Geografi och historia / USA
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
331191889 års Almanack utgifven af Amerikanska Emigrant Kompaniet 30 State Street New York45.00
33069A Miracle of the Prairies A Story of the Bethphage Mission at Axtell Nebraska150.00
13909Abrahamsson Stig / Amerikaresa Glimtar från ett år av studier och resor i USA30.00
52627Abrahamsson Stig / Amerikaresa Glimtar från ett år av studier och resor i USA25.00
23252Adaktusson Lars / Det gudomliga USA Ett reportage om den religiösa högerrörelsen, elektroniska kyrkan och den framväxande fredsrörelsen30.00
52539Afzelius Ivar / Med De svenske till Stilla havskusten. 20 000 miles under sångarfanan55.00
10765Ahnlund Nils / Nya Sverige De historiska huvuddragen45.00
52212Aina / Bilder från Jubelfesten med flera skisser200.00
54741Aloha from Hawaii55.00
31678Amundsen Sverre S / Den unge presidenten John F Kennedy / En biografi för ungdom50.00
01306Anderson Ivar (Editor), Backlund William G (Business Manager) / Bethannual 1929 Book I Foreword Dedication Scene Faculty Book II Seniors Juniors Sophomores Freshmen Music Dept Book III Organizations L200.00
23558Andersson Birgit / Korta engelska berättelser och en del tal om Amerika utvalda och översatta från engelska65.00
13350Andersson Theodore W m fl / När vi var unga Fjärde samlingen Svensk-amerikaner berättar 40.00
52654Anker-Goli S / Uppbrottets folk85.00
52630Anker-Goli S / Uppbrottets folk75.00
01312Backlund J O / Swedish Baptists in America200.00
13293Backlund J.O, Skoglund Waldemar, Ericson C. George / Jubileumsboken. Tal och förhandlingar vid de svensk-amerikanska baptisternas 75:årsjubileum och därmed sammanhängande möten 23-28 aug 192780.00
80004Baierlein E. R. / Indianmissionären i Urskogen Verklighetsskildringar200.00
13081Barton H Arnold / Brev från löftets land.Svenskar berättar om Amerika 1840-191460.00
54735Beautiful California A Sunset Pictorial An all-color photographic look at the splendor of our Golden State75.00
28037Beijbom Ulf / Emigrations-forskarsymposium i Växjö Separattryck ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok 1967 Kronobergsboken30.00
09609Beijbom Ulf, Joahnsson Rolf / Drömmen om Amerika60.00
54954Benson Adolph B / American Swedish Historical Foundation Yearbook 195745.00
13288Benson Adolph B / American Swedish Historical Foundation Yearbook 195840.00
13287Benson Adolph B / American Swedish Historical Foundation Yearbook 196040.00
40271Benzendal Johan / Amerikanska brev100.00
13290Bergman Joh / Intryck från Amerika just nu Stenografiskt referat av ett föredrag i Stockholm25.00
82665Bjöl Erling / USA bakom fasaden75.00
53580Blacklock Fran text, Craig Les & Blacklock Nadine photo / Our Minnesota. Revised third edition 50.00
28993Blake Peter / God´s Own Junkyard The planned deterioration of Americas landscape75.00
13291Boëthius Axel - Olauson Åke (Red) / Vår svenska stam på utländsk mark Svenska öden och insatser i främmande land I Västerled USA och Kanada90.00
84685Brunius Petra / Följ med till USA30.00
80526Bröderna i Ohio eller den Ny-Protestantiska Kyrkan i Nord-Amerikanska Fristaterna115.00
56821Bäckman Anna-Lisa (text), Sjöberg, Sven-Erik (foto) / Svart. En resa i USA. Augusta-Berkeley-Detroit60.00
23602Carlson Leland H / A History of North Park College Commemorating the Fifthieth Anniverrsary 1891-1941200.00
54738Clifton Carr / New York Images of the Landscape and Quotations of John Burroughs150.00
52211Dahlhielm Erik / A Burning Heart A Biography of Erik August Skogsbergh200.00
27284Danielson Hj / Från Stockholm till Stilla Oceanen80.00
00406Davenport Russel W / U.S.A den ständiga revolutionen Av medarbetarna i Fortune i samarbete med Davenport R55.00
11531Davenport Russel W / U.S.A den ständiga revolutionen.55.00
13910Eklund Arne / Sverige - Amerika tur och retur30.00
23314Eklund Arne / Sverige - Amerika tur och retur25.00
33223Elgström Anna Lenah, Collijn Gustaf / U.S.A. Liv och teater55.00
2311Emigrantinstitutets vänner Emigrant Institute Friendship Society Medlemsmatrikel 1992-199345.00
23309Emigrantinstitutets vänner Emigrant Institute Friendship Society Medlemsmatrikel 1995-199645.00
52750Enggren Nils-Göran / Aktiv kyrka intryck från amerikanskt kyrkoliv75.00
52548Englund Joh Fr / Chicago i ord och bild150.00
29764Estling Maria / English Swearing in the United States - as reflected in two American novels75.00
84258Forsander Nils / Livsbilder Ur Augustana-Synodens Historia Andra delen (Jonas Svensson, Eric Norelius, Olof Olsson)150.00
13911Franzén Gösta / Amerikansk kateder och svensk40.00
23559Franzén Gösta, Holmberg Nils Hj, Mannerfelt Carl M:son, Sterner Richard, Thermaenius Edvard, Westin Gunnar, Åhman Sven, Östlind Anders (Red) / USA i blickpunkten45.00
20612Fridén Georg / Andliga märkesmän I-III 200.00
52216Fridén Georg / Andliga märkesmän I-III 180.00
52311Fridén Georg / Andliga märkesmän I-III 190.00
22569Fridén Georg / Andliga märkesmän I. I Nordamerikas nutida söder75.00
52310Fridén Georg / Andliga märkesmän II. I Förenta staternas kosmopolitiska millionstäder75.00
09713Friedman Frances Wood Gray m fl / Förenta Staternas Historia Från vildmark till stormakt45.00
24064Fur Robert / Andeliv och frihet Ur den andliga frihetskampens historia30.00
51728Gawell-Blumenthal Ida / Stintans Amerikafärd55.00
83215Gerstäcker F. / Guld! eller lifvet i Kalifornien200.00
84688Goodman Walter / Det svarta slaveriet50.00
56823Graninger Göran, Modie Peter, Moen Jan, Tägil Sven / Amerika förr + nu 100.00
23254Grant Nancy S / Christmas in America. With more than 140 full-color photographs75.00
10113Greetings from Sweden The Singing Ministers American Tour 1954 Souvenirprogram140.00
13912Gunnarsson Sören (Text) - Sveningson Ulf (Teckningar) / Upp och ned i USA40.00
84508Hadenius Stig, Lindgren Ann / USA En bruksanvisning50.00
33444Hambro C J / Stormvarning Amerika vid skiljovägen40.00
13297Hammar Hugo / Minnen II Som emigrant i USA95.00
83380Hanff Helene / Brev från New York.55.00
11082Harte Bret / I Sierra Nevada Romantisk skildring ur nybyggarlifvet i Kalifornien75.00
53772Hauch S / En Reise til Amerika eller femten Dage paa havet 300.00
84684Heilborn Adele / Resor och studier i USA En handbok utgiven av Sverige-Amerika Stiftelsen45.00
84690Heilborn Adele / Resor studier och affärer i USA35.00
30140Hellman Caroline / En Amerika saga50.00
51656Hellström Jan Arvid / Svanens Sång90.00
13300Henriksson Anne / Det nygamla Västern En handbok för den moderne Amerikaresenären80.00
29218Hirsch Jr E D / Cultural Literacy what every American needs to know includes 5000 essential names, phrases, dates and concepts70.00
24140Hitchcock W.S, Pettengell WM.T, Smith E.W, Barnes J.H / The discipline of the Metropolitan Church Association of Wisconsin40.00
23315Holm Thomas Campanius / Kort Beskrifning om provincien Nya Swerige uti America Som nu förtiden af the Engelske kallas Pensylvania60.00
09304Housden Roger / Sacred America The Emergering Spirit of the People85.00
54733Hubmann Hanns, Steiner Arthur / New York Världsstad i väster55.00
23249Hultman Anders / Genom föregångslandet Skildringar från en resa genom Amerikas Förenta stater och tillfälliga besök i Canada och Mexico90.00
82598Hur USA Styres En översikt 40.00
24008Hörner H. / Emigranten Nyaste handbok för utvandrare40.00
52673Indiana Standard Oil Company (Karta 1957)120.00
13306Iseborg Harry / En annan gör USA35.00
13307Jacobsson Nils / Bland Svenskamerikaner och Gustavianer Ur Carl Magnus Wrangels levnadshistoria 1727-178690.00
52366Jacobsson Nils / Svenskar och indianer. Studier i svenskarnas insats i den tidigare protestantiska missionens historia 45.00
52760Jensen O, J P Greene, M Diamond, E F Goldman, A Kastrup, D Bell, R MacLeish / USA:s första tvåhundra år Essäer60.00
13309Johansson Salomon (Sam) / En svenskamerikan berättar75.00
23565Jones H E / Agriculture of Vermont Eighteenth Biennial Report of the Commisioner of Agriculture of the State of Vermont 1935-193675.00
23414Julien Claude / Det amerikanska imperiet Kolonialmakt utan kolonier35.00
33228Karlsson Torsten / En utvandrares dagbok45.00
13310Kastrup Allan / Med Sverige i Amerika Opinioner, stämningar och upplysningsarbete - en rapport65.00
82599Kennedy och hans män40.00
55045Kissinger Henry A / Amerikansk utrikespolitik. Tre essäer. 60.00
52210Lambert J C / Missionsfältens hjältar Berättelser om framstående missionärers bragder och äventyr i skilda världsdelar III Amerika 70.00
51465Larson R G / Kula-pojken100.00
81017Larsson Ernst B / I Alaska Missionsförbundets verksamhet där85.00
13916Larsson Rich / Möte med Amerika35.00
23377Larsson Rich / Möte med Amerika30.00
13313Lee Albert / Flora Vincent En berättelse från pilgrimsfädernas dagar40.00
55812Leonard Karl F / Bland indianer i Nordamerika50.00
54732Lewis Jon E / The Mammoth Book of The Western An anthology of classic stories of the American Frontier80.00
52269Lincoln Abraham / Speeches and Presidential Addresser 1859-186580.00
33884Lindahl Turid och Mac / New York som vi känner det30.00
31279Linder O A / I västerland Stycken på vers och prosa100.00
52632Linderholm Helmer / Slavbarnen Banér40.00
32985Lindeström Per / Resa till Nya Sverige55.00
13315Lindhagen Carl / På vikingastråt i västerled40.00
33565Lindholm Stig / Är indianerna människor? Om Christoffer Columbus och Bartolomeo de las Casas40.00
27144Lindstam I / Ryssby i Colorado Till Augustanasynodens 100-årsminne40.00
52762Lomax Louis / Negerrevolten De amerikanska negrernas kamp för medborgarrätt 55.00
52759Lundeen Joel W, Weber Erwin / Lutheranism in Illinois 1816-1976 The Story of the Illinois synod Lutheran Church in America 75.00
52541Malmberg Erik G R / Svarta hjorten Berättelse från år 1719 om striderna mellan engelsmän och fransmän och deras bundsförvanter bland indianerna35.00
54262Max / Addy. En svensk jägare i kampen mot indianer Första och andra delen.40.00
09620McPherson James M / Battle Cry of Freedom The Civil War era 225.00
29498Mead Frank S / Handbook of Denominations in the United States 115.00
82595Med Nixon i vita huset 40.00
13321Miller John P / Vart togo de vägen?90.00
13283Morgan James / The beauty of America50.00
21498Munro Roxie / The Inside-Outside Book of New York City45.00
13318Myrén Viktor / Det förlovade landet Kulturskildring ur folkväckelsens historia III70.00
13322Myrén Viktor / Det förlovade landet Kulturskildring ur folkväckelsens historia III60.00
54117Myrén Viktor / Det förlovade landet Kulturskildring ur folkväckelsens historia III 50.00
54478Naylor James Ball / Old Home Week (Illustrations by William Kirkpatrick and others 220.00
33355Nelson Helge / Nord-Amerika. Natur och kulturbygd. Del I och II65.00
51378Nelson Hjalmar E / Det Nya Landet. Roman. 80.00
23247Nevins Allan, Commager Henry Steele / A pocket history of the United States45.00
84686New Horizons U S A. The Guide to Travel in the United States75.00
53011Nilson Ulf / Lyndon B. Johnson75.00
13325Norman Hans - Runblom Harald m fl / Amerika-emigrationen i källornas belysning90.00
54742Osborne John / Time-Life Library of America The Old South Alabama Florida Georgia Missippi South Carolina150.00
54942Owen Geoffrey / Industrin i USA75.00
23258Pallin Stig / En stockholmsgrabb på luffen i U S A40.00
00389Palmborg Olle / Fel bild av USA45.00
30067Pan Am´s World the USA Everything you need to know about 50 great states55.00
22513Petander Karl / Amerika - En ny civilisation? Några amerikanska samhällsproblem50.00
52114Peters Harry T / Currier and Ives Printmakers to the American People200.00
52278Peterson C F (Red) / Amerikanska vältalare. Ett urval af utmärkta orationer, tal och föredrag.180.00
02927Philippi Ferd / Nordamerikas Förenade Fristaters historia165.00
52844Pilgrimens mål Fyra årgångar 1913-1916 250.00
00362Prescott W H / Mexikos eröfring Historisk skildring100.00
82597Presidentval i USA 196440.00
82596Presidentval i USA 196840.00
52549Påhlson Göran Printz (Red) / Modern Amerikansk Berättarkonst30.00
52752Remensnyder Junius B, Youngert S G, Sandt George W / Evangelisk-Lutherska kristenheten i Amerika 75.00
28774Riplinger Thomas / An American Vision of the Church The Church in American Protestant Theology 1937-1967 125.00
52751Rodhe Sten / Kristen fostran och undervisning i USA Några intryck 90.00
13279Runblom Harald & Blanck Dag / Scandinavia overseas. Patterns of cultural transformation in North America and Australia90.00
23308Rydén Pastor P / Konferensresan eller Bilen med de många hjulen Svensk-amerikansk berättelse60.00
52544Rönnegård Sam / I röda vingens spår50.00
13328Sahlin Nils G (Edit) / The Chronicle Vol II No 2 Summer 195525.00
13329Sahlin Nils G (Edit) / The Chronicle Vol I No 2 Summer 195425.00
13330Sahlin Nils G (Edit) / The Chronicle Vol I No 4 Winter 1954-5525.00
54736Sahlin Nils G (Edit) / The Chronicle Vol II No 1 Spring 195525.00
23566Sahlin Nils G (Edit) / The Chronicle Vol II No 3 & 4 Autumn & Winter 195525.00
13332Sahlin Nils G (Edit) / The Chronicle Vol III No 1-2 Spring & Summer 195625.00
13331Sahlin Nils G (Edit) / The Chronicle Vol III No 3-4 Autumn & WInter 195625.00
31965Samuelsson John / Gå ut ur ditt land Allmogeskildring från den stora utvandringens dagar40.00
13333Sandberg Algot / Amerikafebern eller Svenska öden i Amerika. Roman rikt illustr af C Schubert50.00
13334Sandberg Algot / Solöga eller Svenskarna i Delaware Berättelse för ungdom från den första utvandringen till Amerika40.00
13337Setterdahl Lilly o Lennart / Bror Johanssons Chicago65.00
13338Sicard Harald v / Sverige U.S.A. Afrika35.00
21620Sicard Harald v / Sverige U.S.A. Afrika35.00
56824Siegfried André / Förenta Staterna av i dag30.00
52633Siegfried André / Förenta Staterna av i dag.40.00
13339Sjöquist Erik / Californien sommar40.00
52339Skoglund Arvid G / Guldsökare och himlastormare30.00
13920Skooglund Enoch H / Västerut - Österifrån En reseskildring jorden runt i missionens tjänst35.00
84691St Lawrencekanalen Canada USA60.00
13341Stomberg A A / Den svenska folkstammen i Amerika Några synpunkter35.00
52758Sundkler Bengt / Augustanakyrkans mission Till Augustanakyrkans sekeljubileum45.00
13342Sundstedt Arthur / Med greyhoundbuss runt USA 1200 engelska mil på 30 dagar35.00
13344Sundström Erland / Pass för Amerika35.00
13343Sundström Erland / Pass för Amerika40.00
52631Svedelius Wilhelm Erik / Inledning till Europas och Amerikas statskunskap. Förra delen75.00
13346Svensson David / Glöm ej löftet Upplevelser i Amerika som emigrant och turist45.00
52338Swanson Joseph / Med Guds hjälp Verklighetsskildringar från SvenskAmerika100.00
13292Swedish Mission Church Ashtabula, Ohio 1888-1928150.00
54739Swensson C A, Abrahamson L G / Jubel-album tillegnadt Augustanasynoden 750.00
23257Söderblom Anna / En Amerikabok45.00
13285The beautiful land. America in pictures. Introduction by William O Douglas50.00
54479The Columbian Exposition Album 270.00
13347The Singing Ministers / Med sång genom Amerika50.00
51766The Story of a Private In the Civil War. The Experiences of Gus Ahlstrand of Fort Dodge, in the Battle and as a Prisoner in the Andersonville stockade ( Gustaf Alstrand)90.00
13349Thulin J / De våra i Västern Tre månader i studier och tjänst i svensk-amreikansk värld90.00
84687Ullander Jeanette / USA från kust till kust40.00
36549USA - Dess natur och utveckling30.00
00387USA på film 1964-6560.00
52545Wagner Charles / Amerikas hjärta. Resebilder.35.00
52213Walan Bror / Invandrarna och kyrkan 90.00
11271Weaver Dale / Evangelical Covenant Church of America. Some Sociological Aspects of a Swedish Emigrant Denomination 1885-198485.00
52757Weaver Dale / Evangelical Covenant Church of Americaa Some Sociological Aspects of a Swedish Emigrant Denomination 1885-198475.00
31989Weibull Jörgen, Fleisher Eric W / Sverige - Nordamerika. Från upptäcksfärd till linjefart50.00
27264Westin Gunnar / Protestantismens historia i Amerikas förenta stater40.00
28436Westin Gunnar / Protestantismens historia i Amerikas förenta stater45.00
13357Wibling Irma / Eva Wallström berättar - Minnen från ett långt liv40.00
13359Widén Albin / Vår sista folkvandring Det levande förflutna40.00
13360Willandt August / Bland immigranter och andra Färdemän50.00
52033Willandt August / Bland immigranter och andra Färdemän60.00
01305Wohlford Paul (Editor), Anderson Ivar (Business Manager) / Bethannual 1928 Book I Foreword Dedication Scene Faculty Book II Seniors Juniors Sophomores Freshmen Music Dept Book III Organizations Litery200.00
51232Wyckoff Walter A / Bland Arbetare i Amerika Första och andra delen75.00
13922Wärenstam Eric / Amerika och Gud50.00
13361Wärenstam Eric / Mayflower och pilgrimerna40.00
23571Wärenstam Eric / Mayflower och pilgrimerna40.00
51718Young Egerton Ryerson / Med kanot och hundsläde. Bland Cree- och Salteaux-indianerna.250.00
27390Young Egerton Ryerson / Bland indianer i Wigwams och lägereldar 140.00
10434Zweigbergk Eva von / Hur var det i Amerika?35.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |