Historia / Historia
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
33790Arfvidsson Olof / Hur den svenska skolan kom till och 'utvecklingen' fram till våra dagar50,00
26006Boëthius Axel - Olauson Åke (Red) / Vår svenska stam på utländsk mark. Svenska öden och insatser i främmande land Övriga världen Latinamerika, Afrika, Asien och Australien75.00
72829Clason Sam. / Historisk redogörelse för Unionsfrågans tidigare skeden265.00
34566Elmqvist Annika, Rydberg Pål / Farliga tankar om demokrati och människovärde55.00
BOD616Englund Peter / Ofredsår40.00
14059Grimlund Hugo (Utg.) / Fjortonde Nordiska Skolmötet 1935160.00
10490Heckscher Ali F / Ödeläggelsen av 1800-talets hushållning60.00
60184Heffler Hugo / Arbetarnas bildningsförbund 1912-1962 Krönika vid halvsekelgränsen95.00
86010Historieboken av Annika Elmqvist, Gittan Jönsson, AnnMari Langemar och Pål Rydberg225.00
30376Holm Björn / Nattfågeln110.00
30365Landsstatsmatrikeln 1963100.00
84707Landström Holger / Gemensam kraft SHF Svenska Hushållsföreningen 1923-1968 en historik70.00
575292Larsson Rune / Religion i radio och tv under sextio år 80.00
15509Leche Mia och Wägner Elin / Ett nytt försvar190.00
32250Lehmann-Russbuldt Otto / Rustningsindustrins blodiga international75.00
28167Lenica Jan, Sauvy Alfred / Befolkningsproblem svält eller överflöd40.00
15372Lévy Jean-Philippe / Antikens ekonomi45.00
56969Lewan Bengt / Med dygden som vapen Kring begreppet dygd i svensk 1700-talsdebatt70.00
71864Linnéfest och doktorspromotion 23 och 26 Maj 200770.00
BOD606Muren och humaniteten - Östtysk propagandaskrift45.00
11043Månsson Fabian / Kan Sverge försvara sig?95.00
72837Sandelin Bo / Den svenska ekonomin En översikt av utvecklingen40.00
55087Sandquist Edv / Tulltaxa med statistisk varuförteckning 1930 års upplaga170.00
20482Severing-Andersson J. / Anno sextiåtta Skildringar från nödåret 1868-186950.00
70570Silverstolpe G. Westin / Depressionen och guldmyntfotens kris60.00
28522Skatte- och taxerings-författningarna sådana de lyda i januari 1939 till beskattningsmyndigheternas tjänst utgivna genom statens försorg160.00
19116Sveriges småskollärarinneförening 193175.00
82577Wieslander Anna (Red) / Våra barn och deras... En antologi om befolkning och utveckling utifrån75.00
12567Åberg Alf m.fl. / Ur folkens liv Historisk läsebok för fjärde skolåret40.00
23311Årsbok 1928 Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet160.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |