MUSIK / Kristen musik
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
158471972 Harriers Inbunden. foto-ill. med många släktfoton på Öst-familjen. 275 Gram. 134 sid 40.00
28204Abrahamsson Sten / De sjöngo hans lov 80.00
55427Adrian Johannes / Psalmlista för Högmässans tre årgångar35.00
15658Anderson Marian / Med sång genom livet Självbiografi30.00
15657Anderson Marian / Med sång genom livet Självbiografi35.00
24911Andersson Olof / Vår svenska psalmbok Studieplan25.00
40002Andrae G.-A. / Livsåskådningsfrågor i Psalmboken25.00
15662Anefelt Paul / Sång och klingande spel del 2 Om Frälsningsarméns sångförfattare och kompositörer50.00
15659Anefelt Paul / Sång och klingande spel Om sångförfattare och kompositörer50.00
15661Anefelt Paul / Sång och klingande spel Om sångförfattare och kompositörer50.00
83385Arvastson Allan / Imitation och förnyelse Psalmhistoriska studier95.00
BOD585Arvastson Allan / Imitation och förnyelse Psalmhistoriska studier95.00
12326Arvidsson Lars, Erséus Torgny, Holmgren Herman, Sjöberg Ingrid (Red) / Sjung in de nya sångerna Studieplan till sångboken Herren lever45.00
13087Back Pontus J. / En rockares väg till korset35.00
15669Belfrage Sixten / Johan Ludvig Runeberg i sin religiösa utveckling75.00
70450Bengtsson Kjell, Larsson, Rolf / Konfirmanden gudstjänsten och musiken30.00
21950Bergman Percy / Så minns vi Svante Widén (1938-2007) - en minnesteckning från några vänner 75.00
34826Blohm Lars, Ljungdahl Olle / De nya koralerna Studiehandledning i modern koralmusik70.00
15671Boone Pat / Den nya sången40.00
15672Boone Pat / Ett under om dagen60.00
15673Boone Pat / Mellan tolv och tjugo80.00
F-0218Brunner Adolf / Musiken i gudstjänsten. Dess väsen, funktion och plats75.00
15675Brydolf Ernst / Sverige och Runeberg 1830-1848 Akademisk avhandling90.00
15676Byström J / Sånger och sångare I55.00
F-0219Byström J / Sånger och sångare I65.00
15677Byström J / Sånger och sångare II.65.00
15678Byström J / Sånger och sångare III.65.00
15679Cadbury-Alexander Helen / Charles M Alexander Sångaren och själavinnaren50.00
84164Cash Johnny / Sanningen om mitt liv50.00
84689Chicago svenska kristna manskör Sverige Turné 1947 Souvenir Program90.00
15683Conn C P- Widén Svante / Den nya Johnny Cash40.00
15684Crouch André - Nina Ball / Genom allt25.00
15686Dahlby Frithiof / Ord och namn i psalmboken90.00
22612Dahlby Frithiof / Ord och namn i psalmboken 80.00
15687Dahlby Frithiof / Psalmbokskonkordans50.00
82843Davies James P / Sing... with understanding65.00
80559Een liten song-book til att bruka j kyrkionne Stockholm 1553 Del 195.00
23984Ekberg Einar / Han vård om mig tar En sångares minnen60.00
54594Ekberg Einar / Han vård om mig tar En sångares minnen40.00
F-0217Ekberg Einar / På estrad och autostrada Genom USA som sångare70.00
02252Ekberg Einar / På estrad och autostrada Genom USA som sångare65.00
10093Ekberg Einar / På estrad och autostrada Genom USA som sångare80.00
31677Ekberg Einar / Ur mitt liv som sångare 65.00
11513Ekström Gunnar / Den nya Psalmboken Ett försvar och en lovsång50.00
82845Ekström Gunnar / En lovsång95.00
70262Elfte allmänna svenska kyrkosångshögtiden tillika det sextonde allmänna svenska kyrkosångsmötet i Hälsingborg 19-21 augusti 196075.00
15694Elmquist A E / Solglimtar av Solskenssångaren75.00
84163Emanuelson Elsa / Tempelsångarna65.00
23961Engström Agda / Korsbärare bland psalmförfattare65.00
36084Engström Theofil / Under växlande dagar och år55.00
F-0214Engström Theofil / Under växlande dagar och år65.00
34944Ericson Thomas (Red) / Visa oss barn75.00
09736Freeman A J / Freemans levnadssaga Från mörker och sorg till ljus och fröjd Freeman´s Life Story A J Freemans älsklingssånger150.00
72111Frostenson Anders (Red) / Och en framtid full av sång Kommentarer till Psalmer och Visor40.00
15700Frostenson Anders (Red) / Och en framtid full med sång Kommentarer till psalmer och visor (Div förf)45.00
29823Gabrielsson Samuel / Nya Psalmboken En liten inledningsstudie tillsammans med enkla människor60.00
83087Gabrielsson Samuel / Psalmboken hemma hos er45.00
15702Graaf Lars- P Lindqvist -B Lundström- Per Nylén- S Olofsson-M Sjödin-A Svanhed / Ur spår - En platt analys45.00
15696Gullberg Sam / Jag vandrar sista sträckan. Jämte en kort biografi över Sam Gullberg författad av Walter Erixon75.00
F-0216Gullberg Sam / Väckelsesången förr och nu95.00
54276Gullberg Sam. / Jag vandrar sista sträckan jämte en kort biografi över Sam Gullberg av Walter Erixon70.00
15704Göransson Harald (Red.) / Svensk kyrkomusik Musikkatalog från NM och SKDB 196640.00
72014Göransson Harald / Koral och andlig visa i Sverige55.00
20510Göransson, Stenberg / Psalm och Koral i Högmässan Psalmvalslista35.00
15706Hagelin Gösta / De som skrev våra psalmer del 170.00
15708Hagelin Gösta / De som skrev våra psalmer del 250.00
10506Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken (Första samlingen)40.00
15709Hagelin Gösta / Människoöden i Psalmboken Andra samlingen60.00
15710Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Andra samlingen65.00
15715Hagelin Gösta / Människoöden i Psalmboken Fjärde samlingen60.00
15711Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Första samlingen40.00
15713Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Tredje samlingen50.00
15712Hagelin Gösta / Människoöden i psalmboken Tredje samlingen75.00
15716Hagelin Gösta / Psalmboken berättar45.00
30092Hagelin Gösta / Psalmboken berättar65.00
15717Hagelin Gösta / Så tillkom vår psalmbok med 25 porträtt50.00
15718Hagelin Gösta / Så tillkom vår psalmbok med 25 porträtt50.00
1051-AHansson Mikael / Guds profeter? Om tro och andlig längtan i populärkulturen30.00
32074Harling per / 10 meditationer till tio psalmer ur Psalmer och Visor 76-8240.00
81948Hart Lowell / Satans Music Exposed Photocommentary by Salem Kirban75.00
15719Hartman Karin- Hellsten Stig- Sundby Olof / Liv lovsång löfte35.00
71220Hartman Sven / Segern genom Jesus Kristus Kyrkospel40.00
20113Hellerström A O T / Kyrkans traditionella sång.35.00
15723Hellerström, A O T / Kyrkans traditionella sång40.00
53254Hellström Jan Arvid / Vägen till liv Andlig sång från tre sekler55.00
10504Hellström Jan Arvid, Selander Sven-Åke / Hymnologi - en forskning med framtid?60.00
26310Hellström Jan-Arvid, Lundberg Lars-Åke / Kyrkans nya sång55.00
15725Hillerdal Gunnar / En ny sång vill jag sjunga.. På väg mot den nya psalmboken40.00
15726Hofgren Alan (Red) / En ny sång60.00
15728Holmstrand Nils - Rimmerfors Einar / Sång till Psalmodikon Antologi65.00
15204Hyltén-Cavallius Folke / Din kraft dock bar (En bok om psalmer)40.00
24037Jackson Trevena S / Fanny Crosby Den blinda sång-författarinnan En livsskildring165.00
15731Janson Sören / Glad att få leva45.00
29786Jansson Henrik / Kyrkomusikens ABC45.00
15732Johansson Roberth / Curt & Roland Guds glada countryduo40.00
15734Johnsson - Söderberg - Johnsson - Selander - Ohlin - Henningsson - Sundeck - Mjönes- m fl / Sjung till Guds ära40.00
BOD627Jönsson Sofia Lilly / Arosia En berättelse om människor och musik i Västerås domkyrka240.00
82036Kahlrot Nils ( manuskript) / En ny sång. Studieplan i hymnologi40,00
17873Kjäll Thorsten / Hela Sveriges Lapp-Lisa35.00
85722Klingvall Lena Maria / Fot-noter35.00
15737Kolmodin Olof / Morgonvisor och aftonspalmer urval ur Andelig dufvoröst60.00
16130Krantz Lennart / Kyrkomusikaliskt Kalendarium för blandade körer40.00
15739Kristofersson Sture / Psalmboksförslagen av år 1765-67 och 179380.00
83092Kyrkosånghögtiden i Lund 195085.00
15740Larsson Rolf / Jubilate! Om musiken i kyrkan25.00
16323Larsson Rolf, Lars Åke Lundberg / Hjärtats nyckel.. 55.00
15742Larsson Rolf-Lundberg L-Å / Hjärtas nyckel..40.00
15744Lawhead Steve / Rock - ett språk i vårt tid40.00
15750Liedgren Emil / Den andliga sången på anglosachsisk mark45.00
23863Liedgren Emil / Den andliga sången på anglosachsisk mark 75.00
15748Liedgren Emil / Den svenska psalmboken En historisk överblick40.00
15749Liedgren Emil / Den svenska psalmboken En historisk överblick45.00
26895Liedgren Emil / Den svenska psalmboken En historisk överblick50.00
02796Liedgren Emil / Kyrka och dikt Några uppsatser / Vox angelica Hymnologiska skisser och studier / Den svenska psalmboken En historisk överblick / Den andliga sången på anglosaxisk mark En historisk öve70.00
53438Liedgren Emil / Svensk psalm och andlig visa. Olaus Petri-föreläsningar i Uppsala mars 192470,00
15745Liedgren Emil / Svensk psalmdikting i urval för skolor och självstudium25.00
15753Lindén Stella - Winter David / Om du vill ha mig Bygger på filmen Two a penny, i huvudrollen Cliff Richard60.00
82713Linder Anna / Vårt psalmboksarv Det svenska fromnhetslivets urgamla vårdträd35.00
14727Linder Lennart / Väckelsesång och läsarpsalm i Den svenska psalmboken55.00
26542Lindholm Valdemar / Träsnitt ur Psalmboken En bok om psalmers diktare för psalmers älskare125.00
15756Lundqvist Ludvig / Gitarr-Claesson (Axel Karlsson)50.00
02857Löfgren Oscar / Psalmen vi sjunger65.00
15747Lövgren Oscar / Den segrande sången Upplevelser med psalmer och sånger45.00
15757Lövgren Oscar / En sångbok kommer till65.00
71809Lövgren Oscar / Fanny Crosby Blind författarinna - hennes liv och sångdiktning55.00
BOD228Lövgren Oscar / Fredrik Engelke60.00
52090Lövgren Oscar / Fredrik Engelke55.00
BOD217Lövgren Oscar / Fredrik Engelke60.00
52097Lövgren Oscar / Joel Blomkqvist en andlig sångare 95.00
52330Lövgren Oscar / Läsarsång och folklig visa50.00
84160Lövgren Oscar / Nils Frykman Den kristna glädjens sångare 80.00
84161Lövgren Oscar / Nils Frykman En andlig sångare och en religiös brytningstid 50.00
575803Lövgren Oscar / Nils Frykman En andlig sångare och en religiös brytningstid 60.00
72435Lövgren Oscar / Oscar Ahnfelt Sångare och folkväckare i brytningstid75.00
15759Lövgren Oscar / Solskenssångaren - J A Hultman45.00
84716Lövgren Oscar / Solskenssångaren J A Hultman75.00
26658Lövgren Oscar / Så fick vi sånger. En bok om sånger, sångdiktare och kompositörer35.00
10473Lövgren Oscar / Våra psalm- och sångdiktare En historisk framställning I 85.00
18142Lövgren Oscar / Våra psalm- och sångdiktare En historisk framställning II 75.00
84511Malmberg Axel / Assar Lindeblad. Missionens förste sångare i vårt land45.00
55550Mannerheim Augustin / Gamla psalmisters röst. 21 överföringar utförda och kommenterade av Augustin Mannerheim.95.00
32903Marklund Thorsten / Jag ser din rikedom Betraktelser kring sånger i Sionstoner35.00
15765Martinsson Erik / Alla dessa sångare - En bok om svenska kyrkosångare45.00
414600Meuller Hagbert, John Wanngren, Elisabeth Wentz-Janacek (Red) / Jubileumsskrift 1977 Förbundet Kyrkomusik i Lunds stift 75.00
32879Montan Erik, Ström Åke V / Högmässans psalmer En orientering för präster och lekmän jämte psalmförslag i anslutning till den svenska evangelieboken 194255.00
F-0176Montan Erik, Ström Åke V / Högmässans psalmer En orientering för präster och lekmän jämte psalmförslag i anslutning till den svenska evangelieboken 194255.00
15768Nielsen Erling (Urval) / Danska psalmer Kingo Brorson Grundtvig Ingemann70.00
15771Nilsson Ingvar / Öronmärkt30.00
15770Nilsson Ingvar / Öronmärkt40.00
02318Nisser Per Olof (Red) / Vår nya psalmbok40.00
15772Nivenius Olle / Psalmboken som Andaktsbok En introduktion i den nya psalmboken35.00
56712Nivenius Olle / Psalmer och människor55.00
15773Norberg Paul / J O Wallin - Unga sjunga med de gamla35.00
84614Olofsson Rune Pär / ... och ett oändligt hem Om Anders Frostensons väg till den nya psalmen95.00
19775Olofsson Rune Pär / Vandrar osedd vid vår sida Femtio psalmer valda och kommenterade40.00
15776Olson Bror / Psalmboken som folkbok En skildring av dess roll i svenskt fromhetsliv55.00
72818Olsson Ingemar / Tro, pop och kärlek En resa bakom kulisserna110.00
15779Pellén Siv & Robert / Den nya sången40.00
52664Pellén Siv & Robert / Livet - en ny sång45.00
15781Persson Martin / Öst och väst mötas75.00
83460Peters Cyndee / Timme för timme, dag för dag Min väg genom sorgen30.00
15782Peters Cyndee / Vägen hit .. Från North Carolina till Sverige35.00
27577Peters Knut / Den Gregorianska Sången En kortfattad orientering i den gregorianska koralens liturgiska och musikaliska värld80.00
15784Pollock John / John Newton - Amazing graze.45.00
15785Prothero Rowland E / The Psalms Human Life60.00
28118Psalm och sång Studier tillägnade Emil Liedgren75.00
80576Psalmanvisning eller Bibel, Psalm och evangeliebok med hvarandra sammanställda jemte förslag till psalmer lämpade efter kyrkoårets samtlige predikotexter...125.00
15787Richard Cliff / Som jag ser det45.00
32935Risberg Bernhard / I templets förgård. Psalmer.90.00
26626Risberg Gustaf / Vårs psalmbok dess historia och skalder30.00
21646Roberth Johansson (Red) / Så minns jag sången 2 fyrtiofem sångare berättar60.00
28899Ronald Jenny, Nordlund Maja / Barnen sjunga Ett urval ur svenska psalmboken med berättande texter 150.00
24525Rundgren Viktor Ljunggren V J / Från fädernas tid Ett bidrag till kännedomen om fromhetslivets historia i vår kyrka60.00
15788Rundgren Viktor - Adrian Carl / Uppbyggelse i luthersk lära och sång Särtryck ur 'Levande kristendom' och 'Kyrkfolkets samling'40.00
15789Rundgren Viktor - Ljunggren V J / Från fädernas tid Ett bidrag till kännedomen om fromhetslifvets historia i vår kyrka50.00
01265Rundgren Viktor - Ljunggren V J / Från fädernas tid Ett bidrag till kännedomen om fromhetslivets historia i vår kyrka65.00
29583Rundgren Viktor, Ljunggren V J / Från fäders tid Ett bidrag till kännedomen om fromhetslivets historia i vår kyrka80.00
15790Sander Inga-Lill / Den stora sången45.00
93888Sander Inga-Lill / Den stora sången45.00
15792Schlink Basilea M / Rockmusik - varifrån varthän?35.00
82341Sjöberg Ingrid (Red) / Glad som fågeln... Studiebok om Nils Frykman och hans sånger55.00
17874Sjöberg Ingrid, Barbro Gramen / Barnatro En studiebok om Lapp-Lisa35.00
15797Sparring Jan / Genom tårar av smärta och glädje45.00
15798Sparring Jan / Jag har mött människor. Om sitt sociala engagemang och mötet med människor50.00
15799Sparring Jan / På gott och ont40.00
15800Sparring Jan / Tilja och tempel45.00
15801Sparring Jan / Är Gud död?25.00
26627Stade Fans / Strövtåg i vår Psalmbok50.00
55602Stenström Lars-Åke, Spångberg Inga och Lennart / Kända psalmer och deras historia.45.00
15803Stenström Lars-Åke, Spångberg Inga och Lennart / Psalmerna i livet65.00
15805Strandsjö Göte / Alla träd har rötter45.00
15804Strandsjö Göte / Att komma hem55.00
15807Strandsjö Göte / Bat-Seba Jungman Göte / Bat-Seba Jungman Jansson och andra småstycken45.00
15808Strandsjö Göte / Drömmen om en sång35.00
82756Strandsjö Göte / En sten i skon40.00
15809Strandsjö Göte / Fragment ur två människors liv40.00
15810Strandsjö Göte / Från en annan sida sett30.00
15811Strandsjö Göte / Mellan speglar50.00
32093Sunbring Per m.fl / Jesus jag funnit30.00
15814Sundgren N- Johansson S / Det är solsken därborta på kullens topp - Om J A Hultman45.00
30559Sundström Rickard / Att leda lovsång50.00
80753Sundström Rickard / Att leda lovsång Praktiska tips för tillbedjare75.00
01636Svedlund Karl-Erik (Red) / Einar Ekberg - en furste bland sångare 75.00
01071Svedlund Karl-Erik (Red) / Einar Ekberg - en furste bland sångare 65.00
22704Svedlund Karl-Erik / De sågo himmelen öppen Tjugo snabbporträtt av kristna sångdiktare, kompositörer och sångare75.00
15816Svedlund Karl-Erik / Tema med variationer40.00
33438Svedlund Karl-Erik / Tema med variationer80.00
70501Svensson Axel B. / En svensk psalmbok Berättelse ur livet Fjärde upplagan60.00
15190Thureson Birger / Viktor Klimenko - En fri kosack45.00
15824Thuresson Birger / Göran Stenlund - Sångaren och människan25.00
15826Thybell Allan / En bok om Lydia Lithell- Jag har hört om en stad..'75.00
19570Tigerström Harald / Sången som blev världsjulsång30.00
31674Tobin Henrik (Red) / Musiken i Svenska kyrkans församlingar 110.00
81715Tönnesen Öivind / Oscar Ahnfelt Evangeliets trubadur90.00
15829Tönnesen Öivind / Oscar Ahnfelt Evangeliets trubadur75.00
BOD190Utbult Roland / Jim25.00
84411Waermö Einar / Einar Waermö berättar70.00
30996Waermö Einar / På sångarfärd genom livet55.00
52263Waermö Einar / På sångarfärd genom livet50.00
84346Waermö Einar / Ädel sådd65.00
15837Wahlström Bengt / Jag kommer av ett brusande hav Magnus De la Gardie som religiös personlighet och psalmdiktare25.00
Vingården förlagWallgren Madeleine / Höj jubel ! Liten lovsångshandbok40.00
15839Waudby Fred C / Odödliga sånger Berättelser om världsbekanta sångers tillkomst50.00
85395Waudby Fred C. / Odödliga sånger75.00
15841Wennström Adrian / Melodien och andra berättelser40.00
15845Wikmark Gunnar / Bibeln i vår psalmbok85.00
86160XI. Nordiska kyrkomusikmötet Lund 24-28 juni 1974. Programbok50,00
34128Åkesson Elof / Det nya psalmboksförlaget Kritik och önskemål45.00
10611Åkesson Elof / Det nya psalmboksförslaget Kritik och önskemål65.00
F-0076Öst Anna-Lisa / Lapp-Lisa berättar40.00
17879Öst Anna-Lisa / Med barnatro genom världen Lapp-Lisa berättar om sitt liv35.00
17878Öst Anna-Lisa / Med barnatro genom världen Lapp-Lisa berättar om sitt liv50.00
10143Öst Carl / Carl Öst berättar mera. 55.00
53283Öst Carl / Carl Öst till eget gitarrspel EP-4550,00
33204Östlin Per / En sjungande ambassadör Carl-Erik Olivebring om sitt sångarliv50.00
34536Östlin Per / Storsångaren Einar Ekberg - en livsskildring45.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |