Kristet liv / Mystik det inre livet
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
20317A monk of the eastern church / Jesus A dialogue with the savior155.00
33796Andrae Tor / Det osynligas värld45.00
52792Andrews C.F / Christ in the silence85.00
19041Andræ Tor / Mystikens psykologi Besatthet och inspiration185.00
24421Arborelius A, Blom K A, Cavefors B m.fl / Helighet40,00
85729Attwater Donald / The penguin dictionary of saints45.00
71363Barker Andersen Anita / Se det osynliga Berättelser om övernaturliga fenomen80.00
71395Barker Anita / Naturligt Övernaturligt60.00
51635Bergling Linda / Gud kan tala genom drömmen40.00
31633Bilde Per, Geertz Armin W / Mystik, den indre vej? En religionshistorisk udfordring80.00
50000Bloom Anthony (Metropolit Antonij) / Att leva i bön55.00
09489Bloom Anthony Antonij Metropolit / School for Prayer50.00
55785Bodin Per-Arne / Världen som Ikon Åtta föredrag om den ryskortodoxa andliga traditionen60.00
14925Brattemo Carl-Erik / Sven Lidmans Livsuppgörelse Mot bakgrund av Ibsens Peer Gynt60.00
09471Braw Christian / Bucher im Staube Die Theologie Johann Arndts in ihren Verhältnis zur Mystik125.00
31193Briem Efraim / Den religiösa upplevelsen I i dess kristna huvudformer55.00
80874Briem Efraim / Gudstro och Gudsupplevelse. I historisk och psykologisk belysning45.00
49197Briem Efraim / Stigmatisationer och visioner45.00
29598Brodd Sven-Erik / Evangeliskt klosterliv i Sverige140.00
31146Broder Laurentius / Att vänja sig leva nära Gud55.00
10197Broomé Catarina op, Cothin Catherine op / I kyrkans mitt. Kloster, ordnar och kongregationer90.00
14935Byström Ella / Fiorenza (med 19 illustrationer av författaren)50.00
14936Byström Ella / Fiorenza (med 19 illustrationer av författaren)90.00
14937Campenhausen Hans F von / Griechische Kirchenväter65.00
09457Chitty Derwas J / The Desert a City: An Introduction to the Study of Egyptian and Palestinian Monasicism under the Christian Empire125.00
84818Christian Obedience and the Search for Liberation an Ortodox Perspective45.00
54528Connel T Janice / The Visions of Children The Apparitions of the Blessed Mother at Medjugorje 90.00
14940Cotter Jim - Pelz Peter / Prayer in the day A Book of Mysteries30.00
29330Cowley Ian / Att färdas med tomma händer75.00
36526Cullberg John / Möten med den uppståndne Bibelmeditatationer40.00
82492Dureau Jean / Den helige Dominikus.40.00
24132Eckehart Mäster / Undervisande tal jämte andra texter. Urval, översättning och kommentar av Bertil Brisman Presentation av Michel de Paillerets165.00
16285Escrivá de Balaguer Josemaria / Plogfåran90.00
86125Fenelon Motte de la / Den heliga visheten. Kristliga råd och betraktelser.75.00
80259Fogelklou Emilia / Från själens vägar religionspsykologiska utkast55,00
27473Frangipane Francis, Bystedt-Mellberg Valborg / Helighet, sanning och Guds närvaro60.00
26801Gerhard Johann / Heliga betraktelser Sacrae Meditationes85.00
15610Gouillard Jean / Petite Philocalie de la priére du coeur Traduite et présentée60.00
82123Grönbech Vilhelm / Mystik i Österland och Västerland. I. Indien. Förra delen45.00
14958Gunther Agnes / Häxan som var ett helgon30.00
14959Gustafsson Lisbeth / Mysterielängtan i vår tid. En reportagebok 225.00
14963Hallonsten Gösta / Meritum bei Tertullian Uberprufung einer Forschungstradition II100.00
60265Hector Ingvar / Novatianus' skrift om treenigheten60,00
14965Hegardt Bernhard / Religion och själsträning En studie i jesuiternas andliga övningar65.00
11409Hillerdal Gunnar / Så ger sig Gud till känna Om Gudserfarenheter i vår tid45.00
54950Holmquist Hjalmar / Munkväsendets framväxt Radioföredrag50.00
14972Holmåsen Jenny / Tilak Skalden, Läraren, Pilgrimen55.00
14973Hugh Fader / Hur man gör en retreat40.00
71416Hvidt Niels Christian / Mirakler Möten mellan himmel och jord70.00
30158Hyllstam Britta / Gudsuppenbarelser i vår tid - Gud samtalar med Britta80.00
28344Jones Timothy / Vägvisare och vän En bok om andlig vägledning75.00
32752Joseph Moder Mary / Kristus är allt Om Passionistsystrarnas grundarinna35.00
80903Katarina av Siena En kort framställning af hennes lif och verksamhet75.00
13003Kjellén-Björkquist Ruth , Björkquist Manfred / Svaret från Caux50.00
29236Kjellhard Hugo / Är klosterliv emot evangelium?50.00
26292Krogh Grigorij / Tankar om ikonen. 90.00
01396Lehmann E / Mystik im Heidentum und Christentum40.00
14982Llewlyn Robert / With pity not with blame50.00
14983Lubich Chiara and Christians from all over the world / Words to live by40.00
34327Lundberg Mabel / De tre stadierna i den jesuitiska kontemplationen enligt några ledande jesuitteologer under Ordens första århundrad20.00
34330Lundberg Mabel / Jesuitische Anthropologie und Ereziehungslehre in der Fruhzeit des Ordens ( ca 150 - ca 1650)125.00
51752Lövås Edin / Åndelige övelser for en Kristus-disippel55.00
02935Malmgren Margareta / Kan man höra Guds röst?35.00
14992Merton Thomas / Han lever45.00
30162Mme Guyon / Andliga strömmar170.00
12852Naville Ernest / Fenelon Kristeliga råd och betraktelser Urval ur Fenelons skrifter60.00
14998Naville Ernest / Fenelon Kristeliga råd och betraktelser Urval ur Fenelons skrifter60.00
14999Naville Ernest / Fenelon Kristeliga råd och betraktelser Urval ur Fenelons skrifter75.00
32426Naville Ernest / Fenelon Kristeliga råd och betraktelser Urval ur Fenelons skrifter40.00
11817Nilsson Per / Herrens dråpliga gärningar70.00
60206Nouwen Henri J M / Texter i urval Nutida andliga klassiker75.00
83242Ortodox tidning December 1994 Nr 272 Årg 3245.00
29506Passionisternas Silver Jubileum i Jönköping En kyrkohistorisk utveckling 1956-198175.00
33988Pauli Ebba / I det fördolda85.00
10701Persson Marie och Jonas / Tillsammans i tystnad En bok om endagsretreat45.00
55041Persson Roland / Hjärtats dolda rum. Något om västsvensk mystik förr och nu. 50.00
09356Peterson William L / The Diatessaron and Ephrem Syrus as Sources of Romanos the Melodist150.00
19242Påve Shenouda III / Helig glöd75.00
15011Ravier André de la Compagnie de Jésus / Lourdes Terre d´Evangile45.00
17670Rehnström Carl Henrik (Sammanställare) / Öknens dagg30.00
15014Roelvink Henrik / Kristusikonen från San Damiano75.00
36587Schutz Roger (Prior i Taize) / Uppbrott - mot en ny ekumenik75.00
82467Shenouda III (Pope) / Contemplations on some Psalms of the Matin Prayer45.00
36492Spidlik Thomas / Drinking from the hidden fountain A patristic breviary Ancient wisdom from the hidden fountain320.00
86065St Cyril of Jerusalem Lectures on the Christian Sacraments The Procatecheses The Five Mytstagogical Chatecheses75.00
14245 Stinissen Wilfred / Låt oss ses i din skönhet Kommentar till Johannes av korsets dikt 130.00
16795Stinissen Wilfrid / Vandring till sanningen75.00
82149Stinissen Wilfrid / En bok om kristen djupmeditation40.00
20982Ström Ernst Ture / Livets helhet. Personlighetstanken i Östkyrkan speglad i rysk litteratur80.00
90088 Ström Åke W / Religion och gemenskap45.00
15020Sundström Erland / Omvändelsen som religiöst beteende En religions psykologisk studie40.00
23175Söderberg Widding Astrid / Lekfolket i Predikarordern I Kominkaus fotspår45.00
52302Teresa de Jesus / Sjaelens slot100.00
40555Terese av Jesusbarnet / Självbiografiska skrifter100.00
36535Theeuwes J / Teresa av Avila80.00
29588Vallquist Gunnel / Helgonens svar 65.00
82580Varzy Felix / Lourdes. La France illustrée. Photos de Guy Le Boyer100,00
53874Vägen inåt till Gud. Kyrkligt magasin 1995:6 75.00
34328Wahlström Lydia / Bland nutida jesuiter och hugenotter Strövtåg i länder och böcker50.00
34329Wahlström Lydia / Bland nutida jesuiter och hugenotter Strövtåg i länder och böcker85.00
15026Walton O F / Dolda stigar i den heliga historien40.00
15031Weill Simone / La Peasenteur et La Grace45.00
51154Wilkinson John / Stationer på lidandets väg50.00
34363Wislöff Fredrik / Veronicas svetteduk25.00
17836Åkerlund Per (Red) / Den underbara vägen En bok om det inre livet med Gud 35.00
18759Åkerlund Per (Sammanställare) / Den underbara vägen En bok om det inre livet med Gud50.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |