Natur / Jordbruk
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
90083Arrhenius O / Vad kan göras för att höja betodlingen i Sverige70,00
84978Berglund G / Konstgjorda gödselämnen55.00
56495Björkheden Filip, Runquist Cl G / Fysik för lantmän 75.00
29465Bolin Pehr / Konstgödselmedlen och deras användning vid jordbruket55.00
40344Eliasson Sturre / Den lokala sortförsöksverksamheten I Sammanställningar av resultaten av sortförsöken med potatis under åren 1931 (1915)-19411110.00
24800Eriksson K Lagerlöf N / Ladugårds- och husdjurshygien65.00
51587Ferlenius Gust. Rud. / Rätt frukt i rätt tid100,00
60318Funkquist Herman (red) / RSB:s historia utgiven på uppdrag av Avelsföreningen för rödbrokig svensk boskap100,00
53875Funkquist Herman, Åderman Karl W / Handbok i husdjursskötsel.325.00
01771Gloger C W / Landtmannens vänner och fiender bland djuren, eller hvilka äro de djur, som landtmannen bör skona och skydda, och hvilkaförebygga och förhindra Skador av insekter och gnagare på åker och220.00
40212Gramén L N / Cement- och betongarbeten. vägledning vid dessa arbetens utförande speciellt vid Lantmannabyggnader75.00
40322Granquist J / En lönande potatisodling80.00
32009Gremo Ad / Mjölkningsarbetets utförande. Hur erhålles en god mjölk?75.00
53016Hedenström Gust Z / Bondens blå bok I Jordbruksnäringens ekonomiska daning och utvecklingsorganistation 75.00
40401Holmström Sven / Lantbrukarens hur och var50.00
85666Johansson Albert / Du gamla bondeland40.00
90079Katalog 1936 Spannmåls & utsädes aktiebolaget Uppsala100,00
90082Kvarnemo Lars / Täckdikning100,00
20661Lantmännens maskinprogarm 197390.00
90084Lundberg Gustaf / Handbok i skogsdikning80,00
90081Melander Yngve / Viktiga frågor för mejerier och mjölkleverantörer100,00
10583Mitt lantbruk i omvandling. Lantbrukets anpassnings- och rationaliseringsfrågor.50.00
71778Molin Jörgen / Biodynamisk odling Odlingsform eller mysteriekult?35.00
15003Nationalföreningens mot emigrationen centralstyre / Nybildning af mindre jordbruk. En belysning130.00
24795Nilsson Hjalmar, Örborn A / Svinskötsel65.00
40404Nilsson Jöns, Ryde Helge, Örborn A / Mjölken och dess behandling.50.00
28506Nordin John / Förbyggande av olycksfall inom jordbruket55.00
71796Peterson Carl M / Ugglehultsboken Carl M Petersons småbruksdrift och föreläsningar85.00
81769Pettersson G A / Skogsbrukstabellen -Facit- för kubering av rotstående skog, runt och sågat virke, jämte praktiska uppgifter jämförelse och erfarenhetstal45.00
90078Program för Svenska lantbruksmässan Linköping 22-25 juli 195450,00
22536Riksstambok över Svensk röd o vit boskap utgiven av Kungl Lantbruksstyrelsen XXVLL delen Tjurar N:ris 18299-18787 Kor N:ris 38923-39348200.00
52997Småbrukare-konferensen år 1913 Berättelse över förhandlingarna hållen i Stockholm den 14-17 november 80.00
85827Sortering av sågat virke av furu och gran. Anvisningar utarbetade av 1958 års virkessorteringskommitté 110.00
90077Svalöf Allmänna svenska utsädesaktiebolaget100,00
54024Svensk Jordbruksforskning Årsbok 195375.00
86249Särtryck ur Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift årg 97 1958 – Den svenska plogens historia45.00
40402Thunberg Ivar Thor / Backmyrabarnen Ungdomens jordbruksbok55.00
40399Timberg Gustaf, Vesterberg Alb, Henning Ernst / Naturlära för landtmän I - IV100.00
32441Ugglas Clas af / Ett konsumentvänligt jordbruk100.00
40396Weijber David, Eklundh Bertil / Ladugårdsförmannen. Praktisk handbok i nötkreaturens skötsel och vård. 55.00
53881Westerlund A, Johansson Ivar,Larsson S, Olsson N, Jarl F, Olofsson N E / Husdjurslära del 1 och 2120.00
28978Åderman Karl W / Husdjurens hälsovård 50.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |