Management / Management
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
70043Abramson Lars (Red) / BL 200160.00
575601Adams Richard / Vinst för vem? 45.00
82499Affärismer ur Affärsvärlden 1901-8140.00
85616Affärsmannens årsbok 192075.00
26606Andersen Erling S / Systemutveckling – principer, metoder och tekniker85.00
82771Andersson Hans-Erik / Simon Planeringens förnyelse140.00
10352Andersson Jan-Olof - Ekström Cege - Gabrielsson Anders / Lönsamhetsplanering och kalkylering faktabok40.00
40009Arkert, Falk och Fors / Kvalitets cirkeln - Från utvecklingsgrupper till teamorganisation80.00
30277Arndt Johan, Friman Alfred (Red) / Intern marknadsföring45.00
34803Asplund Christer / Placehunting international Om konsten att göra sig mer attraktiv för investeringar100.00
33238Aubu Jan / Handel och Vandel en gyllene bok med tänkvärt kuriöst och lustigt från företagens sällsamma värld90.00
23250Barner Robert W / Crossing the Minefield Tactics for Overcoming Today´s Toughest Management Challenges100.00
80381Bee Frances and Roland / Training Needs Analysis and Evaluation 50.00
10355Bergquist Sven / Ledstjärnor för ledarskap Tankar från Curt Nicolins kraftfält60.00
10356Bergquist Sven / Nedslag bland direktörer40.00
10357Bernstein Albert J - Craft Rozen Sidney / Dinosauriehjärnor Hur man handskas med alla dessa omöjliga människor på jobbet60.00
10358Björk Stellan / Verktygslådan Analyshjälpmedel för företagsledning40.00
40007Björklund Tom och Brockman Clarence / Handbok i försäljning och reklam60.00
80742Bolman L G, Deal T E / Nya perspektiv på organisation och ledarskap150.00
15961Borgenhammar Edgar / Leda lagom Om ledarskap i kommuner och landsting med kommenterade bilagor av Lennart Bodström, Björn Rosengren, Fredrik Lindencrona och Bengt Hedlén45.00
10363Bottomley Holford / Konsten att sälja100.00
10389Braw Christian / Bättre människa bättre chef85.00
10367Bruzelis Lars H - Skärvad Per-Hugo / Speed Management50.00
54537Börjesson Lena, Strand Sten / Lära och leda55.00
29367Bøe Klara - Henriksen Petter / Överlevnadsteknik för dubbelarbetande50.00
81556Carnegie Dale / Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning95.00
10373Cetron Marvin / Morgondagens Marknader med Alicia Pagano och Otis Port75.00
26622Christensen Jonas, Nordensvärd Lennart, Gladenbring Sirpa / BIZ Företagsekonomi A40.00
10376Dean Dave / Sju principer för att uppnå framgång45.00
54558Drucker Peter F / Organsation ledning ansvar Handboken för beslutsfattare80.00
17143Edris Karl-Erik / Den vise vd:n75.00
34853Ekström Bria-Lena, Lindqvist Christina / Spelet om Telia70.00
36317Fisher Roger, Brown Scott / Vägen till samarbete60.00
18517Ford Henry / Framåt Affärsprinciper och framtidsperspektiv35.00
10386Föreningsbanken / Ditt företag! Företagsform Företagsbeskattning Generationsskifte i företag Ändringar av företagsform Råd och anvisningar30.00
31767Försäljning idag handbok i försäljning140.00
21053Granberg Otto, Johansson Jan, Wallroth Christer, Westman Bo, Öberg Ulla / Organisationsutveckling i verkligheten40.00
81520Gregner Bozze, Svantesson Ingemar / Mindmapping, minnesteknik, snabbläsning 90.00
16255Grove Andrew S / Det produktiva ledarskapet60.00
34788Grove Andrew S / Det produktiva ledarskapet75.00
27266Gustafsson Conny, Rennemark Rune / Marknadsföring för professionella150.00
10391Gustafsson Lennart / Bäst i klassen Benchmarking för högre effektivitet Idéer erfarenheter och råd från svenska och utländska företag40.00
10393Hammer Michael - Champy James / Reeingineering the Corporation A Manifesto for Business Revolution45.00
10394Hanson Torben / Företagets starka kvinna Den assertiva sekreteraren60.00
61102Hanson Torben / Företagets starka kvinna Den assertiva sekreteraren40.00
500156Hedberg Anders / Så gör man i Amerika Affärsglimtar från U.S.A.40.00
22881Hedberg Håkan / Den nya utmaningen: Sydkorea! En väckarklocka för svensk industri75.00
36582Hedén Stig / Att tala med framgång Praktisk talarkurs50.00
55526Heilborn Helge m fl / Fredstidens försäljning. 70.00
33071Heilbroner Robert L / Från byteshandel till handelsutbyte45.00
53156Hejde Nils / Biförtjänster för folkskollärrare Några råd och anvisningar att i väsentlig mån höja sin årsinkomst200.00
02276Henell Olof / Personlig försäljning Principer och 106 praktikfall110.00
10204Henell Olof / Some science in personal selling Rewiew of American Research90.00
10396Holmquist Carin - Lundin Rolf A - Sundin Eliabeth / Förhandla mer Räkna mindre45.00
10397Hyttner Bo / Sälja i butik Praktiska idéer för en god affär40.00
36254Härnqvist Lars / Bästsäljaren Handbok i marknadsföring för butiker och serviceföretag60.00
54567Jeanson Knut m fl / Optimum en bok för chefer40.00
01452Jenks James M, Kelly John M / Konsten att delegera60.00
86114Johanson Ulf, Johrén Anders / Personalekonomi idag75.00
81303Johansson Sven-Erik, Magnusson Leif / Furstarna Om ledarskap i tjänsteföretag55.00
10400Jones Susan, Nissenson Marilyn / Vänner för livet Så stärker du banden med din vuxna dotter60.00
02917Josefowitz Natasha / Chefen det är du! En vägledning i konsten att leda människor, effektivt och med förståelse75.00
10401Kahn George N / De 36 största misstag säljare gör och hur de rättas till100.00
10403Katzenbach Jon R - Smith Douglas K / The Wisdom of Teams Creating the High-Performance Organization45.00
10404Keen Sam / Från leda till livsglädje En resa i ditt inre60.00
30336Kieffer George David / Vinnande mötesstrategi Hur du går segrande från varje möte50.00
13646Kleinfield Sonny / VD in på livet Ett år med Avon-chefen90.00
10406Klerk de Andreas / Intelligent organisation75.00
02273Knutsson Roland, Söderlund Torbjörn / Marknadsföring80.00
53020Konsten att leda ett företag En serie föreläsningar hållna i Sheffields stadshus och arrangerade av Institute of Industrial Administration 100.00
10408Krän Bertil / Att vara säljare100.00
10411Lapp Charles L / Att träna och leda säljare80.00
10416Levitt Theodore / Lysande Marknadsföring60.00
17668Lindbom Tomas, Jonsson Thomas / Vinnande kundvård - Hur man behåller och vårdar sina kundrelationer40.00
21162Lindh Leif / Praktikfall i marknadsföring75.00
09701Lindström-Myrgård Kerstin / Samarbetsboken80.00
70040Littauer Florence / Personality plus How to understand others by understanding yourself60.00
54860Lundberg Erik / Ekonomiska kriser förr och nu90.00
55211Lundin Stepen C, Jones H P, Christiansen J / Fisk Fånga energi o frigör pontetial50.00
54564Lundmark Jan / Kriser i svenska börsbolag 1965-198575.00
83056Lundquist-Coey Åsa / Den professionella människan total kvalitet börjar med personlig kvalitet50.00
31686Lönn Tomas / Bättre marknadsföring från start till mål 100.00
01567Mackay Harvey / Swim with the Sharks Without being Eaten Alive Outsell, outmanage, outmotivate, & outnegotiate your competetion100.00
10578Margerison Charles J / Effektiva arbetsgrupper45.00
10420McCarthy J Allan / The Transition Equation A Proven Strategy for Organizational Change50.00
10422McGregor Douglas / Chefen25.00
10424Morris Daniel C - Brandon Joel S / Re-Enginering your business45.00
10425Morrisey Georg I / Strategisk karriärplanering Steg för steg80.00
13797Nilsson Jan-Evert / Sverige i förnyelsens Europa En industrinations uppgång och fall50.00
10428Nilsson Pia / Räcker pensionen - en bok om dagens och framtidens pensionärer40.00
15834Nirenberg Jesse S / Konsten att samtala Att genom ord nå samförstånd50.00
10429Nordling Danne / Vinsten och vinstbegäret Produktionsöverskottets betydelse för löntagare och kapitalägare50.00
10426Næssén Lars-Olof / Bättre service Hur du utvecklar dig själv och får nöjda kunder80.00
81547Ohlsson Inge / Den goda arbetsplatsen erfarenheter, värderingar, visioner110.00
02288Om Goodwill Några inlägg i en aktuell fråga av Prof G Cassel, Prof O Sillén, Di Carl Kempe, Disp K F Göransson, Disp RK W Hansson, Dir C C Skriver, Disp S Arbman150.00
10433Parson Mary Jean - Culligan Matthew J / Back to Basics: Vinnande planering70.00
28331Peters Thomas J / Skapande kaos företagets revolutionshandbok100.00
00641Platen Margareta von / De framgångsrika familjerna Att skapa och bevara förmögenheter150.00
10438Price Frank / Kvalitet i alla led50.00
29974Queisser Hans / The Conquest of the Microchip Science and Business in the Silicon Age90.00
10439Rein Irving - Kotler Philip - Stoller Martin / Människor som märks110.00
23541Ridell Claes / Tala är Guld En bok om kommunikationsteknik100.00
10441Robinson A.G - Sam Stern / Kreativa företag. Kreativa medarbetare. Kreativ miljö75.00
30278Rodgers Buck / Så lyckades IBM Bakom kulisserna på världens mest framgångsrika marknadsorganisation55.00
12537Rossander Olle / Fifflet, fuskarna, förtroendet45.00
36564Rudberg Birgitta / De första stegen i statistik40.00
15455Sampson Anthony / Pengar vår tids miljardärer40.00
12541Sandberg Jörgen Targama Axel / Ledning och förståelse Ett kompetensperspektiv på organisationer90.00
32213Sarlén Anna-Stina / Personligt mästerskap : att förnya sig själv och sin eegen framtid95.00
28333Scheele Adele / Karrärguide för kvinnor70.00
40020Scott Bill och Söderberg Sven / Konsten att vara chef40.00
16237Sharpe Robert, Lewis David / Nyckeln till personlig utveckling i privatlivet - i arbetet Positiv självutveckling 555.00
24930Skärvad Per-Hugo, Krona Hans / Revolutionens ledarskap Humankapital och turnaround management150.00
22979Stine G Harry / Rymdföretaget Om industrialiseringen av rymden55.00
23273Sugarman Joe / Marknadsföringens framgångskrafter140.00
00490Sveiby Karl Erik / Kunskapsledning 101 råd till ledare i kunskapsintensiva organisationer85.00
40006Svenson Lennart / Arbetsledning i tiden60.00
02289Tack Alfred / Att sälja med framgång125.00
54265Taylor Harold L / Att utnyttja tiden Handbok i effektiv tidsplanering55.00
10451Tead Ordway / Ledarskapets konst80.00
85615Torekull Bertil / På spaning efter ett företags själ Ett grupporträtt50.00
02274Wage Jan / Säljsamtalet Dess psykologi och teknik80.00
10455Wahlström Bengt / År 2002 trender i näringsliv samhällsliv och privatliv60.00
10456Webber Ross A / Tid är pengar Nyckeln till framgångsrikt ledarskap90.00
29600Weisinger Hendrie Ph D / EQ. Känslomässig intelligens på jobbet 75.00
10458Wennberg Lena/ Karriär efter 4575.00
53449Wickbom Ulf (red) / Vad ska man med moral till i näringslivet?60.00
70389Wiio Osmo A / Kommunikation - Vad är det? En grundbok om information, språk och massmedier30.00
22905Wilhelm Peter (Text), Enström Björn, Gullers Peter (Photo) / Swedish Know How in the 80s85.00
83641Wilke Björn / Framgångsföretagen Vinnande vägval hos svenska företag som fortsätter att vara lönsamma. 100.00
31155Wistrand Birgitta / Milda makter Om makt och maktstrukturer i våra liv50.00
575104Woodcock Mike, Dave Francis / Organisationsprofilering - Vilka värderingar inom organisationen leder till framgång75.00
80737Ögren Tomas / Klarar vi oss utan chef? Om grupporganisationens möjligheter och dynamik75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |