MUSIK / Kristen musik
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
28204Abrahamsson Sten / De sjöngo hans lov 80.00
55427Adrian Johannes / Psalmlista för Högmässans tre årgångar45.00
61007Agnesund Mattias / Blott en afton bor jag här125.00
15658Anderson Marian / Med sång genom livet30.00
15657Anderson Marian / Med sång genom livet Självbiografi35.00
24911Andersson Olof / Vår svenska psalmbok Studieplan25.00
40002Andrae G.-A. / Livsåskådningsfrågor i Psalmboken25.00
15659Anefelt Paul / Sång och klingande spel80.00
15661Anefelt Paul / Sång och klingande spel90.00
15662Anefelt Paul / Sång och klingande spel del 2100.00
00573Arvastson Allan / Imitation och förnyelse Psalmhistoriska studier100.00
12326Arvidsson Lars, Erséus Torgny, Holmgren Herman, Sjöberg Ingrid (Red) / Sjung in de nya sångerna Studieplan till sångboken Herren lever45.00
15669Belfrage Sixten / Johan Ludvig Runeberg i sin religiösa utveckling75.00
70450Bengtsson Kjell, Larsson, Rolf / Konfirmanden gudstjänsten och musiken30.00
21950Bergman Percy / Så minns vi Svante Widén (1938-2007) - en minnesteckning från några vänner 75.00
34826Blohm Lars, Ljungdahl Olle / De nya koralerna Studiehandledning i modern koralmusik45.00
15671Boone Pat / Den nya sången40.00
15672Boone Pat / Ett under om dagen40.00
15673Boone Pat / Mellan tolv och tjugo40.00
02125Brunner Adolf / Musiken i gudstjänsten. Dess väsen, funktion och plats55.00
15675Brydolf Ernst / Sverige och Runeberg 1830-1848 Akademisk avhandling140.00
15676Byström J / Sånger och sångare I.75.00
15677Byström J / Sånger och sångare II.75.00
15678Byström J / Sånger och sångare III.75.00
15679Cadbury-Alexander Helen / Charles M Alexander Sångaren och själavinnaren50.00
15680Carlsson Sten L / Sveriges kyrkorglar150.00
84164Cash Johnny / Sanningen om mitt liv50.00
84689Chicago svenska kristna manskör Sverige Turné 1947 Souvenir Program110.00
15683Conn C P- Widén Svante / Den nya Johnny Cash40.00
15684Crouch André-Nina Ball / Genom allt40.00
15686Dahlby Frithiof / Ord och namn i psalmboken90.00
22612Dahlby Frithiof / Ord och namn i psalmboken 50.00
18135Dahlby Frithiof / Psalmbokskonkordans60.00
15687Dahlby Frithiof / Psalmbokskonkordans80.00
82843Davies James P / Sing... with understanding75.00
80559Een liten song-book til att bruka j kyrkionne Stockholm 1553 110.00
23984Ekberg Einar / Han vård om mig tar En sångares minnen75.00
54594Ekberg Einar / Han vård om mig tar En sångares minnen55.00
02036Ekberg Einar / På estrad och autostrada Genom USA som sångare90.00
02252Ekberg Einar / På estrad och autostrada Genom USA som sångare75.00
10093Ekberg Einar / På estrad och autostrada Genom USA som sångare80.00
31677Ekberg Einar / Ur mitt liv som sångare 90.00
11513Ekström Gunnar / Den nya Psalmboken Ett försvar och en lovsång90.00
82845Ekström Gunnar / En lovsång55.00
70262Elfte allmänna svenska kyrkosångshögtiden tillika det sextonde allmänna svenska kyrkosångsmötet i Hälsingborg 19-21 augusti 196075.00
15694Elmquist A E / Solglimtar av Solskensångaren40.00
84163Emanuelson Elsa / Tempelsångarna65.00
23961Engström Agda / Korsbärare bland psalmförfattare80.00
36084Engström Theofil / Under växlande dagar och år.55.00
34944Ericson Thomas (Red) / Visa oss barn75.00
09736Freeman A J / Freemans levnadssaga Från mörker och sorg till ljus och fröjd Freeman´s Life Story A J Freemans älsklingssånger150.00
15700Frostenson Anders (Red) / Och en framtid full med sång Kommentarer till psalmer och visor (Div förf)45.00
72111Frostensson Anders (Red) / Och en framtid full av sång Kommentarer till Psalmer och Visor40.00
29823Gabrielsson Samuel / Nya Psalmboken En liten inledningsstudie tillsammans med enkla människor60.00
83087Gabrielsson Samuel / Psalmboken hemma hos er45.00
15702Graaf Lars- P Lindqvist -B Lundström- Per Nylén- S Olofsson-M Sjödin-A Svanhed / Ur spår - En platt analys45.00
15696Gullberg Sam / Jag vandrar sista sträckan. Jämte en kort biografi över Sam Gullberg författad av Walter Erixon95.00
01414Gullberg Sam / Väckelsesången förr och nu Glimtar från de första kristnas, Wesleys och Booths, Moodys och Sankeys, Torreys och Alexanders och vår tids väckelsearbete90.00
54276Gullberg Sam. / Jag vandrar sista sträckan jämte enkort biografi över Sam Gullberg av Walter Erixon75,00
15704Göransson Harald (red) / Svensk kyrkomusik40.00
72014Göransson Harald / Koral och andlig visa i Sverige55.00
20510Göransson, Stenberg / Psalm och Koral i Högmässan Psalmvalslista35.00
15706Hagelin Gösta / De som skrev våra psalmer del 170.00
15708Hagelin Gösta / De som skrev våra psalmer del 250.00
01420Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken45.00
15709Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Andra samlingen60.00
15710Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Andra samlingen75.00
15715Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Fjärde samlingen60.00
15711Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Första samlingen75.00
15713Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Tredje samlingen40.00
15712Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Tredje samlingen75.00
15716Hagelin Gösta / Psalmboken berättar45.00
30092Hagelin Gösta / Psalmboken berättar75.00
15717Hagelin Gösta / Så tillkom vår psalmbok med 25 porträtt40.00
15718Hagelin Gösta / Så tillkom vår psalmbok med 25 porträtt60.00
32074Harling per / 10 meditationer till tio psalmer ur Psalmer och Visor 76-8240.00
81948Hart Lowell / Satans Music Exposed Photocommentary by Salem Kirban80.00
15719Hartman Karin- Hellsten Stig- Sundby Olof / Liv lovsång löfte35.00
71220Hartman Sven / Segern genom Jesus Kristus Kyrkospel40.00
34890Helander Dick / Svensk psalmhistoria55.00
20113Hellerström A O T / Kyrkans traditionella sång.35.00
15723Hellerström, A O T / Kyrkans traditionella sång40.00
53254Hellström Jan Arvid / Vägen till liv Andlig sång från tre sekler55.00
01555Hellström Jan Arvid, Selander Sven-Åke / Hymnologi - en forskning med framtid?50.00
26310Hellström Jan-Arvid, Lundberg Lars-Åke / Kyrkans nya sång55.00
15725Hillerdal Gunnar / En ny sång vill jag sjunga.. På väg mot den nya psalmboken40.00
15726Hofgren Alan (Red) / En ny sång60.00
15728Holmstrand Nils - Rimmerfors Einar / Sång till Psalmdikon Antologi65.00
15204Hyltén-Cavallius Folke / Din kraft dock bar (En bok om psalmer)40.00
24037Jackson Trevena S / Fanny Crosby Den blinda sång-författarinnan En livsskildring135.00
29786Jansson Henrik / Kyrkomusikens ABC45.00
15731Jansson Sören / Glad att få leva45.00
15732Johansson Roberth / Curt & Roland Guds glada countryduo40.00
15734Johnsson - Söderberg - Johnsson - Selander - Ohlin - Henningsson - Sundeck - Mjönes- m fl / Sjung till Guds ära40.00
82036Kahlrot Nils ( manuskript) / En ny sång. Studieplan i hymnologi40,00
17873Kjäll Thorsten / Hela Sveriges Lapp-Lisa75.00
85722Klingvall Lena Maria / Fot-noter65,00
15737Kolmodin Olof / Morgonvisor och aftonspalmer urval ur Andelig dufvoröst60.00
16130Krantz Lennart / Kyrkomusikaliskt Kalendarium för blandade körer40.00
15739Kristofersson Sture / Psalmboksförslagen av år 1765-67 och 179380.00
83092Kyrkosånghögtiden i Lund 195075.00
15740Larsson Rolf / Jubilate! Om musiken i kyrkan40.00
16323Larsson Rolf, Lars Åke Lundberg / Hjärtats nyckel.. 55.00
15742Larsson Rolf-Lundberg L-Å / Hjärtas nyckel..40.00
15744Lawhead Steve / Rock - ett språk i vårt tid40.00
15750Liedgren Emil / Den andliga sången på anglosachsisk mark50.00
23863Liedgren Emil / Den andliga sången på anglosachsisk mark 75.00
15748Liedgren Emil / Den svenska psalmboken En historisk överblick40.00
15749Liedgren Emil / Den svenska psalmboken En historisk överblick45.00
26895Liedgren Emil / Den svenska psalmboken En historisk överblick50.00
02796Liedgren Emil / Kyrka och dikt Några uppsatser / Vox angelica Hymnologiska skisser och studier / Den svenska psalmboken En historisk överblick / Den andliga sången på anglosaxisk mark En historisk öve70.00
53438Liedgren Emil / Svensk psalm och andlig visa. Olaus Petri-föreläsningar i Uppsala mars 192470,00
15745Liedgren Emil / Svensk psalmdikting i urval för skolor och självstudium20.00
15753Lindén Stella - Winter David / Om du vill ha mig Bygger på filmen Two a penny, i huvudrollen Cliff Richard40.00
09900Linden Stella, Winter David / Om du vill ha mej Bygger på filmen Two a penny, I huvudrollen Cliff Richard40.00
82713Linder Anna / Vårt psalmboksarv Det svenska fromnhetslivets urgamla vårdträd80.00
14727Linder Lennart / Väckelsesång och läsarpsalm i Den svenska psalmboken55.00
26542Lindholm Valdemar / Träsnitt ur Psalmboken En bok om psalmers diktare för psalmers älskare125.00
15756Lundqvist Ludvig / Gitarr-Claesson (Axel Karlsson)50.00
02857Löfgren Oscar / Psalmen vi sjunger45.00
15757Lövgren Oscar / En sångbok kommer till40.00
71809Lövgren Oscar / Fanny Crosby Blind författarinna - hennes liv och sångdiktning55.00
33616Lövgren Oscar / Fredrik Engelke55.00
52090Lövgren Oscar / Fredrik Engelke55.00
52097Lövgren Oscar / Joel Blomkqvist en andlig sångare 100.00
52330Lövgren Oscar / Läsarsång och folklig visa50.00
84160Lövgren Oscar / Nils Frykman Den kristna glädjens sångare 80.00
84161Lövgren Oscar / Nils Frykman En andlig sångare och en religiös brytningstid 50.00
575803Lövgren Oscar / Nils Frykman En andlig sångare och en religiös brytningstid 60.00
72435Lövgren Oscar / Oscar Ahnfelt Sångare och folkväckare i brytningstid75.00
15759Lövgren Oscar / Solskenssångaren -. J A Hultman55.00
84716Lövgren Oscar / Solskenssångaren -. J A Hultman75.00
26658Lövgren Oscar / Så fick vi sånger. En bok om sånger, sångdiktare och kompositörer60.00
10473Lövgren Oscar / Våra psalm- och sångdiktare En historisk framställning I 85.00
18142Lövgren Oscar / Våra psalm- och sångdiktare En historisk framställning II 85.00
84511Malmberg Axel / Assar Lindeblad. Missionens förste sångare i vårt land45.00
55550Mannerheim Augustin / Gamla psalmisters röst. 21 överföringar utförda och kommenterade av Augustin Mannerheim.110.00
32903Marklund Thorsten / Jag ser din rikedom Betraktelser kring sånger i Sionstoner35.00
15765Martinsson Erik / Alla dessa sångare - En bok om svenska kyrkosångare45.00
414600Meuller Hagbert, John Wanngren, Elisabeth Wentz-Janacek (Red) / Jubileumsskrift 1977 Förbundet Kyrkomusik i Lunds stift 75.00
32879Montan Erik, Ström Åke V / Högmässans psalmer En orientering för präster och lekmän jämte psalmförslag i anslutning till den svenska evangelieboken45.00
15768Nielsen Erling (Urval) / Danska psalmer Kingo Brorson Grundtvig Ingemann75.00
15771Nilsson Ingvar / Öronmärkt30.00
15770Nilsson Ingvar / Öronmärkt40.00
02318Nisser Per Olof (Red) / Vår nya psalmbok40.00
15772Nivenius Olle / Psalmboken som Andaktsbok En introduktion i den nya psalmboken35.00
56712Nivenius Olle / Psalmer och människor55.00
15773Norberg Paul / J O Wallin - Unga sjunga med de gamla35.00
84614Olofsson Rune Pär / ... och ett oändligt hem Om Anders Frostensons väg till den nya psalmen95.00
19775Olofsson Rune Pär / Vandrar osedd vid vår sida Femtio psalmer valda och kommenterade55.00
15776Olson Bror / Psalmboken som folkbok En skildring av dess roll i svenskt fromhetsliv55.00
15779Pellén Siv & Robert / Den nya sången40.00
01423Pellén Siv & Robert / Livet - en ny sång40.00
00570Persson Bertil / Gud är här tillstädes Ett kompendium över den svenska psalmboken och dess historia25.00
15781Persson Martin / Öst och 'väst' mötas75.00
83460Peters Cyndee / Timme för timme, dag för dag Min väg genom sorgen30.00
15782Peters Cyndee / Vägen hit ..(Självbiografi från N Carolina till Sverige)50.00
27577Peters Knut / Den Gregorianska Sången En kortfattad orientering i den gregorianska koralens liturgiska och musikaliska värld100.00
15784Pollock John / John Newton - Amazing graze.40.00
15785Prothero Rowland E / The Psalms Human Life50.00
80576Psalmanvisning eller Bibel, Psalmoch evangeliebok med hvarandra sammanställda jemte förslag till psalmer lämpade efter kyrkoårets samtlige predikotexter...125.00
15787Richard Cliff / Som jag ser det40.00
32935Risberg Bernhard / I templets förgård. Psalmer.75.00
26626Risberg Gustaf / Vårs psalmbok dess historia och skalder30.00
21646Roberth Johansson (Red) / Så minns jag sången 2 fyrtiofem sångare berättar60.00
28899Ronald Jenny, Nordlund Maja / Barnen sjunga Ett urval ur svenska psalmboken med berättande texter 150.00
24525Rundgren Viktor Ljunggren V J / Från fädernas tid Ett bidrag till kännedomen om fromhetslivets historia i vår kyrka60.00
15788Rundgren Viktor - Adrian Carl / Uppbyggelse i luthersk lära och sång Särtryck ur 'Levande kristendom' och 'Kyrkfolkets samling'40.00
15789Rundgren Viktor - Ljunggren V J / Från fädernas tid Ett bidrag till kännedomen om fromhetslifvets historia i vår kyrka50.00
01265Rundgren Viktor - Ljunggren V J / Från fädernas tid Ett bidrag till kännedomen om fromhetslivets historia i vår kyrka65.00
29583Rundgren Viktor, Ljunggren V J / Från fäders tid Ett bidrag till kännedomen om fromhetslivets historia i vår kyrka80.00
15790Sander Inga-Lilla / Den stora sången45.00
15792Schlink Basilea M / Rockmusik - varifrån varthän?20.00
82341Sjöberg Ingrid (Red) / Glad som fågeln... Studiebok om Nils Frykman och hans sånger55.00
17874Sjöberg Ingrid / Barnatro En studiebok om Lapp-Lisa40.00
15797Sparring Jan / Genom tårar av smärta och glädje45.00
15798Sparring Jan / Jag har mött människor. Om sitt sociala engagemang och mötet med människor50.00
15799Sparring Jan / På gott och ont40.00
15800Sparring Jan / Tilja och tempel45.00
15801Sparring Jan / Är Gud död?25.00
26627Stade Fans / Strövtåg i vår Psalmbok50.00
55602Stenström Lars-Åke, Spångberg Inga och Lennart / Kända psalmer och deras historia.45.00
15803Stenström Lars-Åke, Spångberg Inga och Lennart / Psalmerna i livet65.00
15805Strandsjö Göte / Alla träd har rötter60.00
15804Strandsjö Göte / Att komma hem45.00
15806Strandsjö Göte / Att komma hem50.00
15807Strandsjö Göte / Bat-Seba Jungman Jansson och andra småstycken60.00
15808Strandsjö Göte / Drömmen om en sång50.00
82756Strandsjö Göte / En sten i skon40.00
15809Strandsjö Göte / Fragment ur två människors liv40.00
15810Strandsjö Göte / Från en annan sida sett45.00
15811Strandsjö Göte / Mellan speglar50.00
32093Sunbring Per m.fl /Jesus jag funnit30.00
15814Sundgren N- Johansson S / Det är solsken därborta på kullens topp - Om J A Hultman45.00
30559Sundström Rickard / Att leda lovsång50.00
80753Sundström Rickard / Att leda lovsång Praktiska tips för tillbedjare75.00
01636Svedlund Karl-Erik (Red) / Einar Ekberg - en furste bland sångare 75.00
01071Svedlund Karl-Erik (Red) / Einar Ekberg - en furste bland sångare 65.00
22704Svedlund Karl-Erik / De sågo himmelen öppen Tjugo snabbporträtt av kristna sångdiktare, kompositörer och sångare75.00
15816Svedlund Karl-Erik / Tema med variationer40.00
33438Svedlund Karl-Erik / Tema med variationer80.00
70501Svensson Axel B. / En svensk psalmbok Berättelse ur livet Fjärde upplagan60.00
15190Thureson Birger / Viktor Klimenko - En fri kosack45.00
15825Thureson Birger / Viktor Klimenko - En fri kosack45.00
15824Thuresson Birger / Göran Stenlund - Sångaren och människan25.00
15826Thybell Allan / En bok om Lydia Lithell- Jag har hört om en stad..'75.00
19570Tigerström Harald / Sången som blev världsjulsång30.00
31674Tobin Henrik (Red) / Musiken i Svenska kyrkans församlingar 110.00
81715Tönnesen Öivind / Oscar Ahnfelt Evangeliets trubadur90.00
15829Tönnesen Öivind / Oscar Ahnfelt Evangeliets trubadur75.00
84411Waermö Einar / Einar Waermö berättar70.00
30996Waermö Einar / På sångarfärd genom livet55.00
52263Waermö Einar / På sångarfärd genom livet50.00
84346Waermö Einar / Ädel sådd65.00
15837Wahlström Bengt / Jag kommer av ett brusande hav Magnus De la Gardie som religiös personlighet och psalmdiktare25.00
Vingården förlagWallgren Madeleine / Höj jubel ! Liten lovsångshandbok40.00
15839Waudby Fred C / Odödliga sånger Berättelser om världsbekanta sångers tillkomst50.00
85395Waudby Fred C. / Odödliga sånger75.00
15841Wennström Adrian / Melodien och andra berättelser40.00
15845Wikmark Gunnar / Bibeln i vår psalmbok85.00
86160XI. Nordiska kyrkomusikmötet Lund 24-28 juni 1974. Programbok50,00
34128Åkesson Elof / Det nya psalmboksförlaget Kritik och önskemål45.00
10611Åkesson Elof / Det nya psalmboksförslaget Kritik och önskemål65.00
15847Öst Anna / Mitt liv i moll och dur50.00
2245Öst Anna-Lisa / Lapp-Lisa berättar45.00
71815Öst Anna-Lisa / Lapp-Lisa berättar om sitt liv40.00
17879Öst Anna-Lisa / Med barnatro genom världen45.00
17878Öst Anna-Lisa / Med barnatro genom världen Lapp-Lisa berättar om sitt liv55.00
10143Öst Carl / Carl Öst berättar mera. 55.00
53283Öst Carl / Carl Öst till eget gitarrspel EP-4550,00
33204Östlin Per / En sjungande ambassadör Carl-Erik Olivebring om sitt sångarliv50.00
34536Östlin Per / Storsångaren Einar Ekberg - en livsskildring45.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |