Geografi och Historia / Hellenism / Grekland
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
33515Alexandrakis Maria, Mantxouga Clio / Athens from the Acropolis75.00
13368Anderson Hedda / Grekiska sagor40.00
82893Athens Ancient - Byzantine - Modern City Museums50.00
13369Baran Dr Musa / Ephesus and its surroundings30.00
36485Bergman Johan / Ur forntidens sång Ett urval ur antikens diktning företrädesvis den lyriska i svensk tolkning80.00
02443Bergman Johan / Ur forntidens sång Ett urval ur antikens diktning företrädesvis den lyriska i svensk tolkning60.00
14247Bergstedt Hugo / Grekernas och Romarnas mytologi30.00
71867Björck Gudmund / Djäknar och astronauter Grekiska låneord i svenskan45.00
72439Björck Gudmund / Ord och Tanke i Hellensk dikt40.00
27864Blom Frans G / Striden mellan perser och greker35.00
13374Cavallin G / I Horatius tankevärld45.00
13375Corti Egon Caesar Conte / Pompeji og Herculanum Undergang og genopstaaen190.00
13376Dahl A P / Fra Homer til Orfeus En linie gammel graesk religiösitet110.00
34471Dussaud René / Les civilisations Préhelléniques dans le bassin de la mer égée165.00
55740Enger Roberg / Äschylos Agamemnon 120.00
13380Fodor E - Curtis W / Greece 50.00
13382Grönbech Vilh / Philon Et fragment35.00
01846Heikel Ivar A / Från antikens värld med 82 avbildningar60.00
72490Heikel Ivar, Anton Fridrichsen / Grekisk-Svensk ordbok till Nya Testamentet och de Apostoliska fäderna185.00
29448Homeros´ Iliad Från grekiskan av Erland Lagerlöf80.00
33803Homeros´ Iliad Första delen 100.00
33805Homeros´ Odyssée (Från grekiskan av Erland Lagerlöf)60.00
13393Kjellberg Ernst - Säflund Gösta / Grekisk och romersk konst Från ca 3000 f Kr till 550 e Kr45.00
29114Lindhagen Arvid / Geometriska övningssatser till Euklides 6te bok Ordnade efter A. E. Hellgrens lärobok35.00
13398Lundberg Carl / Några drag ur den antika kulturens liv under medeltiden30.00
01531Lönborg S, Ambrosius M / Aten på Perikles och Sokrates tid75.00
02447Löwy Emanuel / Die Griechische Plastik 125.00
14015Mattaei Louise E / Studies in Greek Tragedy140.00
80290Mattenberg Paul Werner (text), Matttensberger Heidi (Foto) / Greklands två ansikten75.00
13400Melander E / Morgonlandets aftonstjärna och ÖstRoms första timma60.00
55741Nestle Wilhelm / Plato 2: Gorgias Cron Deuschle 100.00
82766Nilsson Martin P:N / Grekisk religiositet60.00
19035Nilsson Martin P:n / Hellas arv Sex radioföredrag70.00
51122Oterdahl Jeanna / Grekiska sagor50.00
81247Pappageotes George , Emmanuel Philip / Modern Greek in record time55.00
29474Pappageotes George C, Emmanuel Philip D / Collins Cortina Modern Greek in 20 Lessons illustrated90.00
51124Persson Axel W (professor) / Ur antikens liv och kultur.55.00
13406Petiscus A H / Olympen eller Hellernes och Romarnes mytologi100.00
13408Pieters José / Athen forntid i nutid20.00
29559Plato / 6; Phadion Wohlrab - Platos Ausgeewählte Schriften fur den Schulgegrauch erklärt Sechter teil Phaedon 100.00
13409Pontán Einar / Iliaden och Odyséen utdrag ur Erland Lagerlöfs översättning40.00
81426Poulsen-Thunell / Antikens Gudar och hjältar. Läsebok för skolans högstadium45.00
13412Rose H J / Religion in Greece and Rome40.00
13414Rudberg Gunnar / Ur Hellas liv60.00
13416Röding G R / Den grekiska skaldinnan Sapfo20.00
10362Sjöqvist Erik / Problems of the Late Cypriote Bronze Age125.00
23990Sjövall Harald / Zeus im altgreichishen hauskult175.00
30583Souli Sofia A / The Love Life of the Ancient Greeks with colour photographs and an index of names50.00
13418Staaf Erik / Sofokles Konung Oidipus översättning med inledning och förklaring30.00
32805The Analytical Lexicon: Grammatical Analysis of Each Word and Lexiographical Illustration of teh Meaning90.00
36210Valmin Natan / Dagligt liv i det gamla Aten 42 bilder och en karta65.00
82383Valmin Natan / Aten genom tiderna50.00
09925Valmin Natan / Hannibal En stormakts fall50.00
24149Valton Fridtjof / Kursus i nytestamentlig gresk80.00
30445Wahlberg Mikael / Grekland40.00
13422Wetter P:son G / Hellenismen En skildring av 'hedendomen' i det Romerska världsriket75.00
13423Wetter P:son G / Kristendomen och Hellenismen Spridda drag ur den äldsta kristna religionshistorien40.00
80291Widehag Bengt (Red) / Hellas 90.00
33784Wifstrand Albert / II Den Grekiska kulturhistoriens faser45.00
60021Wintzell Knut / Grekisk elementarbok75.00
51469Zilliacus Emil / Pilgrimsfärder i Hellas. Teckningar av Yngve Berg45.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |