Geografi och historia / Asien mest missionslitteratur
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
72732 Youngberg Norma / Medicinman finner sin väg Andedyrkare på Borneo upplever det stora undret25.00
20897Abrahamsson Stig (Red) / Formosa i blickpunkten45.00
60387Ackzell Ingeborg / Frågor och svar om Kina100,00
414509Ackzell Ingeborg / Wang Teh-Seng En tjänare på SKK:s fält 35.00
16794Ahlstrand Ruth / En svensk pojke martyr i KIna 30.00
81405Aikman David / Jesus i Beijing Hur kristendomen påverkar Kina och kanske också den globala maktbalansen50.00
10096Algesund Jörgen / Med evangelium till Thailand Leendets land45.00
40483Algesund Jörgen / Thaivittnen Tillsammans med lärare och elever vid Sydthailands bibelskola45.00
31990Alm Sigfrid / Indien i kamp för frihet70.00
54662Almquist Arvid / Bland kineser och mongoler 100.00
55367Almqvist Arvid, Hosea Svensson, Maria Carlsson, Iris Wiberg, Edit Frelander, Hilma Ljungqvist, Thali Andersson / Ett steg mellan mig och döden Missionsarbete i Kina under andra världskriget75.00
33043Anderson Elin V / Tjugofem år i Bhillandet (Indien)45.00
80967Anderson Filip / I faror bland rövare (Kina)40.00
83318Anderson Filip / Pioniärer i Saratsi (Otto Erland Öberg Kina mission)70.00
83381Andrews C F / Renässansen i Indien Ur missionssynpunkt100.00
84531Anvill Elis / Bland storfolk och andra i Mittens rike75.00
83696Anvill Elis / Stormän i Kina55.00
16643Anvill Elis m.fl. / De tjänade Gud i Asien (Theodor Hamberg, Lars Erik Högberg, Elizabeth Newman, Sadhu Sundar Sing m fl)55.00
52603Arell G / 'Din broders blod ropar' Bilder från inbördeskriget i Jarkend 1933-34200.00
15791Arell G / Din broders blod ropar Bilder från inbördeskriget i Jarkend 1933-34200.00
55383Axelsson Henry / I spännande tider65.00
1102-AAxelsson Henry / I spännande tider55.00
500134Axelsson Uno / Flyktingen från Tibet75.00
90212Axelsson Uno / Hjärtat ropar i Nepal100,00
33213Axelsson Uno / Livet för Tibet55.00
84261Band Edward / He Brought them Out The Story of the Christian Movement among the Mountain Tribes of Formosa75.00
81721Beckman E R / Massakern i Sianfu 1911 och andra minnesvärda tilldragelser i mitt liv165.00
84612Bengtsson Arne / Japan - 80-talets missionsland!45.00
84225Berg August / Trettiofem år i Kina-Minnen och erfarenheter75.00
19622Bergling Rob Morris / Bilder från kinas religiösa liv70,00
81698Bergling Rob Morris / Bilder från kinas religiösa liv60
26345Bergsaker Robert / På kanten av världens tak (Nepal)45.00
70667Björkdahl Richard S / Kina missionär världsresenär40.00
83321Blomdahl Evelyne / En missionärs dagbok60.00
10576Boberg Folke / Bland pilgrimer i Djingis Khans land. Upplevelser i Mongoliet110.00
90291Boberg Folke / Med fridsbudskapet till Mongoliet. Intryck och upplevelser. Med ett tillägg av Malin Blomqvist95.00
18204Briem Efraim / Indiska gestalter75.00
27693Briem Efraim / Indiska gestalter70.00
85753Broder David och Gilbert Lela / Den svåra vägen. Wang Ming Dao satt 22 år i kommunistiskt fängelse...35.00
60132Broomhall Marshall / Kinas kristne general100,00
82779Brynte Inglis och Torsten / På Nippons Öar35.00
71482Brännström Olaus / Kyrkoturist i Sydindien75.00
60251Bäfverfeldt Arvid / En Indisk kyrka60,00
23608Börresen och Skrefserud / Santaler-Missionen 145.00
52936Cable Mildred / Uppfyllelsen av Pastor Hsis dröm En berättelse om underbar bönhörelse125.00
56296Cable Mildred, French Francesca / På kinesiska färdevägar40.00
81696Ch'eng Marcus / Vad händer i Kina Kinas nutidsläge tolkat av en kines50.00
84167Chapman E, M Clark / Undret bland Mizobergen (Mission Indien)40.00
41489Cheng Marcus / Eko från Kina 35.00
31260Coillie Dries van / Fånge hos Mao Tse-tung25.00
24007Crawford Mary K / Väckelsen i Shantung, Kina60.00
16530Cressy Herbert / Gula floder Upplevelser i en kinesisk kristen församling140.00
99996Dalid Gudrun / Tro eller tradition? En bok om mission i Japan35.00
81994Danielson Hj, Modén K A / Femtio år i Kina Kort historik över Svenska baptistsamfundets verksamhet i Kina 1891-1941190.00
30226Dawson E C / Missionsfältens hjältinnor Skildringar af framstående kvinnliga missionärers lif och verksamhet i skilda världsdelar. 2. Kina, Borneo, Persien och Syrien110.00
414555Dick Lois Hoadley / Amy Carmichael och Indiens juveler45.00
17835Dickson James / Väckelse på Formosa35.00
17766Diehl Agnes / Indien som jag sett det60.00
26855Dördal Ole og Nyhagen Johan / Santalsmisjonen igår og idag 1867-1967200.00
83283E.J. och O.E.Ö. (E Jacobson och O E Öberg) / De svenska martyrerna i Kina år 1900 jämte undkomna missionärers räddning och flykt 80.00
1118-AE.J. och O.E.Ö. (E Jacobson och O E Öberg) / De svenska martyrerna i Kina år 1900 jämte undkomna missionärers räddning och flykt 75.00
82404Eberhard Wolfram / A History of China75.00
81185Egfors Lisbet / Hulda Elizabeth35.00
40470Ekbäck Joh / Indien för Kristus100,00
54941En saedemand75.00
85120Envall Ingefrid / Möte med Malaya30.00
54714Eriksson Inglis, Toft Lizzie / Lizzie och jag far till Kina80.00
83881Eriksson Inglis, Toft Lizzie / Lizzie och jag far till Kina95.00
54209Estborn Sigfrid / Lutheranerna och sydindiens kyrkoenhet Tio års ekumeniskt arbete i Sydindien40.00
84106Fjärstedt Björn / Asiatisk gryning Kristen teologi från öst30.00
20065Fletcher Grace Nies / Kärlekens bro35.00
70016Florin Doris / Mitt möte med Nya Guinea35.00
20016Florin Doris / Varför Nya Guinea?40,00
15222Folke Erik / Sändebud till Sinims land Svenska missionen i Kina Dess uppkomst och fortgång 75.00
26529Folke Torsten / I drakens skugga Studier i Kinas folkreligion (förord av professor Edgar Reuterskiöld)60.00
31631Folke Torsten / I drakens skugga Studier i Kinas folkreligion (förord av professor Edgar Reuterskiöld)75.00
81393Forell Birger / Från Ceylon till Himalaya70,00
14134Fox-Holmes F. George / God still lives in China 20 stories show his hand at work25.00
82539Fox-Holmes George F / Gud lever i Kina45.00
98006Franklin A P / Bränder Ryckta ur elden60.00
90126Franklin A P / Bränder ryckta ur elden del II50.00
52780Franklin A P / I tigerskogen och andra missionsberättelser45.00
60440Franklin A P / I tigerskogen och andra missionsberättelser45,00
29270Franklin A P / Vildmarksvandringar i Indien45.00
83290Franklin A P / Vildmarksvandringar i Indien45.00
F-0364Franklin A.P / Bhilmissionen 65.00
83294Franklin Fredrik / De funno vägen berättelser från Indien70.00
16946Franklin Fredrik / Indien kallar En introduktion till Svenska Baptistsamfundets nya missionsfält30.00
80667Franklin Fredrik / Indien kallar En introduktion till Svenska Baptistsamfundets nya missionsfält30.00
24268Franklin Fredrik / Indien ser framåt50.00
15535Franklin Fredrik / Indien ser framåt70,00
54892Franklin Fredrik / På Indiska färdvägar35.00
55947Fredén Anna / Griffith John Centralkinas apostel En biografi35.00
20974Fröberg Anna / Besläktade själar Bilder från Indiens kvinnovärld40.00
14654Fung Raymond / Guds husfolk i Kina30.00
93872G.L / När lampan tändes Berättelser och små glimtar från det kristna arbetsfältet70.00
24546Galbraith Winifred / Pilmönstret. En kinesisk flickas historia50.00
32225Gibbons Alice / De riktiga människorna och väckelsen bland stenåldersfolket på Nya Guinea35.00
27175Goforth Rosalind / Ädelstenar i mästarens krona Livsbilder från missionsarbetet i Kina100.00
61018Gudmarsson Öllegård / Pionjär i Kina70,00
86293Götzsche Ellen / Bland bufflar och bambusnår Barnberättelser. . 60.00
70527Hans stjärna i östern 1924 Illustrerad missionskalender 21 :a årg80.00
90302Hans stjärna i östern 1944 illustrerad missionskalender75.00
81801Hans stjärna i östern Illustrerad Missionskalender 191580.00
84654Hans stjärna i Östern Illustrerad Missionskalender 192150.00
72638Hans stjärna i östern Illustrerad Missionskalender 193680.00
81802Hans stjärna i östern Illustrerad Missionskalender 194980.00
84555Hasselgren Johan / Rural Batak, Kings in Medan The Development of Toba Batak Ethno-religious identity in Medan, Indonesia, 1912-1965140.00
83161Hattaway Paul, Broder yun, Peter Xu Yongze, Enoch Wang / Tillbaka till Jerusalem50.00
55435Hedberg Enok / Bhilerna och kristendomen -2- Missionsföredrag100,00
F-0129Hedberg Enok / Häxan - En folklivsbild från Bhillandet40.00
13714Hedberg Enok / I hjärtat av Bhillandet30.00
55512Helgelseförbundets missionärer / Kampen om Kina Personliga upplevelser under arbetet bland kineser och japaner mitt under krig och osäkerhet150.00
98008Henriksson m. fl. / Indienboken Något i ord och bild200.00
32035Hinkley Edith och Christlieb Marie L / Kampen om en själ och andra berättelser ur lifvet och verksamheten i Sydindien120.00
60371Holgersson Tyko / De fattigas gemenskap. Om svenska kyrkans mission i SydIndien100,00
20039Holmåsen Jenny / Guds underbara barmhärtighet Närbild från missionsarbetet i Indien50.00
27885Holmåsen Jenny / Indiska barn40.00
31286Holmåsen Jenny / Kyrkbyggarna och andra skildringar från missionsfälten i Indien60,00
54641Holmåsen Jenny / Ljusbärare - korsdragare Några levnadsteckningar och föredrag115.00
30464Holmåsen Jenny / Ljusbärare - korsdragare Några levnadsteckningar och föredrag100.00
52697Hsi Petrus, Anvill Elis / Väckelsetider i Kina60.00
57599Högberg L.E / Jolbas En Kaschgargosses levnad skildrad av honom själv 35.00
82249Högman Nath. (red) / Svenska missionen i Kina Dess uppkomst, utveckling och närvarande ställning100.00
80686Indiskt kykoliv efter Ayodhya. Indian church-life after Ayodhya. A report from a field-study to India 199390.00
82245Jansson Martin / Kineser på himlavägen Livsbilder från mittens rike75.00
36072Johansson A B / Ett dyrbart arv Vårt nya missionsfält i Indien200.00
02806Kakuzo Okakura / Österlandets ideal 50.00
18643Kampen fortsätter. Rapporter från Sydkorea av T K120,00
54895Kauffman Paul E / Kinas kommande revolution25.00
85304Kauffman Paul E. / Konfucius, Mao eller Jesus. Aktuella aspekter på Kinas historiska politiska och religiösa utveckling40.00
28520Kerr William C / Japan börjar om30.00
36046Kilpper C G / Min rövarhövding70.00
575714Kina-konferensen i Stockholm den 4-8 mars 1899 under medverkan av hemmavarande missionärer 210.00
12184Kring Svenska Bibelsällskapets Missionsinsamling och den nya Tamilbibeln55.00
14217Lamb Harold / Timur Lenk30.00
72844Lande Aasulv / Meiji Protestantism in history and historiography125.00
84429Landin Karin / Minnen och tankar från min verksamhet som missionär i Kina100,00
17187Lattimore Eleanor Holgate / Vi träffas i Turkestan70.00
500244Leander A, / Guds eld över Kina Mina erfarenheter från väckelsearbetet60.00
72122Lenells Bo / Kärleken drev henne Elna Lenell - En svensk martyr i Kina95.00
84515Lindberg J E / Baptisternas Kinamissioner200.00
34289Lindeberg G W / Protestantismen i Japan 1859-1913 Historisk-principiell undersökning125.00
85170Lindén Martin / Sändebud till Sinims land Svenska Missionen i Kina 60-åriga berättelse65.00
70042Lindgren J. m.fl. / Från Indiens kvinnovärld90.00
55105Lindquist Frideborg / En kärve berättelse från Indien50.00
34798Lundin C G / Besökelsetider i Kina Vad missionärer berätta95.00
575788Lundin C.G / Bland människor och gudar Minnen och intryck från en missionsresa jorden runt75.00
414507Lundmark Maja / John Sung efter hans eget vittnesbörd30.00
34083Lundström Klas, Breimert Daniel / The Foreign religion Transformation of Christianity in China165.00
80651Lüring Emil / Underbara vägar60.00
54551Lönander Maj och Åke, Kishita H / Det hände i Japan 75.00
55965Malmvall Filip / I skuggan av hammaren och skäran (Kinamission)125.00
80983Malmvall Filip / Kristna hjältar i kommunist-Kina70.00
51077March Daniel / Kina, Japan och Indien i våra dagar75,00
85762Marròn John / Soldatkappan. En sann historia från Kina av idag40,00
54430Marthinson Anders W / Möte med Mongoliet och Maos Kina Spännande upplevelser bland rövare och andra30.00
53961Mathews Basil / Tidsströmningar i Fjärran Östern50.00
33241Meyer Ole B / Gå - Gå - Bland rövare och utländska djävlar50.00
10031Missionärerna / Utanför muren Skildringar från svenska alliansmissionens verksamhet i norra Kina 125.00
53495Mjönes Lise-Lotte och Nils / Grön bland gula Reprotag och reflexioner från Kina60.00
30087Monsen Marie / En märklig väckelse45.00
31634Montell Gösta / The Chinese Lama Temple Potala of Jehol 190.00
23928Neill Stephen / Korset över Asien55.00
60438Nelton Karl / Det nya Kina och missionen80,00
80440Newbigin Leslie / Sydindisk dagbok60.00
54538Nicklasson Gösta / Sett och hört i Japan100.00
80682Nordling Sally / Kina Kallelselandet75.00
81539Nyström Gustav / Från mitt Hongkong-fönster.90.00
70439Nyström Gustav / I mittens rike150.00
24705Nyström Ruben / Berömda missionsbragder II Asien60.00
83605Odén Agnes / På indiska färdevägar122.00
414538Ohlsson Sigurd / En sky av vittnen25.00
15538Ohlsson Sigurd / Vid mina bröders hjordar Intryck från en resa till flera missionsfält i Indien200.00
14112Ohm Sven / Med öppna ögon i Kina30.00
83909Ohm Sven / Ny Bro Över Kwai30.00
81699Ollén Gerda / I mongoltält och genom öknar.100.00
72681Ollén Gerda / Varifrån kom ljuset? En levnadsteckning över Ester Berg (Kina-Missionär)60.00
72704Ollén Gerda / Varifrån kom ljuset? En levnadsteckning över Ester Berg (Kina-Missionär)75.00
83225Ollén Gerda, Eriksson Joel / Vid Gobiöknens gränser Livsbilder ur Svenska Mongolmissionens historia50.00
70026Ossendowski Ferdinand / Fjärran östern Äventyr och upplevelser100.00
82540Palmaer G / Vid Yangtse-flodens stränder. Från svenska missionsförbundets arbete i Centalkina åren 1890-194075.00
61013Palmer Samuel / Utanför den stängda porten30,00
29271Paton J G / Bland människoätarna på Nya Hebriderna. En missionärs liv och verksamhet50.00
52882Persson Matilda / Bland övergivna kinesflickor65.00
51340Picket J.W / Kristi väg till Indiens hjärta65.00
31908Rasooli Jay M och Allen Cady H / Vittnesbörd från Kurdistan30.00
15537Rattenbury Harold B / Med kinesiska ögon35.00
29138Rau Santha Rama / Hem till Indien50.00
21577Rees D Vaughan / Under kommunisthälen. Segrande kristna i kommunist-Kina35,00
14656Rehnström Frank B / När herrens eld föll i Tahsil Deoria100.00
26058Reichelt Karl Ludvig / Fromhetstyper og helligdommer i Östasia volym I-III115.00
13326Reichelt Karl Ludvig / Broderhemmet på Tao Fong Shan (Kina)30.00
81296Reichelt Karl Ludwig / Nutidens Buddhisme i Kina og de nye anledningar for misjonsarbeidet50.00
36168Reimer Johannes / Folken mellan Östersjön och Stilla Havet Fakta Förbön Framtid 40.00
29596Reinholdz J. (Red) / Genom eld och vatten Skildringar från missionsarbetet i Kina 45.00
56392Reischauer E O / Japans historia60.00
55868Richter Erland / I missionärens spår. Intryck och iakttagelser under en resa i Frälsningsarméns tjänst genom Indien, Japan och Korea75.00
82481Richter Erland / Indiska dagar och nätter Minnen och rön från en resa till och i sagolandet200.00
72682Rigmark William / Svensk i Kina40.00
72012Rinell J.A / Svenska Baptistmissionen i Kina Ett 40-årsminne55.00
71984Rinell J.A / Svenska Baptistmissionen i Kina Ett 40-årsminne45.00
23560Rinell Oscar / Den kinesiska frihetsrörelsen och missionen35.00
55034Rundblom Oscar / Kina tur och retur, en färd till fjärran östern våren 194645.00
86200Rundblom Oscar / Resans mål var Kina 70,00
22602Runwall Anders, Hagert Bertil / Syd-Korea i skuggan från ingenmansland45.00
83698Röster från fjärran östern., Skildringar från Kina av infödda kristna missionsarbetare. Översättning från kinesiskan av Sven Tonnquist.150.00
10454Röster från Fjärran Östern., Skildringar från Kina av infödda kristna missionsarbetare. Översättning från kinesiskan av Sven Tonnquist.160.00
36419Sandegren Herman / Kast och kristendom i Sydindien90,00
81889Sandegren Herman / Svensk mission och indisk kyrka Historisk skildring av svenska kyrkans arbete i Sydindien60.00
20095Schlunk Pastor M. / En banbrytare för Kristendomen i Japan Kort levnadsteckning över Josef Hardt Nisjima35.00
28811Schwartz Sten / Med General Gordon till Kina25.00
54874Seidenssticker Edward / JAPAN Life World Library 100.00
15530Shearwood F F / Indiska berättelser30.00
30026Singh Bakht / Uudsigelig glaede en inders beretning40,00
31632Sjöholm Gunnar / Readings in MO TI Chapters XXVI-XXVIII on the will of Heaven150.00
20162Sjöholm Wilh. Wennborg F.A / Tjugofem år i Kina Svenska Missionsförbundets Kinamission60.00
52331Sköld Joh. / Martyrerna i Sungpu Ett trettioårsminne55.00
30270Sommarström J / Där flodgudens välde viker (Kina-mission)100.00
83552Sommarström Josua / Under Maos stjärna Intryck från Kommunist-Kina60.00
98012Spender J. A. / Österns förvandling. Asien vaknar I120.00
85899Starck Marie / Uppdrag Kina. Från Hongkongs flyktingslum till Taiwans parlament...40.00
52999Steinkamp Orrel N / Den Helige Ande i Vietnam30.00
54639Svensson Ester / Femtiofem år som missionär i Fjärran Östern110.00
13881Svensson Knut / Till Österns länder i missionärens spår60.00
70282Svärd Lydia / Förbundskyrkan i Indien55.00
575869Söderström Ellen / Snödroppe och lotusblom Svenskt och indiskt70.00
575606Takimoto Akira / Japaner vittnar om Jesus35.00
27472Taylor Fru Howard / Pastor Hsi En af Kinas kristna90.00
54127Taylor Mrs. Howard / Pastor Hsi´s conversion 35.00
80048Teikoku´s Complete Atlas of Japan60.00
81719Thelle Notto Normann / Fra begynnelsen til nu av den kristne buddhistmisjons historie100.00
54659Thomasson T / Under brinnande krig, upplevelser i Kina under det pågående japansk-kinesiska kriget45.00
23152Thompson Phyllis / Att älska och våga30.00
32934Tiliander Bror / Barnet som alla älska100.00
500226Till mognande skördefält Minnesskrift utgiven i anledning av missionshögtiden i Stockholm trettondagen 191845.00
57511Urban Gustav / Jag är din broder80.00
37104Vid Gula floden och Fujiberget. Svenska Missionen i Kina och Japan 1887-195770,00
50021Vist Ingrid / Från Japans övärld40.00
31531Wachtmeister Arvid / Kontrasternas folk Kastväsendet i Indien förr och nu70.00
BOD249Wang Mary / Mitt Kina 30.00
60328Warburton Booth Mary / Kärleken segrar. Skildringar från Zenanamissionen i Indien180,00
90049Warneck Joh. / Femtioårig mission bland Batakerna på Sumatra80.00
26936Weale Putnam / Indiskreta brev från Peking Ett ögonvittnes dagboksanteckningar under boxarupproret sommaren 190075.00
70442Wennborg Ingeborg / Jag kan inte hata En kinesgosses upplevelser100.00
52083Westby Willy och Lindblad Margareta / Nordkorea En utmaning100.00
82105Westerlund Per / Under den röda mantelns skydd Bland huvudjägare i Assam70.00
51790Westman Knut B / Den kinesiska odlingens huvudepoker 50.00
60372Weth Gustav / Mellan Mao och Jesus. Den stora revolutionen i Kina - en utmaning till kristenheten60,00
24974Wikander Ingeborg / Studier och bilder från det nya Kina90.00
20083Ysander Fredrik / Där allt är annorlunda En läkare berättar om Indien30.00
85718Zischka Anton / Japan Det gula världsproblemet125.00
26191Öberg Elisabet / Ljus i dödsskuggans land Skildringar från Saratsi Barnhem70.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |