Natur / Djur och skog
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
36458Ali Salim / The Book of Indian Birds with 66 plates in colour (depicting 264 species) 3 in tale and 22 in half-tone75.00
31835Arnold Nicholas, Ovenden Denys, Corbet Gordon / Djur i miljö - däggdjur, groddjur, kräldjur 55.00
16390Backström S-O / Till skogs40.00
85396Behm Alarik / Från vildmark och djurgård75.00
34830Berg Bengt / Min vän fjällpiparen75.00
31526Berglind Henrik, Mossberg Curt, Wikström Nils / Djurens underbara liv Lärobok för fjärde, femte och sjätte årskurserna Del C Djur i främmande världsdelar65.00
31524Bergman Sten / Djur55.00
84627Berlin Herved / Sveriges andra fynd av jättehjort särtryck ur Skånes hembygdsförbunds årsbok 194275.00
80096Björnstrand Lillie / Mellan fågel och äng.45.00
33200Bolin Lorentz / Strövtåg i svensk natur. Naturskydds-och fritidsproblem.45.00
16565Bolin Lorentz / Växter och djur i färg I Norden40.00
71476Bood Charlie / Sveriges landskapsdjur40.00
15351Borg Gösta / Roliga vandringar i naturens sällsamma värld50.00
81680Borglind A.D./ Kubikfottabell 12 delat mått för rundvirke325.00
16567Bretaudeau J / Fakta om träd45.00
16588Claezen & Pettersson / Tabellboken Kubi. För kubikering av rotsående skog, runt och 4-sidigt virke jämte praktiska uppgifter, jämförelse- och erfarenhetstal 50.00
27469Cortin Bengt / Svampplockarens handbok. Fullständig handledning beskrivande 285 svampar, varav 133 i naturliga färger60.00
22709Dickinson Rich Louise / Vi drar till skogs60.00
56270Dierl Wolfgang (Text), / Fjärilar Dagflygande fjärilar40.00
82777Djurboken. De 3 - D böckerna. 1220.00
50049Dyhrberg Arne S / Den döende prärien45,00
31917Edström, Einar / I höglänta marker.75.00
28574Elvang Leif / Djurpsykologi45.00
50025Enckell P H ( Svenska bearbetning) / I lejonens rike25.00
11100Enckell P H (Svensk bearbetning) / Den levande öknen 30.00
11102Enckell P H / (Svensk bearbetning) / Jaguaren25.00
36202Enckell P H /(Svensk bearbetning) / Nordpolens djurvärld30.00
82062Finn Frank / Birds of the Countryside A Handbook of Familiar British Birds105.00
32967Fischerström Iwan W / Skogsfågel. Impressioner och matrecept70.00
94476Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 1 193545.00
84476Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 1 193645.00
84479Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 10 193545.00
84478Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 11 193545.00
84477Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 12 193545.00
84475Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 2 193545.00
84474Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 3 193545.00
84473Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 4 1935 45.00
84472Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 5 1935 hft 45.00
31517Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 6 1935 hft 45.00
84484Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 7 40.00
84483Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 8 193540.00
84482Forsman Axel (red) / Skogsvaktaren Tidskrift för skogshushållning N:o 9 193540.00
14950Fåglar som hobby När Var Hur? serien 196050.00
16408Fønhus Mikkjel / Skogarnas äventyrare Berättelsen om en silverräv50.00
26267Gaunitz Bertil / Baggar och fjärilar om fångst och samlingar55.00
81508Geijer-Råberg Margit / Resa i Arkadien.50.00
15968Granlund Eddie (foto), Rudeskog Birgitta (text) / Djur från svensk natur. 75.00
14146Hamilton Henning, Petersson Thorsten / Gröna skogar. Södra Skogsägarna - Idé och företag 1938-198750.00
71740Hansson Gustav / Dagrar60.00
20058Heqvist Karl-Johan, Bertil Lekander, Thure Palm / Skogsinsekter Lärokurs för statens skogsskolor 60.00
80101Hunnestad Steinar / Örnrovet75.00
53802Hylander Tofte / När djuren går på luffen55.00
84453Jonsson Sixten Curry-Lindahl Kai / Djuren på Skansen45.00
71718Kalamark Rolf, Svensson Tommy / Mera om svamp45.00
32230Kemner A. / Atlas över fjärilar och larver85.00
56388Kloo Karl / Fåglarna därhemma och andra fåglar Med 60 illustrationer i svartvitt50.00
24087Kloo Karl / Strövtåg i fågelmarker55.00
28569König Claus / Vilda däggdjur i Europa70.00
80839Lane Frank W / Djurens underliga värld55.00
29160Lönnegren A V / Nordisk svampbok innehållande beskrifning öfver Sveriges allmännaste ätliga och giftiga svampar310.00
09477Milhammar Sven / Kring de tre myrarna. Vildmarksskildring75.00
80836Mossberg Curt / Djur från skog, savann och hav 255.00
80840Mossberg Curt / Djur från skog, savann och hav. 55.00
12799Nilsson Birger, Oward / Korsdrag i skogsriket - Rapport från en tusenmilaresa i glesbygd55.00
24969Nornes Bjarne, Johansson Åsa / Vinterland - glimt fra ei arktik dagbok90.00
80834Olsson Viking / Lilla djurboken Illustrerad av George Schumann75.00
40502Palmblad Katja / Skogens guld. Kantarellrecept120,00
81769Pettersson G A / Skogsbrukstabellen - Facit- för kubering av rotstående skog, runt och sågat virke, jämte praktiska uppgifter jämförelse och erfarenhetstal45.00
31000Rendahl Hjalmar / Fågelboken Sveriges fåglar i ord och bild80.00
30149Roberts Charles G D / Vildmarkens barn Tolv berättelser om djur40.00
16490Rosendahl Sven / Räven från Krackberget70.00
80204Rösiö Folke / Fångat i flykten75.00
12843Skogsbruk lärobok för ungdom150.00
28561Skogsvårdsföreningens Folkskrifter Band 2175.00
01610Spolin Richard / Fågelguiden 384 nordiska fåglar i färg45.00
80446Svennilson Ingvar (Red) / Studier i skogsbrukets arbetslära Undersökningar vid Värmlands skogsarbetsstudier I340.00
500163Svenska Skogsvårdsföreningen / Skogsodling Föredrag, hållna å Skogshögskolan, dels vid skogsodlingskursen den 23-26 April 1945 Dels den 2 December 1947165.00
84297Svenska träd teckningar av Ingvar Berg45.00
80105Swiss Östgren Torgny / För holkbyggare40.00
80209Söderberg Rudolf / Alla Nordens Fåglar45.00
85827Thornander Torsten (Red. kommitte) / Sortering av sågat virke av furu och gran. Anvisningar utarbetade av 1958 års virkessorteringskommitté 55.00
81389Titta en Karl-Johan40.00
80830Trine Ralph Waldo / Människan och djuren80.00
26263Trägårdh Ivar / Sveriges skogsinsekter35.00
26266Trägårdh Ivar / Våra vanligaste skogsinsekter60.00
80397Urban Emil K / Shells Guide to Ethiopian Birds45.00
28560Vestman Harald / Skogen och vad den ger75.00
34963Viksten Albert / Den vita vidden40.00
72054Viksten Albert / Tankar vid en dödsdömd sjö35.00
09590Viksten Albert / Vildmarksflickan45.00
71942Von Rosen Björn / Skogen, viltet och fåglarna50.00
80297Vår fågelvärld 1957 nr 440.00
80298Vår fågelvärld 1966 nr 240.00
80299Vår fågelvärld 1975 Nr 140.00
80294Vår fågelvärld 1985:140.00
80296Vår fågelvärld 1985:540.00
80295Vår fågelvärld 1986:140.00
24128Wahlén Jan-Eric / Fåglar i vår närhet 60.00
31133Wahlén Sven-Eric / Mård Naturbok50.00
53288Wahlöö Wald (sammanfattning) / Bülows lilla svampbok. Förkortad upplaga av Waldemar Bülows svampar60.00
80094Wermelin T, Östgren S / Vår i holken45.00
26894Åkestad Oskar / Skog och sjö120.00
80300Öhrn Bertil / Fågelregioner45.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |