Religioner / Diverse
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
81806Almén Edgar (Red) / Religionsmöten med bidrag av Olof Pettersson, L A de Silva, H von Glassenapp, A M Thera, K Klostermaier, K Cragg, C M Rodgers, H Askari, S Prakash E Almén50.00
20542Almén Edgar (Red) / Religionsmöten med bidrag av Olof Pettersson, Lynn A de Silva, Helmuth von Glasneaspp, Ananda Mangala Thera, Klostermaier, Kenneth Cragg, C Murray Rodgers, Hasan Askari, Sivendra P55.00
17213Andrén Carl-Gustaf / Kyrkokunskap Bekännelse Struktur Gudstjänst45.00
72119Annala Aila och Vesa / Kristen tro En livsåskådning bland andra? 70.00
20597Barrows John Henry / Världens första allmänna religionsmöte (Chicago 1893) Första och Andra bandet125.00
575293Beaver R Pierce, Bergman Jan, Langley Myrtle m fl (Red) / Världens religioner60.00
33477Benzow Kristofer / Idealitet och religiositet Studier kring det moderna religionsproblemet100.00
55697Beskow Natanael / Nutidsmänniskan och religionen65.00
21852Bettany G.T / Världens religioner En beskrifning öfver alla viktigare religionssystem i världen Både utdöda och nu existerande65.00
575333Biezais, Haralds (Red) / New religions. Based on Papers read at the Symposium on New Religions held at Åbo on the 1st-3rd of September 197475.00
84766Bousset Wilh. / Religionens väsen125.00
85648Briem Efr. / Kortfattad allmän religionshistoria65.00
82558Briem Efraim / Babyloniska myter och sagor Med kulturhistorisk inledning90.00
84884Briem Efraim / Buddha Muhammed Jesus En bok om världsreligionernas tillblivelse75.00
24874Byström Janarv Görel / Guide till världsreligionernas Stockholm100.00
70052Champion Selwyn Gurney / The eleven religions and their proverbial lore100.00
02929Cooper Jean / Taoismen. 50.00
57545Dahlby Frithiof / Religionernas ABC45.00
13578De Vries J. / Religionshistoria i fågelperspektiv 75.00
17938Diehl Anita, Andersson Lars / Vad är religion? 35.00
14251Diehl Carl Gustav / Kristendomens möte med religionerna60.00
57641Edsman Carl-Martin / Religionshistoriska urkunder125.00
72084Ehnmark Erland / Etiska ideer i främmande religioner40.00
85687Ehnmark Erland / Religionshistoriens gräns55.00
32408Eidlitz Walther / Krishnas leende125.00
20189Eliade Mircea / From primitives to zen A thematic sourcebook of the history of religions185.00
71417Ellis Davidson H.R / Nordens Gudar och myter60.00
21231Estborn Sigfrid / Krishna, Allah eller Kristus40.00
57516Ewald Stefan (Red) / Religionslexikonet 100.00
19573Fosdick Harry Emerson / Religionen ett vågstycke65.00
90382Franck Olof (red) / Heliga skrifter. Årsbok 2000 årg. 32100,00
575919Friman Gustaf / Om religionens själ Studier och betraktelser över det irrationella i religionen95.00
90438Fur Robert / Religionerna Kort sammanfattning35.00
85139Furberg Tore / Möte med världsreligionerna. En studiebok om religion och samhälle i Malaysia och Singapore.40.00
56964G.S Sidhu M.A / A brief introduction to sikhism40.00
57549Goldsmith Martin / Men alla andra religioner då ? 35.00
52716Grenholm Christina (Huvudförfattare) / Vad tror du på? Aktuella livsfrågor och kristen tro 35.00
31425Grönbech Vilh. / Mystikere i Europa og indien Förste del85.00
71673Gustavsson, Anders (utg.) / Religiösa rörelser förr och nu - religionsetnologiska studier40.00
10894Haynes Carlyle B / Sjundedagsadventisterna - En redogörelse i ord och bild av vad detta samfunds medlemmar tror på och vad de strävar efter att uträtta30.00
71429Hedén Karl / Religionerna jämte folkens liv och den kristna missionen hos negrer, hinduer, kineser, japaner m.fl45.00
21033Helander Lena, Anders Johansson / Möte med religioner45.00
16051Henningsson Jan / Tro möter tro. Ett kristet perspektiv på andra religioner35.00
18287Hultman Jan (Red) / Religionsfrihet Om jämlikheten i ett mångkulturellt samhälle125.00
85732Jensen Tim, Rothstein Mikael, Podemann Sörensen Jörgen (red) / Religionshistoria Ritualer Mytologi Ikonografi250.00
81791Juliusson Per / The Gonds and their Religion. A study of the integrative function of religion in a present, preliterary, and preindustrial culture in Madhya Pradesh, India.90.00
85733Karlgren B, Nilsson M.P., Tallqvist K mfl / Illustrerad religionshistoria100.00
70231Karlgren B, Nilsson M.P., Tallqvist K mfl / Illustrerad religionshistoria150.00
58821Karsten Rafael / Inledning till religionsvetenskapen90.00
32285Koskinen-Hagman Marcus / Latent Trait Models ot Intrinsic, extrinsic, and Quest Religious Orientations35.00
21297Langley Myrtle / Religion - Vad tror vi på ? Lär känna de stora religionerna över hela världen45.00
12899Lehman Edvard / Inledning till Religionsvetenskapen Första delen75.00
575294Liljefors-Persson Bodil, Tidman Nils-Åke (Red) / Norden - Religion i forntid och religionsundervisning i nutid45.00
82737Lindberg O.E / De religiösa och etiska ideerna Del II95.00
11098Lindfelt Erik / Mellan Gud Vandring i andliga landskap60.00
70109Ljungberg Helge / Studiet av religionen. Sveriges Kyrkliga Bildningsförbunds skriftserie 375,00
53098Lyster William / Monastery of St. Paul55.00
85836Lyttkens Hampus / religiös samhällsanalys (Åtta artiklar ..)70.00
02612Löftet om världsfred40.00
575888Martling Carl Henrik / Gud i Orienten Om de orientaliska kyrkornas framväxt och egenart60.00
83004Mayhew Christopher / Människor som söker Gud40.00
71677McGuire Meredith B. / Religion The social context125.00
86116Mettinger Tryggve N.D / The riddle of resurrection Dying and rising gods in the ancient near east200.00
13453Nielsen Erik W. / De stora världsreligionerna40.00
72357Nikolainen Aimo T. Anna-Maija Raittila / Kristendom och nutid60.00
19038Nilsson Martin P:n / Straff och sällhet i den andra världen i förkristen religion45.00
12810Nyström Anton / Kristendomen Dess uppkomst, utveckling och upplösning90.00
20314Oikoumene Vad klär vi av lärosamtalen? Nordisk ekumenisk skriftserie 445.00
81477Parrinder E.G. / Religioner i vår tid75.00
82576Partridge Christopher (Edit) / Dictionary of Contemporary Religion in the Western World140.00
71628Partridge Christopher / Nya religioner En uppslagsbok om andliga rörelser, sekter och alternativ andlighet140.00
81584Persson Bertil / Mariginalanteckningar till den sk nyreligiositeten45.00
90288Pettersson Olof / Religionshistoria50,00
20096Pettersson Olof / Tro och rit45.00
32597Planefors, Per-Inge (red.) / Dialoger islam, judendom, kristendom och samhälle45.00
20586Religionens värld i Ord och Bild med 360 illustrationer95.00
14422Religionshistoriska studier tillägnade Edvard Lehmann Den 19 Augusti 1927100.00
82417Reuterskiöld Edgar / Kristendomen och Religionerna Uppsatser och studier60.00
11033Richardson Alan / Religionen i nutidsdebatten60.00
19047Ringgren Helmer / Främre Orientens religioner i gammal tid90.00
53995Robertson Smith W. / Lectures on the religion of the Semits. First series The fundamental institutions155.00
85510Romarheim Arild / Religiöse pluralisme- og menneskets identitetskrise – Gudomlig, demoniskt och mänskligt35.00
20186Sabatier Auguste / Auktoritetsreligionerna och Andens religion 90.00
25233Schleiermacher Fr. / Uber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern. 95.00
21298Schomerus H.V / Religionernas kamp45.00
82676Séjourné Laurette / Burning Water Thought and Religion in Ancient Mecico90.00
20184Smart Ninian / The religious experience of mankind 75.00
55589Smart Ninian / Världsreligionerna i dialog45.00
13078Smith Huston / Mänsklighetens religioner80 G+
85294Stewart William / Religionsgränserna i Indien55.00
51580Sundén Hjalmar / Människan och religionen40.00
72100Svanberg Ingvar, David Westlund / Religion i Sverige145.00
17884Tiele C P / Inledning till Religionsvetenskapen. Senare delen40.00
31951Tro Trend eller Tragedi - Andliga rörelser i modern tid95.00
13464Vicedom G.F / Världsreligionerna marscherar upp60.00
28338Vicedom Georg F. / Världsreligionernas angrepp på kristendomen35.00
31630Vold Karl, Spjut Einar / Moderna religionsbildningar45.00
81776Walles Jonas / Världsträdet och den därmed förbundna religionshistorien 200.00
36211Widegren Örjan / Bahaí för en enad värld90.00
12591Wikström Lester / Nya religioner mitt ibland oss 35.00
40238Winter Ralph D. - Steven C. Hawthorne / Perspectives on the world christian movement175.00
29891World Council of churches Orthodox Task Force / The new Valamo Consultation The ecumenical nature of the orthodox witness38.00
500161Wrede Gösta / Trons värld Kristendom och livstolkningar i pluralism och omprövning40.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |