Religioner / Diverse
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
81806Almén Edgar (Red) / Religionsmöten med bidrag av Olof Pettersson, L A de Silva, H von Glassenapp, A M Thera, K Klostermaier, K Cragg, C M Rodgers, H Askari, S Prakash E Almén50.00
20542Almén Edgar (Red) / Religionsmöten med bidrag av Olof Pettersson, Lynn A de Silva, Helmuth von Glasneaspp, Ananda Mangala Thera, Klostermaier, Kenneth Cragg, C Murray Rodgers, Hasan Askari, Sivendra P55.00
17213Andrén Carl-Gustaf / Kyrkokunskap Bekännelse Struktur Gudstjänst45.00
20597Barrows John Henry / Världens första allmänna religionsmöte (Chicago 1893) Första och Andra bandet125.00
575293Beaver R Pierce, Berman Jan, Langley Myrtle m fl (Red) / Världens religioner 60.00
33477Benzow Kristofer / Idealitet och religiositet Studier kring det moderna religionsproblemet100.00
55697Beskow Natanael / Nutidsmänniskan och religionen65.00
21852Bettany G.T / Världens religioner En beskrifning öfver alla viktigare religionssystem i världen Både utdöda och nu existerande65.00
575333Biezais, Haralds (Red) / New religions. Based on Papers read at the Symposium on New Religions held at Åbo on the 1st-3rd of September 197475.00
84766Bousset Wilh. / Religionens väsen125.00
85648Briem Efr. / Kortfattad allmän religionshistoria65.00
82558Briem Efraim / Babyloniska myter och sagor Med kulturhistorisk inledning90.00
84884Briem Efraim / Buddha Muhammed Jesus En bok om världsreligionernas tillblivelse75.00
24874Byström Janarv Görel / Guide till världsreligionernas Stockholm100.00
70052Champion Selwyn Gurney / The eleven religions and their proverbial lore100.00
02929Cooper Jean / Taoismen. 50.00
57545Dahlby Frithiof / Religionernas ABC45.00
13578De Vries J. / Religionshistoria i fågelperspektiv 75.00
17938Diehl Anita, Andersson Lars / Vad är religion? 35.00
23511Diehl C.G, C.M Edsman, Helmer Ringgren / Världsreligionernas renässans45.00
14251Diehl Carl Gustav / Kristendomens möte med religionerna60.00
57641Edsman Carl-Martin / Religionshistoriska urkunder125.00
85687Ehnmark Erland / Religionshistoriens gräns55.00
32408Eidlitz Walther / Krishnas leende125.00
20189Eliade Mircea / From primitives to zen A thematic sourcebook of the history of religions185.00
21231Estborn Sigfrid / Krishna, Allah eller Kristus40.00
57516Ewald Stefan (Red) / Religionslexikonet 100.00
19573Fosdick Harry Emerson / Religionen ett vågstycke65.00
90382Franck Olof (red) / Heliga skrifter. Årsbok 2000 årg. 32100,00
33864Frense Bo / Religion och rätt En studie till belysning av relationen religion-rätt i förkristen nordisk kultur165.00
575919Friman Gustaf / Om religionens själ Studier och betraktelser över det irrationella i religionen95.00
90438Fur Robert / Religionerna Kort sammanfattning35.00
85139Furberg Tore / Möte med världsreligionerna. En studiebok om religion och samhälle i Malaysia och Singapore.40.00
56964G.S Sidhu M.A / A brief introduction to sikhism40.00
15173Geels Anton, Olsson Tord, Schalk Peter (Red) / Religionsvetenskapliga studier Festskrift till Sven S Hartman90.00
57549Goldsmith Martin / Men alla andra religioner då ? 35.00
31425Grönbech Vilh. / Mystikere i Europa og indien Förste del85.00
10894Haynes Carlyle B / Sjundedagsadventisterna - En redogörelse i ord och bild av vad detta samfunds medlemmar tror på och vad de strävar efter att uträtta30.00
16051Henningsson Jan / Tro möter tro. Ett kristet perspektiv på andra religioner35.00
18287Hultman Jan (Red) / Religionsfrihet Om jämlikheten i ett mångkulturellt samhälle125.00
500123Jacobsen Thorkild / The treasures of darkness A history of Mesopotamian religion220.00
85732Jensen Tim, Rothstein Mikael, Podemann Sörensen Jörgen (red) / Religionshistoria Ritualer Mytologi Ikonografi250.00
81791Juliusson Per / The Gonds and their Religion. A study of the integrative function of religion in a present, preliterary, and preindustrial culture in Madhya Pradesh, India.90.00
85733Karlgren B, Nilsson M.P., Tallqvist K mfl / Illustrerad religionshistoria100.00
70231Karlgren B, Nilsson M.P., Tallqvist K mfl / Illustrerad religionshistoria150.00
58821Karsten Rafael / Inledning till religionsvetenskapen90.00
32285Koskinen-Hagman Marcus / Latent Trait Models ot Intrinsic, extrinsic, and Quest Religious Orientations35.00
21297Langley Myrtle / Religion - Vad tror vi på ? Lär känna de stora religionerna över hela världen45.00
575294Liljefors-Persson Bodil, Tidman Nils-Åke (Red) / Norden - Religion i forntid och religionsundervisning i nutid45.00
575880Lindberg Erik (Red) / Av fädernas rot Rumänsk-Ortodoxa kyrkan i Sverige35.00
575879Lindberg Erik (Red) / Sankta Savas Kyrka Serbisk-Ortodoxa kyrkan i Sverige35.00
82737Lindberg O.E / De religiösa och etiska ideerna Del II95.00
85742Linderholm Em. / Religionskongressen i Stockholm 1931. Handlingar till Sveriges religiösa reformförbunds första religionsvetenskapliga kongress i Stockholm den 23-25 sept 193175.00
11098Lindfelt Erik / Mellan Gud Vandring i andliga landskap60.00
53098Lyster William / Monastery of St. Paul55.00
85836Lyttkens Hampus / religiös samhällsanalys (Åtta artiklar ..)70.00
02612Löftet om världsfred40.00
575888Martling Carl Henrik / Gud i Orienten Om de orientaliska kyrkornas framväxt och egenart60.00
83004Mayhew Christopher / Människor som söker Gud40.00
86116Mettinger Tryggve N.D / The riddle of resurrection Dying and rising gods in the ancient near east200.00
13453Nielsen Erik W. / De stora världsreligionerna40.00
19038Nilsson Martin P:n / Straff och sällhet i den andra världen i förkristen religion45.00
12810Nyström Anton / Kristendomen Dess uppkomst, utveckling och upplösning55.00
20314Oikoumene Vad klär vi av lärosamtalen? Nordisk ekumenisk skriftserie 445.00
81477Parrinder E.G. / Religioner i vår tid75.00
82576Partridge Christopher (Edit) / Dictionary of Contemporary Religion in the Western World140.00
81584Persson Bertil / Mariginalanteckningar till den sk nyreligiositeten45.00
90288Pettersson Olof / Religionshistoria50,00
20096Pettersson Olof / Tro och rit45.00
32597Planefors, Per-Inge (red.) / Dialoger islam, judendom, kristendom och samhälle45.00
20586Religionens värld i Ord och Bild med 360 illustrationer95.00
14422Religionshistoriska studier tillägnade Edvard Lehmann Den 19 Augusti 1927100.00
82417Reuterskiöld Edgar / Kristendomen och Religionerna Uppsatser och studier60.00
11033Richardson Alan / Religionen i nutidsdebatten60.00
19047Ringgren Helmer / Främre Orientens religioner i gammal tid90.00
54168Ringgren Helmer / Religionens form och funktion30.00
53995Robertson Smith W. / Lectures on the religion of the Semits. First series The fundamental institutions155.00
85510Romarheim Arild / Religiöse pluralisme- og menneskets identitetskrise – Gudomlig, demoniskt och mänskligt35.00
20186Sabatier Auguste / Auktoritetsreligionerna och Andens religion 90.00
25233Schleiermacher Fr. / Uber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern. 95.00
21298Schomerus H.V / Religionernas kamp45.00
82676Séjourné Laurette / Burning Water Thought and Religion in Ancient Mecico90.00
20184Smart Ninian / The religious experience of mankind 75.00
55589Smart Ninian / Världsreligionerna i dialog45.00
13078Smith Huston / Mänsklighetens religioner80 G+
85294Stewart William / Religionsgränserna i Indien55.00
51580Sundén Hjalmar / Människan och religionen40.00
17759Sundén Hjalmar / Religionen och rollerna Ett psykologiskt studium av fromheten75.00
17884Tiele C P / Inledning till Religionsvetenskapen. Senare delen40.00
13464Vicedom G.F / Världsreligionerna marscherar upp60.00
28338Vicedom Georg F. / Världsreligionernas angrepp på kristendomen35.00
31630Vold Karl, Spjut Einar / Moderna religionsbildningar50.00
81776Walles Jonas / Världsträdet och den därmed förbundna religionshistorien 200.00
36211Widegren Örjan / Bahaí för en enad värld90.00
14254Widengren Geo / Religionens värld religionsfenomenologiska studier och översikter60.00
29891World Council of churches Orthodox Task Force / The new Valamo Consultation The ecumenical nature of the orthodox witness38.00
500161Wrede Gösta / Trons värld Kristendom och livstolkningar i pluralism och omprövning40.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |