Psykologi / Psykologi
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
71948Adams Jane / Mamma hela livet Om förhållandet till våra vuxna barn35.00
34966Alnaes Randolf Johnsen Gordon G / Psykoterapi I, II, III190.00
14037Andersson Bengt-Erik, Erik Wallin / Tonåringarna och omvärlden60.00
29837Andrae Tor / Psykoanalys och religion45.00
36059Arvidsson-Artman Lena / Förlåtelse - i praktiken55.00
90164Arvidsson-Artman Lena / Tröst - i praktiken55,00
49196Banaka William H / Djupintervju teknik och analys45.00
25254Bartlett Frederic / Rolig psykologi50.00
54509Beckman Nat. / Vardagslivets logik40.00
82503Bellander Berit / Att få bli människa Hur mitt förskolebarn utvecklas30.00
72251Bexell Göran / Människans befrielse Psykoanalys och kristen tro60.00
82314Billström Jakob / Våra nervers vardagsvård50.00
12547Bjerstedt Åke / Lära för framtid60.00
28644Björkman Mats / Ekologisk psykologi45.00
19025Bonaparte Marie / Det kvinnligt gåtfulla75.00
491103Burt Cyril (Red) / Hur människans psyke fungerar50.00
34992Bühler Charlotte / Utvecklingspsykologi75.00
21541Bühler Charlotte / Värderingar i psykoterapin40.00
33176Cassel Gustaf / Den odelbara människan45.00
15758Cederblad Carl / Människomassor och massmänniskor35.00
71521Craaford Clarence / Platser för vårt liv Tankar om inre och yttre platser i tillvaron25.00
72785Curran Desmond, Guttmann Eric / Modern Psykiatri Psykologisk medicin 30.00
53274Dahlby Frithiof / Din pojke75.00
71515Danielsen Torbjörn / Handstil och personlighet Introduktion till skriftpsykologin50.00
10282Dennison George / Barnens liv : frihet i uppfostran och undervisning i praktiken30.00
51710Dobson James / Dare to discipline30.00
F-0091Eberhard David / I trygghetsnarkomanernas land Sverige och det nationella paniksyndromet60.00
10218Elmgren John / Gestalt psychology. A survey and some contributions.75.00
71611Engelstad Fredrik / Vad är makt55.00
33020Farnham Marynia F. / Ungdom i tonåren40.00
12601Feldman Wulff / Sjukhuspsykologi35.00
82556Fordham Frieda / An introduction to Jung´s psychology 25.00
36020Frankell Arne / Vänsterhänthet hos barn i skolåldern80.00
F-0133Gadelius Bror / Tro och helbrägdagörelse jämte en kritisk studie av psykoanalysen70.00
80186Garrett, Annette / Samtalsmetodik55.00
70031Greene Ross W / Explosiva barn Ett nytt sätt att behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar120.00
51167Guilmartin Nance / Vad ska man säga? Det lyssnande samtalet.55.00
90030Gustavson Christina / När någon i din närhet har en depression30.00
22471Hadfield J.A / Psykologi och Själslig Hälsa Ett bidrag tyill utvecklingspsykologin50.00
90058Harwood A C / Att bli människa En bok om Waldorfpedagogik60,00
14956Hechinger Grace och Fred M / Tonårstyranni45.00
71563Hellsten Tommy / Barn av livet Resan till vuxenlivet och dess ansvar75.00
14025Hess Eckhard H. / Etologi 95.00
52034Hildinger Alf / Moralisk Fostran. En bok för föräldrar och andra ungdomens fostrare65.00
10196Hite Shere / Hiterapporten Om Familjen - att växa upp - sexualitet och identitet60.00
85481Holmberth Nils Gunnar / Innanför eller Utanför 140.00
72229Hopcke Robert H. / Slump och synkronicitet60.00
21866Hudson Liam / Human beings An introduction to the psychologi of human experience30.00
30104Husén Torsten / Svensk ungdom Psykologiska undersökningar av ynglingar i åldern 17-20 år35.00
12966Idman Gullmay & Pekka / Aldrig Mera Ensam40.00
49195Jahoda Marie / Freud och psykologins dilemma45.00
85937Jastrow Joseph / Huset som Freud byggde60.00
12597Jastrow Joseph / Hälsan främst45.00
30192Kahn Robert L Cannell Charles F / The dynamics of interviewing: Theory, Technique and Cases50.00
18785Katz David / Människor och djur Studier i jämförande psykologi85.00
22378Klingberg Göte / Från sju till tretton år Den senare barndomens psykologi45.00
19042Kretschmer Ernst / Modern Psykoterapi 70.00
12614Köhler Eva-Mari / Samfostran - Pedagogik för föräldrar30.00
71940Lenneer Axelson Barbro, Ingela Thylefors / Om konflikter Hemma och på jobbet35.00
40472Lennéer Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela / Om konflikter Hemma och på jobbet40.00
33656Lepp Ignace / Ateismens psykologi35.00
414516Lindhe Olof / Hur vi är i våra drömmar Vårt drömmedvetande och dess förhållande till vårt vakenmedvetande90.00
14020Madsen K.B / Moderna psykologiska teorier (Tolman. Hull. Skinner. Murray. McClelland. Lewin. Hebb)35.00
85849McGurk Harry / Uppväxt och utveckling25.00
14938Mejer Nils, Per Nordqvist, Boo Sjögren / Natur och Kulturs Psykologi för vuxna40.00
14038Mejer Nils, Per Nordqvist, Boo Sjögren / Natur och Kulturs Psykologi för vuxna40.00
51754Miller H. Crichron / Psykologi för föräldrar45.00
29250Murray Walter C / Själslivets utveckling Studier i elementär psykologi30.00
56369Nuber Ursula / Vår tids egoism Varför självförverkligande ofta leder till ensamhet35.00
575208Nycander Gunnar / Personlighet och moral60.00
16382Nyman A. Katarina / Non-regressive schizophrenia Clinical course and outcome55.00
81717Nyman Alf / Människor i affekt. Sex psykofysiologiska betraktelse35.00
29251Ottersen Ottar / Växa tar tid35.00
10731Persson Göran / Samtalsmetodik för läkare30.00
56387Pettersson Olof & Åkerberg Hans (Red) / William James Då och Nu85.00
27592Pym T.W / Psykologien och det kristliga livet 40.00
12785Ramström Jan / Tonåringen i välfärdssamhället Om svårigheter att bli vuxen i dagens västerländska kultur45.00
10257Redlich F Bingham J / Maktspelet i vårt inre - psykiatrin och vardagslivet30.00
72903Ricard Olfert / Ungdomslif Tankar och meningar vunna under 14 års verksamhet bland ungdom75.00
72905Ricard Olfert / Ungdomslif Tankar och meningar vunna under 14 års verksamhet bland ungdom75.00
29788Runestam Arvid / Psykoanalys och kristendom80.00
55233Rycroft Charles (Red) / Psykoanalys, alienation och existentialism45.00
575774Rydén Olof, Ulf Stenström / Hälsopsykologi Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom90.00
20082S:t Lukas ifrågasatt - En kritisk granskning av S:t Lukasstiftelsens psykoterapiutbildning75.00
21185Schyl-Bjurman Gertrud, Karin Strömberg-Lind / Dialogpedagogik50.00
30355Secord. Backman. Slavitt / Understanding social life An introduction to social pcychology 125.00
54864Sirnes Tollak B / Kontakter och konflikter Mentalhygien i vardagen30.00
32245Sjöberg Lennart / Upplevelse och prestation Några utvecklingslinjer inom teoretisk psykologi40.00
53739Sjövall Björn / Skapa i arbetet En väg till livsmening och arbetsglädje35.00
10192Skinner Charles E Harriman Philp L (Editors)/ Child Psychology 40.00
80610Slök Johannes / Den religiösa instinkten30.00
40712Spinks G Stephens / Psychology and religion An introduction to contemporary views75.00
34461Stadler Karin / Om psykoterapi och religion40.00
72081Ström Åke V. / Psykologi och religion40.00
56721Strömme Johs. Irgens / Nervositet från själens lönnkammare45.00
80327Tegen Einar / Amerikansk psykologi Utvecklingslinjer och grundsyn65.00
10230Thomson Robert / Tänkandets psykologi35.00
500321Thouless Robert H. / Religionspsykologi i översiktlig framställning45.00
72241Tungesvik Hans Olav / Mod att leva70.00
575216Tungesvik Hans Olav / Spår av dina egna. Föräldrar som nyckel till självinsikt165.00
34672Uddén Gudrun / Det var nåt med uppväxten Unga kriminellas livshistorier55,00
15921Vitz Paul C. / Psychology as religion The cult of self-worship65.00
71967Wasserman Danuta / Depression En vanlig sjukdom. Symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter45.00
70066Wistrand Marianne Ploom Inger / Självmordsförsök – Reaktioner och upplevelser av akut vård – En intervjuundersökning35.00
12542Yalom Irvin D / Terapins gåva215.00
57535Zethraeus Stig / Känslan50.00
70132Öfwerström Anders / Psykoterapier och sexualproblem35.00
53242Öhrvall Hjalmar / Om sinnesvillor45.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |