Kristet liv / Predikan
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
84025Abrahamsson Stig / Ett rikare liv35.00
28250Abrahamsson Stig / Världen eller Kristus30.00
15830Abramson Konrad / Från eviga källor 45.00
80930Adams W / Den Heliga Weckans Warningar Passions och Påskpredikningar75.00
81972Adrian Carl, Daniel Gustaf m fl /Den sunda läran och Tidens tecken Predikningar o..75.00
81933Adrian Samuel / Redlig kristendom60.00
29609Adrian Samuel / Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter65.00
10776Ahdrian Sven / Människobarnet och korset25.00
26406Ahlberg A.P / Ord till förmaning och tröst40.00
27636Ahlberg P A / Biblisk skattkammare90.00
83985Ahlberg P A / Biblisk skattkammare Himmelsk själaspis90.00
34472Ahlner K. David / Medan dagen varar55.00
15674Alfwengren G. Edw. / Hvilostunder på vägen Kortare betraktelser öfwer de gamla högmässotexterna55.00
16887Alfwengren G. Edw. / Hwilostunder på wägen Kortare betraktelser öfwer de gamla högmessotexterna65.00
82416Algård Nils / Evangeliets grundord Tro - Kärlek - Hopp100.00
34535Allen Geoffrey / Han som kommer35.00
24957Allen Geoffrey / Han som kommer30.00
BOD515Alm Daniel / Alla kan be Predikan i Coronatider95.00
18233Althaus Paul / Den levande Predikningar35.00
29800An unknown christian / How to live the victorious life50.00
33466Anderberg Algot / All Guds nåd En evangeliepostilla90.00
50026Anderberg Algot / Den eviges trofasthet Predikningar för kyrkoårets högtider och söndagar65.00
85086Anderson Isidor / Vår kamp Korta betraktelser140.00
36251Andersson Axel / Det stora namnet75.00
26553Andersson Axel / Under orostider150.00
01543Andersson Carl (Dala-Carl) / I solvarvets spår90.00
26516Andersson Carl / Frigörelsen100.00
51454Andersson David E / Kristus erkänner ingen neutralitet jämte andra predikningar75.00
85084Andrae Eskil / Störst är kärleken Några predikningar75.00
90178Andrae Tor / Det gryr en morgon. Predikningar och tal50,00
17612Andrae Tor / Jag tror på Gud45.00
55276Andrae Tor / Jag tror på Gud50.00
12535Anhöj Niels / Korset og det moderne menneske65.00
71287Arborelius Anders / Andens ABC Att leva av det eviga Ordet55.00
52990Ardenfors Jack-Tommy / Bryt ny mark!75.00
10732Arenheim Carl / Män På Vakt35.00
56487Arndt J / Fyra anderika böcker om en sann christendom hwartil kommit under namn af femte boken tre sköna anderika tractate90.00
29165Arwe Carl E / Tiden och evangeliet Meditationer och tal i anslutning till 1:a Årg:s Högmässotexter75.00
20625Arwèn Ivan / Dagen är nära50.00
15262Aulen Gertrud / För livsvandringen35.00
21737Aulén Gertrud och Elisabeth / Helgelsens lidandesväg40.00
20147Aurelius Bengt / Korsets väg Ljusets väg Passionsbetraktelser65.00
80695Axelson Herbert / Med blicken på korset 65.00
50002Axelsson Evert / Korset Kärlekens yttersta bevis30.00
32041Axelsson Herbert / Vid omvändelsens port45.00
70322Backman Helge / Salighetens väg Bibelstudier med meditationer50.00
51080Baggström Stellan / Efterskörd Predikningar och artiklar70.00
72353Baggström Stellan / Gud möter dig30.00
32039Balslev Lauritz N.V / Kristlig vägledning35.00
09817Bardh Ulla / I närheten Bilderbok i predikoton40.00
70267Bastholm Christian / Andeliga tal öfwer alla evangelierna Första årgången uti fri öfwersättning sammanddne200.00
72334Baxter Ern / På örnvingar (Logos-serien)30.00
28815Beck J T / Kristliga tal ordnade efter kyrkoårets texter75.00
28543Beck Vilh./ Fjorten praedikener Erindring fra en missionsrejse i Fyn og Jylland140.00
16808Beecher Henry Ward / Bible Studies Sunday Evening Sermons on the Early Book of the Old Testament (1878-9)150.00
575785Beén Isaac / Till vem skulle vi gå? Predikningar65.00
91297Bengel Joh. Albr. / Efterlemnade sextio predikningar250.00
80641Bengel Johan Albr / Andaktsstunder och Uppbyggliga Tankar250.00
85911Berg C O /Ungdoms-postilla Predikningar för barn och ungdom övfer sv. kyrkans gamla Högmessotexter55.00
34326Bergdahl Olof / Valda predikningar80.00
55358Berglund Sven-O. / Under Guds ögon Skriftetal för kyrkoårets sön- och helgdagar40.00
51518Bergstam Arvid / Från eviga källor40.00
26692Bergstam Arvid / Inför sanningens ord Betraktelser över aftonsångtexter65.00
14087Bergstam Arvid / När Gud söker oss65.00
14023Bergsten Gösta / Guds sekunder 50.00
30396Bergwall Holger / Dagen gryr Predikningar för barn60.00
70577Bernadotte O. / I evighetens förgårdar Föredrag och minnen100.00
82888Beskow G. E. / Den korsfäste Passionspredikningar100.00
13074Beskow Natanael / Att leva och att dö Predikan på sextonde söndagen efter Trefaldighetssöndag40.00
83101Beskow Natanael / Han som kommer70.00
81998Beskow Natanael / I passionstiden75.00
575295Beskow Natanael / Predikningar 1919-192075.00
83565Billing Einar / Försoningen Två utvidgade föredrag 60.00
84363Billing Einar / Guds närhet. Några betraktelser, predikningar och tal45.00
85658Billing Gottfrid / Evangelium är en Guds kraft Kyrkliga tal95.00
56144Bjerre Poul / Rövarne på korset Drama i tre akter60.00
14107Bjärslinde Rennjamin / Källor ovan och nedan40.00
15079Block Sixten E / En hjälp i nöden (Predikan) 25.00
14387Block Sixten E / Eviga Livets Ord Andra delen 40.00
34229Block Sixten E / Eviga Livets Ord Del 440.00
575578Bloom Gustav D:son / Tänd altarelden Kristna eller ex-kristna85.00
29179Boesak Allan / Trampa på törne Att lyda Gud mer än människor30.00
70543Boesak Allan A. / Är detta förräderi då är jag skyldig40.00
84424Bohlin Torsten / Upplyften edra hjärtan. Predikningar Tal Betraktelser75.00
56669Bohman August / Mästaren kallar eller Det glada budskapet till din själ110.00
02817Bonino José Miguez / Rum för människan40.00
52286Bonnke Reinhard / För alltid på Plus Vad gör jag nu?25.00
22992Bonnke Reinhard, Canty George / Brinnande budskap40.00
14472Booth Bramwell / Allas tjänare90.00
15197Booth Catherine / Catherine Booths förkunnelse35.00
20024Booth Catherine / Gudaktighet Föredrag 95.00
51895Booth Catherine / Lif och död Föredrag.60.00
55005Booth Evangeline / Mot en bättre värld95.00
20193Booth Evangeline / Mot en bättre värld75.00
83067Booth-Clibborn William E / Tolv korgar fulla110.00
15030Brengle Samuel Logan / På helgelsens väg50.00
36495Brilioth Yngve / Det levande ordet 45.00
20151Brilioth Yngve / I S:t Sigfrids Stift Tal och predikningar45.00
27261Brilioth Yngve / Kyrkokristendom85.00
22588Brilioth Yngve / Tidernas konung Betraktelser och föredrag55.00
12017Bring J.C / Vid Jesu Fötter En årgång Högmessopredikningar35.00
82268Bring S L / Passionsbok Betraktelser och Böner för Hvar dag i Fastan55.00
83182Brodd Alf Gunnar Roos Rolf / Alla dagar nära40.00
14474Brooks Phillips / Sermons preached in english churches90.00
14471Brooks Phillips / The mystery of iniquity and other sermons90.00
85736Buchman Frank N. D. / Omskapa världen75.00
575580Busch Wilhelm / Ljus över korset55.00
85077Bühlund Gustav / Kristna Källsprång40.00
16016Bäfverfeldt Arvid / Riket kommer missionspredikningar50.00
32249Cady H Emilie / Sanning 12 lektioner i praktisk kristendom95.00
83570Carey George / I Belive50.00
15428Carlbom Einar / Väckelserop Korta väckelsepredikningar45.00
82535Carlson Enoch / Strömmar av levande vatten30.00
14241Ceder Erik / För hem och vardagsliv En Predikosamling45.00
31152Centerwall Otto / Helgelse35.00
70296Centerwall Otto / Stillhet och oro. Högmässopredikningar.100.00
71992Cerullo Morris / Våra förebilder Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?35.00
70053Claeson Otto / Predikningar och tal200.00
51260Claesson Birger / Syndares vän Fyra predikningar165.00
10027Claesson Gideon / Vid vägskälet30.00
14242Clark Alexander / Hvardagslifvets kristendom Eller Evangelium bland arbetare85.00
15546Clow W M / Korsets dag Predikningar över personer och märkliga händelser vid Jesu korsfästelse200.00
34352Coutts Frederick / Kallad till helgelse45.00
83824Creutzberg Amadeus / Betraktelser för wharje dag af året65.00
10815Cruz Nicky / AB Våld55.00
72468Cullberg Oscar / Tacksamhet och barnasinne Från Oscar Fredriks Predikostol i avskedstid 45.00
14266Cuyler Th / Närmare Gud35.00
14277Cuyler Th. L / Föd mina får40.00
31012Cuyler Th. L / Herrens stridsmän 24 Samtal med nyomvända kristna50.00
14275Cuyler Th. L / Hjertats lif i Gud Teckningar från Guds ord55.00
14267Cuyler Th. L / Lefvande stenar40.00
10153Cuyler Th. L / Växen i nåden Några ord till Nyomvända40.00
53398Cuyler, Th. L / Närmare Gud35.00
53397Cuyler, Th. L / Närmare Gud45.00
14265Cuyler, Th. L. / Bäckar vid vägen från lifvets källa40.00
14281Cuyler, Th. L. / Bäckar vid vägen från lifvets källa45.00
14273Cuyler, Th. L. / Guds ljus på mörka moln av 65.00
14269Cuyler, Th. L./ Guds ljus på mörka moln55.00
54423Daasvand Johannes / Bygg på klippan75.00
84938Dahlbom Fredrik / Den säkra grunden Högmässopredikningar II över andra årgångens texter II75.00
84178Dahlbom Fredrik / Den säkra grunden Högmässopredikningar över evangelietexterna (Del 1)75.00
84183Dahlbom Fredrik / Den säkra grunden Predikningar över tredje årets Högmässotexter III 75.00
20206Dahlby F. Ivarsson H. / Ung predikan Predikoantologi40.00
53719Dahlquist Allan / Livet för Gud. Betraktelser över andra årgångens högmässotexter75.00
53720Dahlquist Allan / Livet för Gud. Betraktelser över kyrkoårets evangelietexter75.00
53718Dahlquist Allan / Livet för Gud. Betraktelser över tredje årgångens högmässotexter75.00
14400Dala-Carl (Carl Andersson) / Skogens sång85.00
10790Dala-Carl (Carl Andersson) / Under löftesbågen35.00
13705Dala-Carl / När du gammal varder50.00
55854Dala-Carl / När du gammal warder150.00
32430Danell Sven / Ordet som gavs mig Predikningar Del 1 Första söndagen i advent - pingstdagen55.00
71799Danell Sven / Ordet som gavs mig Predikningar del 2 Heliga trefaldighetsdag - domssöndagen40.00
10202Danell Sven / Ordet som gavs mig Predikningar Heliga Trefaldighets dag - Domssöndagen55.00
14410Danielson Hj. / Han kan fullkomligt frälsa45.00
71709Danielson Hj. / Konungens budskap - Predikningar55.00
14406Danielson Hj. / Korset står fast50.00
72026Danielson Hj. / Under löftesbågen Predikningar70.00
14396Danielson Hj. / Vägen, sanningen och livet45.00
10382Danielsson Hj / Jesu medlidande45.00
10052Danielsson Hj. / Riket som icke bävar60.00
55749Davis T B / Juveler i Messias krona35.00
22009De Heer Joh. / Sinai eller Golgata95.00
21131Derstine Gerald / Guds rike är nära50.00
10112DeWailly Louis-Marie / Trons mysterium. Femton predikningar.65.00
21072Dhinakaran D G / Den oföränderlige55.00
27130Doctorian Samuel / 6 budskap25.00
20811Drummond Henry / Frid vare med eder ! Föredrag40.00
14405Drummond Henry / Den stora förvandlingen50.00
14401Drummond Henry / Det största af allt Föredrag110.00
70637Drummond Henry / Det största af allt Föredrag 120.00
34031Drummond Henry / Frid vare med eder ! Föredrag 40.00
54773Drummond Henry / Frid vare med eder ! Föredrag30.00
14404Drummond Henry / Kristendomens program Föredrag45.00
53415Duveskog Göran / Undrens Gud lever35.00
85096Ebert Paul / Kristi kors i profetia och uppfylelse En utläggning av Dav 22 ps och Jes 53 kap140.00
14427Edén G / Himmelska daggdroppar eller..50.00
14441Edén G / Himmelska daggdroppar Eller morgonbetraktelser för varje dag i månaden20.00
14428Edén G / Himmelska daggdroppar eller Morgonbetraktelser för varje dag i månaden.35.00
54469Edmundh Anders / Det förlösande ordet55.00
70475Edmundh Anders / På starka vingar75.00
51905Edmundh Anders / På starka vingar85.00
14420Edsman Emil / Luttringselden Morgonböner och betraktelser40.00
53830Ekdahl Agne / Predikan hållen i Olofströms kapell med anledning av Olofströms invigning till köping Nyårsafton 194045.00
71877Eklund J. A. / Kyrkans År Predikningar 1. De gamla evangeliitexterna Ny upplaga i trenne årgångar60.00
20258Eklund J. A. / Påsk och Pingst Predikningar145.00
20256Eklund J. A. / Tror du på Guds makt? Predikningar från Trettondagstiden och fastan 65.00
70240Eklund J. A. / Ungdomens illusioner, Fattad av Kristus Tvänne föredrag25.00
61932Eklund J.A / Frågor och framtidsmål55.00
414554Ekman Hj. / Vid källan Ord till vägledning och tröst75.00
14443Ekman J A / Kristliga betraktelser30.00
14442Ekman J A / Tal vid kyrkliga tillfällen35.00
14421Ekman K J / Den lidande och korsfäste Kristus Passionsbetraktelser75.00
14425Ekman K J / Helig glädje30.00
14436Ekman Karl / Den starkare Några predikningar i Upsala Domkyrka 1917-192455.00
10757Ekman Nils Gösta / Levande eller död30.00
30532 Ekmanson Carl Gustaf / Predikningar och skriftetal En Årgång90.00
10417Ekström S / Predikningar öwfer de nya Högmessotexternas första årgång90.00
82651Elfving Anders / Den Stora Skyldigheten, att pröfwa sig sjelf, föredrag uti en Christelig H>ögmässo-Preidikan öfwer Ewangelium på 4:de Söndagen i Adwent m fl böcker av Pehr Tollesson320.00
14424Elmgren Kl / Tro och bön45.00
85672Emanuelsson P.J. / Wid herrens bord. Skrift- och konfirmationstal på embetsbröders begäran75.00
14460Emaunuelsson P.J / Predikningar öfwer förra årgången af Swenska kyrkans nya högmessotexter115.00
14459Emaunuelsson P.J / Predikningar öfwer förra årgången af Swenska kyrkans nya högmessotexter140.00
14434Eng Lyder / Lammets väg40.00
17393Engeström Sigfrid von / Tro och realism50.00
51299Engh Lyder / Korset - universums medelpunkt35.00
14435Engh Lyder / Ved nådens trone95.00
21613Englesson Nils / En pilgrims evighetstankar35.00
575582Englesson Nils / Predikningar På begäran utgivna efter hans död85.00
15406Engström Alfr. / Se, guds lamm Predikan 45.00
40541Engström Alfred / Vem bjöd och det vart? Predikan hållen i Norrköping 191935.00
14416Erikson Aug. / Passionspredikningar Betraktelser öfver de olika akterna i Kristi lidandes historia90.00
90133Eriksson Linné / En pilgrims vittnesbörd100,00
85731Erlandsson Algot / Liv genom tron55.00
72541Eskolsdrufvor hämtade från löftets land95.00
14458Evers Edvard / Inför evigheten Predikningar225.00
14319Fahl A L / Predikningar140.00
36393Farrar F W / Predikningar för Skolungdom50.00
14317Farrar F W / Vårt lifs uppgift35.00
500266Fibiger A / Det är en ros utsprungen En julbok65.00
54789Fibiger A / Guds lamm. En bok för fastlagstiden. 85.00
14464Fibiger A / Hos Jesus Evangelietexterna För Andaktsstunder65.00
84502Fibiger A / Segern. Kristus lever en konung evinnerligen85.00
56599Fibiger A / Trons seger35.00
10598Fibiger A / Trons seger40.00
14581Fibiger A / Vid korsets fot Evangelietexterna för andaktsstunder85.00
52250Fjellstedt P / P Fjellstedts Samlade Skrifter Första bandet200.00
83828Flyborg / Fyrtio passionsbetraktelser för barn eller En fyrtio dagars barnafasta140.00
14274Follette John Wright / Broken bread A book of sermons and poems40.00
14257Forsberg Carl / Det gjorde Gud eller tankar inför försoningen25.00
26391Forsberg Carl / En enda syndare25.00
85993Forsberg Carl / Tempelruinens skugga35.00
20091Forslund Thore / Dån i marken eller dån från himmelen Ett väckelserop inför tidsålderns avslutning55.00
20090Forslund Thore / Gudsrikesstormen Ett budskap om den sista nådesvinden före domen45.00
72268Forslund Thore / Utanför lägret45.00
14261Forssell Bertil G (Red) / Guds stora Rikedomar Ett flertal kristna ledare85.00
29173Forssell Karl-Erik / Det nära undret Predikningar60.00
14322Fosdick Harry Emerson / Världens hopp Tjugofem predikningar över nutida kristendom95.00
34595Fosdick Harry Emerson / Världens hopp Tjugofem predikningar över nutida kristendom100.00
14914Fredlund S F / Om tron Dess väsen, begrundning och uppkomst Afhandling55.00
56882Fredlund S F / Predikningar55.00
14323Fredlund S F / Predikningar Ny samling65,00
14461Fredlund, S.F. / Predikningar över andra Årgångens Högmässotexter90.00
53396Frenssen Gustav / Bypredikningar85.00
72395Fris Rikard / Ett ord om hjärtats begär35.00
26379Fris Rikard / Livet ändrar färg personliga vittnesbörd75.00
26377Fris Rikard / Tankar över Guds ord och andra erfarenheter50.00
17770Fris Rikard / Vårt rätta förhållande till synden Vägledning i en livsviktig fråga55.00
14255Frisk Johan / Rövaren och frälsaren 30.00
72385Frostenson Anders / Det som var från begynnelsen45.00
93843Frostenson Anders / Tisteln och källan45.00
14268Frykstam C / Vittnesbörd för evighetsvandrare. Predikningar90.00
575829Fuglsang-Samgaard H, Henry Ussing, Skovgaard Petersen H, Hansen A.H / Kristendomen och nutidsmänniskan Fyra föredrag45.00
53590Funcke Otto / Kristus och människan eller tillämpad kristendom andra afdelningen af Kristi bild i Kristi efterföljare 90.00
14710Funcke Otto / Kristus och människan eller tillämpad kristendom andra afdelningen af Kristi bild i Kristi efterföljare / Såsom hjorten ropar Predikningar och betraktelser175.00
28709För kvällstunden En samling berättelser 50.00
72560Förlorade och återfunna söner Berättelse om en trasskola i Dublin (1872)125.00
70632Gammie Alexander / Preachers I have Heard200.00
53405Gehlin Ernhard / Jag vet, på vem jag tror Morgonbetraktelser i radio35.00
51517Geil Georg S / I goda händer25.00
40681Geismar Eduard / Nådens rikedom35.00
82257Genitz Einar / Om du trodde - Korta meditationer30.00
14352Gerok Karl / Evangelii-predikningar85.00
51300Giles C / Predikningar 2150.00
27463Gordon A J / Kraft och Seger eller Det tvåfaldiga livet60.00
80088Gordon S D / Föredrag hållna i Stockholm 140.00
80091Gordon S D / Föredrag hållna i Stockholm 90.00
80108Gordon S D / Menneskets personlige vanskeligheter100.00
80084Gordon S D / Mästarens plan Föredrag90.00
14350Grafström Frith. / Predikningar Minnen från Klara kyrka Del I och II150.00
15172Green Michael / Nytt liv - Ny livsstil25.00
83756Griffith Leonard A / Vid Jesu kors65.00
81406Grundell C G / Predikningar och tal 75.00
84979Grönlund Eric / Nådens ordning65.00
11005Gud talade.. och folket lyssnade Samlade predikningar från Jutatorpets sommarkonferens75.00
72810Guds Rike i själene, eller huru en gudssökande själ skall efter en andelig död. uti sig finna, behålla och åtnjuta Guds Rike i anledning af Christi ord Luce 17:21375.00
22606Gustafsson Alfred / Hjärtan som Gud rört30,00
22619Gustafsson Einar / Den första kärleken55.00
85448Gustafsson Einar / Den första kärleken75.00
24509Gustafsson Einar / Himlaljus i världen50.00
21819Gustafsson Harald / Brinnade budskap35.00
18518Gustafsson Harald / Brinnande budskap40.00
83466Gustafsson Harald / Det viktigaste av allt Tolv prediknnigar35.00
14813Gustafsson Harald / Det viktigaste av allt. Tolv prediknigar35.00
33236Gustafsson Harald / Guds makt - vår tro35.00
90349Gustafsson Harald / Kristi fattigdom vår rikedom30.00
91431Gustafsson Harald / Pingsteld och pilgrimsliv 45.00
14349Gustafsson Joh / Din väg45.00
13075Gustafsson Joh / Gemenskap med Gud. Andaktsstunder i Radio55.00
83151Gustafsson Joh / Guds ord är levande En bok för dagens andakt40.00
14345Gustavsson Einar / Om korset och kronan 45.00
30057Gustavsson Oscar / Stänk ur nådens källa60.00
83167Gustavsson Oscar / I Herrens tempelgård75.00
14336Gyllenberg Rafael / Från advent till allhelgon85.00
53178Gärtner Bertil / Jesus är Herre25.00
20969H.W.S / Ett lykkeligt liv40.00
34408Hagelia Hallvard / Ord som vokser 60.00
19382Hagenbach K.R / Om tro och otro. Tvenne föreläsningar140.00
21682Hagner Joh / Gudaktighetens stora hemlighet65.00
13193Hagner Joh / Hjärtats hemliga avfall Ett ord till väckelse50,00
12562Hagner Joh. / Land - hör Herrens ord!35.00
34776Hagner Joh. / Livs-förvandling35.00
29268Hagner Joh. / Samlade skrifter 190.00
70177Hagner Johan / Försonad med Gud90.00
85991Hallin Lillemor / Se herrens härlighet35.00
11160Hambre Eric / Försoningen 40.00
12693Hammar H B / Vår Guds ord förbliver evinnerligen50.00
250 35Hammarberg J.O / Källsprång45.00
85929Hammarsten / Sådd på Guds åker. Predikningar hållna i Blasieholmskyrkan Första Årgången 40.00
32327Hammarsten Fr / I vårdagar Ungdomsföredrag70.00
32814Hammarsten Fr / Stilla stunder Dagliga betraktelser40.00
52158Hammarsten Fr / Sådd på Guds åker Predikningar hållna i Blasieholmskyrkan Andra årgången85.00
70198Hammarsten Fr / Under korsets skugga Passionsbetraktelser100.00
12565Hammarsten Fr. / Guds frälsningsväg85.00
28600Hammarsten Fredrik / På Herrens berg Betraktelser 45.00
90239Hammers J A / Nådens budskap. Några predikningar utsända i radio från Linköpings domkyrka55.00
33523Handledaren Stockholm -91. En konferens om helighet, Det profetiska, Evangelisation i andens kraft med John Wimber, Paul Cain, Brent Rue, Jack Deere100,00
11374Hansson Nils H / Kärlek och offer50.00
33836Harper Michael / Förnyelse En vägvisare till kristen förnyelse Från advent till pingst30.00
56428Hasselrot Per (Red) / Kristus kallar 85.00
27951Hasselrot, C. A./ Låt Upp 27 korta predikningar35.00
82407Havergal Frances Ridley / Kept for The Master´s Use55.00
54403Havergal Frances Ridley / Opened treasures90.00
29257Havergal Frances Ridley / Till Mästarens tjänst40.00
24901Hedberg Gösta / Tillsammans i Guds värld35.00
22745Hedrén Johan Jacob / Predikningar 140.00
81043Hedström Robert / Kristendomens rätta allvar Predikningar och tal 75.00
12529Heggelund Kristian / Försoningens räckvidd40.00
33494Heinerborg Karl-Erik / Jesus mitt liv30.00
10194Helander Dick / Vid nådens källa 55.00
12288Helde R / Predikningar Del 1.2.3.4240
56347Hennicke F.A.E / Philipp Jacob Speners tyska och latinska theologiska betänkanden i ett efter tiden lämpadt urwal85.00
71328Herbertsson Johan / Ord om Ordet Predikningar225.00
14354Herm. H. Gustafson / Korset i mitten75.00
14334Herm. H. Gustafson / Korset i mitten85.00
12571Hermansson Otto / Han ljuset är och sanningen För vardagens andakt100.00
52798Hertz Eric (red) / Han bjöd oss predika40.00
15449Hession Roy / Korsväg - Ett väckelsebudskap 30.00
52604Hession Roy and Revel / The Calvary Road35.00
17750Heuch J.C / Fra Herrens hus Fire praedikener45.00
81025Heuman E.D / Fastlags- och Passionsbetraktelser (1895)75.00
12010Heüman E.D / För Passionstiden Jesu avskedstal jämte stycken ur Hans pinas historia75.00
12572Heüman E.D / Konfirmations och skriftetal Hållna i Adolf Fredriks kyrka i stockholm 55.00
18064Hillerström Erik / Gudslängtan75.00
53436Hilty Dr: C / Den bästa vägen 30.00
575890Holm Harry / Inför helgen Korta betraktelser över kyrkoårets evangelietexter60.00
11173Holmberg Helge / Altarglöd45.00
02663Holmberg Nils / Berörd En bok om livet om möten med människor ochGud själv50.00
30386Holmberg Nils / Visionen30.00
56151Holmqwist Joh. Henr. / Kyrkliga tal (Utgifna efter hans död)85.00
15236Holmström Sven / Gammaldags kristendom och nutida människor120.00
54153Holst Per / Ordet ger liv65.00
86294Hope Ludvig / Trösten mitt folk 45.00
54865Hope Ludvig / Vi sågo hans härlighet Föredrag50.00
30515Hope Ludvig / Vi sågo hans härlighet Föredrag60.00
81555Hopkins Evan H / Från kraft till kraft Sju föredrag55.00
36434Hsi Petrus / Helgelsens väg55.00
56372Huhn A S / Predikningar på alla årets sön: och högtidsdagar.80.00
86447Hulthén Per / De heliga bergen Uppbyggelseartiklar35.00
BOD580Hultman Anders / Den Kostbara Pärlan Tal till ungdom50.00
12570Hultman Anders / Liv och ljus Betraktelser90.00
81538Hultman Anders / Tro och Tal Predikningar över evangelii- och högmässotexter i svenska kyrkans textårgångar. 50.00
18177Hydéhn Johannes / Kristendomens stora under55.00
F-0583Hydéhn Johannes / Tre slags människor Bibelstudier45.00
55563Hydén Arvid / De ungas ära35.00
70174Hydén Nils / Den som vill älska livet40.00
81573Hylander Ivar / Det omistliga30.00
52372Hägglund J H / Predikningar öfwer de nya högmessotexternas första årgång.165.00
22768Hägglund J.H / Högmässopredikningar 165.00
82035Imsen Arne / Från död till liv! Predikningar70.00
72650Imsen Arne / Elden får inte slockna En samling predikningar85.00
82488Inge Ralph / Det inre livet30.00
23619Isakson Gunnar / Tid att vakna Predikningar över 41 episteltexter75.00
53549Isberg Hagb / Solskensdagen Ny följd barnpredikningar Första årgången75.00
83172Isberg Hagb / Vitare än snö Ny följd barnpredikninga30.00
24153Ivar / Den bibliska kraftlinjen60.00
02098Ivar / Heliga Vägar65.00
54427Jahlmén Axel / Det som ingenting var45.00
12389Johansson Eric E / Guds vägmärken 45.00
72313Johansson Erik / Tänd ljusen Något om vår kristna uppgift65.00
26901Johansson Gustaf / Sanningens kunskap nattvardsförhör och skriftetal75.00
10185Johansson Nils / Den trånga porten90.00
36454Johansson Sven / Bättre än liv85.00
01012Johnson Gustaf F / Brinnande hjärtan45.00
14816Johnsson Joh W / Du och Den andra världen30.00
51886Jonsson K Lewis / Jesus allena Predikningar och tal90.00
50009Jonzon Bengt / Sveriges folk Att guds folk40.00
BOD167Josefsson Elisabeth och Rudi / Jesus etc En samling julkrubbor och en låda predikningar150.00
26098Jowett J H / Ett är nödvändigt55.00
26102Jowett J H / Ett är nödvändigt75.00
26103Jowett J H / Ett är nödvändigt50.00
26101Jowett J H / Som Guds sändebud Predikanten , hans liv och verk75.00
26104Jowett J H / Som Guds sändebud Predikanten , hans liv och verk50.00
26105Jowett J H / Tankar för stilla stunder45.00
00932Junkes Viggo / Bagateller45.00
24361Jönsson Ludvig / Ansikte mot ansikte60.00
85443Jönsson Ludvig / Något att leva för45.00
70385Kanamori Paul / Korsets predikan i japansk dräkt100.00
51388Karlsson Birgit / Natten ljus Ett knippe reflektioner kring livsfrågor och tro, reflektioner som vuxit ur vardagsbilder och personliga erfarenheter.45.00
10813Karlsson Birgit / Äppelträd och spade Tankar om tro och liv30.00
70328Karlsson Enoch / Nu gäller det!40.00
14118Karlsson Enoch / Tro evangelium30.00
70100Karlsson Rune / Under vandringen45.00
51389Kastberg Nils / Den verkliga lyckan 75.00
71764Keiffer Rene, Birger Olsson (Red) / Exegetik idag Nya frågor till gamla texter (Ny utökat och omarbetad upplaga)70.00
53520Kihlstedt C J A / Levande stenar Bibelstudium 50.00
83241Kjäll Thorsten / Den ljusa skuggan25.00
575114Klementz David / Framtid och hopp35.00
51390Klemetz David / Framtid och hopp45.00
500257Kloo Adolf / Arvet ej förspill Uppsatser och föredrag35.00
500267Kloo Adolf / Sök det goda land Några predikningar, uppsatser och föredrag35.00
500316Kloo Adolf / Sök det goda land Några predikningar, uppsatser och föredrag40.00
32820Kloo Adolf / Vaka, bed och strid Några predikningar, uppsatser och föredrag30.00
500268Kloo Adolf / Vaka, bed och strid Några predikningar, uppsatser och föredrag30.00
500254Kloo Adolf / Vart bär det hän?65.00
15636Kloo Adolf / Vid källans rand55.00
72501Kristoffersson Inga / När väg beredes för Herren Korta berättelser i anslutning till märkligare dagar under kyrkoåret75.00
29955Kroeker Jakob / Trons tillväxt45.00
51364Krummacher / Satans djuphet; Appelqwist Anton August / Prediknar öfwer De nya högmässotexterna Första årgång 3e och 4de häftet215.00
01465Krummacher F W / Blickar i Nådens rike55.00
18584Krummacher F W / Den stora fröjden85.00
82478Kårbrant Sven / Riktning och Perspektiv30.00
52130Kårbrant Sven /Genom min Ande30.00
31274Källander J. / Ett enda. En årgång predikningar40.00
83222Landgren Enar / Den brinnade lågan85.00
52702Landgren Enar / Enar Landgrens radiopredikningar Livsglädje och Livsallavar 23 radiopredkningar35.00
70073Landgren Enar / Tillbaka till kraftkällorna. 14 predikningar 40.00
91263Landmér Gust / Mitt hjärta skälver Inför tidens nöd och Kristi kors45.00
500115Landmer Gust. / Varför är du icke en kristen? 25.00
52160Langenskjöld Greta / Det omöjliga glimtar ur trons värld 40.00
52159Langenskjöld Greta / Levande tro40.00
90214Larsson Evert / Från Betania till Golgata. 30.00
84355Larsson Olof / Av hans fullhet75.00
28653Larsson Rolf / Herren lever - Våga tro det Påskpostilla från Arboga65.00
82225Lewenhaupt Caroline / Vår inre värld Tankar och utdrag55.00
24200Lewenhaupt Caroline / Vår inre värld Tankar och utdrag samlade och utgivna50.00
11168Lidén Arne / Lärjungaskap Fångenskap eller frihet25.00
29630Lindahl Gösta / Vindar och eldslågor35.00
81928Lindberg O.E / Band I och II Religiösa meditationer och stämningar245.00
22509Lindblom Harry / Vårt eviga hem Och vägen dit55.00
82770Lindhagen Teodor / I vår Guds gårdar. Predikningar på årets alla sön- och helgdagar40.00
18379Lindmark Harry / Sken eller verklighet25.00
BOD622Lindskog Elis / Frukta icke allenast tro Predikningar80.00
90250Lindström N J O H / En årgång Högmässopredikningar utgivna efter hans död. Häfte 165.00
90251Lindström N J O H / En årgång Högmässopredikningar utgivna efter hans död. Häfte 265,00
90252Lindström N J O H / En årgång Högmässopredikningar utgivna efter hans död. Häfte 465.00
81021Ljunggren Gustaf / Från predikostol och altare Efterlämnande predikningar och tal75.00
15988Ljunggren Peter / Samarbete som bär frukt Hur samarbete med Gud kan föra välsignelse in i ditt eget liv20.00
20150Lorens Broder / En vandring med Gud25.00
24554Lunde Albert / Femton predikningar 85.00
56987Lunde Alb. G. / Den goda delen Fjorton predikningar95.00
70120Lunde Alb. G. / Den goda delen Fjorton predikningar95.00
22559Lunde Albert / Sex predikningar75.00
12103Lunde Albert / Vägen till fristaden Ny samling predikningar75.00
31343Lundgren Otto / Där som tjufvar grafva och stjäla... Predikan hållen i Karlshamns kyrka 2 Sönd e Påsk 191855.00
28088Lundin Karl A / I spåren av Abrahams tro Predikningar100.00
33638Lundqvist Karl Axel / Vägsökare30.00
60384Lysander Albert / Ditt ord är sanning65.00
54036Lönning Per / Vandring genom fastan65.00
18270Lönning Per / Vandring genom fastan60.00
17401Mackay W P / Nåd och sanning Tolf betraktelser50.00
17400Mackay W P / Nåd och sanning Tolf betraktelser60.00
80681Magnusson John / Ur Bibeln och livet 75.00
26288Mahan Asa (Professor) / In i ljuset, ut ur mörkret , In i ljuset eller framställningen av det fördolda livet genom erfarenheter belysta ur Guds Ord45.00
86272Mallet Fr. / Passionspredikningar40.00
03154Malm Ambrosius / En fritänkares väg till Gud60.00
71601Malm Emil / Herren vår bägare Och åtta andra predikningar50.00
20108Malm Emil / När Gud välsignar30.00
70424Malm Emil / När Gud välsignar 30.00
23840Malmberg Axel (Utg) / Aftonsångs-postilla (Första årgångens texter) under medverkan av präster i Svenska Kyrkan75.00
70099Malmberg Axel / Epistelpostilla. Predikningar över episteltexterna av svenska präster100,00
83676Malmberg Axel / Vår Herre Jesu Kristi Lidande Passionspredikningar85.00
32071Malmberg Axel / Vår Herres Jesu Kristi lidande. Passionspredikningar75.00
21849Malmeström Torsten / Från Tok-Alfred till kraschen i Lerum Predikningar60.00
22804Malof Basil A / 100% för Kristus40.00
70206Martling Martin / 'Himmelens rike är oss när...'85.00
BOD372Martling Martin / Det enda nödvändiga40.00
13046Martling Martin / Evangelium om riket Predikningar för kyrkoårets högtider och söndagar75.00
34796Martling Martin / Himmelens Rike är oss när75.00
56905Martling Martin / I törnets tecken Betraktelser över Kristi pinas historia65.00
28299Martling Martin / Mästare, säg det! (Predikan)70.00
414549Martling Martin / Nådens år och Predikningar för kyrkoårets högtider och söndagar55.00
20192Martling Martin / Öppen port Predikningar75.00
71772Mattsson Boze Joseph D. / Frigörelse och framtid65.00
24870Maxwell A S / Tillbaka till Gud60.00
24858Maxwell A S / Tillbaka till Gud45.00
00759Maxwell L E / Born Crucified75.00
71778Maxwell L.E / Korsfäst med Kristus70.00
21780Mc Pherson Aimée / 1. Förlorat och återgivet 2. Är Kristus den store Jag Är..65.00
32468Melin Egon / Helgelseliv och Pingstkraft50.00
15322Melin Egon / Trons hemlighet30.00
11094Miller J R / Glimtar från härligheten165.00
31440Minos Emanuel / För syndare och fromma - I Guds strålkastarljus 60.00
52288Minos Emanuel / Jesu rop till syndare50.00
60102Modersohn E / Korsets välsignelse55.00
51386Monsen Marie / Allt är möjligt för Gud30.00
84318Montan Erik / Nu är det fastlag... En bok för passionstiden90.00
14932Murbeck Peter / Immanuel!140.00
13159Murray Andrew / Förbliv i Kristus85.00
84251Müller Fredric / Hjälten från Golgata En bok för passionstiden75.00
BOD520Müller Henrik / Guds kärleks lof125.00
81063Myrberg Israel / Predikningar av O F Myrberg med en inledning och levnadsbeskrivning100.00
15445Möllehave Johannes / Den livsild som forbrænder 24 prædikener80.00
70584Möllehave Johannes / Där kärleken bor Predikningar60.00
83527Newman Ernst / Tiden och Nåden Predikningar och betraktelser95.00
70164Newton Rich / Bibelns Varningar100.00
71239Nicklasson Gösta / Korsets väg45.00
15054Nicklasson Gösta / Kristus lever90.00
53374Nicolai Nils / Dalmålningar för helgdagsstugan75.00
70378Niemöller Martin / Se där är eder Gud100.00
09303Niles D.T / Guds kraft som är verksam i oss Meditationer Fastan60,00
51314Nilsen Oddvar / Försoningen35.00
23553Nilsen Oddvar / Källsprång40.00
10574Nilson Sven / Medan livets dagar skrida65.00
81510Nilsson A / Vittnesbörd om guds nåd mot de elända80.00
70199Nilsson John / Lagen och löftet100.00
85455Nilsson Per / Han hov upp sin röst Eller full med tro och helig ande75.00
81964Nivenius Olle (Red) / Predika med glädje55.00
16842Nohrborg Anders / Tjugotre predikningar190.00
84041Norberg Lars / Genom död till liv En påskaftonsbetraktelse för ofromma30.00
52712Norborg Knut / I stormiga tider75.00
51457Norburg Härold / Hans nåd är nog30.00
32602Norrby Samuel / Rakt spår65.00
33163Norrby Samuel / Vasalopp och kyrkmarsch45.00
84039Nunstedt Thorsten / Vägen som leder till livet. Några råd till unga sökare45.00
72570Nyman Pehr / Skrifte-tal hållit i Götheborg den 10 Februari 1836 för delinquenten Anders Österberg hwilken på Konungens höga befallning bereddes till döden (1838)390.00
10742Nyman Per / Några utdrag af Per Nymans Predikningar och Bibelförklaringar50.00
72540Nyman Per / Andelig klenodium eller tjugo predikningar hållne af Per Nyman (1894)95.00
55429Nyman Per / Strödda predikningar ett skriftetal samt ett utkast till en katechesförklaring250.00
85033Nyrén J. / Allt i Kristus100.00
575704Nystedt Olle / Från Domkyrkans predikstol40.00
72463Nyström Kurt / Besök i Betania35.00
414537Nyström Kurt / Högmässopostilla Tredje Årgångens texter Under medverkan av präster i Göteborgs stift40.00
17397Nyström Kurt / Mot evig morgons glöd Tretton predikningar40.00
85895Nyström Kurt / Möten på Golgata-vägen35.00
34726Nyström Kurt / Under nattens väkter35.00
40481Nyström Kurt / Upp till Jerusalem50.00
12771Nyvall D. / Via Vitalis (Vägen som är liv) En fortsättning på Via Dolorosa90.00
21538Näslund Edvin / Till vem skulle vi gå?25.00
60329Nästesjö Sven / Vägen över Golgata25.00
72573Olai Petri Postilla enligt nutidens språkbruk ånyo utgifwen och Sweriges allmoge tillegnad (1857)450.00
414540Olovson Alex / En levande väg70.00
80450Olsson Carl / Kristus - mitt liv Predikningar och betraktelser100.00
70106Olsson Olof (O. O.) / Vid korset Betraktelser för den stilla veckan85.00
54886Olsson Vibeke / Dagsmejans hopp Predikan och Dikt45.00
31148Ortiz Juan Carlos / Hjärtats rop30.00
23467Oxenstierna Bengt / I lära hos Jesus. Predikningar50,00
51578Oxenstierna Bengt / Rösten av en som ropar i öknen Predikningar125.00
70178Palau Luis / Gå på vattnet Petrus!40.00
30375 Palau Luis / Oerhörda möjligheter! 40.00
28217Palau Luis / Tid att sluta låtsas Principer för ett segerrikt liv hämtade från 2 Korinthierbrevet30.00
01837Palau Luis / Vilja växa vidare Vandring i gemenskap Vandring i förtröstan Vandring i lydnad Vandring i seger50.00
29383Paleario Aonio / Den korsfäste Kristus och hans nådesverk 60.00
71202Palearius Antonius / Den korsfäste Kristus och hans nådesverk60.00
53767Palmberg Karl / Pilgrims tillfälliga betraktelser50.00
53766Palmberg Karl / Pilgrims tillfälliga betraktelser75.00
53768Palmberg Karl / Pilgrims tillfälliga betraktelser Nya jämte äldre75.00
32124Palmberg Karl / Ur livskällan. Predikningar över nya högmässotexterna Första årgången100.00
53564Palmqvist Efr / Upplåt dig! En samling predikningar140.00
F-0123Palmqvist Efr. / Klippan som följde dem95.00
34687Pellas Otto / Gud grep mig En samling predikningar95.00
25243Perwe Erik / Högmässopredikan i Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin. Domssöndagen den 26 Nov. 1944125.00
32174Peterson Thure / Den heliga lågan Kyrkotankar50.00
34099Petersson Aug / Kraft af höjden Korta betraktlser öfver högmässotexterna 2:a årg80.00
20005Pettersson Bruno / När Herren talar60.00
500181Pfannenstill M. / Långfredagen Två predikningar60.00
85586Pihlgren K. L. / Vandringar och vilostunder på Guds ords heliga mark. Gamla testamentet första delen75.00
33634Pohl Aug. / Under Elims palmer Predikningar100,00
85804Potter Jerry / Jerry Predikningar av Jerry Potter35.00
54367Praetorius, Johan Arndt och Martin Statius / Skatten och pärlan Kristliga Betraktelser 250.00
40195Pregmark Folke / Guds Ord bär icke bojor Mina radiopredikningar55.00
40171Pregmark Folke / Min högtidsdag går in Korta predikningar över texter på kyrkoårets högtidsdagar från advent till domsöndag 60.00
90483Price Charles S / Den undergörande tron85.00
1055-APrince Derek / Guds syften med Pingst75.00
15958Raattamaa Frans W / Guds Ord talar110.00
81569Redin Jan / Med pelarstoder tolv Predikningar och föredrag, forskningar, essayer och minnen110.00
16742Rees Thomas B / Samma kraft har han kvar30.00
27621Reid William / Jesu Blod75.00
28648Reid William / Jesu blod55.00
82588Rexius Erland / Reflexer Betraktelser ute och hemma 1980-199035.00
82296Rexius Gerhard / Av nåd allena. Del 1 Predikningar över III årgången45.00
82326Rexius Gerhard / Av nåd allena. Del 2 Predikningar över III årgången45.00
82354Rexius Gerhard / Av nåd allena. Del 3 Predikningar över III årgången45.00
82295Rexius Gerhard / Av nåd allena. Del 4 Predikningar över III årgången45.00
70163Rexius Gerhard / För mig Passionsbetraktelser över samtliga sex akter40.00
25246Rexius Gerhard / Guds stora gåvor Vårt stora ansvar35.00
28764Rexius Gerhard / Låt komma Gud till oss ditt Ord det heliga och klara40.00
56807Rexius Gerhard / Predikan vid prosten Ernst Francks jordfästning i Ödsmåls kyrka torsdagen den 5 juni 195840.00
72846Ricard Olfert / Då han vandrade härnere Elva fantasier45.00
72845Ricard Olfert / Då han vandrade härnere Elva fantasier50.00
72816Ricard Olfert / Efterklang Efterlämnade predikningar75.00
70332Ricard Olfert / För oss En beredelse till påsken120.00
72895Ricard Olfert / Guds rikes vår Bibliska studier75.00
71336Ricard Olfert / Gulnade blad55.00
72801Ricard Olfert / Han är vår frid. Ny predikosamling 1 Från Advent till 6 söndagen efter Påsk55.00
72896Ricard Olfert / Han är vår frid. Ny predikosamling 1 Från Advent till 6 söndagen efter Påsk45.00
72888Ricard Olfert / Längre fram95.00
72804Ricard Olfert / Och vi sågo Hans härlighet Predikningar85.00
72805Ricard Olfert / Påskminnen35.00
72841Ricard Olfert / Påskminnen45.00
91295Ricard Olfert / Sommar och höst - Predikningar75.00
72842Ricard Olfert / Söndag - Efterlämnade predikningar75.00
72907Ricard Olfert / Tro verksam i kärlek75.00
72908Ricard Olfert / Ungdom och kristendom 75.00
72906Ricard Olfert / Vaken ungdom45.00
72889Ricard Olfert / Vi äro Hans verk Ny predikosamling. II Från Pingst till Kyrkoårets slut85.00
91296Ricard Olfert / Vinter och vår - Predikningar75.00
24553Rice John R / Vid Jesu kors35.00
16243Richardson Philips John / Guds vägar70.00
26694 Richter Erland / Stämgaffeln och filen75.00
82214Riesenfeld Harald / Med tanke på människan40.00
84416Rimmerfors Einar / Vittnesbörd predikningar över Bibeltexter50.00
83146Rinman Joh. / Förlorad och återvunnen härlighet 80.00
51298Roberth Gustaf / Allena med Gud Predikningar 150.00
26072Roberth Gustaf / Fyrtio år på Herrens berg Tio predikningar80.00
36522Rosén Aug / Ordet och frälsningen75.00
71163Rosén Aug. / Ett fast ord Avskedspredikan En frälst syndare - En evig lovsång40.00
71192Rosén Aug. / Vad gäller striden - Friden45.00
575706Rosenberg A. W. / Morgongryning och aftonljus35.00
84132Rosenqvist Gösta / Guds ord som förbliver75.00
72607Rosenqvist V.T / Om och ur Bibeln Föredrag och uppsatser100.00
20173Rudberg Yngve / Avskedspredikan i Vänersborgs kyrka den 16 Augusti 1936 40.00
20099Rudin W / Den heliga lidandesvägen. Passionsbetraktelser65.00
26580Rudin W / Försoningen Några belysande synpunkter55.00
18194Rudin W / Konungen Predikan på första adventsöndagen50.00
33511Rudin W / Om församlingens renhet Predikan på femte söndagen efter trettondagen 190860.00
33106Rudin W / Omvändelsen Högmessopredikan på första böndagen hållen i Upsala katedralskola 188250.00
61001Rudin W / Ord från altaret Samling af skriftetal85.00
18174Rudin W / Verkligt människovärde Predikan på första söndagen i fastan i Östermalms kyrka60.00
22594Rudin W / Älskar du mig? Och andra skriftetal70.00
72542Ruus Harald / Predikningar öfwer evangelierna på Nyårsdagen, första söndagen efter trettondagen, Septuagesima, Allhelgonadag samt yttersta domen (1861)170.00
91196Röstin Simon N.N / Utkorelsen 45.00
51552Röstin Simon N:n / 52 Söndagar Betraktelser för kyrkoårets helgdagar95.00
54654Röstin Simon N:n / De sex akterna Betraktelser i passionstiden 25.00
71298Röstin Simon N:n / Försoningen och rättfärdiggörelsen25.00
84542Sandberg Gösta / Glädjens budskap45.00
575314Sandberg Gösta / Om livets Ord talar vi Utläggningar över aftonsångstexterna för alla tre årgångarna95.00
27139Sandberg Sven / Rädda själarna!50.00
575866Scriver Christian / Guldyttranden Samlade ur hans Själaskatt Försedda med ett Skriftens språk för hvar dag av året475.00
55402Segelberg Eric (Utg) / Andens insegel Predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig Förnyelses Kyrkodagar kring konfirmation och kyrkans undervisning i Uppsala 1965100.00
27648Segelberg Eric (Utg) / Himmelrikets nycklar. Predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig förnyelses Kyrkodagar kring kyrka och samhälle i Uppsala 196250.00
51281Segelberg Eric (Utg) / Livets ord. Predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig Förnyelses Kyrkodagar kring Guds Ord i Uppsala 196455.00
55396Segelberg Eric (Utg) / Tillkomme Ditt Rike. Predikningar och föredrag hållna vid Kyrklig förnyelses Kyrkodagar kring kyrka och samhälle i Uppsala 1966100.00
81989Sellergren P.L / Vägen till det eviga livet40.00
28710Seth J.A, W.Westlind, Nils Heiner, Paul A. Nygren m fl / Friska källsprång En samling predikningar 45.00
51819Shallis Ralph / Sikta Högt En bok om tillväxt i det kristna livet25.00
72024Sigurdson Ola / Ett djupare brus i tystnaden Trettio texter om Gud och människan65.00
82869Simpson Charles / Guds rike Ett nytt sätt att leva 45.00
71345Sjöstrand Erik / Nytt vin och gamla läglar Allvarstankar i aktuella religiösa spörsmål 125.00
70133Skog Bjarne / Förtrösta på Herrens godhet Visdom och välsignelse från Guds Ord45.00
09726Skoglund E H / Vid Ordets Källa95.00
93869Skovgaard C / Korta ord om stora ting 13-2480.00
72821Skovgaard-Pedersen C / Trons hemlighet Råd i det praktiska troslifvet40.00
20166Skovgaard-Petersen C / Brännande spörsmål95.00
72488Skovgaard-Petersen C / En blick i Guds kärleks djup55.00
72484Skovgaard-Petersen C / En blick i Guds kärleks djup65.00
83992Skovgaard-Petersen C / Föredrag för män45.00
72931Skovgaard-Petersen C / Huru får vi veta Guds vilja? Bibelstudie75.00
72932Skovgaard-Petersen C / Huru får vi veta Guds vilja? Bibelstudie65.00
72824Skovgaard-Petersen C / Kirketimer Fra Roskilde Domkirke En aargang praedikener75.00
17342Skovgaard-Petersen C / Korta ord om stora ting 1-1295.00
93867Skovgaard-Petersen C / Korta ord om stora ting 1-1275.00
93868Skovgaard-Petersen C / Korta ord om stora ting 13-1475.00
72498Skovgaard-Petersen C / Medan dagen varar110.00
72500Skovgaard-Petersen C / Medan dagen varar90.00
72862Skovgaard-Petersen C / Personligt liv i Gud75.00
25071Skovgaard-Petersen C / Pröva själv! Småbitar till eftertanke50.00
72532Skovgaard-Petersen C / Så älskar Gud85.00
13941Skovgaard-Petersen C / Tecken och tider Nutiden sedd i det kristna hoppets ljus70.00
72615Skovgaard-Petersen C / Trons hemlighet - En Blick i Guds kärleks djup100.00
18031Skovgaard-Petersen C / Vill du fram?60.00
72921Skovgaard-Petersen C / Vänskap och läsning45.00
18828Smedberg Josua / Av Guds nåd Predikningar95.00
53583Smith Gipsy / Du och Kristus Ny samling predikningar75.00
53678Smith Gipsy / I Mästarens sällskap predikningar60.00
22970Smith Gipsy / Predikningar75.00
53676Smith Gipsy / Predikningar45.00
50008Smith Malcolm / Följ mig!30.00
13192Smith Paul B / Efter midnatt20.00
15730Smith Pearsall / Vandring i ljuset (In i trons vila) Råd till dem som vilja inkomma i trons vila70.00
93881Sofies predikan30.00
41474Sonesson Erik / På väg att vinna60.00
56219Spegel Haquin / Guds verk och vila50,00
83491Spegel Haqvin / Guds verk och vila.55.00
414560Stadener Sam / Från Mullhyttan till Botkyrka Åtskilligt från mitt första år i Strängnäs stift50.00
30402Stadener Sam / I syndares ställe Passionsbetraktelser40.00
82590Stadener Sam / I syndares ställe Passionsbetraktelser av Sam. Stadener65.00
414541Stalker James / Passionsbetraktelser60.00
72774Stave Erik / Gamla ord för ny tid Bibliska föredrag60.00
22896Steinhofer Fried Chr. / Offerlammet och trosgrunden Passionspredikninagar150.00
24449Stilla stunder En samling uppbyggelseartiklar 75.00
72557Stockmayer Otto / Israels otro På vägen från Röda havet till Sinai95.00
81071Stoltz Emil / Predikningar100.00
71191 Ström Erling / Eldprovet 45.00
33339Ström Erling / Våra frestelser55.00
84695Svenaeus Sven Carlson / I Ordets Tjänst Predikningar över andra årgångens högmässotexter75.00
10767Svensson Axel B / Om rättfärdiggörelsen inför Gud25.00
71194Svensson Axel B. / Världen vet25.00
51383Svensson Knut / En för alla 35.00
51391Svensson Knut / Medan dagen varar Betraktelser30.00
55221Svensson Knut / På denna klippa25.00
70104Svensson Paul / Förlossning sände han sitt folk. En predikan av framlidne predikanten Paul Svensson, Örkelljunga70,00
71174Svensson S.F. / De två förbunden Tjänstekvinnans son och den frias son25.00
20409Swartz Axel / Ljusstrålar Till vägledning för ungdomen65.00
53659Så älskar Gud / Gösta Hedberg Nils Holmstrand Olle Olofsgård Nils Palmqvist m fl (Predikosamling)65.00
83310Särner J.A / Fältpredikningar65.00
18457Säwe Willis / Bara en människa55.00
91194Södergren Viktor / En levande kyrka45.00
27198Söderholm G E / Full överlåtelse åt Gud35.00
80139Söderholm G E / Syndfullhet och Syndfrihet Något om frigörelsen i Kristus 80.00
31861Söderman Johannes / På vägen till Guds stad Predikningar55.00
32466Sölle Dorothee / Välj livet 75.00
70471Taranger Anton / Sedan solen gått ned Efterlämnade tankar, budskap och vittnesbörd190.00
52261Thomas W Ian / Kristus vårt liv45.00
36122Thomas W Ian / Kristus vårt liv40.00
BOD424Thomas W Ian / Kristus vårt liv45.00
80987Thomasson Isak / Församlingen och barnen Den andra årgångens högmässotexter behandlade50.00
575116Thormodsæter Olaf / Korset allena35.00
35092Thulin Henning / Förlossningen är vunnen45.00
81076Thuresson J V / Predikningar och skriftetal75.00
71934Trons Vittnen Meditation - Föredrag Predikan Vid Societas Birgittae Generalkapitel i Vadstena och Höstkonvent i Uppsala 197640.00
71224Trumbull Charles G. / Ett segrande liv25.00
19322Ullman U L / Våra Högtider Tankar Maningsord Böner45.00
71240Ulrici O.E / Predikan vid kyrkoherden Viktor Johanssons jordfästning i Gällstad kyrka den 3 Juni 193740.00
500265Ussing H, Skovgaard-Petersen C, Olfert Ricard, A Fibiger / Livets under45.00
17152Vikingsson / Eskolsdrufvor Hemtade från Löftets land65.00
70506Vinet A / Andeliga betraktelser250.00
84974Vändal Axel / Ur eldstoden Valda stycken till det andliga livets fromma200.00
14888Waern Johannes / Herren giver seger Tolv predikningar45.00
26305Wahlström Lydia (Red) / Olavus Petri i tal och skrift Valda stycken50.00
71170Wallden N.A. / Gamle Adam i Bibelns ljus25.00
84121Webb-Peploe H W / Seger och Frid150.00
31997Wedin Lars / Överflöd av Liv!30.00
71196Welin O.A / Guds nåd - Given från Kristus från eviga tider och uppenbarad i tiden..60.00
54728Wennfors Ivar / Bekännelse till Kristus65.00
40572Wennfors Ivar / Kristen kallelse Inför det andliga nutidsläget40.00
31586Wennfors Ivar / Öppen för Gud Bibelstudier40.00
51385Wern Paul / Utan förskyllan60.00
83247Wessberg Edv / Välsignelsen i Kristus. Efterlämnade högmässopredikningar.75.00
14306Westergaard Aage / Synda icke härefter! (Predikan)60.00
82159Westin Alex / Kyrkoårets texter I Bilder - Liknelser - Kärnord ordnade som betraktelser för var dag Första årgångens texter55.00
12959Westin Alex. / Kyrkoårets texter i Bilder - Liknelser - Kärnord ordnade som betraktelser för var dag Evangelietexterna 60.00
84501Westman Joh S, Nilsson Arvid / En ström går fram... Vittnesbörd från ordet och livet200.00
55044Wickelgren H P / Skriftermålstal (Text i 1 Mos-B. 25:30) samt Tre bref i Andeliga ämnen55.00
10878Wickelgren H.P / Predikningar och skriftemålstal samt bref i andliga ämnen m.m 45,00
F-0114Wickström Arwid / Korsets triumf70.00
575115Widgren Frithiof / Granne med evigheten40.00
11148Wiklund Henry / Skona Sodom?! Tankar till texter Andra årgången45.00
29191Wiklund Kjell / Endast för obehöriga Predikningar om överraskande Gud och förundrad människa40.00
82829Wilkes A Paget / Trons kraft 105.00
56990Wilkes A Paget / Trons kraft75.00
81056Wingård Carl Fr af / Andeliga tal125.00
27136Wuerster Hugo / Hur blir man bevarad?35.00
90415Wärendt Thure P:son / Kristusvälde mm300.00
14487Ysander Torsten / Från Visby Sancta Maria Predikningar55.00
54668Ysander Torsten / Himmelen kan ej vänta. Predikningar55.00
36133Ytterberg Claes-Bertil / Närvarande30.00
71183Zettersten Paul / Det är angeläget25.00
84715Zink Jörg / En handfull hopp Tankar kring bibeltexter45.00
82284Åberg Anders / För tron och lifvet Vittnesbörd ur ordet och erfarenheten I85.00
90210Åberg Anders / För tron och lifvet. Vittnesbörd ur ordet och erfarenheten III85.00
54259Åberg Anders / För tron och lifvet. Vittnesbörd ur ordet och erfarenheten IV85.00
13176Åberg Anders / Jesu blods betydelse inför Gud30.00
24158Åberg Zander / Guds verk och människans arbete95.00
83645Åkerhielm Hans (Red) / Svensk predikan. En samling betraktelser85.00
40499Åkerhielm Hans / Blott en dag75.00
29929Åkerhielm Hans / Folket som segrade Tal om renhårighet och religion200.00
30366Åkerhielm Hans / Ljuset och skäppan40.00
99578Åkerhielm Hans / Om saltet mister sin sälta…40.00
84029Ärnström D A / Herren Wår rättfärdighet Strödda Predikningar95.00
14430Örtenblad Harald / Föd mina lamm! 30.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |