Katolska kyrkan / Katolska kyrkan
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
9039425 frågor och svar om katolsk tro50.00
24978A New Catechism The Catholic faith for Adults with supplement175.00
72575Alanus de Rupe / Jungfru Marie psaltare (Rosenkrans)550.00
54480Almstedt Bengt, H-D Lindroth / Studieplan till Kristi kärlek till migranterna25.00
27658Andra Vatikankonciliets Dekret om ekumeniken 50.00
27496Andreason Stig / Från mörker till ljus30.00
55811Arborelius Anders / Trosmeditation55,00
10517Arborelius Anders / Trosmeditation60.00
71289Arborelius Anders / Trosmeditation65.00
57515Ave Maria Publikationer / Marie obefläckade hjärtas kärleksflamma70.00
51736Bavel T.J Van / Christians in the world Introduction to the spirituality of St. Augustine165.00
32178Beck Eleonore (text) / Jag tror En liten katolsk katekes 30.00
55524Bedoyere Michael de la (Red) / Invändingar mot katolicismen Vittnesbörd om den islossning inom den romerska kyrkan, som Andra Vatikankonciliet framkallat55.00
BOD110Beguerie Philippe, Caude Ducheaneau / Teck på Guds närhet En presentation av sakramenten95.00
71791Benedict XVI (Påve) / In hope we were saved Encyclical letter Spe Salvi45.00
20304Benedict XVI / Spe Salvi40.00
18253Bergsma John / Bible basics för Catholics A new picture of salvation history150.00
09599Bernardin Kardinal Joseph / Sanningen var mitt enda försvar55.00
90259Beskow Per / Påsken Från död till liv70.00
93895Beskow Per, Reinhart Staats / Nordens kristnande i europeiskt perspektiv Tre uppsatser55.00
575898Betto Frei / Fängelsernas kyrka45.00
54080Bexell Monica, Bromeé, Cottin C, Fredell M, Åmell Katrin / Kvinnan i kyrkan 1 Bidrag till katolsk kvinnosyn45.00
57514Biffi Inos / Katekes för alla Vår tro i ord och bild180.00
15134Bischofberger Erwin / Människovärdet vid livets gränser Etiska riktmärken för livsvetenskaperna och sjukvården70.00
81329Blanshard Paul / Freedom and Catholic Power85.00
71284Borgström Lars / Bibliskt och Romerskt-Katolskt - Vari består skillnaderna?165.00
81326Borleis Harry F / The Pope Speaks85.00
575313Brockman James R. / The word remains: A life of Oscar Romero175.00
F-0083Broomé Catharina / Den katolska vägen Kortfattad troslära40.00
54945Broomé Catharina / Katolska kyrkan idag45.00
83260Broomé Catharina B / Vatikankonciliet. Dokumenten i sammandrag70.00
54062Broomé Catharina B / Erfara Gud35.00
F-0079Broomé Catharina B. / Katolska kyrkan i dag90.00
26304Broomé Catharina m.fl. / Katolska ordnar och kloster40.00
54078Broomé Catharina, Pålsson Erik Kennet / Katolik i Sverige. 35.00
40393Broome O.P Catharina / Bilder ur kyrkans historia45.00
54448Buchholdt T.C / En kortere form for höitideligholdesen av Den Hellige Eucharisti30.00
81461Börresen Kari, Cottin Catherine / Kvinnan i kyrkan 2 Bidrag till katolsk kvinnosyn50.00
26644Camara Helder / Kapplöpning med tiden45.00
16740Camara Helder / Våldets spiral60.00
27135Carrouges Michel / Soldier of the spirit The life of Charles de Foucauld165.00
90359Cavallin Lars / Katolska kyrkan i världen av idag30.00
51615Cavallin Lars / Tro och liv i den katolska kyrkan50.00
26014Chauvert Louis-Marie / The sacraments The word of God at the mercy of the body75.00
32613Chiniquy / The Priest, the Woman and the Confessional55.00
27579Craig Mary / Mannen av folket Johannes Paulus II30.00
24816Crawford William H / Girolamo Savonarola en rättfärdighetens profet60.00
82072Credo Katolsk tidsskrift nr 1 1955 årg 3635.00
82074Credo Katolsk tidsskrift nr 1 1965 årg 4635.00
82081Credo Katolsk tidsskrift nr 1 1973 årg 5435.00
82080Credo Katolsk tidsskrift nr 2 1954 årg 3535.00
82073Credo Katolsk tidsskrift nr 2 1965 årg 4635.00
82083Credo Katolsk tidsskrift nr 3 1954årg 3535.00
82084Credo Katolsk tidsskrift nr 3 1956 årg 3735.00
82075Credo Katolsk tidsskrift nr 3 1969 årg 4035.00
82079Credo Katolsk tidsskrift nr 4 1953 årg 3435.00
82077Credo Katolsk tidsskrift nr 6 1952 årg 3335.00
23102Dahlby Frithiof / Påvelängd med korta notiser65.00
15297De Dacia Petrus / Om den saliga jungfrun Kristina av Stommeln55.00
30551De Paillerets, M / Bikten Syndaförlåtelsen i katolsk belysning40.00
54938Den katolska kyrkan en presentation40.00
F-0566Dixon Tomas / Enhet under påven? 70.00
28296Doig Desmond / Moder Teresa. Hennes folk och hennes arbete.50.00
71379Dom Helder Camara / Biskop omvänd Dom Helder Camara berättar om sitt liv65.00
41500Ekenberg Anders / Vägen till livet Om dopet och konfirmationen 35.00
83068Ekstedt Lillian / Radbandets väg40,00
82494Engeström Sigfrid von / Katolicismen i nutiden75.00
34706Erlandsson Gunilla / Gud kommer till oss70.00
34851Escrivá de Balaguer Josemaria / Vägen60.00
16629Evert Jason / Saint John Paul the great His five loves115.00
86100Farrell Monica / Blod som ropar 40.00
13454Fehrman D / Orientens och Roms kyrkor30.00
82459Ferrari Alexander / Vad Gud har gjort Vittnesbörd av omvänd katolik35.00
575561Forrest Tom / Bön för en ny evangelisation 45.00
16731Frossard André / Gud finns - jag har mött honom45.00
54951Furhammar Gunnar / Katolik eller protestant? En idédebatt mellan en romersk-katolsk präst och en svensk frikyrkopredikant90.00
72508Geete Robert (Utgivare) / Jungfru Marie örtagård Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510475.00
36169Gelineau Joseph / Liturgi i morgon Om den kristna gemenskapens inre växt50.00
11805Gullman Sven H / Lourdes Visionerna Källan Undren165.00
13477Hasselgren Maria KPN och Katolska pedagogiska nämnden / 25 frågor och svar om Katolsk tro 25.00
25266Hegardt Bernhard / Religion och själsträning En studie i Jesuiternas andliga övningar275.00
16274Heiler Friedrich / Katolicismen Sex föredrag75.00
12307Heimbucher Mar / Die Orden und kongregationen der Katolischen Kirche. I, II, III500.00
25261Heinz-Mohr Gerd, Bahr Hans Eckehard / Bröder i världen Ordnar och kommuniteter i vår tid. 90.00
72341Helige Bernhards skrifter i svensk öfversättning från Medeltiden efter gamla handskrifter utgifna af Harald Wieselgren. 475.00
14050Hellström Jan Arvid / Kyrkofursten som blev klosterbroder En bok om Ärkebiskop Eskil150.00
20979Hengsbach Franz Biskop / Vi vill ha en sund familj55.00
42038Holmes Derek J / Pius XII, Hitler and the jews25.00
54948Holmquist Hj / Pius Xs kyrkoregering 1903-1914 med 2 porträtt40.00
36305Holmquist Hjalmar / Girolamo Savonarola (Med porträtt)95.00
17491Holmquist Hjalmar / Påvedömets historia 1800-1920 En översikt70.00
84326Hull E R / What the Catholic Church Is and What She Teaches35.00
54955Hult Karl / Bibel eller påfve En undersökning till främjande af evangelisk åskådning och trosvisshet55.00
57547Håkonsson Björn / Lyckliga i alla sina dagar - En relationsbok för kristna par95.00
10418Härdelin Alf / Vägledning Kristen spiritualitet under tusen år. Kristna klassiker 3140.00
F-0080Invändningar mot Katolicismen / Red. och Inledning av Michael De la Bedoyere)50.00
72127Jansson Marianne, Riitta Lemmetyinen / Makten och ärligheten Vi bröt upp från Darmstadt50.00
11134Johannes Paulus II (Påve) / Encyklikan Frälsarens Moder (Redemptoris Mater) av Påven II om den saliga Jungfrun Maria i pilgrimskyrkans liv65.00
71359Johannes Paulus II (Påve) / Fides et Ratio tro och förnuft Rundskrivelse till biskoparna i den katolska läran om förhållandet mellan tro och förnuft80.00
30145Johannes Paulus II (Påve) / Gåva och mysterium35.00
57553Johannes Paulus II / I Guds och människans tjänst80.00
81999Johannes Paulus II / Incarnationis Mysterium Kungörelsebullan av det stora jubelåret 2000 efter Kristi Födelse35.00
15338Johannes Paulus II / Kyrkan i det tredje Årtusendet75.00
33831Johannesson Lechard / Luthersk och Katolsk troslära30.00
54952Johannesson Rudolf / Person och gemenskap enligt Romersk-katolsk och Luthersk grundåskådning60.00
575222John Paul II / Love responsibility 35.00
82420Johnson Vernon / En Herre - En Tro En anglikansk präst upplever katolicismen140.00
19896Joly E Le / Kristi kärlek tvingar oss En bok om Moder Teresa35.00
24793Järteckensbok efter Oxenstjernska codex från 1385. Klosterläsning400.00
60309Karmel - Katolsk andlig tidskrift. 3 årg 32-199735.00
54957Katolsk tro 11 Kyrkan och kyrkorna40.00
54956Katolsk tro 8 Guds avbild?40.00
28989Katolska kyrkan / Credo A Catholic Catechism Foreword by Cardinal Basil Hume125.00
30220Katolska Utskottet för Evangelisation / Att dela Hans liv, dagliga meditationer och gruppreflektioner25.00
16792Kilström Bengt Ingmar / Dominikanska perspektiv40.00
52749Kolodicjchuk Brian / Jesus är mitt i allting Novena till den saliga Teresa av Calcutta35.00
17690Kreeft Peter / Börja be på nytt100.00
81060Kreeft Peter / När blev det fel med dygder?120.00
71633Kreeft Peter, Ronald Tacelli / Till den kristna trons försvar Förnuftiga svar på trons grundläggande frågor250.00
90377Küng Hans / Kristen trots allt45.00
55382Lazzarini Andrea / Johannes XXIII Das Leben Des Neuen Papstes70.00
80982Leeuw J J van der / Kristus idag i naturen, i människan, i nattvarden och i det dagliga livet (Liberala katolska kyrkan)75.00
70129Leonard Ellen / George Tyrrell & the Catholic Tradition95.00
71300Lilla syster Annie av Jesus / Charles de Foucauld I fotspåren efter Jesus från Nasaret165.00
32629Lindeberg G W / Katolicismen i ljuset av dess missionsverksamhet75.00
56752Lindroth Helene-D, Emanuelson Fredrik, Nordström Stefan (Red) / Hopp en en föränderlig värld - Att dela tron idag 50.00
24110Lindroth Helene-D, Emanuelson Fredrik, Nordström Stefan (Red) / Hopp en en föränderlig värld - Att dela tron idag 50.00
71282Livet är min vän Meditativa texter av en karmelitnunna75.00
80324Lustiger Jean-Marie / Första stegen på bönens väg.40.00
85728Macaulay J.C. / The Bible and the Roman Church35.00
84330MacGillivray G J / An Introductory Talk on he Catholic religion35.00
34149Manteau- Bonamy Fr. H.M / Immiculate conception and the Holy Spirit. TheMarian teachings of father Kolbe50.00
84034Martin James / Söka och finna Gud i allt En Ignatiansk vägledning till det verkliga livet295.00
27611Mellin Gustaf / Nunnan i S:t Clara100.00
27612Mellin Gustaf / Nunnan i S:t Clara65.00
22531Morris Augustine (Abott) / Oblates of Sain Benedict 45.00
27929Nordström Marianne / Trohet, vänskap, fristad Alsike Kloster 50 år 1964-2014145.00
27573Norrman Gustaf / Roma Locuta Påvens rundskrivelse 'Mortalium animos' om befordrandet av den sanna religiösa enheten jämte reflexioner55.00
28470Nyberg Tore / Skt Peters efterfölgere i brydningstider95.00
27608Odenvik Nathan / Katolska profiler90.00
71763Orylski Tomas / Moderna franska teologer En introduktion100.00
54958Paillerets M de / Vad är katolicismen?25.00
16412Paillerets Michel de / Thomas av Aquino En doktor för vår tid80.00
72129Pascal Blaise / På väg mot det oändliga Texturval ur hans tankar av Regis Boyer 65.00
F-0158Paulus VI / Ecclesiam suam. Encyklica av Påven Paulus VI80.00
14061Paulus VI / Om folkens utveckling 35.00
10663Persson Per Erik / Romerskt och evangeliskt50.00
14770Persson Per Erik / Skriften och kyrkan Studieplan till Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om den gudomliga uppenbarelsen55.00
27883Petri Laura / Min katolska bukett90.00
F-0196Philippe Jacques / Sök friden och bevara den - En bok om hjärtats frid120.00
71497Philippe Jaques / Tid för Gud Vägledning till ett liv i bön105.00
40196Piltz Anders / Honung ur klippan (Från bibeltext till själaspis)90.00
70330Ranaghan Kevin & Dorothy / Catholic pentecostals100.00
22480Ratzinger Joseph Benedict XVI (Påve) / På väg till Jesus Kristus65.00
36142Ratzinger Joseph Pope Benedict XVI / Jesus of Nazareth The Infancy narratives65.00
55783Refoulé Francois / Katoliken inför protestanten Ett ekumeniskt inlägg45.00
14012Renwik Gustaf / Johannes av Korset (Juan de la Cruz ) Några anteckningar om hans liv och verk45.00
28307Roelwink Henrik, Kunze Rainer, Rausch Clyde / Riktlinjer för ekumeniken i Stockholms katolska stift60.00
32625Rooth Lars, Lönning Per / Påven (Om Johannes Paulus II)65.00
91354Rosenkransens mysterier 70.00
13015Sanchez Zea Adelaida / Adelaida, nunnan som blev andedöpt35.00
81507Schillebeeck E / Christ the sacrament of the encounter with God90.00
71248Schreiter Robert J. / The new Catholicity Theology between the global and local125.00
33227Seewald Peter / Benedictus XVI Påven, kyrkan och tidens tecken Ett samtal med Peter Seewald115.00
12896Seiler Herman / Jesus Kristus i tiden Teologiska reflexioner över kristusmysteriet90.00
32622Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 1992 Nr 3 årg 1845.00
32621Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 1995 Nr 9 - 10 årg 2145.00
01989Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 2 200345.00
36323Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 3 200345.00
52787Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 4 199950.00
09600Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 4 200345.00
10966Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 4 200645.00
55374Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 5 1999 45.00
33816Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 5 200345.00
26465Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 5 2004 45.00
11614Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 6 200345.00
32834Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 6 200645.00
32096Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle 9 200545.00
55375Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle nr 5 199545.00
36109Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle nr 5 200540.00
01432Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle nr 5 200645.00
36108Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle nr 6 200345.00
36128Signum. Katolsk orientering och kyrka, kultur, samhälle nr 7 200345.00
57398Simms George Otto / The real story of Patrick who became Irelands patron Saint75.00
26446Sister M. Elzbieta Siepak O.L.M / A gift from God for our times (St. Faustina)60.00
13384Skatter i Vatikanens bibliotek. En sky av änglar40.00
54060Skydsgaard K E / Ja og Nej Til Forstaaelse af Foholdet mellem Katolicisme og Protestantisme75.00
12786Skydsgaard K. E / Katolicism och protestantism. Gemenskap och splittring45.00
27609Stanley Vernon / The Catholic religion A manual of instructions for the members of the Anglican Church140.00
10796Stinissen Wilfrid / Fader jag överlämnar mig åt dig65.00
575836Stockholms Katolska Stift och Svenska Kyrkan / Ekumeniska äktenskap Pastorala råd35.00
10452Stotzingen Gertrud von / Den Heliga Elisabeth av Thüringen40.00
56606Ståhlberg Tage / Rom har talat55.00
BOD192Subilia Vittorio / Problemet katolicismen Om de väsentliga skillnader mellan romerskt och evangeliskt75.00
28154Suenens Kardinal / Kung Baudouin. Ett liv som talar till hjärtat75.00
27661Sundberg John / Påvemakten och dess katolska kyrka.. 125.00
34470Sundstedt Arthur / Munken som fann sanningen 45.00
34442Svanteson Ingmar / Ande och kropp Den helige Benedictus regel som vägledare i konsten att hitta det rätta måttet65.00
35014Sörman Py / Sankt Johannes Bosco och hans förste efterträdare Don Rua35.00
575574Thelin Johan (Genom) / Kyrkligt Magasin 6/93 Kyrkan i världen. Om kyrkans katolicitet50.00
26057Therese av Jesusbarnet / Självbiografiska skrifter60.00
51507Thornton Martin / Prayer A new encounter115.00
54939Thunberg Lars (Red) / Brokyrka i dialog Anglikaner i samtal med lutheraner och romerska katoliker75.00
54702To Honour Mary Apostolic Exhortation Marialis Cultus of his Holiness PAUL VI to all Bishops in peace...45.00
27659Vajta Vilmos / Vatikankonciliet ett vågspel i kyrkans förnyelse45.00
24692Valentin Auguste S J / Kort inledning till Katolicismens grundtankar35.00
28394Valentine O.P Ferdinand / I bönens förgårdar. Brev till Teofila.55.00
84935Vallquist Gunnel / Dagbok från Rom Journalistminen från Vatikankonciliet 55.00
84361Vallquist Gunnel / Kyrkligt världsligt, kvinnligt. Dagbok från Rom del III55.00
33502Vintrou Francoise / Moder Teresa av Calcutta55.00
20998Wahlström, Lydia / Katolskt och protestantiskt i medeltid och nutid65.00
54947Wead R Douglas / I natt dödas en katolik45.00
27631Wehner R (Utgivare) / S:ta Eugenia kyrka 1837-1937; Bidrag till Stockholms katolska församlings historia45.00
10589Wehner S J Richard / Jesuiten im Norden. Zur gessichte des ordens in Schweden I. 1574-187955.00
28458Wikström Iris / Frågan om ett romerk-katolskt medlemskap i Kyrkornas Världsråd100.00
23993Wikström Iris / Fundamentakonsensus dialogen mellan romersk-katoliker och lutheraner ? Deutsche zusammenfassung145.00
24946Willebrands Jan G M / Bibel, ekumenik och sekularisering efter Andra Vatikankonciliet65.00
54611Wislöff Carl Fr / En ny katolicism?50.00
17431Wojtyla Karol (Johannes Paulus II) / Ett tecken som väcker strid. 55.00
26575Wojtyla Karol / Utanför guldsmedsbutiken85.00
14505Wärenstam Eric / Munken som behärskade Europa Bernhard av Claivaux En Kultutbild85.00
22316Yzermans Vincent A (Edit) / Readings from Pope John75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |