Kyrkohistoria / Urkyrkan
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
10226Ahlberg Alf / Augustinus- den första moderna människan40.00
21184Arnold Gottfried / Hurudana voro de första kristna?65.00
21186Axelsson Carl-Axel / 4000 år i evigheten40.00
575762Axelsson Herbert / Den urkristna vägen70.00
21188Bamm Peter / Rejse til Kristenhedens aeldste Byer90.00
21189Bamm Peter / Så började kristendomen Historia o konst berättar175.00
53485Bamm Peter / Troens verden Kristendommens förste århundeder100.00
84116Barber Cyril J / Vital encounter First century encounters with Jesus Christ and their relveance for us today35.00
21190Barnes W Emery / Early Christians at Prayer 1-400 AD40.00
32601Benko Stephen O´Rourke John (Edit) / Early church history The roman empire as setting of the primitive christianity 90.00
21191Benson Edward White / Cyprian Hius life his time his work200.00
11292Bergman Johan (svensk tolkning) / Fornkristna hymner Dikter av Avrelius Prvdentivs Clemens Svensk tolkning med historisk inledning75.00
11293Bergman Johan (svensk tolkning) / Fornkristna hymner Dikter av Avrelius Prvdentivs Clemens Svensk tolkning med historisk inledning100.00
11760Bettenson Henry (Edit.) / The early christian fathers 95.00
16381Bihlmeyer Karl / Die apostolischen Väter 95.00
81580Billing Einar./ De etiska tankarna i Urkristendomen ( i deras samband med dess religiösa tro) 90.00
21194Björkquist Curt / Fornkristna martyrer45.00
21193Björkquist Curt / Fornkristna martyrer75.00
21196Bredberg W / Från urkristendomens dagar50.00
00657Campbell Morgan G / Första århundradets budskap till tjugonde århundradets kristna.50.00
29664Campenahusen Hans von / Lateinische Kirchenväter45.00
21199Chautard Dom J / Innerlichkeit Das Geheimnis des Erfolges im apostolichen Wirken75.00
09413Chesnutt Randall D / From Death to Life Conversion in Joseph and Aseneth175.00
21203Drane John / Livet i den tidiga kyrkan35.00
21205Ekström N O / Bilder ur Kyrkans historia30.00
21206Engeström Sigfrid von / De två vägarna Studier i fornkyrkans tankevärld65.00
23927Erixon Jan / Ropet från urkyrkan 55.00
33209Erixon Jan / Ropet från urkyrkan 75.00
82372Farrar F W / Kristendomens dagar del 1 och 2125.00
80277Forkman Göran / The Limits of the Religious Community150.00
24887Frostenson Anders / De första kristnas böner45.00
22847Glemme Ingemar, Rosenblad Dorothea / Kungar och fariséer Porträtt ur Jesu samtid50.00
32756Goppelt Leonhard / Apostolic and Post-Apostolic Times120.00
21216Gough Michel / Den fornkristna kulturen Fem sekel historia, tro och konst150.00
40607Green Michael / Evangelism in the early church60.00
20217Green Michael / Vittna - som de första kristna35.00
36534Gustafsson Berndt, Sondén Åke / De var själva med Ögonvittnesskildringar ur den kristna kyrkans historia Del 135.00
21220Hallberg Daniel / Bland de första kristna50.00
21223Hansen Theodor / Kirkehistorie fra Roms Katakomber100.00
28454Haystrup Helge / Kristusbekendelsen i oldkirken100.00
21055Heikel Ivar A / De kristna och den antika hedendomen Skildringar från kristendomsförföljeelsernas och martyrernas tid40.00
21224Hellsten Stig / Urkyrkan utmanar50.00
21225Holl Karl / Urkristendom och religionshistoria40.00
21226Holmberg Helge / De första kristna och vår tid40.00
32179Hyldedahl Niels / Den aeldste kristendoms historie160.00
54263Hällzon Stig / Hemligheten till den första församlingens framgång45.00
90043Härdelin Alf (Red) / Kyrka Gudstjänst Sakrament. Texter från fornkyrka och medeltid95.00
21229Höjbo Bjorn / Evangelium og oldkirke70.00
21230Ihlenfeld / Rut En berättelse från tiden för Jerusalems förstöring60.00
21233Johansson Joh / Livsbilder IV75.00
21232Johansson Joh / Livsbilder. (Ur GT, Ur NT, Ur kyrkohistorien)100.00
21237Johansson Nils / Bibelns värld och vår75.00
21238Johansson Nils / Bibelns värld och vår100.00
21240Kittel Gerhard / Religionshistorien och urkristendomen50.00
21239Kittel Gerhard / Religionshistorien och urkristendomen100.00
86173Knopp Rudolf / De första kristnas föreställningar om de yttersta tingen. Religionshistoriska folkböcker häfte 19.45.00
21242Koch Karl / Berättelser ur Kyrkans historia50.00
51493Kristna troshjältar bearbetning af Wisemans berömda berättelse Fabiola 90.00
51373Lafflin Josephine / Allt du skulle vilja veta om fornkyrkan men inte vågat fråga om40.00
21244Lee Julia / Martyrhistorien i koncentrerad form40.00
21245Lietzmann Hans / Från fornkyrkan Nyare fynd och forskningar50.00
83629Lindberg Alf / Från urkristendom till Katolsk kyrka120.00
21248Linderholm Em / Om den kristna statskyrkans uppkomst40.00
21249Linderholm Em. / Evangeliets värld.65.00
13495Lindroth Ludvig / Gammalt och nytt från Roms kristna katakomber med bilder50.00
21251Lindsey Gordon / The Days of Christ ad the Apostles30.00
21253Lundin C Fr. / Bilder ur Kyrkans historia35.00
21254Lyttkens Hampus / The analogy between God and the world An Investigation of its backgrounds and Interpretation of its Use by Thomas of Aquino200.00
21255Löfström Inge / De fann vägen till Kristus (Justinus martyren, Augustinius, Tilak, Claudel, Sven Lidman, Harry Blomberg)25.00
21290Lönroth Elisabeth / Gudsvittnen Andra Delen Tavlor ur den kristna kyrkans historia45.00
21259Maier Paul L / De första kristna Pingsten och kristendomens utbredning tecknad i ord och bild40.00
21260Mas-Larsson / En man for till Jerusalem En berättelse från den första kristna tiden.70.00
21261Mattiasson Sven-Erik / Vad står det i bibeln?40.00
30480Millard Alan / Skatter från de första kristnas tid55.00
21262Mitchison Naomi 1949 / Martyrernas blod125.00
20356Nordiska patristikermötet i Lund 19-22 Augusti 1986 Patristica Nordica 280.00
51324Nyvall D / Via Regia (Den kungliga vägen) eller De tolv i Jerusalem60.00
21267Nyvall D / Via Regia (Den kungliga vägen) eller De tolv i Jerusalem80.00
51496O'Palens Zackarias / Barn av en morgon En berättelse från tidig kristen tid50.00
21269Ohorn Anton / Tempelföreståndaren Historisk berättelse från tiden för Jerusalems förstöring45.00
21273Phillips J B / New Testament Christianity45.00
21274Reicke Bo / Diakonie, Festfreude und selos in verbindungmi der altchristlichen agapenfeier Uppsala univ årsskrift 1951:5300.00
23494Reicke Bo / Kristendomens historiska bakgrund Den bibliska världen 500 f.Kr - 100 e.Kr.85.00
24643Ribbing E / Marcella av Rom En berättelse från äldsta kristna kyrkan60.00
21277Ricard Olfert / Anden i apostlakyrkan. Vägledning till självstudium av apostlagärningarna och nytestamentliga breven75.00
21278Ricard Olfert / Anden i apostlakyrkan. Vägledning till självstudium av apostlagärningarna och nytestamentliga breven125.00
21042Rubenson Samuel (red) / Patristica Nordica 4 Föreläsningar hållna vid det fjärde Nordiska patristikermötet i Lund 17-20 augusti 199380.00
56978Rubenson Samuel / Ett odelat hjärta En studie av ökenfädernas vishet75.00
21280Rudberg Gunnar / Hellas och Nya Testamentet60.00
21281Schmidt Wolfgang / Die Kirche bei Irenäus Akademiche abhandlinung100.00
21282Schubert Hans von / Kristna gestalter Historiska skisser40.00
32202Schutz Eric / Stjärnor på en nattlig himmel Ett och annat från Martyrkrkans dagar140.00
82491Scott Benjamin / Roms Katakomber och hvad de hafva att lära oss 75.00
71990Simonetti Manlio / Biblical interpretation in the early church350.00
21284Stauffer Ethelbert / Hur den kristna kyrkan uppkom60.00
01077Stauffer Ethelbert / Hur den kristna kyrkan uppkom45.00
82654Sundström Erland / Ett apostoliskt tidevarv Forntidssanningar för nutidskristna70.00
29875The sayings of the desert fathers150.00
21287Uhlhorn Gerhard / Christendomens kamp mot hedendomen Bilder från det förflutna till spegel för tid100.00
21040Visborg Sven / De första kristnas ställning till krigsväsendet30.00
53043Wallace Lew. / Stjernan och korset Berättelse från Kristi tid.100.00
21292Westin Gunnar / I efterapostolisk tid Församling - sakrament - tjänster40.00
21291Westin Gunnar / I urkristen tid Församling Sakrament Tjänster40.00
71978Whish Henry F. / Clavis Syriaca A key to the ancient syriac version, called Peshito, of the four holy gospels225.00
80245Wifstrand Albert / Fornkyrkan och den grekiska bildningen90.00
20802Williams D H / Tradition, Scripture, and Interpretation A Sourcebook of the Ancient Church140.00
21296Wisborg Sven / Statskyrka och frikyrka40.00
BOD598Wiseman / Kristna troshjältar Bearbetning av Wisemans berömda berättelse Fabiola90.00
23670Wärnbäck Gösta / I urkristen tid Bibelstudieplan35.00
21300Yamauchi Edwin / De första kristnas värld95.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |