Religioner / Islam
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
40645Almkvist Herman / Koranen. Muhammedanernas bibel40.00
82308Andrae Tor / I myrtenträdgården Studier i sufisk mystik200
23606Andrae Tor, Geo Widengren / Muhammed Hans liv och hans tro60.00
53907Att vittna för muslimer En enkel handbok35.00
53884Bernander Gusatv / Islam och Mission i Östafrika75.00
40654Broder Henry / Muslimsk utmaning45.00
53890Broder Henry / Muslimsk utmaning45.00
33322Brown David, Henningsson Jan / En ny tröskel45.00
51296Cragg Kenneth / Sandaler vid moskén. Kristen närvaro inom islam.80.00
28363Dackerud Mats / Dela tron med muslimer40.00
40646Dermenghem Émile / Mohammed in selbstzeunissen und bilddokumenten75.00
33323Gahrton Per / Vart leder islam?45.00
15118Gibb H A R / Mohammedanism60.00
40644Goldsmith Martin / Islam and Christian Witness45.00
53888Goldsmith Martin / Islam och kristen mission. 75.00
85449Gustafsson Figueroa Kerstin / För Guds skull : muslimer i Sverige35.00
40648Hocking Joseph / Kors och Halvmåne75.00
40653Hunt Paul / Uppdrag i Iran40.00
33314Högberg L E / Islam och Evangeliet Muhammedanmissionens vänner tillägnad110.00
53164Kastman Carl / Muhammed hans lefnad berättad för svenska folket140.00
30098Kateregga Badru D, Shenk David W / Islam och kristen tro35.00
70078Koranen i översättning och sammandrag med historisk inledning av Åker Olmarks60,00
32554Lewis Bernard, Schnapper Dominigue (Edit) / Muslims in Europe 75.00
40643Lindberg O E / Mohammed och Qoranen Populärt Vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola VI120.00
53866Lopez Amy K / Henry Martyn muhammedanernas apostel45.00
53886Marsh C R / På liv och död45.00
33312Masood Stven / Uppbrottet En häpnadsväckande berättelse från det moderna Pakistan60.00
28598Moberg Axel / Omkring islam i medeltid och nutid Radioföredrag50.00
53972Molin Lennart (Red) / Tro o Liv Nr 4 1989 årg 48 Ur innehållet Det välsignade kriget50.00
53974Molin Lennart (Red) / Tro o Liv nr 5 1987 årg 6 Ur innehållet: Kyrkornas möte med Islam Sten Nilsson och Livets Ord50.00
40649Moreau Patrick, Carelli Elisabeth (Red) / Muslimer i Sverige50.00
32404Munson Jr Henry / Islam and Revolution in the Middle East85.00
83096Mörner Birger / Med profetens folk90.00
19596Möten med islam60,00
34036Nevisa A / Islams rostiga kedjor30.00
53892Nicklasson Gösta / Muhammedan blir kristen75.00
40659Otterbeck Jonas / Muslimer i svensk skola45.00
36007Picktall Mohammed Marmaduke / The Meaning of the Glorious Koran An explanatory translation 50.00
53896Raquette G / Muhammeds religion ett tvärsnitt genom Islams politiska och religiösa liv fram till våra dagar 40.00
53934Raquette G / Muhammeds religion ett tvärsnitt genom islams politiska och religiösa liv fram till våra dagar 40.00
33324Rösch Fritz / Bland muhammedaner i Nordafrika. Brev och dagboksanteckningar.45.00
22784Sangster Thelma / Hon kastade slöjan35.00
53975Sheikh Bilquis Begum och Schneider Richard / Hon vågade lämna islam45.00
14933Sjöberg Stanley / Koranen och bibeln - vad ska man tro på?40.00
51293Sjöberg Stanley / Ärlighet och respekt - mellan kristna och muslimer80.00
53900Smith Wilfred Cantwell / Islam in the Modern History65.00
40657Sollerman Samuel / Är Islam ett hot mot kristen tro och svensk kultur45.00
81220Sommer Anne van, Zwemer Samuel M / Våra Muhammedanska systrar Ett nödrop från mörka skuggors land återgifvet af dem som hört det100.00
53887Svärd Lydia / En muslim finner Kristus En bok om pastor B Thoma 65.00
40651The Koran commonly called the Alkoran of Mohammed Translated into English from the Original Arabic95.00
53894Ulfat Aziz - Us -Samad / Islam and Christianiy 75.00
28257Verhoeven F R J / Islam Ursprung och utredning Ursprung och utbredning med 32 kartor i färg och 31 illustrationer70.00
40662Wead Douglas / The Iran Crisis The Struggle to free the Hostages45.00
81209Zwemer Samuel M / Islam Ett troskraf för vår tid Stuider öfver den muhammdanska religionen samt den muhammdanskavärlens nöd och möjligheter från den kristna missionens synpunkt75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |