Geografi och historia / Latin
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
31450Aminson Henrik / Kommentarier öfver Virgilii Aeneis för nybegynnare bearbetade efter Åkerman m fl175.00
31453Bendz Gerhard / Augustini Coffessiones urval90.00
60015Bokelund A / De latinska studentstilarna med ordförteckning Texthäfte 1919- 194075.00
60011Bokelund A / Ordförteckning till de latinska studentstilarna 1896-194075.00
20182Cavallin Bertil / Latinsk poesi i urval III Ordlista 140.00
31357Cicero Marcus Tullius / Samtalen på Tusculanum I. - Ordagrann öfversättning af Aeneidens fjerde, femte och sjette böcker... - Homeraos Ilias Sång I-IV Prosaisk öfversättning 200.00
36073Ciceronis M Tullu / Cato Maior 100.00
31308Ciceronis M Tvlli / Epistvlae vol I Epistvlae ad Familares 150.00
29434Ciceronis M Tvlli / Epistvlae Vol II Epsitvlae ad atticvm125.00
12347Ciceronis M Tvlli / Rhetorica 100,00
60026Dahls Latinska språklära - Tredje upplagan300.00
60006Dinter Bernardus (edidit) / C. ivlivs Caesar de bello gallico175.00
20243During Ingemar / Exempelsamling till Latinsk syntax45.00
13679Faesi J U / Homers Iliade 180.00
19055Faesi J U / Homers Iliade IV180.00
54882Gumaelius C W / Xenophons berättelse om Cyri fälttåg60,00
29486Horace (Q Horati Flacci) / Satires I. Satvrarvm liber I100.00
29485Horace (Q Horati Flacci) / Satires II. Satvrarvm liber II100.00
11142Horati Flacci Q / Opera145.00
31356Horatii / Oder och epoder öfversatta af Adlerbeth250.00
36074Horatii Flacci Q / Oder och epoder. I: text, II: anmärkningar80.00
60013Hårleman Einar / Exercitia prima latina40.00
60005Jacobs Rudolf / C Sallusti crispi 250.00
60003King J R / Select orations of M Tullius Cicero50.00
60004Lindstam Sigfrid / Titi livl ab condita75.00
31320Pertz Georgius Heinricus / Helmoldi Presyteri Shronica Salvorum Ex Recensione I M Lappenbergh in Usum Scholarum Ex Monumentis Germaniae Historicic Reduci Fecit300.00
60009Piderit Karl Wilhelm / Cicero Brutus 150.00
60007Piederit Karl Wilhelm, Harnecker O / Cicero de oratore 3100.00
31307Plavti T Macci / Comoediae. Toms I200.00
31306Pompei / Hist Phio Epit150.00
84608Pontén Frithiof / De latinska översättningsproven i studentexamen I. 1896 -193435.00
90106Pontén Frithiof / Latinska författare i urval för gymnasiet II Prosa45,00
90002Pontén Frithiof / Latinska författare i urval för gymnasiet II Prosa45,00
15654Pontén Frithiof / Latinska författare i urval för gymnasiet II Prosa45.00
90107Pontén Frithiof / Latinska författare i urval för gymnasiet och lyceet Del I Poesi45,00
84611Pontén Frithiof / Latinska författare i urval för gymnasiet och lyceet Del II Poesi55.00
16143Risberg Bernhard / Ovidius metamorfoser urval för latingymnasiet med förklaringar och ordlista50.00
60016Risberg Bernhard / Vergili Aeneid i urval med förklaringar 50.00
82534Risberg Bernhard och Cavallin Sam / Livius' 23:e bok100,00
29440Robinson Ellis / Catvlli carmina 100.00
29489Siebelis Johannes / Cornelius nepos 100.00
20181Sjövall Harald, Erik Wistrand, Gerhard Bendz (Urval) / Latinsk poesi Kommentar del II60.00
20178Sjövall Harald, Erik Wistrand, Gerhard Bendz (Urval) / Latinsk poesi Text del 165.00
31313Steien Heinrich / Herodotos erklärt Vierter band Buch II mit Drei kärtchen von H Kiepert 175.00
29429Taciti Cornelii / Annalivm 150.00
29433Taciti Cornelii / Opera minora 125.00
60019Tacitus P Cornelius / Annales. Volumen II libros XI-XVI continents75.00
31312Theander Carl / Red) / Urval ur Ciceros filosfiska skrifter för latingymnasiets högsta ring120.00
53721Thunell-Sjöstrand / Från republik till kejsardöme II. Latinska prosaförfattare 60,00
29451Titi Livi / Ab vrbe condita III. Libri XXI-XXV200.00
19849Titi Livi / Ab vrbe condita Tomvs III Libri XXI-XXV120.00
29487Titi Livi / Book I. Ab vrbe condita libri 125.00
60010Titi Livii / Ab ubre condita liber XXV150.00
60008Titi Livii / Ab urbe condita liber XXI100.00
29488Titi Livii / Ab urbe cundita liber XXIV+XXV+XXVI135.00
29441Vergili Maronis P / Opera200.00
34075Wallenberg Marc / Syntaxis Latina75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |