Kyrkor och Kyrkohistoria / Frikyrkohistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
24866 Andersson Krister, Eldebo Runar / Rådslag om mission i Sverige, häfte 1 35.00
575873Albertsson Eskil, Bengtsson Anders, Claesson A-M, Wern Paul / Korset, vittnesbördet och gemenskapen Personliga perspektiv på Svenska Alliansmissionens 150-åriga historia 95.00
26147Alexandersson Erik / Läsarefolk50.00
80454Allvarligt talat en debattbok om frikyrklighet G Ander, O Dahlén, K G Doolke, A Eeg-Eolofsson, E Ingelstam, P-O Hanson, O Engström55.00
90301Alm Helge / Svensk Metodistmission i främmande länder. En översikt60,00
83289Almquist Arvid (Red) / Och de gingo ut Jubileumsskrift om Svenska Alliansmissionens yttre missions första 50 år. 70.00
52377Amythos / Den moderna teologien och Bibeltrogna Vänner100.00
25338Anderson Anders / Om Frälsningsarméns religion220.00
20404Anderson Theodor (Red) / Svenska Missionsförbundet Dess uppkomst och femtioåriga verksamhet Yttre Missionen250.00
53108Andersson Axel / Förr och nu Ett ord om Svenska Missionsförbundet70.00
86290Andersson Axel / Svenska Missionsförbundet Dess uppkomst och femtioåriga verksamhet. Del I95.00
82474Andersson Axel / Svenska Missionsförbundet Dess uppkomst och femtioåriga verksamhet. Del II90.00
20418Andersson Axel / Svenska Missionsförbundet Dess uppkomst och femtioåriga verksamhet. Inre missionen del III90.00
575827Andersson Krister / Uppdraget Missionen i våra hjärtan35.00
33480Andin Carl / Örebro Missionsskola 1908-1933 Minnesskrift med porträttsamling jämte kortfattade biografiska uppgifter över lärare och elever110.00
13058Angeläget! Örebro Missionsskolas årligen utkommande publikation 197245.00
10729Aronson Torbjörn / Guds eld över Sverige Svensk väckelsehistoria efter 194580.00
85024Arvidson Lars / Folkbildning i rörelse. Pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse65.00
90304Arvidson Theodor / Metodistkyrkan. Vad hon är vad hon lär vad hon vill40,00
72210Att vara kristen idag Baptistisk kristendomstolkning inför 2000-talet35.00
72049Baptist Youth facing the future - Baptistungdomen möter framtiden55.00
09647Beijbom Anders, Gustafson Sture / Väckelser och samfund i Sverige60.00
82551Bergfeldt David, Lönnå Titus, Nilsson Enock (Red) / Medelpads Baptistmission 100 år200.00
82070Bergsten Torsten / Frikyrkor i samverkan Den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-1993330.00
575800Bergsten Torsten / Frikyrkor i samverkan Den svenska frikyrkoekumenikens historia 1905-199395.00
72027Betelseminariet 1866-192695.00
12745Blomberg Gustav, Wisborg, Nyström / Missionsskolan Minnesskrift med anledning av Missionsskolans 50-årsjubileum (1921)155.00
24023Bolin Per / Annorlunda enhet75.00
55753Bowman C.V (Red) / Missionsförbundets första femårsperiod Protokollen från Årsmötena 1885-1890 (USA)125.00
12765Bredberg William, Oscar Lövgren (Red) / Genom Guds nåd Svenska missionsförbundet under 75 år120.00
80027Bredberg William, Oscar Lövgren (Red) / Genom Guds nåd Svenska missionsförbundet under 75 år120.00
56609Bredberg W. / Frihet - Ordning Om gudstjänstlivet inom Svenska Missionsförbundet100.00
15852Bredberg William / Sällskap samfund kyrka? Vad syftade Missionsförbundets fäder till?75.00
90298Cannon William R / Metodismens bidrag till den ekumeniska rörelsen40,00
71989Cederoth John / Betelseminariets Femtioårsberättelse Minnesskrift 1866-1916 Utgiven till Jubileumshögtiden 1 Juni95.00
72004Congress Handbook The third young baptist world congress Stockholm Aug 3-9, 194975.00
33827Covenanters in Europe and America80.00
52996Cronsioe Ihlar Eva (Red) / Vägen vidare! Vad gör vi efter Ö 89?95.00
26138Danielson Hj / Stjärnorna lyser Folkliv och väckelsrörelse Berättelse fråm 1870- och 80-talets Sverige100.00
72235Danielson Hj. N.J Nordström / Svenska Baptistsamfundet Var det är Vad det lär Vad det vill50.00
14398Danielson Hj. / Under den högstes beskärm Andra delen35.00
14399Danielson Hj. / Under den högstes beskärm tredje Delen35.00
14397Danielson Hj./ Under den högstes beskärm Del I. 35.00
84783Danielsson H J / Under den högstes beskärm Fjärde delen Skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Åren 1908-193360.00
55100Danielsson H.J / Stockholms Första Baptistförsamling 1854-1929 Minnesskrift av dess 75-åriga tillvaro70.00
84785Danielsson Hj / Under den högstes beskärm Skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Andra delen 1886-188460.00
84784Danielsson Hj / Under den högstes beskärm skildringar från Svenska Baptistsamfundets 90-åriga mission i hem- och hednaland. Tredje delen Åren 1885-190860.00
70386Davidsson Birger / Det började med ett bönemöte..25.00
28880De fria kristna samfunden En utredning150.00
32724Dominique Stig (Red) / Vinna ungdom för Gud Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund genom 60 år 1892-195285.00
57565Dominique Stig / Av herren har det skett 1892-1942 Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund Minnesskrift95.00
80468Dominique Stig / Av Herren har det skett Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund 1892-1942 Minnesskrift85.00
53124Eeg-Olofsson (Red) / Tänkt och timat utgiven med anledning av Fria Kristliga studentföreningens tjugofemårsjubilem 1912-1937150.00
84143EFS/ Redogörelse för öfwerläggningarne wid det enskilda diskussions- eller predikantmötet den 7-9 juni 187775.00
81295Efter tjugofem år - minnesskrift Helgelseförbundets tjugofemåriga verksamhet bland kineser och zuluer195.00
90300Eimir R / Metodistisk kyrkosyn40,00
53162Eldebo Runar / Vart är frikyrkan på väg? Ett försök till kärleksfull positionsbestämning45.00
84929Engström Olle m fl (Red) / Positioner o perspektiv - En debattbok med anledning av FKS 50-årsjubileum75.00
83771Eriksson Linné, Redaktionskommittén / ..men Gud gav växten Örebromissionen 75 år95.00
31864Eskilsson Enar / Vallersvik45.00
57539Espner Karl, Landmér Gustaf, Zackrisson Edv. / I Guds tjänst Utgiven i anledning av Kronobergs Läns Missionsförenings 75-åriga tillvaro 1886-196140.00
60327Ett arbete Utredning om Svenska Missionsförbundets barn- och ungdomsarbete35.00
34068Ett sekel i Herrens tjänst 1887-1987.95.00
72634Evangeliska Fosterlandsstiftelsens Årsberättelse För dess sjuttioförsta verksamhetsår 1926 Avgiven i Maj 1927 95.00
13060Ford Leighton / One Way To change the world45.00
55791Forkman Gunnar, Svennungsson David / Den nya Religionsfrihetslagen En orientering 1951 50.00
13162Fosterlands-stiftelsens distriktsföreståndare / I Herrens tjänst Rättframma ord om vår inre mission55.00
57540Fredberg G, Sonesson J (Red) / Minnesskrift vid Helgelseförbundets fyrtioårsjubileum i Juni 192785.00
10045Fredberg Gustaf / I skördefolkets spår Skildringar och erfarenheter av helgelseförbundets missionärer i Kina och Afrika under 50 år130.00
575251Fredberg Gustav (Red.) / Helgelseförbundet 1887-1937 En återblick vid 50års-jubileet 50.00
84177Fribaptistsamfundet / Minnesalbum från fribaptistsamfundets missionsarbete i Afrika under femtio år 1892-1942125.00
84813Fridén George (Red) / Svensk Baptism genom 100 år95.00
12857Friederichs Hulda / En världseröfring. Några blad ur Frälsningsarméns romantik. Med förord af general Booth.75.00
54197Frikyrkan inför framtiden60.00
80926Frikyrkliga Samarbetskommitten / De frikyrkliga samfundens utbredning i Sverige Statistisk redogörelse50.00
14000Frikyrkomötet 1924 Förhandlingar och föredrag Fjärde allmänna Frikyrkomötet i Stockholm65.00
72630Frikyrkomötet 1929 Förhandlingar och föredrag Femte allmänna Frikyrkomötet i Stockholm den 5-7 Mars 192965.00
12791Frikyrkomötet 1964 Föredrag och Protokoll från den tionde frikyrkomötet i Immanuelsskyrkan Stockholm10-12 Mars 196450.00
54183Frikyrkosamfunden och tidsläget Föredrag vid sjätte allmänn frikyrkomötet90.00
31278Frikyrkosverige en livsstilsstudie80.00
26518Frälsningsarmén hundra år 1882-198275.00
54198Fur Robert / En samfundsbok till de kristnas tjänst Kort historik över de religiösa samfundens i Sverige uppkomst och utveckling90.00
54120Fur Robert / Kyrkosamfund och religiösa organisationer i Sverige Kort historik över uppkomst och utveckling45.00
80931Fur Robert / Pilgrimskyrkan 75.00
54199Genitz Einar, Thorvald Källstad, Ansgar Eeg-Olofsson, Simon Öberg / Debatt om Svensk frikyrka Diskussionsinlägg75.00
72030Guston David, Martin Erikson (Red) / Fifteen eventful years A survey of the Baptist General conference, 1945-1960 75.00
28227Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193070.00
26192Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 1931 70.00
36465Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193370.00
12748Haglund Oscar (Red) / Bibliskt månadshäfte 193570.00
113872Hallingberg Gunnar (Red) / Kallelse och funktion. En bok om Betlehemskyrkan i Göteborg vid 100-årsjubileet 1961120.00
11372Hallingberg Gunnar (Red) / Kallelse och funktion. En bok om Betlehemskyrkan i Göteborg vid 100-årsjubileet 1961120.00
72640Halvardson Sven / Samfund och samhälle. Svenska Missionsförbundet - Dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext 125.00
56478Hassler Ove / Våra syföreningar En handbok 50.00
72009Hedvall Fredrik / Betelseminariet 1866-194185.00
71985Hedwall Fredrik (Red) / Betelseminarister 1866-1966: Biografiska uppgifter om lärare och elever95.00
32964Helgelseförbundets missionärer Biografiskt album100.00
70277Hofgren Allan (Red) / Johannelunds Teologiska Institut 1863-196370.00
34855Hofgren Allan (Red) / Medhjälparen nr 3,6 och 8 196930.00
BOD194Hofgren Allan (Red) / Svenska trossamfund Historia, tro och bekännelse, organisation, gudstjänst- och fromhetsliv40.00
57544 Hofgren Allan / EFS Rötter De trodde och vågade60.00
72702Holmgren Kristian (Red) / Reformation pågår Svenska Missionsförbundet bland kyrkofamiljerna45.00
90141Hubertsson Hubert / Andens eld över Smålandsbygd. Pingstväckelsens uppkomst och utbredning - en översikt.70.00
81813Hydén Nils / Elden En bok om tor Några drag från Frälsningsarméns början i Sverige150.00
85521Hydén Nils / I de levandes land Roman från frälsningsarméns början95.00
17962Hylander Fride / Evangeliska Fosterlandsstiftelsens ställning till Bibeln och bekännelsen 100.00
84601Hägg Fritz / Svenska Alliansmissionen genom 100 år 1853-1953175.00
71390Hägg Fritz / Svenska Alliansmissionen genom 100 år1853-1953175.00
30284Höglund Gösta / Blod och Eld40.00
81636Hökby Nils / Samfundet som blev en sekt 125.00
83791I skördefolkets spår Skildringar och erfarenheter av Helgelsförbundets missionärer Fjärde samlingen130.00
575586Imsen Arne / Bannlyst frihet - Fallstudie över missbrukad mediamakt40.00
84999Johansson Erland / Väckelserörelsen och samhället En historisk studie av Karlskoga 1875-1900120.00
70247Johansson Ivar, Bengt Meyer, Huberth Hubertsson / Guds eld över Jönköping Vittnesbörd om väckelsen75.00
19539Johansson Torsten, flera författare / Vi tro - Därför tala vi80.00
56522Jonasson Curt / Träänglar80.00
53123Keijer Augustinus / Ungdomen för Kristus En minnesbok med anledning av Svenska Missionsförbundets Ungdoms tjugofemårsjubileum75.00
90287Kennedy Gerald / Kännemärken på en metodist. Tillägnad Harry Denman60,00
27908Kight Walker L / Jesus People Come Alive55.00
90086Kjäll Thorsten / De följde en fana En berättelse om Frälsningsarmén i Sverige 1882 - 195795.00
70067Kjäll Thorsten / Fackla och fanfar Gammalt och nytt ur Frälsningarméns historia60.00
54359Kjäll Thorsten / Korsets färger bära Berättelsen om Frälsningsarmén i Sverige under åren 1882-1982 3 delar240.00
F-0094Kjäll Torsten / Halleluja En bok om frälsningsarmén70.00
82782KM och församlingarna inför 80-talet75.00
10957Kroll Wilfried / Jesus-rörelsen Om ungdom i uppbrott i USA och Europa75.00
60068Kårbrant Sven / Hundra Torpkonferenser En jubileumsbok om Helgelseförbundets konferenser på Torp105.00
500347Källstad Thorvald / Den goda grunden Traditionen, erfarenheten, förståndet, Bibeln - kyrkans fyra grundstenar100.00
85999Lagergren David (Red) / Samfund i förändring Baptistisk identitet i Norden under ett och ett halvt sekel85.00
18399Larsson A P / Svenska Söndagssskolans Historia165.00
15780Larsson O / Kyrkoideal och Frikyrkomål Studier i kyrkoliv och praktisk teologi En kritisk undersökning till Sv. Missionsförbundets 50-årsjubileum85.00
500112Larsson Rich. / Med sikte på framtiden 80.00
27427Larsson Richard / Frikyrkoperspektiv90.00
57578Levander Eskil (Red) / Evangeliska fosterlands-stiftelsen genom 75 år Jubileumsskrift 1856-1931: Band I och II125.00
83561Lindberg Alf / Reformation och väckelse. Kyrka och frikyrka från högmedeltid fram till 1800-talets mitt80.00
83560Lindberg Alf / Väckelse Frikyklighet Pingströrelse Väckelse och frikyrka från 1800-talets mitt till nu110.00
70366Lindström Harry (Red) / Kallelse studium gärning Till Teologiska seminariets 100-årsjubileum95.00
57541Litteraturkommittén J. S-n / Av Herren har det skett Helgelseförbundet 60 år95.00
57554Lodin Sven (Red) / Boken om De Ungas Förbund65.00
72032Lund E. / Baptistsamfundets Hednamissionärer (1895) Missionshistoriska och biografiska skildringar195.00
14028Lundahl J.E (Red) / I egna händer Infödda medarbetare på svenska missionsfält75.00
54063Lundahl J.E / Några ord om Svenska Missionsförbundet35.00
55893Lundahl J.E / Några ord om Svenska Missionsförbundet35.00
57556Lundmark John / Vilken kallelse har evangeliska fosterlandsstiftelsen?30.00
33543Lundqvist Karl Axel / EFS i demokratins tidevarv Utvecklingen som inomkyrklig rörelse 1918-192780.00
81562Lundström Carl, Thimoteus & Magnusson, John Lindesberg, / Skördemän och skördefält Några uppgifter om Örebro Missionsförenings historia och arbete 250.00
26112Lövgren Oscar / Ur väckelserörelsens historia II Värmländskt fromhetsliv140.00
80350Lövgren Oscar / Ur väckelserörelsens historia II Värmländskt fromhetsliv120.00
72372MacInnes Jim / Berättelsen om Jutatorpet 80.00
52930MacInnes Jim / Jesusfolkets hemliga kraft40.00
82498Magnusson John / Elden som ingen kunde släcka55.00
83237Magnusson John / Under guds ledning Örebro Missionsförenings framträdande och verksamhet45.00
83715Magnusson John, Lagerqvist Sven, Sollerman Samuel / Örebro Missionsskola 1908-1958 Minnesskrift med porträttsamling jämte kortfattade biografiska uppgifter över lärare och elever95.00
15391Malmkvist Roland / 50 år med SöBuf Sömlands Baptisters Ungdomsförbunds 50-årsjubileum 1958 95.00
70490Malmström Evald / 50 års fälttåg Frälsningarmén i Sverige 1882-1932100.00
72156Med Kristus för ungdomen En utredning av baptistiskt ungdomsarbete verkställd på uppdrag av Svenska Baptisternas Ungdomsförbund70.00
82816Metodist-episkopalkyrkans Lära och kyrkoordning 1912 med tillägg110.00
85122Metodistkyrkans i Sveriges Femtioårsjubileum 1876-1926 50.00
19127Metodistkyrkans årskonferens i Oskarshamn 9-14 juni 1992 Konferenstryck 75.00
72653Missionsförbundet Illustrerad Tidning för venska Missionsförbundets Yttre Mission 1918 Inbunden Årgång110.00
57566Missionsskolan Kortebo 1969 25.00
72632Modén K.A / Frikyrkomötets förhandlingar protokoll och föredrag vid Andra Frikyrkomötet i Stockholm den 9-11 Februari 191090.00
13089Molin Lennart (Red) / Frikyrklig moral60.00
72221Mot nya tider Tankar om Baptistsamfundets läge och framtidsutsikter70.00
81536Myrén Viktor / De goda fotspåren Kulturskildring ur folkväckelsens historia II140.00
81537Myrén Viktor / Mästaren vid Gränsen. Kulturskildring ur folkväckelsens historia45.00
57551Möller Lennart, Eva Sundelin-Axelsson (Red) / Enkel fakta samling om Evangeliska Fosterlandsstiftelsen25.00
500220Nicol Alex M. / Halfround the world with Generals Booth225.00
10868Nilsson Fred / Parakyrkligt Om Business och bön i Sverige65.00
57558Nilsson Torsten / Lystring Ett upprop till Fosterlands-stiftelsens folk om ett missionssällskaps kris och förnyelse30.00
500337Norberg Arvid / Frikyrklighetens uppkomst med särskild hänsyn till Skara Stift95.00
15563Norberg J.P / Svenska Missionsförbundet och dess framtid50.00
34142Nordquist G.F / Läseriet i Norunga 1859-1899 Ett fyrtioårsminne25.00
13569Nordström N.J / En kulturbild från 1800-talets religiösa brytningstid75.00
71987Nordström N.J / Svenska Baptistsamfundet i ord och bild En nittioårig missionsgärning100.00
31993Nyhlén Erik / Svensk frikyrka45.00
20357Nyrén Bernhard / Svenska Missionsförbundets femtioårsjubileum 11-17 Juni 1928 80.00
14291Nyren J (Red) / Tidsbilder Svenska Missionsförbundet vid 50 år65.00
70307Ohrlander Gunnar / Hoppets här om frikyrkan och arbetarrörelsen och om olycklig kärlek mellan de två70.00
36066Olrik Ingeborg / De första vid fronten William Booth, hans medarbetare och östra Londons fattiga110.00
40457Olsson, Karl A. / Pietismen - Waldenströmföreläsningar 196645.00
70230Ordrer og Regler for feltofficerer100.00
56325Otterdahl-Elmstrand Ella / Röster som tystnat men ändock tala Ett knippe livsbilder från väckelsetiden på 1850-60-talet75.00
80247Palmaer G. / På Mästarens bud - Svenska Missionsförbundets yttre mission under 60 år50.00
54313Palmquist K A / Frikyrklig kamp Skildringar ur en frikyrklig skollärares erfarenheter65.00
35004Palmquist K A / Frikyrklig kamp Skildringar ur en frikyrklig skollärares erfarenheter75.00
82897Palmqvist Efraim (red) / Trosvittnet årgång 1943 Redaktör 220.00
34705Peán Charles / När Frälsningsarmén kom till Djävulsön. En skildring från straffkolonin i Franska Guyana.75.00
100985Pedersons Duane / Jesusfolket25.00
10916Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse I Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar 55.00
34835Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse II Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar 55.00
26699Pellén Siv & Robert / Karismatisk väckelse III Särtryck ur Rösten Tidskrift för kristna artiklar40.00
11042Petri Laura / Catherine booth och salvationismen i belysning av religiösa frändskaps- och antagonistförhållanden180.00
18110Petri Laura / Frälsningsarmén Religionsvetenskaplig undersökning145.00
18404Petri Laura / I främmande hamn (Om svensk sjömansmission)85.00
51453Pettersson Bertil (Red) / Betelseminariet 100 år85.00
19125Plowman Edward / The Jesus movement50.00
83434Plowman Edward E / Jesusfolket -Redogörelse om kristna revolutionärer i verksamhet45.00
72022Porter J / Sammandrag af Methodismen innehållande ett utkast till dess Historia120.00
54989Porter James / Metodistkyrkans historia En sammanfattning af De märkligare tilldragelserna inom metodistkyrkan samt hennes nuvarande tillstånd i de olika verldsdelarene...195.00
24542Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige Femtonde årskonferens hållen i Westervik100.00
61002Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige nittonde årskonferens hållen i Stockholm100.00
32274Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige sjuttonde årskonferens hållen i Göteborg1892100.00
40532Protokoll fördt vid Metodist-episkopal-kyrkans Sverige åttonde årsmöte hållen i Wisby100.00
84924På väg mot frikyrklig enhet 75.00
34692Rasmussen N.O / Den karismatiska väckelsen 75.00
85016Rasmussen Helge / Fodspor - 60 år blandt frikirkefolk75.00
26885Redelius Ragnar / Roparna i Närke på 1840-talet155.00
53596Religionsfrihetslagen och därmed sammanhängande lagar, förordningar och kungörelser jämte kommentarer60.00
54214Religionsguiden Adressförteckning över trossamfund bland invandrare och minoriteter60.00
57552Roden Nils / Hans Jacob Lundborg En pil på Herrens båge Initiativtagare till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen35.00
15983Rodén Nils / Johannelunds Missionsinstitut genom 75 år150.00
84412Rosén Aug / Svenska Missionsförbundets grundprinciper45.00
86021Rudén Erik / Baptismen i Europa50.00
1087-ARundbäck K.A / Jönköpings Missionsförening 75 år 1853-192880.00
91233Rösten - Tidskrift för kristna artiklar 1972-1973 Årgångar95.00
91234Rösten - Tidskrift för kristna artiklar 1979-1980 Årgångar95.00
91230Rösten - Tidskrift för kristna artiklar 1981-1982 Årgångar95.00
91235Rösten - Tidskrift för kristna artiklar 1983-1984 Årgångar95.00
30132Samuelsson Olof, Lundberg Mårten / EFS / Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Konferens Örebro 16-20 Juni 197225.00
53278Sjöman Harry / Glädjespridare40.00
23253Sollerman Samuel / Det minnesrika trettiotalet Ett av de största decennierna i svensk 1900-talshistoria35.00
BOD402Stagnér Olof / Väckelsefolket Bilder från 1800-talets väckelser100.00
85127Stenström Gösta / Missionskyrka - efter och före 200075.00
57555Stiftelsens styrelse / Evang. fosterlands-stiftelsens 50-åriga verksamhet 1856-1906 En Minnesskrift70.00
34900Stig Svärd (Red) / Dokument från Örebro25.00
54184Strömstedt Aug / Bibeln och samfundsbildningarna (Enhet eller splittring) Ett ord till Sveriges frikyrkofolk100.00
83057Sturesson Margaretha / Om det så skulle kosta mig livet.40.00
24028Sundström Erik / Fabian Månsson och frikyrkan40.00
53543Sundström Erland / Den karismatiska vågen45.00
55684Sundström Erland / Förbundskyrkan nådegåva eller villfarelse75.00
10323Sundström Erland / Jesusrörelsen över alla gränser Upplevelser av nya kristna och förnyade kristna 50.00
57576Svenska Alliansmissionen / Svenska Alliansmissionens ungdomsförbund 1892-1932 Minnesskrift85.00
57577Svenska Alliansmissionen / Svenska Alliansmissionens ungdomsförbund 1892-1932 Minnesskrift (Inbunden)100.00
85459Svenska Alliansmissionen / Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund Minnesskrift till dess 30-års-högtid 192295.00
41425Svenska Alliansmissionens 100-årsjubileum i Jönköping 30 maj-7 juni 1953 Program. 85.00
84809Svenska baptistsamfundet 1887-1914 den baptistiska organisationsdualismens uppkomst125.00
60125Svenska Folkrörelser II Missionssällskap, Svenska kykans frivilliga arbete och Frikyrkosamfund275.00
20222Svenska Missionsförbundet Årsberättelse 1953 Matrikel 195495.00
40427Svenska Missionsförbundets Generalkonferens 8-14 Juni 1959 Program25.00
83229Svensson Edv. (Red) / Arvet som förpliktar Gärningen i nuet Några ord om Evangeliska Fosterlandsstiftelsen30.00
57559Svensson Edvin (Red) / Arvet och gärningen EFS Presenteras30.00
72216Svärd Arvid / Baptisternas insats i hednamissionen65.00
84812Svärd Arvid, Wange Per / Det hundrade året En krönika i ord och bild om Svenska baptistsamfundets jubileumsår 1947-4855.00
26136Svärd Lydia / Väckelserörelsernas folk i Andra kammaren 1867-1911 Frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politik110.00
80614Swedberg Bo / Frikyrka på väg55.00
12848Så älskade Gud världen Dokument från Fria Kristna Riksmötet i Jönköping 197645.00
575804Thomson Ragnar (Red) / I lappkåtor och nybyggartorp125.00
21934Thörnberg E H / Frälsningsarmén En engelsk skapelse inom svenskt samhällsliv En studie80.00
24009Thörne Rosa / En separatist-familj Skildring från 1870-talet100.00
26144Thörne Rosa / Villoandarna Några pennteckningar från 1860- och 1870-talet75.00
82898Trosvittnet årgång 1942 Redaktör Efraim Palmqvist220.00
52645Tägt Nils / Arvet från Ekman En studie i E.J Ekmans liv och teologi45.00
72256Vad är och vill Baptismen?35.00
32958Våra evangelister ett porträttgalleri110.00
20074Världsvid väckelserörelse Frälsningsarmén dess uppkomst och utveckling35.00
575609Västra Sveriges Distriktsförening av Baptistförsamlingar / Handlingar vid årsmötet i Betelkapellet Borås den 30 Jan. -1 Febr. 193245.00
83022Wadström B / Evang. Fosterlands-Stiftelsens Historia Del I och II100.00
84855Walan Bror / Året 1878 Waldenströmföreläsningar 197750.00
52136Waxberg Harald / Ett fjärdedels sekel Till betelseminariets 25-årsjubileum 1 Juni 189155.00
12561Wennås Olof (Red) / Liv och Frihet En bok om Svenska Missionsförbundet60.00
31713Werner N / På hedningarnes väg Bilder från Svenska missionsförbundets missionsfält125.00
72254West W.M.S / Baptistiska principer Om Baptismen 1.45.00
81336Westin Gunnar / Den Kristna friförsamlingen i Norden Frikyrklighetens uppkomst och utveckling90.00
54115Westin Gunnar / Trossamfund i Sverige.50.00
81332Westin Gunnar / Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärld. III Brev från och till den svenska baptismens banbytare 1850-1855 Första delen60.00
57557Wiberg Torsten (Red) / EFS på 70-talet Problem och lösningar35.00
56471Widéll Evald / Väckelse och frikyrkoliv i Nårungabygden 140.00
55299Wikfeldt Sigfrid / Frälsningsarmén i världsmissionen. 1. Den internationella insatsen.90.00
70526Wikfeldt Sigfrid / Frälsningsarmén i världsmissionen. 2. Den svenska insatsen.100.00
17684Wiklund Henry / Predikant pastor präst : EFS samfundsproblematik 1940-197265.00
83419Wikström Stig (Red) / I kärlekens tjänst på Kristi bud SAM:s yttre missions 75 års skrift75.00
21241Wärenstam Eric / Döpare och kyrkomän Bilder ur den svenska folkväckelsens historia65.00
83521Åberg Georg / Förändringens vindar50.00
57564Åberg Göran / Sällskap - Samfund Studier i Svenska Alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt100.00
82744Åqvist Berit (Red) Tro Frihet Gemenskap Svensk Baptism genom 150 år75.00
1092-AÖstra Härads Missionsförening genom 100 år50.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |