Teologi / Dogmatik od
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
53032Abbott Jacob / The Corner-Stone or A Famliar Illustration of the Principles o Christian Truth55.00
26982Abrahamson Magnus / Efter korsfästelsen (Om tro, förnuft och Jesu uppståndelse)65.00
12711Abramson Konrad / Bibelns huvudsanningar i kort översikt60.00
12876Abramsson K / Bibelns huvudsanningar i kort översikt för skolor, studiecirklar och enskilda50.00
51419Abramsson K / Bibelns huvudsanningar i kort översikt för skolor, studiecirklar och enskilda50.00
55256Abramsson K / Bibelns huvudsanningar i kort översikt för skolor, studiecirklar och enskilda70.00
16908Ahlberg Yngve / Kristendomskritiken hos Ludwig Feuerbach95.00
09650Ahlerup Gunnar / Att tro på Skaparen20.00
26683Ahlstedt Stig / Anders Nohrborgs teologiska åskådning med särskild hänsyn till salighetsordningen80.00
22546Alin Folke / Försoningen Studie över problemets behandling inom senaste årens Lutherska dogmatik80.00
86118Andersson Axel / Är Gud en person eller blott en kraft?25.00
13042Andersson Nils / Vår evangelisk lutherska tro. Vad betyder katekesen idag? En Troslära. 35.00
70585Andrén Carl-Gustaf (red) / Svenska kyrkans bekännelse och grundläggande bestämmelser120.00
24608Anér Kerstin / Guds ord i tiden Dagens frågor ur Bibelns perspektiv30.00
55155Angus C Franklin / Jag tror60.00
90070Arlebrand H och Malm M (red) / Nya fotspår. 26 bibelstudier om efterföljelse70,00
24081Armgard Lars-Olle, Isberg Margarethe, Larsson Bo, Lundberg Lars Åke, Nerman Bengt, Roos Anders / Att pröva det heliga Om bekännelsens villkor50.00
28752Arvidsson Bengt / Naturlig teologi och naturteologi75.00
02666Arvidsson Ebbe / Gud i Bibeln75.00
32248Arvidsson Ebbe / På apostlarnas grund Tio bibelstudier kring Den apostoliska trosbekännelsen40.00
31795Assman Hugo / Theology for a Nomad Church 80.00
28152Auberlen Karl August / Den Gudomliga Uppenbarelsen Ett apologetiskt försök150.00
28992Augustana Theological Quarterly TIDSKRIFT för Teologi och Kyrkliga frågor redigerad af E Norelius och N Forsander 1905200.00
28991Augustana Theological Quarterly TIDSKRIFT för Teologi och Kyrkliga frågor redigerad af Eugustana Teologiska Fakultet i smaverkan med Synodens President 1901200.00
82472Axelsson Herbert / Kristen tro och bekännelse50.00
82224Baggström Stellan, Eriksson Algot m.fl. / Etthundratjugofem bibelstudier80.00
56498Balfour Arthur J / Trons grundvalar 100,00
71946Ball Peter / Adult believing A guide to the christian initiation of adults45.00
22302Bancroft Emery H. / Elemental theology Doctrinal and conservative150.00
14807Barnekow Kjell / Niels Hemmingsens teologiska åskådning50.00
20311Barnekow Kjell / Niels Hemmingsens teologiska åskådning70.00
BOD185Becker Siegbert W / Skriften och saligheten35.00
23629Belfrage Sixten / Kärlekens egoism65.00
26992Benktson Benkt-Erik / Du Herrens tjänare En analys av Abraham Petterssons teologiska typ65.00
32523Benktson Benny / Lagens ämbete Ett försök att återfinna lagens rätta plats50.00
15516Bensow Oscar / Den kristna tros- och sedeläran Från den evangelisk-luterska kyrkans synpunkt För läroverken framställd30.00
55250Bensow Oscar, översättning / Augsburgska bekännelsen öfversatt från Konkordiebokens latinska text70.00
24078Bergsten Gösta / Vår gemensamma tro30.00
84920Bergstrand Lorraine and Wilton / Luther League Handbook30.00
22651Bettex F / Tro och kritik Ett ord till de troende - Bensow Oscar / Bibeln Guds Ord - Ullman U L Tro utan dogmer - Granqvist Ida / Den osynliga kören120.00
02744Bexell Göra (Red) / Studier i kristendom teologi för icke-teologer100.00
70075Bibliska grundsanningar. Vittnesbörd med anledning av det nuvarande tidsläget30,00
81040Billing Einar / I katekes-undervisningens tjänst50.00
57589Billing Gottfrid (Ed.) / Lutherska kyrkans bekännelseskrifter : (concordia pia) / å nyo utgifna samt försedda med inledning och noter af Gottfrid Billing (1914)100.00
70402Billing Gottfrid / Katekes-Utläggning125.00
84437Billing Gottfrid / Kort Katekesförklaring50.00
84370Billing Gottfrid / Kort Katekesförklaring50.00
81812Billing Gottfrid / Lutherska kyrkans bekännelseskrifter (Concordia Pia) / å nyo utgifna samt försedda med inledning och noter 1895100.00
22548Bjerre Poul / Vår tro och vår förankring50.00
27212Björling C.O / Den Christeliga dogmatiken enligt Lutherska kyrkans bekännelseskrifter130.00
24096Block Eva / Mötesplatser Samtal om bekännelsen40.00
80663Block Eva / Mötesplatser Samtal om bekännelsen40.00
24928Blomberg G / Grundvalarna hålla75.00
24929Blomberg G / Grundvalarna hålla65.00
02597Bohlin Torsten / Evangelisk troslära50.00
02598Bohlin Torsten / Evangelisk troslära40.00
84469Bohlin Torsten / Evangeliskt kristendomsförsvar Konturer av dess uppgift och tillvägagångssätt75.00
01938Bohlin Torsten / Kristen livssyn Frågor och svar45.00
84386Bolton Robert and Evelyn / What churches do70.00
34933Bonino Jose Miguez / Doing theology in a revolutionary situation40.00
22550Booth Abraham / By God´s Grace Alone55.00
52332Bornhaeuser Karl / The Death and Resurrection of Jesus Christ 150.00
17248Bradshaw Timothy (Edit) / Grace & truth in the secular age135.00
71982Braw Christian / Herrens bud 50.00
21558Brenning Gunnar / Är kristendomen sann?40.00
70069Brewster P. S. / Pentecostal doctrine200.00
82608Bring Ragnar / Gud och Människa Ett alternativ och en kritisk kommentar till det i Uppsala utgivna arbetet Människan och Gud. En kristen teologi60.00
13387Bring Ragnar / Kristendomens tolkningar i gammal och ny tid 95.00
53648Bring Ragnar / Kristendomstolkningar i gammal och ny tid Studier till en månghundraårig idéhistoria40.00
56239Bring Swen Libert / Dogmatisk utweckling af Gudsbegreppet 1 Cap af en systematisk theologi ur kärlekens Idé150.00
01995Bruhn A / Compendium Theologiǽ Dogmaticǽ in usum Juventuis250.00
72091Brunner Emil / Tro och sanning Olaus-Petri-föreläsningar65.00
01123Brunner Emil / Vår tro En kristen undervisning55.00
01124Brunner Emil / Vår tro En kristen undervisning75.00
22557Buchanan James / Not Guilty55.00
21588Buechner Frederick / ABC för sökare40.00
55000Busch Wilhelm / Gud ja! Men Jesus?50.00
32400Buswell J Oliver / A Systematic Theology of the Christian Religion140.00
85393Byman L L / Tro och lära100,00
25045Bürgener Karsten / Jesu Kristi uppståndelse från de döda45.00
71318Bäckryd Emmanuel / Tro Tolv saker kristna är övertygade om40.00
36299Carlson Edgar M / The Classic Christian Faith65.00
72076Carlzon Lars, Eggehorn Ylva, Giertz Bo, Hauschildt Lennart, Setterlind Bo Silén, Stolpe Sven / De sju dödssynderna50.00
24609Carnell Edward John / An Introduction to Christian Apologetics A Philosphic Defense of the Trinitarian-Theistic Faith100.00
32760Carus-Wilson mrs Ashley / Clews to holy writ or the chorological scripture cycle A scheme for studying the whole bible in its historical order during three years200.00
28682Christensen Kurt / Erkendelsen af Guds vilje En studie i Paul Althaus teologi200.00
01102Church J E / Everyman a Bible Student A Handbook ot Basic Bible Doctrines55.00
84248Colquhoun Frank / The Meaning of Justification45.00
34884Confessing the One Faith An Ecumenical Explication of the Apostolic Faith as it is Confessed in the Nicene-Constantinoplitan Creed (381)55.00
80276Coxill Wakelin, Grubb Kenneth / World Christian Handbook 1968 125.00
22542Cruz Nicky, Conn Charles Paul / Guds tre ansikten - De tre magnifika -30.00
82510Cullberg John / Religion och vetenskap till frågan om den systematiska teologins vetenskapliga grundläggning65.00
82514Cullberg John / Religion och vetenskap till frågan om den systematiska teologins vetenskapliga grundläggning60.00
13083Cullmann Oscar / Staten i Nya testamentet Hewitt-föreläsningar hållna i USA 1956 75.00
22658Dahle Öyvind / Ordets makt Skisser ur Skriften40.00
55595Dahlman Tommy / Kyrkans 3 viktigaste Teologin bakom julen, påsken och pingsten40.00
29950Dahlstedt J P / Om Sakramenten. Betraktelser för diskussion vid prestmötet i wexiö den 21, 22 och 23 augusti 1894 (enl försättsblad) eller 1896 (enligt pärmen)160,00
90447Damgaard Hans Fuglsang / Pariserskolens Teologi. Studier over den religiøse erfaring i Belysning af nyere fransk Teologi125.00
81020Deissmann Adolf / Jesu religion och Pauli tro60.00
01811Den Apostoliska Tron Apolegetiska Föredrag Den Kristna Trons Tre Artiklar enligt Lutherska Bekännelsen hållna i den Evangeliska föreningen i Hannover200.00
30213Den hollandske katekismus for Voksne60.00
575891Diesen Ingulf / Korsets triumf45.00
575786Dudley-Smith Timothy / Hur blir man en kristen? En programmerad bok25.00
13210 Dyrness William / Christian apologetics in a world community45.00
71368E.J Ekman / Granskning af G.E Beskows skrift Om försoningsnåden 45.00
28636Ebeling Gerhard / Word and Faith120.00
36301Eckerdal Lars, Gerhardsson Birger, Persson Per Erik / Vad står svenska kyrkan för?40.00
31251Edmar Birger / Det ofrånkomliga i kristendomen40.00
31495Eklund Pehr / Den teologiska vetenskapen Dess förhållande till filosofien och öfriga vetenskaper Dess egna inre förgreningar Dess historiska utveckling115.00
22663Eklund Pehr / Evangelisk Fadervårs-dyrkan100.00
01672Eklund Pehr / Evangelisk troslära sammanställd av Lars Wollmer med förord av domprosten M Pfannenstill85.00
80929Eklund Pehr / Lutherska endrägtsboken i allmänkyrklig belysning45.00
34425Ekström Ragnar / Kristen troslära Kortfattad lärobok för konfirmander30.00
15556Ekström Ragnar / Kristen troslära Kortfattad lärobok för konfirmander30.00
24259Elmgren Kl / Född av Anden Några tankar över bibelns grundsanningar30.00
01670Eriksson Ruben / Trons liv Handledning för bibelstudium och samtal om den kristna trons huvudstycken65.00
01668Evans William / Bibelns viktigaste läror90.00
01669Evans William / Bibelns viktigaste läror75.00
83746Faith and order, Kyrkornas Världsråd / Bekänna en och samma tro75.00
02396Festskrift Teologi for tanken og troen Aksel Valen-Sendstad 65 år 7 maj 1997110.00
18748Fjellbu Arne / Vad är kristendom? En framställning av kristen tro och moral60.00
01697Fjellbu Arne / Vad är kristendom? En framställning av kristen tro och moral55.00
01699Fjellbu Arne / Vad är kristendom? En framställning av kristen tro och moral50.00
85587Fjellstedt P / Hwad lärer bibeln om försoningen? Kort bidrag till swar på denna fråga75.00
19886Ford David / Barth and God´s Story100.00
34947Fosdick H E / Tron85.00
52879Fowl Stephen E, Jones L Gregory / Reading in Communion Scripture and Ethics in Christian Life60.00
13030Franck Eskil (Red) / Din uppståndelse bekänner vi40.00
22070Frank Dr. Fr. HR.v. / Om Ritschls teologi95.00
84975Frankiel Sandra S / Christianity Religious Traditions of the World60.00
70589Fridholm K. G. / Är Statskyrkans lära den rena läran?125.00
22288Friesen Garry, J. Robin Maxson / Decisionmaking & the will of God. A biblical alternative to the traditional view165.00
01698Frischenfeldt Maj-Inger (Red) / Tro & Tanke Arbeta med bekännelsen 1/1993 Svenska kyrkans forskningar Supplement Tro förr och nu (Artikl av B Fjärstedt, E Petrén, J Jonson, C-B Ytterberg)40.00
28703Fritzson Arne / Främlingskap och tillhörighet David Tracys hermeneutiska teologi och pluralitetens utmaningar 75.00
83468Frälsningsarméns Lärosatser Lektioner för krigsskolans kadetter75.00
15859Funcke Otto / Trons verld och Hvardagslifvet90.00
20406Fur Robert / Guds plan och Guds verk Linjer ur trosläran tecknade för ungdom45.00
41478Fur Robert / Uppenbarelsens väg40.00
19679Geelmuyden Harald / Den sunda läran Katekesförklaringar40.00
33226Gerhardsson Birger / Fasta normer eller föränderliga Bibliska aspekter45.00
60115Gerhardsson Birger, Persson Per Erik / Kyrkans bekännelsefråga65.00
71831Gilbrant Thotalf / Jag tror 35.00
26843Godet Frédéric / Vid trons källor Del I-III 80.00
26841Godet Frédéric / Vid trons källor Del II Jesu Kristi fullkomliga helighet Jesu Kristi underverk Jesu Kristi uppståndelse30.00
26842Godet Frédéric / Vid trons källor Del III Oföränderligheten i det apostoliska evangeliet Gamla Testamentets helighet30.00
01355Gore Bishop / Belief in God30.00
01230Graul R / De olika christeliga bekännarnas Skiljeläror betrade i det gudomliga arbets ljus Jemte bewis för den höga beydelsen för det christeliga lifwet af en ren lära samt en kort teckning af d125.00
28694Gregersen Niels Henrik / Teologi og kultur Protestantismen mellem isolation og assimilation i det 19. og 20. århundrede 225.00
32778Grenehed Herbert / De 1:a grunderna45.00
34700Grenholm Carl-Henric / Vad skall kyrkan bekänna? Frågor till ett rådslag om kyrkans identitet65.00
20221Grenholm Carl-Henrik (Red) / Kristen bekännelse idag Bidrag till ett rådslag om kyrkans identitet45.00
72688Grund & Gränser II Linköpingsmötet 200075.00
33325Guds ord och tron Föredrag utgivna av Evangeliska utskottet100.00
84552Gustafsson Axel / Jag tror på gud40.00
13443Gustavsson Stefan / Gör som Gud - Bli en människa150.00
71653Gyllensten Lars, Gösta Wrede, Metropoliten Johannes, Rainer Carls / Varför inte kristendom?35.00
81038Göran Åstrand (Red) / Tro Bekännelse Lära Svenska kyrkans grundläggande dokument50.00
01757Göranson N J / Evangelisk dogmatik Första delen100.00
12356Hafstad Kjetil / Das Geschichtsvertändnis Karl Barth Wort und Geschichte110.00
575881Hagberg Markus (Red) / Een kort underwijsning om några aff the förnemligaste Articlar i then Christeligha läron165.00
BOD560Hagberg Markus (Red) / Spiritualitet för en ny tid 70.00
71853Hagberg Markus / Jag tror på en enda Gud35.00
71874Hagberg Markus / Vad tror Svenska Kyrkan på?40.00
23403Hagen Odd / Kyrka och sakrament35.00
34281Hagen Odd / Vår kristne tro. Innföring i metodistisk troslaere90.00
90285Hagen Odd / Vår kristne tro. Innföring i metodistisk troslaere80.00
83953Hammond T C / In Understanding Be Men A Handbook of Christian doctrine edited and revised by David F W Wright40.00
14248Hammond T C Wright David F ( Rev. and edit.) / In understanding be men A handbook of christian Doctrine40.00
11886Harlin Tord (Red) / Kristen tro idag 75.00
22547Harris Murray J / From Grave to Glory Ressurection in the New Testament Including a Response to Norman L Geisler150.00
24349Hastings H L / Bibelns inspiration40.00
36295Hedberg Gösta / Därför är du till25.00
28679Hegstad Harlad / Transcendens og inkarnasjon Troserkjennelsens problem ileivalens teologi mit einer deutschen Zusammenfassung 210.00
71812Hellberg Johannes, Rune imberg, Torbjörn Johansson (Red) / Fri och bunden En bok om teologisk antropologi250.00
01813Hellman Frithiof / Gives det orimligheter i Bibeln + Yatman Ch h / Praktiska råd för själavinnare + Meyer F B / Abraham Guds vän75.00
36589Hemberg, Holte, Jeffner / Människan och Gud En kristen teologi30.00
09462Henriksson Lennart / Att tro på Herren Jesus Tro i vår tid 520.00
71463Herbertsson Johan / 1689 års katekes av Olaus Swebilius300.00
21895Hermerén Harry / Den kristna tron En översikt25.00
21183Herngren Leif / Jag tror Trosbekännelse för kristna och andra sökare35.00
52166Hesselbacher Karl / Guds underbara kraft50.00
23875Hillerdal Gunnar / Med Jesus som Mästare och Herre35.00
71485Hillerdal Gunnar, Dag Sandahl / På lärjungasätt Ett brevsamtal om kyrkans tro i en halvsekulariserad tid75.00
317961Hillerdal Gunnar, Sandahl Dag / På lärjungasätt Ett brevsamtal om kyrkans tro i en halvsekulariserad tid85.00
34746Hjeresen Axel / Den moderna människans dogmer40.00
33266Hodgson Peter C, King Robert H / Christian Theology An introduction to Its Traditions and Tasks95.00
71973Hodgson Peter, Robert H. King / Christian Theology An introduction to Its Traditions and Tasks125.00
36302Holgersson Bertil / Det är skrivet35.00
31203Holmström Folke / Uppståndelsetrons konsekvenser Teologiska skisser50.00
56507Hoogland Marvin P / Calvins perspective on the exaltation of Christ in Comparison with the Post-Reformation Doctrine of the Two States95.00
31656Horton Michael / We believe Recovering the essentials of the apostles creed145.00
14909Hromas R P / Passport to the Bible You can... understand the Bible for yourself, use the Bible to answer your questions, find solutions to your problems50.00
01933Hughes Hugh Price / Jesu Kristi kristendom90.00
11732Hägglund Bengt / Trons mönster En handledning i dogmatik65.00
10980Ignell N / Jesu Christi och Hans Apostlars lära, enligt Nya Testamentets kanoniska skrifter kritiskt framställd Förra delen100.00
71112Ihlén Chr. / De protestantiske principers stilling i det moderne aandsliv190.00
53703Ilmoni Synnöve / Religiösa strövtåg av en lekman80.00
54961Imberg Josef / Den goda vägen Enkel handledning för församlingar och enskilda i vår evangelisk-lutherska etik45.00
90375Imberg Josef / Kristna huvudord70,00
20215Imberg Josef / Skapelse och frälsning Några huvuddrag i den kristna trosläran40.00
36303Imberg Josef / The Way of Life Main Lines of the Christian Faith55.00
31197Internationell teologi Fem föreläsningar KISA Rapport Nr 5 198855.00
81285Ironside H A / Wrongly - Dividing the - Word - of -Truth Ultra-dispensationalism examined in the Light of Holy Scripture75.00
28538Isaksson Abel / Marriage an Ministry in the New Temple a Study with Special references to Mt 19.13-12 and 1 Cor 11:3-16125.00
02976Jack Alison M / Texts reading Texts, Sacred and Secular175.00
34121Jackson George /Jesu lära90.00
80345Jeffery Peter / Så väldig är vår Gud25.00
29241Johannesson Rudolf / Kristendomens grudntankar i kortfattad framställning30.00
00726Johannesson Rudolf / Kristendomens grundtankar I kortfattad systematisk framställning30.00
24638Johnsson V / Till strid för kristen tro II-III Är Kristus sann Gud? Kristi världshistoriska betydelse75.00
32305Johnsson V / Till strids för kristen tro (med förord av prof A Kolmodin) II Är Krisuts sann Gud? III Kristi ärldshistoriska betydelse75.00
71872Jonsson Ulf / Med tanke på tron En introduktion till fundamentalteologin Band 1 Naturlig teologi300.00
30094Jonsson Åke / Skapelseteologi En studie av teologiska motiv i Gunnar Edmans författaskap135.00
10642Jonzon Bengt / Kristendomens huvudstycken med ledning av och till ledning in i kyrkans böcker50.00
22653Josefson Ruben / Bibelns auktoritet Prästmötesavhandling75.00
14812Kaftan Theodor / Modern teologi för den gamla tron Tids- och evighetsmässiga betraktelser för teologiskt intresserade framställda120.00
01356Kahnlund Sten / Vardagsteologi Till huvudstyckena i vår kristna tro40.00
32128Karlsson Jan-Åke / Kampen för tron 40,00
09520KauppinenJuha / The St Thomas Mass Case Study of an Urban Church Service40.00
01696Kee Alistair (Edited) / The Scope of Political Theology60.00
41472Keeley Robin (Red) / Kristen tro En illustrerad handbok85.00
32761Kelsey Morton T / Myth History and Faith The Remythologizing of Christianity140.00
19641Kent John H S / The end of the Line? The Development of Chrisitan Theoogy in Last Two Centuries75.00
103333Kertelge Karl / "Rechtfertigung"bei Paulus Studien zur Struktur und zum Bedeutungsgehalt des paulinischen Rechtfertigungbegreifs140.00
01351Kesler Jay, Stafford Tim / Du och Gud30.00
22065Kibungi Buana och Selinder Per-Magnus / Endast i Kristus - Om den allmänneliga kyrkan de heligas samfund Tro i vår tid nr 1140.00
34368Kieffer René / I närkamp med bibeln.30.00
01665Kirn Otto / Den evangeliska dogmatiken i dess grunddrag55.00
02522Kjöllerström Sven (Utg) / Praktisk teologi En handbok i kyrkans organisation och verksamhetsformer45.00
26494Kolmodin A / Evangelii sanning En liberalt-radikala teologins sammanstörtande En vidräkning af A Kolmodin75.00
16356Kolmodin Ad / Bibliska tids- och stridsfrågor50.00
55253Kolmodin Ad / Bibliska tids- och stridsfrågor, II Behöfva vi Kristus, III Den jungfruliga födelsen, IV Jesu uppståndelse, V Är Johannesevangeliets Kristusbild en annan än synoptikernas?, VI Den biblis150.00
101352Kraemer Hendrik / Kristendomens budskap i en icke-kristen värld110.00
24180Kraemer Héndrik / Religionens framtid50.00
36304Krakowiak Hillevi / Jag tror på en enda Gud Bibelord kring niceanska trosbekännelsen55.00
12859Kramer WM A / Devotions for Lutheran Schools80.00
22568Krauklis Vivian / Det som ingenting var60.00
09460Kristensson Uggla Bengt / Förlåtelsens grammatid Tro i vår tid nr 1215.00
28665Krook Oscar / Uppenbarelsebegreppet95.00
12582Küng Hans / Varför vara kristen?85.00
28431Künneth Walter / The Theology of the Resurrection160.00
02510Kyrkan i tiden Festskrifttillägnad biskop Per-Olov Ahrén på hans 60-årsdag150.00
54185Källstad Thorvald (Red) / Gemensam grund En skrift om frikyrklig trosåskådning Thorvald Källstad, David Lagergren, Lars Lindberg, Härold Norburg, Folke Thorell Stig Wikström40.00
34699Ladd George E / Jag tror på Jesu uppståndelse65.00
17117Ladd George E / The gospel of the kingdom Popular expositions of the kingdom of God45.00
20223Lagergren Cerl G. Bibelns grundläror70.00
80990Landgren L / Grunddragen till: Läran om Gud, Läran om helgelsen eller den christeliga sedesläran, Läran om rättfärdiggörelsen75.00
72543Landgren L. / Grunddragen till Läran om helgelsen eller den Christeliga sedeläran 1861h85.00
51563Larson Bruce / No Longer Strangers65.00
26150Laurelio Olavo (Biskop i Wästerås) / Articolorum fidei Synopsis Biblica in ufum Scholassticae Juventuuis eller Trones Artiklar150.00
70609Lefrin A. E. / Dogmatiska spörsmål Vår bibel Kristi person och verk Livet efter detta75.00
72798Lemke O.W / Den oförändrade Augsburgiska bekännelsen 100.00
10769Lind Hilda och Martin / Mänskligt och meningsfullt Kristen tro idag30.00
36280Lindberg Alf / Trons budskap30.00
01796Lindberg Conrad Emil / Christian Dogmatics and Notes on the History of Dogma150.00
BOD119Lindberg Lars / Ny skalpelse45.00
12030Lindberg Lars / Omvändelsen i Karl Barths teologi45.00
01792Lindén Fritz / Genom tron allena Handledning vid kristendomsundervisningen40.00
01793Lindén Ingemar / Kristendomens ABCZ35.00
84831Lindevall C A / Kristendomen i förnuftets och den moderna forskningens ljus eller Kan en bildad nutidsmänniska fasthålla den traditionella uppfattningen af Bibeln såsom Guds ord och kristendomen såsom120.00
09466Lindgren Christina / Jesus Kristus - Hopp och framtidstro Tro i vår tid nr 930.00
22558Lindheim Ingebjörg / Kan jag tro?50.00
22665Lindman A G / Mot otron - Ett ord till kristna om s k fritänkare samt till dessa om kristendomen60.00
34997Lindroth Hjalmar (Utgivare) / En bok om kyrkans ämbete110.00
85050Lindroth Hjalmar / Kyrklig dogmatik Den kristna trosåskådningen med särskild hänsyn till det eskatologiska motivet och den frälsningshistoriska grundsynen band II120.00
53700Lindroth Hjalmar / Sakregister till Svenska Kyrkans bekännelseskrifter (utg 1957) jämte person-och namnregister och förteckning över skriftställen samt innehållsregister75.00
81298Lindroth Hjalmar / Schleiermachers religionsbegrepp. Förutsättningar och konsekvenser I150.00
22667Lindskog J / Medeltida kristendom i nutiden Ärkebiskop Merciers herdabrev mot modernismen och George Tyrrells stridsskrift40.00
24085Lindskog J / Schleiermachers lära om synden Lärans utbildning inom Protestantismen En undersökning150.00
01034Lindström Harald / Wesley and Sanctification A Study in the Doctrine of Salvation65.00
22027Lindström Henning / Skapelse och frälsning i Melanchtons teologi100.00
28950Lindström John / Naturrätten hos Sameul Pufendorf och hans uppgörelse med ortodoxin75.00
32508Little Paul E / Know what you believe30.00
22756Littmarck Tore / Frihetens tro45.00
575587Lizell Gustaf / Uppsatser i praktisk teologi 170.00
31408Ljunghoff J / Jesu förkunnelse framställd i fem huvudstycken45.00
10515Ljunghoff Johannes / Den Apostoliska trosbekännelsen och vår tid40.00
14551Lockman-Lundgren Jonas (Red) / Gud är inte tyst! 45.00
12299Lundgren Fredrik / Kateketisk handbok till den föreskrifna läroboken i katekes45.00
21117Lönning Inge / "Kanon im Kanon" Zum dogmatischen Grundlagenproblem des neutestamentlichen Kanons115.00
01803Lönning Per / Hva er kristendom75.00
28581Lönning Per / Hva er kristendom75.00
01728Lönning Per / Kristen tro45.00
01731Lönning Per / Kristen tro45.00
71541Lönning Per / Kristen tro45.00
28425Lönning per / The Dilemma of Contemporary Thology Prefigured in Luther, Pascal, Kierkegaard, Nietzsche125.00
00729MacDonald Charles / Regensburger Studien zur Theologie Church and World in the Plan of God140.00
85062Machen J Gresham / Den gamla och den nya tron60.00
24360Makin Christopher / The Same but Different? The Relationship Between Unity and Diversity in theTheological Ecumenism of Yves Congar 155.00
22958Malone Tom / Mountainpeaks of Christ65.00
96939Martensen H / Den kristliga dogmatiken170.00
22087Martling Martin / Bibeln besvarar frågor Ett bibelstudium utan kommentarer till själavårdens och uppbyggelsens tjänst70.00
09997Martling Martin / Livsfrågor och livslinjer50.00
33578Metodist-episkopalkyrkans lära och kyrko-ordning 1932 översättning från den auktoriserade amerikanska upplagan 1932 års upplaga100.00
33577Metodistkyrkans lära och kyrko-ordning översättning från den auktoriserade amerikanska upplagan antgen 1960100.00
80035Miller Randolph Crump / The clue to christian education. 55.00
34232Molin Lennart / Hela vår tro25.00
09467Molin Lennart, Persson Valter, Sollerman Bruno / Hela vår tro, Jag tror, Vår tro på Fadern Tro i vår tid nr 125.00
24079Molland Einar / Konfesjonskunnskap Kristenhetens trosbekjennelser og kirkesamfunn30.00
26528Moltmann Jurgen / Treenigheten och guds rike40,00
29471Morgan Charles H / A year´s bible course Based on the Scofield Reference Bible200.00
72437Moritz Klaus / Att bekänna Kristus idag35.00
23980Morris Leon / Jag tror på uppenbarelsen55.00
24775Mosesson Gust / Lärobok i kristlig troslära för bibelskolan80.00
34965Mott John R, Brunner Emil / Två budskap50.00
01724Mullins Edgar Young / The Christian Religion In Its Doctrian Expression150.00
31653Murdock Mike / The Leadership Secrets of Jesus75.00
01715Mörner Robert / Trosbekännelsen och sanningskravet Några lekmannatankar100.00
0176Mörner Robert / Trosbekännelsen och sanningskravet Några lekmannatankar110.00
72179Naville Ernest / Den himmelske fadren. Sju föredrag.809.00
60060Nilsson John / Kristen handbok35.00
24964Nilsson Kjell Ove / Träd upp i tid och otid En teologi i kristider för predikanter och andra sökare65.00
23233Nilsson Nils-Erik (Red) / Herrens bön, den apostoliska och den niceanska trosbekännelsen Nyöversättning för gudstjänstlivets behov av Birger Gerhardsson och Per-Erik Persson50.00
54426Nilsson Paul / Vår kristna lära Kort framställning för konfirmander40.00
21530Nilsson Torsten / 10 bud eller inga40.00
17963Nilsson Torsten / Det levande ordet En angelägen bok25.00
24613Nilsson Torsten / Det levande ordet En angelägen bok30.00
12812Nilsson Torsten / Ropet och svaret En bok om kristen tro45.00
72062Nilsson Torsten / Är Gud annorlunda? 75.00
70263Nyman Per / Utkast till Catechesunderwisning för NAttvawardsbarn130.00
02307Nyström Oscar / Antikritik (Ett komplement till Världarnas Skapelse och Människan inför Gudsuppenbarelsen)30.00
02404Nyström Oscar / Antikritik (Ett komplement till Världarnas Skapelse och Människan inför Gudsuppenbarelsen)40.00
83459Oljelund Ivan / En lekmans katekes eller enkla barnalära55.00
72204Olofsson Folke / Christus Redemptor et Consummator. A Study in the Theology of B.F. Westcott.95.00
24094Olsson Karl A / Sju laster och sju dygder85.00
10889Ongman John / Kortfattad framställning av Bibelns Grundsanningar45.00
28596Ord från Gud Om den gudomliga uppenbarelsen i kyrkans tro och liv55.00
01800Ording Hans / Dogmatisk metode100.00
85061Owen John / Christians are for ever!75.00
80344Packer J I / Se din Gud. Utdrag ur Knowing God utg i Sverige under titeln Lär känna Gud45.00
01804Parker Joseph / Studies in Texts för Family, church and School Vol IV80.00
01805Parker Joseph / Studies in Texts för Family, church and School Vol V80.00
56775Pastoral för Svenska kyrkan Dekankollegiet i Svenska kyrkans fria synod Pauli omvändelses dag, Herrens år 199275.00
82855Pazmino Robert W / Foundational Issues in Christian Education90.00
22173Persson Per Erik / Att tolka Gud i dag Debattlinjer i aktuell teologi30.00
22174Persson Per Erik / Att tolka Gud i dag Debattlinjer i aktuell teologi30.00
01809Petrén Erik / Att tro kristendomen som alternativ60.00
80630Petrén Per Edward / Uppståndelse! Ett bibelstudium40.00
71132Pettersson Hans / Försoningen genom Kristus Eller Studier i försoningsfrågan45.00
16486Philipson Sten / Bryta upp! Invit till en teologisk omprövning25.00
80331Pinsk A W / Guds suveränitet Guds Ord45.00
500204Pleijel Bengt / Innersidan En vandring genom den apostoliska trosbekännelsen av Bengt Pleijel55.00
80615Pleijel Gunnar / Om du bara visste...45.00
09700Poëll Ivar H / Subsidiaritetsprincipen75.00
09464Polbäck Pirkko / Verklighetens mystik - om uppståndelse och evigt liv Tro i vår tid nr 1315.00
53862Pontoppidan Eric / Collegium pastorale practicum. Förkortat sammandrag utgivet av Samfundet Libris. Språkligt reviderat.75.00
28283Pontoppidan Erik / Trosspegel65.00
85058Prenter Regin / Kyrkans tro. Kristen troslära för lekmän. 50.00
11332Quoist Michel / Kristus lever30.00
33671Rengstorf Karl Heinrich / Jesu uppståndelse45.00
22207Rhoton Dale och Elaine / Trons logik En undersökning av kristendomens anspråk35.00
16207Richardson Alan / Hur uppstod de klassiska dogmerna? En kort orientering50.00
14822Ricksand Åke / Vet du på vem du tror? En liten skrift om kyrkans trosbekännelser40,00
30249Riesenfeld Harald / I bibliskt perspektiv45.00
86250Riggs Ralph M / Vi Tror30.00
33631Riiser Sigvart / Uppståndelsen45.00
55267Riksand Åke / Vet du på vem du tror? En liten skrift om kyrkans bekännelse45.00
72856Ritschl Otto / Dogmengeschichte des Protestantismus125.00
10912Ritter Don (Red) / Det står skrivet 77 Nummer 4 årgång 4 Inneh predikn av C H Spurgeon, J C Ryle, Gösta Eriksson och Kjell Nilsson40.00
52265Robinson John A T / Gud är annorlunda (Honest to God)35.00
18488Rosén C E / Tillåter Bibeln en kristen att deltaga i krig?40.00
22858Rottenberg Isaac C / The Promise and the Presence toward a Theology of the Kingdom of God75.00
81503Rudin W / Kristi uppståndelse Några tankar40.00
01797Runestam Arvid / Jagiskhet och Saklighet till läran om rättfärdiggörelsen genom tron45.00
17018Ryken Philip Graham / The Message of Salvation with Study Guide140.00
71169Sahlberg Carl-Erik / Vad ska jag tro?25.00
00714Sahlin Harald / Några bibliska ledmotiv55.00
50007Sahlin Margit / Hurdan är Gud? Kristen tro i brytningstid30.00
31079Sauer Erich / Från evighet till evighet45.00
1063-ASauer Erich / Från evighet till evighet45.00
12701Schaeffer Francis / The God who is there95.00
27112Scharling C.I / Barthianisme175.00
01991Schéele K H Gez von / Kyrkliga Katekisationen i allmänna grunddrag framställd150.00
22813Schéele K. H. Gez. von / Till strids för friden150.00
71414Schultz Hans Jürgen (Red) / Gud vem är det egentligen? Det centralaste ämnet i livsåskådningsdebatten70.00
BOD321Scofield C I / Att rätt dela sanningens ord Tio korta studier i Skriftens huvudsanningar75.00
01993Scofield C I / Att rätt dela sanningens ord Tio korta studier i Skriftens huvudsanningar80.00
15152Scofield C I / Sanningens Ord Bibelstudier av C I Scofield60.00
33384Sedvall A G / Svårigheter i Bibeln Vägledning vid studium av Gamla Testamentet40.00
25241Selwyn E.G / The Incarnation40.00
32561Seymour Jack L, Miller Donald E / Contemorary Approaches Christian Education80.00
09455Shepard Victor A / The Nature and Function of Faith in the Theology of John Calvin115.00
28427Sigurdson Ola / Kärlekens skillnad Att gestalta kristen tro i vår tid95.00
71665Sigurdsson Ola / Kärlekens skillnad Att gestalta kristen tro i vår tid60.00
26501Sjöstrand Arvid / Satisfactio Christi Akademisk avhandling125.00
31413Soelle Dorothee / Theology for Sceptics85.00
81253Sollerman Bruno / Vår tro på fadern35.00
09503Sommer Wolfgang / Gottesfurcht und Furstenherrschaft Studien zum Obrigkeitsverständnis Johann Arndts und lutherischer Hofprediger zur Zeit der altprotestantischen Orthodoxie150.00
82826Souter John C / Min personliga Bibelstudiebok35.00
84719Stange Carl / Nutida trosproblem100.00
17803Steen H / tro och liv Kristen tros- och sedeslära70.00
28023Stendahl Krister / Meningar45.00
56930Stott John / Kristen - På tröskeln till 2000-talet55.00
85051Stott John / Kristendom En handbok i trons grunder55.00
02322Stott John / The Incomparable Christ100.00
85498Stott John R W / Basic Christianity45.00
85452Strauss Lehman / The first person75.00
85432Strauss Lehman / The second person75.00
575856Ström Åke V. / Guds gåvor Bibelförklaringar i anslutning till de tre trosartiklarna45.00
00681Sundquist Hjalmar / Jesu auktoritet Till frågan om kristendomens grundvalar45.00
28426Sundström Erland / På liv och död Svar på grubbelfrågor om kristen livsåskådning30.00
14110Sundström Erland / Svar på tal om tvivel och tro25.00
56457Sundström Erland / Uppståndelse ett levande hopp60.00
22620Sundström Erland, RimmerforsEinar, Sjögren John, Eeg-Olofsson Ansgar, Brånn Ragnar / Jag tror på...45.00
17198Svenska Missionsförbundets Undervisningsnämnd / Det glada budskapet Lärobok för konfirmander35.00
29908Svensson Axel B / Om rättfärdiggörelsen inför Gud Vittnesbörd ur de gamles skrifter35.00
20447Svensson Knut / Apostolisk tro Handledning för studier i anslutning till den apostoliska trosbekännelsen.40.00
52929Swedberg Bo / Vår väg idag60.00
11616Swärd Stefan / Hur kan jag tro på en Gud som jag inte kan se?40.00
02606Söderlund Hans / Mosaik glimtar av en personlig Gud50.00
98009Söderström Hugo / Biblisk tro i rymdåldern En kristen troslära för den som vill tro90.00
72199Söderström Hugo / Guds tio bud Bibelförklaringar över budorden45.00
55249Söderström Hugo / Vad säger Augustana? En kort kommentar till Augsburgska Bekännelsen med hänvisning till akturella teologiska frågor55.00
22297Talbot Neville S / Den kristna trons pånyttfödelse65.00
02664Temple William / Tro och liv60.00
01838Tergel Algot / Ett liv med Jesus45.00
02609Thielicke Helmut / Jag tror De kristnas bekännelse40.00
55334Thiessen Henry Clarende / Introductory Lectures in Systematic Theology75.00
22647Thornton Martin / My God A Reappraisal of Normal Religious Experience135.00
12704Torrey R.A / Vad Bibeln lär - En grundlig och omfattande studie av vad Bibeln har att säga om de stora lärofrågor som den behandlar95.00
31295Trons Hemligheter - Församlingen40,00
18351Trons Hemligheter - Helande40,00
33336Turton W H / The Truth of Christianity150.00
32255Tägt Nils / Vad är kristen tro?30.00
32268Tägt Nils / Vad är kristen tro?65.00
24524Tägt Nils / Vi tror på Gud Fader En bok om första trosartikeln50.00
31587Ullman U L / Lärobok i den kristna tros- och sedeläran65.00
17810Upsala universitets Årsskrift 1867 Theologi125.00
32356Valen-Sendstad / Ordet som aldrig kan dö35.00
1004-AValen-Sendstad / Ordet som aldrig kan dö65.00
20207Vikström John / Fråga biskopen om tro 60.00
28286Vinskei Gudmund / Den kristna trons grundsanningar40.00
01694Vägledning i trosfrågor för undervisning bland barn och ungdom50.00
72796Wallendorff Per / Rättfärdighetens lärare En exegetisk undersökning200.00
22753Watson John / The Doctrines of Grace100.00
22649Weber Hans-Ruedi / Makt Ett Bibelteologiskt studium100.00
21988Wedholm Immanuel / Bibel-studium De största frågorna. En hjälpreda vid biblisk forskning200.00
52273Wells David F / The search for salvation Contemarary christian theologies50.00
70581Weman Gunnar / Svenska kyrkans bekännelse 1993 Kyrkomötets jubelårshälsning till församlingarna i Svenska kyrkan60.00
71396Wern Paul / Gud vem är du? Tolv kapitel om biblisk tro45.00
72861Werner Arnold / Bekännelsetrogen frihet160.00
55831Westlind P A / Modern moralfilosofi eller bibeln? Med anledning av75.00
18033Westlind P A / Modern moralfilosofi eller bibeln? Med anledning av40.00
02964Whale J S / Christian doctrine Eight Lectures delivered in the University of Cambridge to undergratuates of all Faculties75.00
31534What Christians Believe45.00
28421Wiberg Gustaf / Skapelse, syndafall och återlösning. Teologisk forskning och debatt100.00
26653Wikmark Örjan / Ofelbarhet och evangelium En studie i Karl Rahners, Hans Küngs och Walter Kaspers uppfattning av kyrkans och läroämbetets infallibilitet100.00
14383Wilckens Ulrich / Uppståndelsen50.00
09737Winer Georg Benedict / Jemförande framställning af de särskilda christna kyrkopartiernas jemte original-språken bifogade beewis-ställen ur de Symboliska Skrifterna 300.00
90281Wobbermin Georg / Den evangeliska teologins kris och dess övervinnande65,00
70675Wollmer Lars / Grundtanken i Pehr Eklunds teologi65.00
54218Wollmer Lars / Pehr Eklund som dogmatiker130.00
36300Woodworth Floyd C, Duncan David D / Cornerstones of Truth A Study of BIble Doctrine40.00
34852Wright G Ernest / God Who Acts Biblical Theology as Recital50.00
70091Wythw William W / Pulpit germs100,00
28579Åkerlund Per (m fl) / Vår tro En bok om Svenska kyrkans tro45.00
27102Öhman Valter / Lekmannatro45.00
26916Östgren Nils / Den kristna bekännelsen i lära och kult50.00
36057Överland Per / Hva kirken laerer55.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |