppsala 1961-1968 Report of the Central Committee to the Rourth Assembly of the World Council of Churches75.00
72013Newbigin Lesslie / Låt ditt Rike komma 45.00
40582Newbigin Lesslie / Truth to Tell The Gosepl Public Truth60.00
29999Newman Ernst / Evangeliska alliansen. En studie i protestantisk enhets- och frihetssträvan110,00
70014Nichols Beverley / Dåren säger i sitt hjärta200.00
14742Niklasson Algot / Fåfäng flykt65.00
14113Nilsson Daniel / Guds radikala ingrepp40.00
11157Nilsson Daniel / Vem du är i Kristus25.00
52970Nilsson Daniel / Vem är du i Kristus75.00
19901Nilsson Håkan / SMS från himmmelen75.00
16136Nilsson John / En ren och anspråkslös religion45.00
60096Nilsson John / Kris och kristendom100.00
32626Nilsson John / Trettio dagar80.00
30356Nilsson Kjell Ove (red) / Nåd för onådda Missionsperspektiv från Melbourne och Pattaya80.00
53469Nilsson Kjell Ove / Att giva de förtryckta frihet75.00
55303Nilsson Kjell Ove / Evangeliet förändrar världen?75.00
84368Nilsson Nils / De frivilliga kyrkliga arbetsorganens arkiv och arkivvård70.00
80463Nilsson Sven / Tänk om - Jesus hade rätt45.00
54488Nilsson Sven, Svärd Stig / Det hände i Jerusalem En studieplan om passionshistorien 45.00
54607Nilsson Tage, Nilsson Gunnar / Trons liv 31 aktuella artiklar50.00
52574Nilsson Torsten / Missionen är död - leve missionen60.00
29957Norberg Eva / Samtidigt. En tankebok. 55.00
90036Norburg Härold / Sett från tornfönstret150.00
54175Norburg Härold / Sett från tornfönstret100.00
80813Nordblom Tord, Demir Evin / Andrum i Ucklum100,00
56499Nordenstig Bertil / Den väg är smal Korta stycken om livet med Gud75.00
83206Nordlander Agne / Kristen livsstil - Vad är det?40.00
71176Nordlander Agne / Mysteriet människan25.00
500194Nordmark Anders / Med vingar som bär!45.00
86232Nordquist Kjell-Åke, Henningsson Jan, Grenholm Carl-Henric / U-vecka i blåsväder 60.00
20185Norman A. Hjelm Eva, M. Hamberg, Henning Wrogemann, D Werner / Sändning och närvaro - Texter om Guds missio35.00
51396Nuelsen J L / Villkoren för medlemskap i Metodist-episkopalkyrkan. Småskrifter om metodismen nr. 140,00
91200Nyberg H.S / Evangeliet, kristendomen och vi55.00
84535Nyrén J / I helig tjänst Tal och föredrag75.00
71199Nyrén J. / Med stav i handen35.00
84175Nystedt Gurli / Mor talar om Gud med egna och andras barn II.60.00
84184Nystedt Gurli / Mor talar om Gud med egna och andras barn III60.00
32031Nystedt Olle / Från studentkorståget till Sigtunastiftelsen Ungkyrkorörelsens genombrottsår90.00
90218Nyström Kurt / Liv och nåd. Konfirmandbok50,00
28243O. W. H. Griffit Thomas / I konungens tjänst65.00
84208Odenberg Christina, Skytte Göran / Biskop Christina ett samtal med Göran Skytte45.00
17575Oehler W J / Om det 'tjocka jaget' och dess överlåtelse. Två brev och en dialog70,00
81728Ohlsson T TH / Prästvals- och löneregleringslagarna af den 9 december 1910 Bilaga Statiska tabeller150.00
85397Olén Bengt / Rymlighetens evangelium75.00
70618Olford Stephen F. / The christian message for contemporary man100.00
54713Olivestam Carl E / Religionsdidaktik140.00
70529Olofsson O. / Först guds rike Ord till ungdom100.00
90198Olofsson Rune Pär / Gud bevare oss för fältprosten!50,00
70250Olsson Axel / Kristendomens kris och adjunktsfrågan En stridsskrift100.00
22304Olsson Bernt / Ung och radikal40.00
84887Olsson Vibeke / Änglar och sparbeting texter55.00
85520Ordell Judit / Ungdom vid Vägskäl75.00
70088Ordell Judit / Ungdom vid vägskäl100,00
81086Ordet och Bordet prästmötet i Linköpings stift 199745.00
84438Ordet och tron. Till Einar Billing på hans sextioårsdag80.00
51758Orr J Edwin / Full överlåtelse35.00
71681Ortberg John / Livet jag längtar efter Heliga vanor för vanliga människor30.00
51206Owen John / Of Communion with God the Father, Son, and the Holy Ghost (each Person distinctly) In Love, Gace and Confolation or, The Saints Fellowship with the Father, Son and Holy Ghost unfolded330.00
53099Packer J L / Evangelism and the Sovereignty of God55.00
83699Page Kirby / Svärdet eller Korset En undersökning om kriget i ljuset av Jesu livsväg60.00
70422Paget-Wilkes Michael / Poverty, Revolution and the Church100.00
09996Palmqvist Arne, Larsson Rolf / Kyrkan & Skolan Om relationer mellan kyrkan och skolan, dess elever och personal55.00
52995Pape Georg (red) / Fred med barn Att förklara fred i praktiskt barnarbete100.00
20200Parsons Rob / Lämna alltid en lampa tänd35.00
83309Parsons, Rob / Vad jag inte lärde mig i söndagsskolan. Insikter jag önskar at jag hade fått tidigare 50.00
55401Pastoral Dekankollegiet i Svenska kyrkans fria synod45.00
81702Paton William / Kristendomen i Österns konflikter en studie i kristendom, nationalism och kommunism i Asien150.00
55618Pauli Ebba / Våra barns moraliska fostran 150.00
71217Paulson Berthil / Därför är jag kristen25.00
72694Paulson Berthil / Därför är jag kristen25.00
72703Paulson Berthil / Därför är jag kristen25.00
11010Paulson Berthil / Från dörr till dörr50.00
361 67Paulson Berthil / Hur skall jag finna Gud ?65.00
34916Paulson Berthil / Nu gäller det ! Ett väckelserop70.00
84883Paulson Berthil / Nytt liv evangelisation i funktion50.00
13370Pawson Cecil H / Personal evangelism45.00
24103Peabody Larry / Vardagsjobbet - heltidstjänst för Gud30.00
52581Pearse M G / Mister Horn och hans wänner och Den kristliga kärleken200.00
70044Penn-Lewis Mrs / Korset på Golgata och dess budskap. 150,00
15542Perman Sam / Svar på tal om missionen200.00
80152Pernveden Lage / Likt regnet och snön Om Ordet som ger liv40.00
53980Persson Ellen / Är då Kristus delad? Att uppnå biblisk enhet Helgelse150.00
56377Persson Larsåke W / Hålla vad man lovat. Lust, plikt eller kraft?35.00
31428Persson Lennarth / Lärjungaskap - ett spännande liv En utmaning till efterföljelse 55.00
52303Persson Walter (Red) / Befriad o helad Studiebok om frälsning i dag40.00
82601Peterson Eugene / Lång dags färd mot Gud Lärjungaskap i minsta motståndets kultur40.00
28207Petrén Erik / Kyrkan och Synoden55.00
35073Petterson Thorleif, Ståhlberg Gustaf / Semantisk differentialteknik i religionspsykologisk användning. Uttryck-kommunikation-religion serie 2: Empiriska undersökningar : häfte IV100,00
82298Pfannenstill M G / Religionen - En privatsak eller därjämte samfundssak?75.00
60098Phillips J B / Är Gud hemma? Frågor folk ställer om livet och religionen beaktade och besvarade av J. B. Phillips75.00
98002Pierson Arthur T / Det största företag i verlden eller kristendomsförkunnelsen för alla folk i det närvarande århundradet200.00
27982Pietilä Antti J / Syndaöden och Guds frid45.00
83594Piltz Signe / Sången om vinträdet75.00
18850Pitrowsky Rev R / Det kristna förvaltarskapet och Herrens tionde60.00
53466Pleijel Annika / Låt mig växa till...50.00
15182Poëll Ivar H / Arbetarprästerna Ett socialetiskt experiment55.00
24520Pollack Nils / Guds Ord och hjärtats åker40.00
84810Pontoppidan Henrik / Den gamle Adam60,00
80158Pontoppidan Morten / Paradisets lustgård Uppmuntringsord för gamla och unga 95.00
71784Projektrapport Vuxenväg till tro. Den som gör en resa har något att berätta40.00
27491Pulk Earl / Kristenheten inför 2000-talet100.00
83074Rasmussen Niels Ove / Men jag kan inte tro40.00
70661Rawlinson Dr / Människoslägtets ålder betraktad ur historisk synpunkt 70.00
29230Reason Will / Kristendom och social förnyelse60.00
85464Redin Jan M.fl / Kyrklig förargelse - Idé, kritik, satir - Ur rundbrev om Kyrklig Förnyelse 1948-1969 80.00
84385Reglemente för underofficerare i Frälsningsarmén enligt bemyndigande av generalen50.00
83433Rehn Walborg / Den kristna ungdomen och litteraturen45.00
26883Rehn-Granmo Walborg / Lyckan är ett blomster på stenig väg En liten berättelse om en gård och en familj75.00
84808Religions-frihets-program, Broderskapsrörelsen deklarerar 45.00
13800Renöfält Lennart (red) / En utmaning för kyrkan Kairosdokumentet Evangeliskt vittnesbörd i Sydafrika Hararedeklarationen Luasakdeklarationen100.00
80022Richardson Alan / Evangelium om arbetet50.00
27981Riddell Michael / Gudszonen En reseguide75.00
21021Rimås Otto / Kallelse och... befriat liv45.00
55518Rinell Oscar / Världskriget och Världsmissionen80.00
91472Rinker Rosalind / Vittna samtal om Jesus25.00
82020Robach Claes (red) / Den nya människan. En studiebok om moralisk upprustning80,00
29234Roberts R E / Kristen självsuggestion75.00
83083Roggers Barbara / Race No Peace without Justice75.00
32204Rohdin Carl / Religion och kyrka125.00
10462Rohnström A / Värld och församling vid seklets morgongryning Allegori200.00
70676Rolf Ingeson / Det du aldrig fick höra i kyrkan35.00
90340Roos Anna M / Fariseism i våra dagar100,00
55521Rosén C E / Gudsuppenbarelsen och militarismen eller En undersökning angående profeternas, Kristi och de första kristnas ställning till krig och rustning.60.00
55840Rosen Hugo / Vart leder sanningskravet?60.00
575695Rosenmüller C.V / För hela lifvet Gåfva till ungdomen 65.00
BOD163Ross Scott m.fl. / Vägen till frihet En kristens resa i modern version25.00
83158Roth Josef / Längtande själar Uppsatser i kristliga spörsmål75.00
27537Rowel M/ Breve fra Helvede200.00
84870Rudin W / Försoningen Några belysande synpunkter55.00
54043Rudin W / Om beundran50.00
29799Rudin W / Vår ansvarighet70.00
13280Ruin Waldemar / Riket i väntan70.00
22062Runestam Arvid / Tro och tvivel45.00
18487Rupprecht Eduard / Vad är sanning? Populära strövtåg mot vår tids otro70.00
10746Ryding, Ellen (red) / Arbeta och förtvifla icke! Lefvande ord ur Thomas Carlyles arbeten40.00
70535Rådslag om mission i Sverige, häfte 3 Pär Götefelt, Carl-Göran Ekberg och Dagmar Brodén45,00
55180Rätta vägar Maningsord till ynglingar och unga män100.00
85659Röstin Simon N:n / Skriften. Kort handbok för fundamentalister50.00
70633Sahlberg Carl-Erik / Budskapets väg100.00
54673Sahlberg Carl-Erik / Gud i city65.00
33819Sahlberg Carl-Erik / Nära plattan Nära altaret livet i S:ta Clara45.00
82862Samples Tex / US Lifestyles and Mainline Churches A Key to Reaching people in the 90´s75.00
27321Sandahl Dag / Dagsedlar Krönikor och andra texter ur Kyrkligt Magasin 1981-1997 i urval och med förord av Mikael Löwegren65.00
60113Sandahl Dag / Två systrars exempel35.00
26850Sanders J Oswald / Går man förlorad utan evangelium?45.00
72234Sanders J. Oswald / Mighty faith35.00
57522Sanders J. Oswald / Spiritual problems40.00
70127Sanders J. Oswald / The divine art of soulwinning35.00
32959Sangster W E / Guds ledning - en verklighet75.00
54415Santa Ana Julio de / Glädjens budskap för de fattiga50.00
12755Sayers Dorothy / Creed or Chaos? and other essays in popular theology75.00
71172Schaeffer Francis / Den kristnes kännetecken25.00
71525Schaeffer Francis A / Death in the city75.00
29508Schaeffer Francis A, Johansson Per-Staffan / Tid för motstånd40.00
22840Schalin Arnold / Krist och antikrist95.00
29289Schalin Arnold / Söken först Guds rike150.00
84377Schmemann / För världens liv75.00
17669Schneiber Siv / Ballonger75.00
56857Schou H I / Vi män mellan 50 och 60 år Om mannens övergångsålder75.00
52307Schoug Carl / Tankekorn Afsedda att tjäna som hållpunkter för minnet och hjärtat75.00
83345Schreiber Herman / Från Sinai till FN En bok om de mänskliga rättigheterna75.00
55107Schulte Anton / Vinsten att ge sitt liv åt Gud55.00
34899Schweizer Eduard / Lordship and Discipleship80.00
83159Schönbeck Henrik / Regleringen af biskopslönerna En på offentliga handlingar grundad historisk framställning jemte upplysande bilagor200.00
70508Scriver Christian / Korsblommor70,00
28640Scriver Christian / Korsblommor90.00
80430Segelberg Eric / Gnostica-Mandaica-Liturgica Opera eius ipsius selecta o collecta septuagenario erico Segelberg oblata curantibus jan bergman, jan Hjärpe, per Ström una cum Bibliographia Segelbergiana160.00
26432Selinder Per-Magnus / Det gladaste som hänt40.00
71668Sennehed Mattias / Livet med Jesus. 95.00
60217Sheldon Charles M / Filip Strongs hjältebragd eller Kristus och det moderna samhället75.00
24123Sheldon Charles M / Fristadens återlösning80.00
2417Sheldon Charles M / I Hans fotspår eller vad skulle Jesus göra?75.00
24121Sheldon Charles M / Underverket i Markham Huru tolf församlingar blefvo ett80.00
28886Sheppard HRL / En präst mister tålamodet En vädjan om den levande kristendomens återställande140.00
575833Sigurdson Ola / Hungerns väg Om gud, kyrka och mångfald60.00
81585Silén Elin / Hedendom45.00
22855Simonsson Berit / ... Början till vishet60.00
81554Sivberg Bengt / Proffesional Judgement A Theoretical Model and Multi-Experments in Nursing Professional Judgement90.00
10985Sixten Sven / I Ordets ljus 85.00
29333Sjöblom Stefan / Omvändelse De se45.00
71694Sjödin Tomas / Ett brustet halleluja50.00
10522Sjödin Ulf / Osynlig religion: En studie i teori och metod65.00
32956Sjögreen Holger / Frälsning och Andens dop40.00
90241Sjögren Albert / Budskapet från Gud. Några synpunkter på missionen100,00
29569Sjögren Jens, Lindberg Peter / Vingar som bär - ett killgruppsmaterial110.00
13372Sjövall Björn / Utbrytning Det inre livets utveckling45.00
72465Skovgaard-Petersen C / Tillbaka till Gud85.00
12948Skovgaard-Petersen C. / Kampen kring Gud Bilder och tankar60.00
13018Skovgaard-Petersen C. / Under tidens tryck45.00
81903Smart W J / De arbetslösa och Kristus90.00
14158Smemo Johannes / Livet ovanifrån100.00
55640Smemo Johannes / Livet ovanifrån80.00
22796Snyder Howard A / Tillkomme ditt rike! 35.00
28478Solberg Richard W / As Between Brothers The Story of Lutheran Response to World Need75.00
1138-ASollerman Samuel / Vi diskutera Ett inlägg i debatten om ungdomsproblemen35.00
81026Sondén A F / Pröfwen Anderne (1Joh 4:1) (samt två ytterligare titlar)165.00
10847Sonesson Erik / Du är efterlyst !40.00
10848Sonesson Erik / Vakna och väck andra!40.00
26963Spencer F A M / För och mot grupprörelsen uppsatser av LWH Bertie, W B Brash, W Brown, C F Child, F H Dodd, HCL Heywood, R Knox, HDA Major, CE Raven, W B Selbie, E Underhill80.00
84827Spoelli Theophil / Vardagens Herre45.00
84180Spår av Gud. Vänbok till Valborg Lindgärde, rektor vid Teologiska högskolan Stockholm.90.00
83916Squire Fred / Operation Relief A True Story and Thrilling Adventure by foreword by Norman P Grubb 75.00
23089Stangenberg G / Kärlekens gärningar 65.00
27190Stenberg Gunnar / En hand att hålla i 50.00
31259Stephen James / Märkliga brev Djupa sanningar om det andliga livet av Samuel Rutherford100.00
26322Stern Hans D / Har det verkligen hänt Myt och historia i Bibeln40.00
70571Stevens Carl H. / The doctrine of communication50.00
83717Stewart James / Evangelism without Apology75.00
84995Stewart James Alexander / Evangelism Without Apology75.00
31479Stewart James Alexander / The heavenly executive The Blessed ministry of the Holy Spirit75.00
15524Stiernlöf Sture / Krönikor om krig och fred100.00
85064Stott John / Tro i balans30.00
32201Stott John R W / En av dessa mina minsta40.00
84120Strandberg Gabriel / I skuggan av fädernas missgärningar Kyrkan och fredsproblemet120.00
71503Strobel Lee / Fria eller fälla En reporter ställer kristen tro mot väggen70.00
32397Strobel Lee / Fria eller fälla? En reporter ställer kristen tro mot väggen75.00
60433Ström Fredrik, Runestam Arvid / Kristendom i krig70,00
70122Ström Tord / Kristendomen och samhällslivet100,00
71237Ström Åke V. / Guds gåvor30.00
80156Strömbeck Göran / Den stora rollen meditationer över det inre livet 45.00
55730Stålhane Bertil / Dynamit i kyrkodebatten75.00
51521Sundblad Carl / Den nya fredskatekesen100.00
84748Sundblad Ulf / Reflex Mysteriet människan, jorden blöder25.00
81664Sundén Hjalmar / Sjuttiotredje Psalmen och andra essayer75.00
55519Sundgren Nils / Stat, samvete och kristen tro.90.00
81668Sundin Gunnar / Guds ord som krav eller gåva. En explorativ religionspsykologisk undersökning av upplevelsen av predikan som lag och evangelium.75.00
83348Sundström Erland / Front mot förförelsen Kristna synpunkter i nöjesfrågan55.00
17421Sundström Karl Erik (red) / Frihet och engagemang En studiebok 60.00
71178Sunnliden Håkan / Gud skapade människan45.00
23649Svala Erland / Tro på tv Kyrkan och etermedia kristen tro i radio och television vid prästmötet i Göteborg 198180.00
71185Svantesson Allan / Undergång eller upprensing? Nöjesindustri Idealitet Ungdomsråd35.00
26000Svar på tal om kristen tro35.00
01895Svedberg Johan / Själarnas möte En personlig bok om kristen tro45.00
53217Svenska ungdom vakna! Allvarsord i allvarstid sagda i kärlek45.00
83854Svenson Sven (Red) / Läkar-mission ett svar på människors nöd45.00
29655Svensson Axel / Prestkyrkan inför Jesu och historiens domstolar65.00
70227Svensson Carl-Gustaf / De kristna i befrielsekampen Fallet Chile Kyrkan i Latin-Amerika 465.00
70660Svensson Rose-Marie / Rosor utan törnen80.00
10806Svensson Sven O / Goda nyheter30.00
33498Svenungsson Sven-Arne (Red) / Mitt i livet samtal om tro och liv35.00
85493Swartz Axel / Föd mina lamm75.00
29965Swärd Anne / Stillsamheter50.00
20105Syster Veronica, Erik Eckerdal, Stefan Nordström, Anders Pilz / Vägar till tro130.00
52827Söderberg Bengt G / Vite Krists klockor55.00
40510Söderberg Bengt och Växjö stiftsråd (red) / Mannen som kom tillbaka 70.00
72453Söderberg Britt Maria / Kristallpelaren Gudsrikeskulturen140.00
13531Söderberg Per / Ärt du här Gud? Bilder från en kyrkbänk45.00
22339Söderberg Sten / Kristi medarbetare30.00
10523Söderlund-Perera Gurli / Min axplocks bok50.00
21003Söderström Hugo (Red) / Som ljuset sig sprider30.00
52424Tamm Maare / Barnens religiösa föreställningsvärld25.00
23561Taranger Anton / Tomme kirker 25.00
83966Taylor Mrs Howard / The Untroubled Heart45.00
53944Tenney Tommy / På jakt efter Gud60.00
14785Tenney Tommy / Tillbe Gud, tjäna människan Världen behöver fler Martamänniskor! himlen behöver fler Mariamänniskor!75.00
72290Terning Oskar / Den förkättrade nutidsungdomen65.00
84865Terp Legarth Hanne og Jakob / Gad vide...Handbog for nye i troen50.00
56745Thomander Joh Henr / Skrifter I. Predikningar och kyrkliga tal100,00
40522Thomander Joh Henr / Skrifter II. Upsatser i kyrkliga och teologiska frågor100,00
29653Thomander Joh Henr / Skrifter II. Upsatser i kyrkliga och teologiska frågor / Skrifter III Tal och öfversättningar200.00
40526Thomander Joh Henr / Skrifter III. Tal och öfversättningar100,00
85312ThordsonsThord-Ove (red) / Tid till förnyelse vår väg i 70-talet75.00
60375Thornberg Stig-Evert / Lever han?45.00
56840Thu Erling / Mening med livet?45.00
85923Thunberg Anne-Marie (red) / Rättvisa och fred En ekumenisk rapport100.00
90434Thunberg Lars (Red) / Enhetens framtidsväg80.00
80921Thunberg Lars (red) / Präst och samhälle100.00
70590Thunberg Lars, Fagerberg Holsten / Kyrkogemenskap Kring samtalen mellan lutheraner och reformerta55.00
70504Thurfjell Bengt / Det omöjligas möjlighet200.00
80728Thurian Max (Edit) / Ecumenical Perspectives on Baptism, Eucharist and Ministry110.00
29352Thyr Christer / Våld stöld skvaller - vad säger Bibeln? 45.00
80014Thysell sam / Kristendomen och arbetarrörelsen 200.00
13144Thörne Rosa / I Guds skyddsrum Glimtar ur livet180.00
84826Tiburzi Arnaldo / Upptäckten 45.00
13762Todd A.B / Covenanting Pilgrimages and Studies150.00
28044Tordefelt Fritz / ...och nu råder mörkrets makt De kristna inför krigsrustningarna75.00
56449Townsend H / Religion, Revolution and Democracy100.00
23441Townsend Sue / True Confessions of Adrian Albert Mole45.00
33248Traasdahl J / Andliga brytningar eller Är du född på nytt?65.00
52931Trobisch Walter o Ingrid / My Beautiful Feeling Correspondence with Ilona45.00
13390Tunehag Mats / Drabbad av Guds vision - En kallelse till världens evangelisering40.00
32226Tunehag Mats / Nu eller aldrig? En missionstrategi för 90-talet35.00
70606Tutu Desmond och Tutu Mpho / Om godhet och varför den gör all skillnad i världen70.00
83695Tveitereid Knut / Evangelium enligt Gunnar60.00
91473Tägt Nils / Glädjebud30.00
70181Törnqvist B. / Att lära av fäderna60.00
86072Törnwall G / Samhälle och tro200.00
90135Unger Johan / Det saliga bytet Om tron i det nya samhället45.00
83129Upptäck rötterna en bok om omvändelse.35.00
82275Urquhart John / Underverk i våra dagar ett klarläggande och intressant studium i samtalsform över det fasta profetiska ordet100.00
10513Utnem Erling / Frigjord i Kristus45.00
80016Vallqvist Gunnel / Kyrkor i uppbrott75.00
83608Vanauken Sheldon / Gateway to Heaven A Novel100.00
82303Var hälsad , sköna morgonstund Jultankar av Präster i Lunds stift 11:e årgången75.00
24677Var hälsad , sköna morgonstund Jultankar av Präster i Lunds stift 6:te årgången75.00
32083Verwer George / Håll balansen på kärlekens väg40.00
54678Verwer George / Kom! Lev! Dö!25.00
82482Verwer George / Kärlekens revolution45.00
54833Vikingson Samuel / När världen står stilla lever vi på riktigt75.00
29755Vinskei Gudmund / Brev till dig50.00
82519Virgo Terry / Guds fantastiska nåd45.00
71715Virgo Terry / Guds underbara nåd - För bra för att vara sann?45.00
51315Vågen Tormod / I livets vår90.00
60333Wagner C / Bland människorna och tingen För att lära konsten att lefva200.00
28259Wagner C / Ädel Kraft och Längs vägen200.00
53243Wahl Camilla / Det ljuvliga oket Tankar i bibliska ämnen75.00
29656Wahrmund Christieb / Religiös kultur eller gudomlig natur En allvarlig maning till alla dem som kalla sig kristna85.00
32111Walker L J / Ditt Nya Liv 30.00
BOD104Wallenberg Sigvard / Frälsning Va é de för nåt?25.00
33105Wallin oskar / Frälsningens väg80.00
81575Wallis Jim / Tro som förändrar världen45.00
55386Wallner Björn / A Commentary on the Benedictus Edited from the Two Extant Middle English manuscirpts with Infroduction Notes and Glossary100.00
70184Wangby Carl / Att leva i en föränderlig värld80.00
70176Wange Per / En pil på din båge Episoder, citat och tankar i aktuella frågor för ungdom i olika åldrar120.00
55302Ward Barbara / Det arga 70-talet det andra utvecklingsårtiondeet En uppmaning till kyrkan75.00
14016Warren Norman / Mening med livet? Att söka svar på livets frågor25.00
83901Warren Rick / Leva med mål och mening. Vad i hela världen gör jag här?30.00
17893Warren Rick / The Purpose Driven Life What on Earth am I here for?90.00
55231Watson David / En ny start i livet15.00
33347Watson David / Lärjungar40.00
14449Weatherhead Leslie D / Riket som vi söker110.00
84554Weber Hans-Ruedi / Experiments with man Report o an ecumencal consultation75.00
17700Weiland J. Sperna / Nya vägar inom teologin35.00
55575Wellhagen Julius / Kristendomen kriget och freden100.00
28042Werner Mårten / Fattiga & rika30.00
18755Werner Mårten / Rik30.00
82290Werner N (Red) / Söndagsskolbarnens hednamission50.00
52470Wernryd Karl / Det finns en väg, som till lycka bär 35.00
81542Westin Gunnar / Gammalt läseri och ny ungdom.Skisser, tal och uppsatser95.00
83683Westling Martin / Där Svenska missionärer arbeta Kort handledning vid studiet av de svenska missionsfälten95.00
34609Westman Emil / Din själ Din synd Din Gud65.00
33109Westman Knut B / Kristendomen och det materialla goda40.00
33340Whitall Smith Hanna / The Christian´s Secret of a Happy Life75.00
BOD341White E.G / Vägen till Kristus35.00
52199White E.G / Vägen till Kristus25.00
15304White E.G / Vägen till Kristus25.00
32945White Joe / Vändpunkt Sanna berättelser om tonåringar som överlevde i livets tuffaste strider.50.00
25010White Paul / Fortsätt framåt25.00
51581Wiedel Björn / Trons pedagogik40.00
32032Wiens Jack / Leva på riktigt25.00
84934Wikström Jan-Erik Rikner Stig / Röd och gul och vit och svart75.00
40438Wilhelmsson Lars / Vital Christianity foreword by Geoffrey B Bromiley75.00
82448Wilkinson Frances / Barnen och Gud En bok om kristen fostran75.00
24484Williams Dick / Tankar om Gud50.00
84494Wirén Edvin / I förgårdarna Förra delen Betraktelser över gammaltestamentliga texter75.00
84065Wirén Edvin / Jesus och ungdomen75,00
15492Wirmark Bo (red) / Guds fred Kyrkorna i den nya fredsrörelsen100.00
32243Wirt Sherood E / Störst av allt45.00
12739Wislöff H E / Tänkt och upplevt75.00
54712Wislöff H E / Tänkt och upplevt55.00
20430Wiström Rolf / Ilden er tent 45.00
51633Woelderen Helene W van / Waren Jesus und Joseph von Arimathia in England?100.00
70126Wohlin Margit / Kampen om demokratien100,00
53849Woods Edward S / Lärjungaskap i våra dagar och vad det innebär.75.00
84505Wulff Fr / En svensk Petrarca-bok till jubelfästen 1304-1904. Senare häftet100,00
84592Wurmbrand Michael / Kristus eller den Röda Flaggan60.00
24787Wurmbrand Richard / Budskap från min cell55.00
70045Wurmbrand Richard / Recept för kyrkors förintande60.00
80041Wurmbrand Richard / Recept för kyrkors förintande Protokoll ur förhör 40.00
21550Wurmbrand Richard / Seger genom tro45.00
02921Wurmbrand Richard / Seger genom tro45.00
56965Wurmbrand Richard / Svar på Moskvas bibel55.00
32220Wurmbrand Richard / Vad bör göras? En fortsättning av boken Torterad för Kristi skull40.00
13949Wurmbrand Richard / Wurmbrands brev25.00
54680Wöllner Linnea / Han gör allting nytt80.00
29616Wöllner Linnea / Han gör allting nytt90,00
36010Yancey Philip / Om verkligheten är större Vad är det då vi inte ser?65.00
53829Ydén-Sandgren Ingrid, Hägg Tommy / De vandrade med Gud55.00
55904Ydrebrog Einar / Tänk om det finns mera rätt!? Tänk om! Det finns mera rätt.30.00
85405Ydrefelt Oscar / Var går gränsen?50,00
85972Ysander Torsten / Djävulen älskar biskopar100.00
82863Ysander Torsten / Folkförsoningen och vedergällningen45.00
52880Ysander Torsten / Lyckans villkor55.00
80679Ysander Torsten / Vid Dômen och Blåkyrkan70,00
85404Ysander Torsten / Vid Dômen och Blåkyrkan145,00
32026Ytman Charles H / Praktiska råd för Själavinnare och Bibelläsare110.00
36134Ytterberg Claes-Bertil / Var detta allt?45.00
41424Zink Jörg / När aftonen kommer60.00
85934Åkerberg-Blomberg Lydia / Det är aldrig jag som skriver75.00
33837Åkerhielm Hans / Vad skall vi svara?40.00
83692Åleskjaer Åge M / Fullständig frihet Vi behöver en ny reformation95.00
82454Åqvist Berit / Gudomligt uppdrag 55.00
84413Åström I Aug / En ny skapelse85.00
85420Åström I Aug / Varthän?75.00
83978Åström I Aug / Vår kallelse i helig tjänst120.00
80124Åström J Aug / Glödande hjärtan 60.00
82591Öjermo Carina / Tålamod, tydlighet och struktur: Konfirmandarbete bland ungdomar som behöver mer.80.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |