Naturvetenskap / Naturvetenskap
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
81284Aitken R G m fl / Den stora planen Ordning och intelligens i naturen80.00
53930Allers Familj-Journal / Vad är kemi? Från guldmakarens verkstad tll det moderna laboratoriet40.00
82126Andrews E.H / Gud, vetenskap och evolution45.00
575812Andrews E.H / Utvecklingsläran - fakta eller filosofi?25.00
60111Arrhenius Svante / Människan inför världsgåtan 95.00
54985Atomkärnan Kosmos 1976 85.00
51130Backman E Louis / Levande materia170.00
19769Baker Sylvia / Tvistefrågan Skapelse Evolution40.00
17965Beckman Anna / Synligt och osynligt ljus En populär framställning av den strålande energiens gåtor45.00
70037Benner Sven / Den moderna fysiken och dess begränsning120.00
16054Bergman Jonny / Slump eller intelligent design?25.00
84939Berlin Herved / En ny glanstid för naturvetenskapen särtryck ur Svenska folket genom tiderna75.00
56997Bettex F / Naturvetenskap och kristendom35.00
02204Bolin Iwan / Levande och död materia60.00
26789Boorstin Daniel J / Upptäckarna Naturvetenskaperna astornomi medicin växter och djur65.00
54937Bragg William / Ljusets världsallt Ljusets världsallt100.00
10534Bölsche Wilhelm / Skapelsedagarna Konturer till naturens utvecklingshistoria95.00
86156Clark Harold / Hans händers verk45.00
20322Coulson C.A / Science technology and the christian 40.00
86066Degerbol Magnus / Från apa till människa45.00
17661Edsmyr Folke / Utvecklingsläran och Bibeln30.00
21660Ejvegård Rolf / Naturvetenskapens ursprung40.00
85935Ekman Sven och Sefve Ivar / Utvecklingslära och ärftlighetslära för de allmänna läroverken45.00
12620Ekman V W / Gudstron och den fysiska vetenskapen30.00
26407Enoch H / Evolution or Creation40.00
53019Fabre J H / Instinktens mysterier.100.00
81525Fjeldskaar Willy / Plan eller slump. Kritiska anmärkningar till evolutionsteorin85.00
80193Gamow G / Mr Tompkins utforskar atomen90.00
86151Geddes Patrick, Thomson J. Arthur / Evolution45.00
21886Geismar Eduard / Vetenskap - konst - moral - Religion35.00
14747Gislén Torsten / Biologi och kristendom För tanke och tro Apologetisk serie N.o 725.00
40350Gudstro och vetande 40 Uttalanden av vetenskapsmän, författare mm. 70.00
22570Gulbrandsen Toralf / På jakt efter apmänniskan. 100 år efter Darwin60.00
17115Hawthorne J.N / Om bibel och vetenskap25.00
23510Heinze Thomas F Pye Albert E / Skapelse kontra evolution handbok35.00
82603Hutten Ernest H / Den moderna fysikens idéer45.00
36063Huxley Julian S. Haddon A.C / Vi Européer Översikt av de så kallade rasproblemen75.00
14530Jensen Johannes V. / Vor oprindelse75.00
82056Joad C.E.M / Vetenskap och Livsåskådning En orientering50.00
575593Joers, Lawrence Eugene Claire / Under Guds befäl En läkares tankar om livet, vetenskapen och Bibeln35.00
70617Johnson Bo / Världsbild och kristen tro Gud, skapelsen och människan i Bibeln50.00
55623Keyser Leander S / Alltings ursprung Varifrån har världsalltet kommit? Varifrån ha lviet och arterna kommit? Varifrån har människan kommit?150.00
28995Kullander Sven och Larsson Börje / Mikrokosmos75.00
54010Kurtz Joh Henr / Bibel och astronomi. En framställning af Biblens kosmologi och dess förhållanden till Naturwetenskaperna150.00
54571Landgren Per / Skapelse - Evolution 70.00
83593Larsen K L / Undervärk, s. k. Motsägelser och Misstag i Bibeln140.00
10895Lidforss Bengt / Naturvetenskapliga Kåserier I-III150.00
27893Lindblom Harry / Bibeln och vetenskapen60.00
85896Lindblom Harry / Universums slut 110.00
31255Lund Hakon / Hovedtraek af Kemiens Historie indtil år 190045.00
80798MacDonald D K C / Vid absoluta nollpunkten50.00
86185Macmillian Hugh / Bibeln och naturen. Betraktelser och andliga lärdomar45.00
29446Magnusson John / Är det förnuftigt att tro?35.00
575742Magnusson John / Är det förnuftigt att tro?35.00
86153Marsh Frank / Evolution eller skapelse50.00
16053Mascall E.L / Christian Theology and natural Science Some questions on their relations95.00
60167Mauro Philip / Utvecklingsläran på de anklagades bänk100.00
20450Molén Mats / Livets uppkomst Evolution och vetenskap - Om jordens samt livets uppkomst och historia45.00
82507Morel Alexandre / Fjärilens vittnesbörd45.00
55440Moritz Klaus / Kristi himmelsfärd och naturvetenskapen45.00
12737Moritz Klaus / Människan - Guds avbild eller naken apa?25.00
84485Mortensen Viggo / Teologi og naturvidenskab Hinsides restriktion og ekspansion75.00
56681Naturkatastrofer Stora jordbävningar, vulkanutbrott, stormfloder, virvelstormar och bergskred30.00
01882Nilsen Odd Ragnar / Ljuset och tiden Tankar på gränsen mellan naturvetenskap och kristendom100.00
10273Nordström Stefan / Livet - en gåta50.00
84322Olsson Victor / Kristendom och naturvetenskap40.00
14657Olsson Victor / Religion och naturforskning 40.00
500169Orr J. Edwin / Tro och vetande i harmoni25.00
01983Palmstierna Hans / Besinning75.00
81433Pattison R.S, Friedrich Pfaff / Människoslägtets ålder och ursprung35.00
14722Petersen Johannes / Religionshistoriska Folkböcker Häftet 12. Naturvetenskap och tro40.00
72220Petren Per Edward / Skapelseberättelsen Utvecklingsläran Utvecklingsoptimismen25.00
80192Pleijel Gunnar / Solenergi45.00
55813Post Lennart von / Ur jordklotets saga75.00
33329Richardson Alan / Bibeln i vetenskapens tidsålder. Cadbury-föreläsningar vid Birminghams universitet.70.00
24182Ridenour Fritz (Red) / Vad ska man svara? En diskussion kring grundläggande frågor om den kristna tron, bland annat Guds existens och bibelns trovärdighet55.00
13082Rohrbach Hans / Naturvetenskapen förnekar gudlösheten Inlägg i en aktuell debatt45.00
20239Row C.A / A manual of christian evidences35.00
86145Sandbeck Hans Christian / Nature and destiny. An analysis and a synthesis of means and ends in science, art and life in general.75.00
18061Segerstråle Sven / Det underbara livet70.00
26530Sperlich Diether, Nilsson Örjan / Det naturliga urvalet om artutvecklingen55.00
86076Sundström Erland / Ungdomen diskuterar, Utvecklingslära och skapelsetro35.00
10629Sundström Erland / Utvecklingstanke och skapelsetro35.00
21091Taylor Paul - Chong Jonathan - Molén, Mats / Dinosauriemysteriet & Bibeln125.00
84725Teknologi och etik Oikomene Nordisk Ekumenisk Skriftserie 545.00
90005Tissander Gaston / Vetenskapliga Tidsfördrif eller Undervisning och lek90.00
80831Trägårdh Ivar / Biologiska skisser Med 100 illustrationer75.00
14728Urquhart John / Bibeln och naturvetenskapen60.00
60140Wallerius Ivar D. / Den modärna naturåskådningens kris Utvecklingsläran och verkligheten Jämte andra uppsatser35.00
31845Werner P E / Atomåldern och Bibeln30.00
29622Werner P E / Tro och vetande 25.00
32273Wille V A / Idisslar haren? En naturhistorisk studie125.00
52100Woodger J H / Physics Psychology and Medicine A Methodologickal Essay55.00
72244Wren-Lewis John / God in a technological age45.00
F-0018Zimmermann W F A / Urverldens under Populär framställning af jordklotets urtillstånd, jordytans daning samt växt och djurverldens uppkomst och utveckling intill nävarande tid med 320 teckningar90.00
12760Åkerlund Erik / Ärftlighets & utvecklingslära40.00
29356Öhman Valter / Naturvetenskapens och religionens enhet Samt några andra uppsatser45.00
51951Örsted H C / Anden i naturen100.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |