Psykologi / Psykologi
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
33395 Nilsson Ingemar / Själen i laboratoriet - Vetenskapsideal och människosyn i den experimentella psykologins framväxt60.00
53390Alfvén Johannes / Trötthetens problem En psykologisk studie25.00
20531Alm Ivar / Den religiösa funktionen i människosjälen. Studier till frågan om religionens innebörd och människans väsen i modern psykologi särskilt hos Freud och Jung110.00
34966Alnaes Randolf Johnsen Gordon G / Psykoterapi I, II, III190.00
36059Arvidsson-Artman Lena / Förlåtelse - i praktiken55.00
90164Arvidsson-Artman Lena / Tröst - i praktiken55,00
54509Beckman Nat. / Vardagslivets logik40.00
82503Bellander Berit / Att få bli människa Hur mitt förskolebarn utvecklas30.00
82314Billström Jakob / Våra nervers vardagsvård50.00
12547Bjerstedt Åke / Lära för framtid60.00
23088Blomkvist Karl M / Psykologiska perspektiv90.00
21541Bühler Charlotte / Värderingar i psykoterapin40.00
33176Cassel Gustaf / Den odelbara människan45.00
15758Cederblad Carl / Människomassor och massmänniskor35.00
10282Dennison George / Barnens liv : frihet i uppfostran och undervisning i praktiken30.00
51710Dobson James / Dare to discipline30.00
10218Elmgren John / Gestalt psychology. A survey and some contributions.75.00
33020Farnham Marynia F. / Ungdom i tonåren40.00
12601Feldman Wulff / Sjukhuspsykologi35.00
82556Fordham Frieda / An introduction to Jung´s psychology 25.00
36020Frankell Arne / Vänsterhänthet hos barn i skolåldern80.00
29480Freud Sigmund / Moses och monoteismen190.00
80186Garrett, Annette / Samtalsmetodik55.00
51167Guilmartin Nance / Vad ska man säga? Det lyssnande samtalet.55.00
90058Harwood A C / Att bli människa En bok om Waldorfpedagogik60,00
52034Hildinger Alf / Moralisk Fostran. En bok för föräldrar och andra ungdomens fostrare65.00
10196Hite Shere / Hiterapporten Om Familjen - att växa upp - sexualitet och identitet60.00
85481Holmberth Nils Gunnar / Innanför eller Utanför 140.00
21866Hudson Liam / Human beings An introduction to the psychologi of human experience30.00
30104Husén Torsten / Svensk ungdom Psykologiska undersökningar av ynglingar i åldern 17-20 år35.00
12966Idman Gullmay & Pekka / Aldrig Mera Ensam40.00
13474Israel Joachim / Gruppdynamik och ledarskap : en introduktion i gruppdynamikens teori och tillämpning30.00
30192Kahn Robert L Cannell Charles F / The dynamics of interviewing: Theory, Technique and Cases50.00
22378Klingberg Göte / Från sju till tretton år Den senare barndomens psykologi45.00
12614Köhler Eva-Mari / Samfostran - Pedagogik för föräldrar30.00
33656Lepp Ignace / Ateismens psykologi35.00
85849McGurk Harry / Uppväxt och utveckling25.00
29250Murray Walter C / Själslivets utveckling Studier i elementär psykologi30.00
30984Myrgård Bengt, Iselau Gunnar, Nilsson Lilian / Etikboken Att arbeta med etiska valsituationer50.00
17375Nordland Eva / Personlighet och anpassningsproblem35.00
16382Nyman A. Katarina / Non-regressive schizophrenia Clinical course and outcome55.00
81717Nyman Alf / Människor i affekt. Sex psykofysiologiska betraktelse35.00
31373Nyman Alf / Själsbegreppets förvandlingar. Fyra allmänfattliga kapitel jämte ett inlägg om växtbesjälning35.00
31954Odstedt Anne-Marie / I tonårsåldern80.00
29251Ottersen Ottar / Växa tar tid35.00
11607Overstreet H A / Den mogna människan30.00
10731Persson Göran / Samtalsmetodik för läkare30.00
56387Pettersson Olof & Åkerberg Hans (Red) / William James Då och Nu85.00
27592Pym T.W / Psykologien och det kristliga livet 40.00
10257Redlich F Bingham J / Maktspelet i vårt inre - psykiatrin och vardagslivet30.00
30355Secord. Backman. Slavitt / Understanding social life An introduction to social pcychology 140.00
54864Sirnes Tollak B / Kontakter och konflikter Mentalhygien i vardagen30.00
40712Sjöberg Lennart / Upplevelse och prestation Några utvecklingslinjer inom teoretisk psykologi30.00
53739Sjövall Björn / Skapa i arbetet En väg till livsmening och arbetsglädje35.00
10192Skinner Charles E Harriman Philp L (Editors)/ Child Psychology 40.00
80610Slök Johannes / Den religiösa instinkten30.00
34461Stadler Karin / Om psykoterapi och religion40.00
10230Thomson Robert / Tänkandets psykologi35.00
34672Uddén Gudrun / Det var nåt med uppväxten Unga kriminellas livshistorier55,00
22919Vannérus Allen / Medvetandet, jaget och hjärnan samt om Varseblivandet och seendet75.00
56344Wikström Owe / De ofrånkomliga orden religionspsykologiska studier40.00
56829Wikström Owe / Om heligheten Religionspsykologiska perspektiv35.00
84609Wikström Owe / Raskolnikov - Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och Straff65.00
70066Wistrand Marianne Ploom Inger / Självmordsförsök – Reaktioner och upplevelser av akut vård – En intervjuundersökning35.00
86055Witt O.M / Själen i normalt och sjukligt tillstånd En antydning för läkare och lärare 290.00
12542Yalom Irvin D / Terapins gåva215.00
27261Åkerberg Hans / Tolkning och förståelse. Metodfrågor, data och tolkningar för religionspsykologiska interpretationsövningar35.00
70132Öfwerström Anders / Psykoterapier och sexualproblem35.00
53242Öhrvall Hjalmar / Om sinnesvillor45.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |