Kristet liv / Liturgi
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
55392Abba Raymond / Principle of Christian Worship75.00
81975Adell Arthur / Bibeln i vår högmässogudstjänst75.00
14639Albrecht Christoph / Einfürung in die liturgik75.00
80753Andersén Harald / Mässmusik för Finlands evangelisk-lutherska kyrka Godkänd av 1968 års kyrkomöte75.00
60072Arvidsson Ebbe / Högmässan i Bibeln : Om Ordet i gudstjänsten och dramat mellan Gud och människan55.00
31701Arvidsson Ebbe, Bentzer / Den svenska högmässan En studielan75.00
55871Bealter Sven / Historiska anmärkningar om Kyrko-Ceremonierna, Wid den offetliga Gudstjensten som andra tillfällen hos de första Christna och i Swea Rikes i synnerhet Efter reformationen till närwarand300.00
31780Bexell Peter Weman Gunnar (Red) / Kyrkorummet - Kulturarv och gudstjänst140
55394Bringeus Nils-Arvid / Skördegudstjänst Meddelanden från kyrkohistoriska arkivet i Lund 1340.00
55397Brodd Sven-Erik / Svensk gudstjänstliv Årsbok för liturgi, kyrkonkonst, kyrkomusik och homomiletik Barn och Liturgi Årgång 6475.00
55448Brodd Sven-Erik / Svensk gudstjänstliv Årsbok för liturgi, kyrkonkonst, kyrkomusik och homomiletik Litrugi och litteratur Årgång 6375.00
55449Brodd Sven-Erik / Svensk gudstjänstliv Årsbok för liturgi, kyrkonkonst, kyrkomusik och homomiletik Årgång 52/5375.00
82398Brännström Gunborg, Larsson Rolf, Lundberg Lars-Åke, Stavert Hans Olof m fl / Temagudstjänster inför Kyrkomusikens år50.00
28177Carl Henrik Martling / Den talande tystnaden Om det liturgiska symbolspråket 60.00
53846Cedersjö Björn, Fahlgren Sune / Gudstjänsten en gåva att upptäcka55.00
86073Cocagnac A-M / Så kom mässan till75.00
29713Den Svenska Evangelieboken 1942 125.00
29773Den Svenska Evangelieboken 1943 125.00
32860Den Svenska Evangelieboken 194365.00
54823Den Svenska Evangelieboken 198360.00
32591Den Svenska Evangelieboken 1983 med en liten bönbok100.00
22258Den Svenska Evangelieboken 1984 samt Att bedja idag En liten bönbok65.00
90432Den svenska Evangelieboken med en liten bönbok60,00
90142Den svenska kyrkohandboken Första delen. Den allmänna gudstjänsten70,00
29741Den svenska mässboken Del I Musiken till högmässan brudmässan och begravningsmässan av konungen gillad och stadfäst år 1942 160.00
54818Den svenska mässboken Del I Musiken till högmässan brudmässan och begravningsmässan av konungen gillad och stadfäst år 1942 190.00
29788Den svenska mässboken Del II Musiken till julotta, morgon- och aftonbön, passionsgudstjänst 150.00
55288Den svenska mässboken Del II Musiken till julotta, morgon- och aftonbön, passionsgudstjänst 140.00
29734Den svenska mässboken. Del I. Musiken till högmässan jämte brudmässan och begravningsmässan. Av konungen gillad och stadfäst 1942. 110.00
82683Den svenska mässboken. Del I. Musiken till högmässan jämte brudmässan och begravningsmässan. Av konungen gillad och stadfäst 1942.95.00
86203Devies J. G. / Liturgiskt handlexikon60.00
53839Eckerdal Lars (Red) / Den nya gudstjänstordningen för Svenska kyrkan kommentarer55.00
54034Edwall Pehr / Gudstjänstens motiv.75.00
55390Eklund J A / Vår högmässogudstjänst30.00
54224Ekrelius Lars / Högmässan25.00
54222Ekrelius Lars / Lekmans mässbok25.00
54225Ekrelius Lars / Min mässbok25.00
32378Ekrelius Lars, Hassler Ove, Nibell Karl-Erik (red) / Kyrkotjänst. Handbok för kyrkans arbetslag100,00
52136Ellverson Karl-Gunnar / Handbok i Liturgik385 kr
80170Evangeliebok för Svenska kyrkan (1918) 100.00
70211Ford W Herschel / Simple Sermons for funeral services100,00
86288Forsbeck Rune, Lindström Harry, Onerup Egon, Stenlund-Gröhn Rut, Åkerblad Bernt / Gudstjänstbok för den gudstjänstfirande församlingen85.00
90333Fyrlund Björn (red) / På den dag som kallas solens dag. Om högmässan som läkedom. Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2004100,00
55294Församlingsbok Vigsel 95.00
02624Garmo Sune / Vi firar mässa Sympunkter och förslag till 1986 års kyrkohandbok50.00
55242Gudstjänstordning för Svensk kyrkan 1976 års alteernativ till den svenska kuyrkohandboken I Ritual55.00
81405Gudstjänstordning för Svensk kyrkan 1976 års alternativ till den svenska kyrkohandboken 2 Musik75.00
56550Gudstjänstordning för Svensk kyrkan 1976 års alternativ till den svenska kyrkohandboken 3 Introitus55.00
70105Gudstjänstordningar70,00
84805Gunner Ulla Marie / Gudstjänst som berör85.00
10095Guzie Tad / The book of sacramental basics55.00
54129Göransson, Stenberg / Psalm och koral i högmässan50.00
80327Göranzon Gunnar (Red) Ellverson K-G, harling Per / Omvänd till verklighet Gudstjänst för 2000-talet 80.00
55241Hagberg Knut / Den svenska högmässan55.00
54821Handbok för Svenska Alliansmissionen100.00
85384Handledning för Frälsningsarméns högtider75.00
84580Handledning till den kristna församlingens tjänst75.00
86175Handledning till den kristna församlingens tjänst55.00
85949Harling P, Olsson P, Sjöstrand L, Skagersten A / Sång- och liturgibok För livets skull60.00
55247Harling Per, Nilsson Nils-Henrik / Gudstjänst från grunden75.00
55307Helander Dick / Den liturgiska utvecklingen i Sverige 1811-1894150.00
32867Helander Dick / Den liturgiska utvecklingen i Sverige 1811-1894150.00
70268Helander Dick / Handbok för jordfästning110.00
85947Helander Dick / Handbok vid jordfästning40.00
55735Hellerström A O T / De svenska gudstjänstböckerna av år 1942 Tillägg till Hellerströms Liturgik 1940 40.00
84976Hellerström A O T / Liturgik 80.00
55238Hellerström A O T / Liturgik100.00
53842Hellerström, A O T / Liturgik65.00
55239Herrlin Olle / Liturgiska perspektiv. Några kapitel om kyrkans gudstjänst55.00
55237Horn henry E / Liturgy and Life75.00
32336Hägglund Bengt / Traktat om Liturgin i den svenska kyrkan30.00
53843Härdelin Alf / Liturgi idag - tecken och stötesten Perspektiv 275.00
81041Höfling Johann Wilhelm Friedrich, Thomasius Gottfried, Harnack Theodosius / Liturgisches Urkundenbuch enthaltend die Akte der Communion, der Ordination und Introduction und der Trauung220.00
53073J G Davies / Liturgiskt handlexikon. Översatt och kompletterat av A O T Hellerström65.00
55501Johan Lindells Mässan korteligen Åbo 1784 utgiven i faksimil med inledning a Folke Bohlin100.00
80519Johansson Hilding / Bibel och liturgi. Med särskild hänsyn till svensk tradition under medeltiden och reformationstiden60.00
81914Johansson Hilding / Nyare former av liturgihistorisk forskning Särtryck ur Sv teol kvartalsskrift 1952 20.00
29717Jonae Axel / Handbok för jordfästning 100.00
22208Jones Cheslyn Wainwright Geoffrey Yarnold Edward / The study of liturgi125.00
81488Kazen Thomas / Vem är du Gud? Bruksbok för gudstjänstfirare Vi vill tro på dej!75.00
01291Krook Caroline / Gudstjänst & Gudstro50.00
81727Kyrko-handbok hwaruti stadgas huru Gudstjensten i Swenska Församlingar skall behandlas Öfwersedd, förbättrad och Tillökt samt med Kongl. Maj:ts Nådiga bifall af Rikets Ständer 150.00
80752Kyrkohandbok för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland I Kyrkoårets texter140.00
80560Kyrkoordning för Svenska Kyrkan Fastställd av kyrkomötet 199975.00
85367LabOra gudstjänsthandbok75.00
53832Lefebvre Gaspar / Handboek voor Liturgie Middelbare Leergang Om De Mis Te Verstaan Door 90.00
55289Lind Josef / Mässbok angivande Högmässogudstjänstens ritual 120.00
01284Lindberg Lars / En levande gudstjänst en levande församling45.00
86134Lindbladh Nils-Henrik / våra helgon- och minnesdagar35.00
53844Linder Gustaf / Skriftermål och högmässa55.00
40427Linderholm Emanuel / Högmässa, dop och nattvard. Några reformtankar.90.00
12860Lindholm Stig / Den svenska högmässan60.00
53847Lindholm Stig / Den svenska högmässan60.00
56135Lindqvist Kerstin Sverkström Lars (Red) / Handbok för begravning55.00
82186Lissner Holger / Gudstjenste for alle sanser75.00
21252Litzell Gustaf / Om den gamla kyrkans Kristendomsundervisning Liturgiskkateketisk studie50.00
54140Lizell Gustaf / Den svenska högmässogudstjänsten En orientering45.00
85654Lizell Gustaf / En högmässogudstjänst. orientering65.00
26427Lundberg Ingeborg, Lundberg Lars Åke, Wittgren Ragnar / Gudstjänst för människan40.00
53840Lundell Ragnar (Red) / Förnyad gudstjänst45.00
55389Lundin C Fr / I Herrens hus Ett ord till Sveriges ungdom40.00
55388Malmeström Elis / Att gå i kyrkan Några anvisningar30.00
81505Martling Carl Henrik / Den talande tystnaden Om det liturgiska symbolspråket 75.00
30325Martling Carl Henrik / Tider och dagar En kortfattad introduktion till kyrkåret25.00
54035Mc Carthy Flor / Sunday and Holyday Liturgies Cicle C Good News for the Poor110.00
55713Missale för svenska kyrkan innehållande ordningen vid den offentliga gudstjänsten jämte kyrkoårets evangelier och epistlar120.00
85892Morrill Bruce T / Anamnesis as dangerous memory Political and liturgical theology in dialogue75.00
85383Månsson Nicolaus / Calvin och gudstjänsten75.00
26392Nocent Adrian / The liturgical year Volume two85
54130Norbrink Sven / Vår högmässa40.00
54141Norrby Samuel / Söndag kl. 11 Den svenska högmässan En orientering med fem kontroller45.00
82396Ordning for Höymessen (til bruk i Norske kirke)45.00
80787Ordning för vissa gudstjänster vilka icke upåptagas i den svenska kyrkohandboken80.00
54223Palmer Evert / Den svenska mässan 40.00
55446Palmer Evert / Från prästmässa till folkmässa55.00
54139Quensel Oscar / Vårt högmässoritual 35.00
81771Reed Luther D / The Lutheran Liturgy A Study of the Common Liturgy of the Lutheran Church in America100.00
90014Rosenberg Sven-Åke / Altarvård35.00
86298Runstedt J U / Handbok i pastoralgöromålen150.00
53831Silén Sven / Vi firar mässa - reflektioner och förslag75.00
56719Stenberg Ragnar / Kyrkorummets teologi och arkitektur oration vid prästmötet i Stockholm 1957 50.00
32300Svenska Kyrkans forskninsgråd / Begravning. Tro & Tanke 1998:630.00
13013Säfström Bo S / Kompendium i liturgik75.00
14911Talltorp Åke / Sacrament and growth115.00
55234The Call to Worship A Book of Services for the Help and Guidance of Those who Minister in the House of God90.00
55292The Presbyterian Serice Book for the Presbyterian Churches of England and Wales90.00
85107Thompson Ross / The sacraments SCM studyguide115.00
53841Tradition och Vision Kyrklig förnyelse inför 2000-talet 80.00
55232Törnvall Gustaf / Vad är gudstjänst?55.00
55291Underhill Evelyn / Worship Man´s Response to the Eternet Ritual and Symbol Sacrament and Scrifice Temple and Synagogue The haracters of Christian Worship Free-Church Worship Catholic Worship Western a50.00
55717Vesperale för Svenska Kyrkan75.00
60379Wahlman L L / Kyrkorummets andakt. Föredrag vid allmänna kyrkliga mötet 1920100,00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |