Psykologi / Psykologi
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
53390Alfvén Johannes / Trötthetens problem En psykologisk studie25.00
20531Alm Ivar / Den religiösa funktionen i människosjälen. Studier till frågan om religionens innebörd och människans väsen i modern psykologi särskilt hos Freud och Jung110.00
34966Alnaes Randolf Johnsen Gordon G / Psykoterapi I, II, III190.00
29837Andrae Tor / Psykoanalys och religion45.00
36059Arvidsson-Artman Lena / Förlåtelse - i praktiken55.00
90164Arvidsson-Artman Lena / Tröst - i praktiken55,00
49196Banaka William H / Djupintervju teknik och analys45.00
25254Bartlett Frederic / Rolig psykologi50.00
54509Beckman Nat. / Vardagslivets logik40.00
82503Bellander Berit / Att få bli människa Hur mitt förskolebarn utvecklas30.00
82314Billström Jakob / Våra nervers vardagsvård50.00
12547Bjerstedt Åke / Lära för framtid60.00
23088Blomkvist Karl M / Psykologiska perspektiv90.00
19025Bonaparte Marie / Det kvinnligt gåtfulla75.00
491103Burt Cyril (Red) / Hur människans psyke fungerar50.00
34992Bühler Charlotte / Utvecklingspsykologi75.00
21541Bühler Charlotte / Värderingar i psykoterapin40.00
33176Cassel Gustaf / Den odelbara människan45.00
15758Cederblad Carl / Människomassor och massmänniskor35.00
72785Curran Desmond, Guttmann Eric / Modern Psykiatri Psykologisk medicin 30.00
53274Dahlby Frithiof / Din pojke75.00
10282Dennison George / Barnens liv : frihet i uppfostran och undervisning i praktiken30.00
51710Dobson James / Dare to discipline30.00
10218Elmgren John / Gestalt psychology. A survey and some contributions.75.00
33020Farnham Marynia F. / Ungdom i tonåren40.00
12601Feldman Wulff / Sjukhuspsykologi35.00
82556Fordham Frieda / An introduction to Jung´s psychology 25.00
36020Frankell Arne / Vänsterhänthet hos barn i skolåldern80.00
29480Freud Sigmund / Moses och monoteismen190.00
24318Gadelius Bror / Tro och helbrägdagörelse Jämte en kritisk studie av psykoanalysen50.00
80186Garrett, Annette / Samtalsmetodik55.00
51167Guilmartin Nance / Vad ska man säga? Det lyssnande samtalet.55.00
22471Hadfield J.A / Psykologi och Själslig Hälsa Ett bidrag tyill utvecklingspsykologin50.00
90058Harwood A C / Att bli människa En bok om Waldorfpedagogik60,00
14956Hechinger Grace och Fred M / Tonårstyranni45.00
52034Hildinger Alf / Moralisk Fostran. En bok för föräldrar och andra ungdomens fostrare65.00
10196Hite Shere / Hiterapporten Om Familjen - att växa upp - sexualitet och identitet60.00
85481Holmberth Nils Gunnar / Innanför eller Utanför 140.00
21866Hudson Liam / Human beings An introduction to the psychologi of human experience30.00
30104Husén Torsten / Svensk ungdom Psykologiska undersökningar av ynglingar i åldern 17-20 år35.00
12966Idman Gullmay & Pekka / Aldrig Mera Ensam40.00
13474Israel Joachim / Gruppdynamik och ledarskap : en introduktion i gruppdynamikens teori och tillämpning30.00
19018Jacobi Jolande / C.G. Jungs psykologi En inledning till hans verk i sin helhet med introduktion av C.G. Jung85.00
49195Jahoda Marie / Freud och psykologins dilemma45.00
85937Jastrow Joseph / Huset som Freud byggde60.00
12597Jastrow Joseph / Hälsan främst45.00
30192Kahn Robert L Cannell Charles F / The dynamics of interviewing: Theory, Technique and Cases50.00
18785Katz David / Människor och djur Studier i jämförande psykologi85.00
22378Klingberg Göte / Från sju till tretton år Den senare barndomens psykologi45.00
19042Kretschmer Ernst / Modern Psykoterapi 70.00
12614Köhler Eva-Mari / Samfostran - Pedagogik för föräldrar30.00
40472Lennéer Axelson, Barbro & Thylefors, Ingela / Om konflikter Hemma och på jobbet40.00
33656Lepp Ignace / Ateismens psykologi35.00
414516Lindhe Olof / Hur vi är i våra drömmar Vårt drömmedvetande och dess förhållande till vårt vakenmedvetande90.00
83742Lindner Torsten / Själen och läkekonsten45.00
55804Lundgren Gustaf (Red) / Själens läkarbok handledning i mentalhygien för envar75.00
575781Maltén Arne / Kommunikation och konflikthantering - En introduktion150.00
85849McGurk Harry / Uppväxt och utveckling25.00
51754Miller H. Crichron / Psykologi för föräldrar45.00
29250Murray Walter C / Själslivets utveckling Studier i elementär psykologi30.00
33395Nilsson Ingemar / Själen i laboratoriet - Vetenskapsideal och människosyn i den experimentella psykologins framväxt60.00
17375Nordland Eva / Personlighet och anpassningsproblem35.00
12824Nordlund Stig (Red) / Modet att leva En antologi om tillvarons obönhörliga skörhet80.00
575208Nycander Gunnar / Personlighet och moral60.00
16382Nyman A. Katarina / Non-regressive schizophrenia Clinical course and outcome55.00
81717Nyman Alf / Människor i affekt. Sex psykofysiologiska betraktelse35.00
31373Nyman Alf / Själsbegreppets förvandlingar. Fyra allmänfattliga kapitel jämte ett inlägg om växtbesjälning35.00
29251Ottersen Ottar / Växa tar tid35.00
11607Overstreet H A / Den mogna människan30.00
10731Persson Göran / Samtalsmetodik för läkare30.00
56387Pettersson Olof & Åkerberg Hans (Red) / William James Då och Nu85.00
27592Pym T.W / Psykologien och det kristliga livet 40.00
12785Ramström Jan / Tonåringen i välfärdssamhället Om svårigheter att bli vuxen i dagens västerländska kultur45.00
10257Redlich F Bingham J / Maktspelet i vårt inre - psykiatrin och vardagslivet30.00
29788Runestam Arvid / Psykoanalys och kristendom80.00
55233Rycroft Charles (Red) / Psykoanalys, alienation och existentialism45.00
575774Rydén Olof, Ulf Stenström / Hälsopsykologi Psykologiska aspekter på hälsa och sjukdom90.00
30355Secord. Backman. Slavitt / Understanding social life An introduction to social pcychology 140.00
54864Sirnes Tollak B / Kontakter och konflikter Mentalhygien i vardagen30.00
32245Sjöberg Lennart / Upplevelse och prestation Några utvecklingslinjer inom teoretisk psykologi40.00
53739Sjövall Björn / Skapa i arbetet En väg till livsmening och arbetsglädje35.00
10192Skinner Charles E Harriman Philp L (Editors)/ Child Psychology 40.00
80610Slök Johannes / Den religiösa instinkten30.00
40712Spinks G Stephens / Psychology and religion An introduction to contemporary views75.00
34461Stadler Karin / Om psykoterapi och religion40.00
56721Strömme Johs. Irgens / Nervositet från själens lönnkammare45.00
80327Tegen Einar / Amerikansk psykologi Utvecklingslinjer och grundsyn65.00
10230Thomson Robert / Tänkandets psykologi35.00
500321Thouless Robert H. / Religionspsykologi i översiktlig framställning45.00
52601Tillich Paul / Modet att vara till450.00
575216Tungesvik Hans Olav / Spår av dina egna. Föräldrar som nyckel till självinsikt165.00
19043Törngren Pehr Henrik / Striden om Freud Missförstånd-Argument-Bemötande35.00
34672Uddén Gudrun / Det var nåt med uppväxten Unga kriminellas livshistorier55,00
22919Vannérus Allen / Medvetandet, jaget och hjärnan samt om Varseblivandet och seendet75.00
56344Wikström Owe / De ofrånkomliga orden religionspsykologiska studier40.00
56829Wikström Owe / Om heligheten Religionspsykologiska perspektiv35.00
84609Wikström Owe / Raskolnikov - Den kluvnes väg mot helhet i Dostojevskijs Brott och Straff65.00
70066Wistrand Marianne Ploom Inger / Självmordsförsök – Reaktioner och upplevelser av akut vård – En intervjuundersökning35.00
86055Witt O.M / Själen i normalt och sjukligt tillstånd En antydning för läkare och lärare 290.00
12542Yalom Irvin D / Terapins gåva215.00
70132Öfwerström Anders / Psykoterapier och sexualproblem35.00
53242Öhrvall Hjalmar / Om sinnesvillor45.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |