KULTUR / Bokkunskap
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
34665AB P A Norstedts & Söner Förlagskatalog N:r 5 1916-192290.00
41464Andre Gunnel / Ringgrens samlade verk Professor Helmerr Ringgrens Bibliografi 1946-198235.00
71383Aspelin Kurt / Poesi i sak Estetisk teori och konstnärlig praxis under folklivsskildringarnas skede40.00
35034Biblis 1984 Föreningen för bokhantverk Årsbok45.00
40357Björck & Börjesson / Katalog 42645.00
40341Björck & Börjesson / Katalog nr 41550.00
31788Björck & Börjesson / Katalog nr 41850.00
31041Björck & Börjesson / Katalog nr 427 50.00
40285Björck & Börjesson / Katalog nr 427 Billiga Böcker till mestadels starkt reducerade priser 55.00
28973Björck & Börjesson / Katalog nr 439 Billiga Böcker till mestadels starkt reducerade priser 45.00
28970Björck & Börjesson / Katalog nr 441 Billiga Böcker till mestadels starkt reducerade priser 45.00
40207Björck & Börjesson / Katalog nr 447 Ett urval Böcker50.00
40157Björck & Börjesson / Katalog nr 448 Billiga Böcker till mestadels starkt reducerade priser 55.00
40356Björck & Börjesson / Katalog nr 44955.00
28700Bock Sigge / Lowly Who Prevail Vistas to the Work of Hjalmar Bergman150.00
32011Bok katalog 1953150.00
82058Bok-handelns stora vår-realisation Mars 195075.00
71830Bratt Bengt / Tala, leva, lära. Om språk, kommunikation och arbetsformer i undervisningen90.00
12990Burman Carina / Tage Danielsson, Tegnér och traditionen50,00
80200Erikson Berit, Frank Pär, Peterson Stina / Manus Bokförlagens handbok för manuskriptarbete40.00
27448Ett Tu Tre Bokrealisation Gummessons och missionsförbundets förlag30.00
00059Fehrman C, Hjorth D, Romberg B, Nordin S / Frans G Bengtsson och Hjalmar Gullberg En bok om poetisk vänskap60,00
34662Förlagskatalog 1941 SKD Svenska kyrkans Dikonistyrelses bokförlag60.00
85507Förslag till bokinköp för ungdomsbiblioteket75.00
83442Gedin Per I / Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid40.00
28758Gentili Bo / 'Jag svänger de klockor du hör i din själ' Hjalmar Gullberg-studier60,00
40193Halls Bok-katalog (1939)45.00
34663Hansén Stig / Den nödvändiga boken Röster från bokbranschen75.00
575264Hansson Gunnar D. / Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord85.00
34664Hirn Yrjö / Akademiska bokhandeln 1893-1943 ett kapitel ur Finlands kulturhistoria200.00
12862Holmåsen Jenny / Psalmtonen i Karlfeldts diktning50.00
40187Hugo Gebers förlags katalog Supplement 1906-191275.00
40224Hugo Gebers förlags katalog Supplement 1913-191575.00
24456Hugo Gebers Förlagskatalog 2 januari 190680.00
34629Ifwetofta / Reglemente för socken-biblioteket300.00
34667Imprimatur En liten handledning för skrifters och avhandlingars befordran till trycket100.00
83954Johannesson Kurt / Ögonblickets genius50,00
40364Katalog 1927 Uppsala J A Lindblads Förlag45.00
40365Katalog 1929 J A Lindblads förlag 45.00
40286Katalog över böcker från AB Bokrealistaion N:o 7 1920100.00
34668Key Kerstin / Amatörbokbinderi60.00
85227Klemming Gösta W / Högland75.00
16449Kulling Jacob / Karlfeldts livsproblem45.00
28756Larsson Björn / Har nationalskalden någon framtid?50,00
71808Lexikon över lexikon Insikt & Handling Hans Larsson sällskapet 25 50.00
71743Littberger Inger / Omvändelser Nedslag i svenska romaner under hundra år50.00
71230Lyth P.G / Selma Lagerlöfs Antikrists mirakler En teckning af striden mellan kristendom och socialism70.00
28885Mazzarella Merete / Fredrika Runeberg och Anna Tegnér - två skaldehustrur50,00
14024Norrlandsförbundet - Norrländska författarsällskapet / Norrländska 1900-talsförfattare en litteraturvägledning50.00
21595Palmstierna Carl-Fredrik, Stillert Willy, (Text) Lindström Fred (Foto) / Kungens böcker90.00
17259Pleijel Hilding, Bror Olsson, Sigfrid Svensson / Våra äldsta folkböcker70.00
12793Reuterdahl Ebbe / Vem har rätt? I litteraturfejden Moberg - Reuterdahl (Nr 1842)250.00
29102Ridderstad Per S, Dalin Bärtil mfl / Det tryckta ordet. Svensk tryckeriteknik under 500 år60.00
32091Salm Peter / Pinpoint of Eternity European Litterature in Search of the All-Encompassin moment40.00
36253Sjöberg Axel Hj / Envar sin egen bokbindare En kortfattad handbok40.00
12840Sjöholm Stig / Övermänniskotanken i Gustaf Frödings diktning50.00
10205Svenska bokförläggarföreningens Matrikel över dess medlemmar och kommisionärer samt bokhandlens föreningar och organisationer50.00
83587Thon C, Kirsch A m fl / Den praktiske bokbindaren med 13 illustrationer45.00
33750Thor Clas / A-Ö Grafiska 100 år145.00
34679Thulins antikvariat Nr 755 1955 Veckans nyheter90.00
31218Ulvros Eva Helen / I skuggan av män - kvinnliga röster i Tegnérs tid50,00
16134Vogt Per / Att läsa är en konst (Layout och teckningar Enar Bergström)55.00
26442Wichman Knut / Två övermänniskor En litterär studie Intendenten Borg i Strindbergs I Havsbandet och Svante Harpolekare i Viktor Rydbergs Vapensmeden35.00
18414Wieselgren Greta / Fredrika Bremer och verkligheten. Romanen Herthas tillblivelse40.00
86279Wrangel Ewert / Om Fänrik Ståls sägner En minnesskrift75.00
51343Wyatt A J / History of english literature65.00
40305Åhlén & Holms bibliotek Katalog 5 192695.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |