Geografi och historia / Ryssland Sovjet
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
12609 Butikov G (Red) / St. Isaac´s Cathedral Leningrad70.00
BOD203Amnesty rapport om politiska fångar i Sovjet 197565.00
31493Andersson Siri / Fronter som kalla30.00
70334Andersson-Palmestav Siri / Sovjetflickan35.00
80884Babel Isak / Budjonnyjs röda ryttararmé40.00
80881Barmine Alexander / En som överlevde. En rysk revolutionärs upplevelser40.00
10105Bergman Filip / Bakom järnridån Filip Bergman berättar om äventyr i Sovjet30.00
83892Bourdeaux Lorna och Michael / Tio växande kyrkor i Sovjet.55.00
BOD201Bourdeaux Michael / Kristen tro inför sovjetisk rätt 35.00
14799Bourdeaux Michael / Sannerligen uppstånden Lektioner i tro från Sovjetunionen 55.00
BOD202Bourdeaux, Michael, Xenia Howard-Johnston / Aida från Leningrad25.00
31134Briem Efraim / Kommunism och religion i Sovjetunionen En idékamp65.00
24712Bugge Arne / Moskva - Det tredje Rom den ortodoxa kyrkan i Ryssland55,00
29278Bukovskij Vladimir / Moskva och fredsrörelsen60.00
18195Carlson Bo Kage / Vardag i Sovjet40.00
55090Carlsson Mogens / Jag var fånge i Sovjet90.00
28388Daniel Hawthorne / Satellitstaternas martyrium50.00
28499Davies Ron / After Gorbachev? How can Western Christians help?30.00
81078Donnert Erich / Altrussisches Kulturlexikon100.00
55925Dudko Dmitrij / Efter Golgata, uppståndelsen! Frimodiga samtal med rysk ungdom och andra om levande kristendom under ateistiskt tryck.45.00
15423Düring E m.fl / Ryska röster Från nödlidande kristna under sovjettiden35.00
33714Düring E. / Bolsjevismens kamp mot kristendomen45.00
52115Eklund Arne / Kristen i Sovjet Anteckningar kring en resa55.00
53572Fetler William / Hur en rysk anarkist blev omvänd och andra berättelser med illustrationer75.00
83313Fetscher Iring / Från Marx till sovjet-ideologin60.00
20123Förslag till Program och stadgar för Sovjetunionens kommunistiska part80.00
72549Galletti J.G.A / Rysslands Historia Historiskt Bibliotek Första delen: Ryssland 1830640.00
27558Gobert Maria / Bland ryska ortodoxa Mina upplevelser som evangelist i Estlands ryska distrikt55.00
27653Hallqvist Mattias (Red) / Folkboken folkgrupperna i OSS, Baltikum och Kina95.00
34857Haukka Hannu / Tro och under En spännande berättelse om Guds under i före detta Sovjetunionen och Ryssland50.00
52175Hinnemo Torgny / Sovjetunionen En resehandbok70.00
18160Hoff Charlotte / Åtta år i sibirisk fångenskap45.00
500158Holmquist Hjalmar / Den ryska kyrkan under bolsjevikväldet 45.00
20121Hunt Ruth / Östanvind - En isande östanvind förde Maria Zeitner Linke till Stalins fångläger Där blev hon ett märkligt Guds vittne35.00
20119Ignatiev Aleksej / Från tsarens hov till Röda armén75.00
83363Kommittén för evangelisk mission i Ryssland / Vårt Samaria eller Hvarför missionera i Ryssland?40.00
70025Korff M .M / Vid tsarhovet Vittnesbörd av den för sin tro landsförvisade hovmarskalken65.00
80032Korff M. M. / Vid tsarens hov Minnen från de andliga väckelserna i Ryssland åren 1874-188450.00
82121Kroll Hans / Ambassadör i Moskva40.00
71582Kyrkohandbok för Evangeliskt-Lutherska församlingarne i Ryska Riket 1832 200.00
55927Lange Marlies, Gesswein Arthur (Broder Alexi) / Inringad av KGB30.00
24436Lehtonen Rauli / Den sista kamassen och andra troshjältar från Öst35.00
51965Lindkvist Erik / Tio år bland revolutionärer. En bok om Guds ledning Del II40.00
20081Mackenzie F A / Ryssland på korset. Sanningen om bolsjevikernas religionsförföljelser90.00
29997Martinsson Ingemar / Måste man lyda Gud25.00
500212Marzinkovskij W.Ph / Gudsupplevelser i Sovjet-Ryssland70.00
33550Modén K A / Rysslands morgongryning 30.00
80774Neumann S, Rück Friedrich / Kolossen på stålfötter. Den ryska industrimaktens utveckling och problem.75,00
F-0525Nikolaev Nikolai / Hur Sovjetunionen styres75.00
52181Noble John / I Found God in Soviet Russia Foreword by Billy Graham35.00
80882Noble John / Jag fann Gud i Sovjet35.00
55088Noble John / Jag fann Gud i Sovjet30.00
84187Palmestav Siri / De följde ett kors45.00
35060Paterson Sten Sture / Frågetecknet bortom Ural80.00
55527Perlitz Harald / Estlands kyrka under Sovjetväldet 1940-194140.00
500162Pfannenstill M. / De kristna under korset i våra dagars Ryssland40.00
27628Porfiriev I E / Peter I Grundläggare av den ryska reguljära arméns och flottans krigskonst40.00
24220Porfiriev I E / Peter I Grundläggare av den ryska reguljära arméns och flottans krigskonst140.00
22788Ravn-Jonsen J / Kerenskij Det nya Rysslands skapare115.00
28491Rudeskog Axel / Ryssland - De tusen kyrkornas land - i kamp mot Gud40.00
20068Ryska röster (Flera författare)45.00
20153Scheinman M.S / Religion og kirke i USSR25.00
82793Schwarz Alexander / I Vologdas vita skogar70.00
80530Selge V / Halvtannat år i Sovjetryssland Dagbok år 1941-194340.00
52753Shapiro Leonard / Sovjetstaten Politik och förvaltning35.00
84176Smith Oswald J. Oswald A. Blumit / Rysslands apostel Ur pastor A. Malofs liv 45.00
36189Sovjetisk religions-politik av idag (1960-73)45.00
70112Sovjetunionens författning. Antagen på Sovjetunionens ultima VIII sovjetkongress i Moskva 25 nov.-5 dec 1936.95.00
21790Sparre Victor/ Lågan i mörkret85.00
28323Stoor Thomas, Jansson Torsten / Den oönskade missionen. Proselytismen i Ryssland och den ortodoxa kyrkans reaktioner100.00
28482Sundgren Nils / Religionen i Sovjet vägrar att dö30.00.
51824Svensén Emil / Rysslands vägar till världshaven75.00
414619Svensson Joh. / Bilder från Ryssland (1919)65.00
21504Sådd och Skörd på ryska tegar60.00
80773Thayer Charles W ( Och redaktionen för LIFE) / Ryssland35.00
52182Timasjeff N S / Religionen i Sovjet 1917 - 194230.00
56254Toldi Paul / I röda stjärnans våld55.00
28649Tönnessen Nils Jacob / Vår tids martyrer En utmaning till den fria världen30.00
55926Vittnen från Gulag - Internationella Sacharov-Hearingens dokument om förtrycket i Sovjet45.00
53671Warma Aleksander / In the shadow of communist pressure Finno-Soviet relations 1938-196250.00
20960Werner P E / Gudlöst dubbelspel i avfallets tid25.00
11059Wurmbrand Richard / De heliga i Sovjet40.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |