Teologi / Dop
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
27333Alin S / Om dopet45.00
27332Anderson Wiktor, Engström Alfred / Några ord om dopet och Ännu några ord om det heliga dopet35.00
28041Anderson Wiktor, Engström Alfred / Några ord om dopet och Ännu några ord om det heliga dopet40.00
27330Andrén Olof / Bibeln och Dopet Ett bibelstudie över dopritualet35.00
84772Barth Karl / Det kristna dopet65.00
33341Beasley-Murray G R / Dopet i dag och i morgon. 45.00
84718Beasley-Murray G R / Dåpsyn under debatt65.00
27324Benader C E / Sinnesändring Dop och Församling25.00
84840Bensow Oscar / Ett samtal om dopet35.00
71193Bensow Oscar / Ett samtal om dopet25.00
35046Bergsten Torsten (Red) / En bok om Dopet i ekumenisk belysning Utgiven av Svenska Faith and Order-kommittén40.00
19355Berntsen Börge / Bakom dem var löftena Historisk skildring från reformationstidens döparrörelse45.00
60382Biskopsmötet (Arbetsgrupp) / Handledning beträffande Dopet. 25.00
84776Biskopsmötet / Dopet Pastorala och liturgiska kommentarer till dopordningarna i den svenska kyrkohandboken35.00
24679Biskopsmötet / Leva i dopet Brev från biskoparna till Svenska Kyrkans präster och församlingar30.00
27354Borgström J A / I dopfrågan I Kristi förordning om dopet Matt 28:1925.00
55419Brattgård Karl-Erik (Red) / Handbok för dop60.00
10873Brattgård Karl-Erik / Kyrkans dopundervisning (Utredning)50.00
81092Bring Joh / Är du döpt? Predikan på nästa söndagen efter nyårsdagen jemte ett Skriftetal.50.00
09515Bring Ragnar / Dop och medlemskap i kyrkan45.00
28578Bring Ragnar / Dopet och kyrkans enhet (Ur saertryck af Festskrift till Regin Prenter)40.00
33260Bring Ragnar / Dopets innebörd 45.00
24407Brodd Sven-Erik / Dop och kyrkotillhörighet enligt svenska kyrkans ordning Utkast och skisser40.00
86084Brodd Sven-Erik / Dop-kyrka-struktur. Uppsatser, föreläsningar och diskussioner60.00
14746Brown Henry / Dopet genom tiderna60.00
28441Bugge Amundsen Arne / Dåp og tradisjon Dåpstro og dåpspraksis i noen Östfolddistrikter på 1700- og 1800-tallet75.00
24408Christenson Sven / Dopet och livet En kortfattad bibelteologisk betraktelse45.00
13527Cullmann Oscar / Nya Testamentets lära om Dopet vuxendop och barndop60,00
26194Dahlstrand Torsten / Barndop eller bibliskt dop35.00
80920Dop Nattvard Ämbete En ekumenisk samsyn 50.00
71925Döpta till Kristus Predikningar Vid Societas Birgittae Generalkapitel i Vadstena 197645.00
41482Eckerdal Lars, Per Erik Persson / Dopet En livstydning Om dopets innebörd och liturgi25.00
27327Edwall Pehr (Red. kommite) / Kyrkan och dopet En debattbok om dopet idag och i framtiden utgiven på uppdrag av 1972 års prästmöte i Växjö stift40.00
60336Ehrenström Nils / Mutual recognition of baptism in interchurch agreements45.00
24378Ekblad Lars / Och hindra dem inte Barndopet ur pastoralt perspektiv60.00
80769Eriksson Algot / Det kristna dopet35.00
71752Ernest Theodosia / Forskningar rörande skriftens lära om dopet i form af samtal350.00
24414Fairfield E B / Det kristna Dopet Bref i dopfrågan55.00
09798Flemington W F / The New Testament Doctrine of Baptism95.00
53708Gardar Håkan / Dopet. Livstolkning och livsprogram35.00
24448Geasley-Murray G R / Dåpesyn under debatt50.00
575712Gilmore A. (Edit.) / Christian baptism A fresh attempt to understand the rite in terms of scripture, history and theology95.00
85871Grape Karl-Gunnar / Dopseden i Lappland under 1900-talets första hälft75.00
35067Gröhn Åke / Döpt till att leva Bibelstudier35.00
15085Gustavson Herbert / Dopet enligt Nya Testamentet (Häftad)35.00
35050Gustavson Herbert / Dopet enligt Nya Testamentet (Inbunden)40.00
80941Harlin Tord (Red) / Nordiska röster om dop och kyrkotillhörighet 75.00
70162Hartman Lars / 'Till Herren Jesu namn' Tro & Tanke 1993:435.00
33084Hartman Olov / Dopets gåva förpliktar (1939)45.00
1100-AHartman Olov / Dopets gåva förpliktar (1948)50.00
26076Hartman Olov / Dopets gåva förpliktar (1955)50.00
28919Hector Ingvar / Ett enda dop till syndernas förlåtelse30.00
02235Hedeen O / Hvarför och Därför eller Något om dop och församling af en f d Luthersk präst40.00
35072Hedegård David / Enighet i dopfrågan35.00
24409Helldén J Adolf / Dopets bad och nådens bord Betraktelser öfver Dopet och nattvarden25.00
27358Hemrin Sven (Red) / Tro och Liv Nummer 5 1975 40.00
85678Holmgren-Bernhoff Elisabeth / Uppståndelsens sakrament45.00
27377Hulse Erroll / Dop och församlingsmedlemskap25.00
27353J S / Är dopnyfödelsläran sann?35.00
27378Johansson Eric E / Dopet25.00
90006Jonsson Lars-Evert / Livets källa45.00
27355Juelsson Gunnar / Dopet och kristen fostran25.00
35038Kristiansen H Asak / Döparmartyrer50.00
35040Kulturen En årsbok 1957 Dop50.00
27375Lagergren David / Enhetsförslaget och dopfrågan25.00
85390Landgren L / Grunddragen till Läran om dopet + Läran om rättfärdiggörelsen + Läran om helgelsen65.00
02720Larsson Edvin / Dop tungotal egendomsgemenskap Om Apostlagärningarnas budskap30.00
12908Larsson Evert / Barndopets bibliska grund35.00
27329Laxvik Ingvar / Vad är mening med dopet?25.00
71204Laxvik Ingvar / Vad är meningen med dopet?35.00
35037Lindberg Lars / Dop tro och församling35.00
24567Lindberg Lars / Dopet in i Kristus40.00
27320Lindblom Eric G / Dop och församlingsgemenskap Varför man måste tillhöra en församling då man blivit döpt40.00
24593Lundberg Per / La Typologie Baptismale Dans Láncienne Eglise90.00
24564Lövgren Oscar / Dopet till Kristus Från Bibelns, Historiens och nutida trossynpunkt65.00
31979Löwegren Mikael (Red) / Kyrkan och dopet idag Om dop i 2010-talet165.00
27331Malm Folke / Dopet25.00
52165Markgren Richard / Vårt dop65.00
27382Meuller Gustaf / Predikan om dopet Hållen i Laxarby kyrka den 13 april 1917 för bemötande av baptisternas lära35.00
24556Min väg till dopet Några vittnesbörd80.00
56628Nilsson Kjell Ove (Red) / Dop Nattvard Ämbete Den officiella texten från Faith and Order – den sk Lima-texten 198245.00
85670Nilsson Kjell Ove (Red) / Studieplan Dop nattvard ämbete Den officiella texten från Faith and Order – den sk Lima-texten 1982… 25.00
21150Nilsson Kjell Ove / Tro - Dop - Medlemskap Ur ett ekumeniskt perspektiv35.00
24450Norberg J P / Det Kristna Dopet45.00
35052Nowén Sven / Varför döper vi?50.00
24590Nyström OScar E / Är det s. k. barndopet en synd? En biblisk och historisk utredning i dopfrågan35.00
24455Odenvik Nathan / Dopet i historisk belysning25.00
24566Olingdahl Göte / Dopet och vägen25.00
24565Palmqvist Arne (Red) / Dopet i Svenska Kyrkan45.00
82230Persson Per Erik, Göransson Göran, Säfström Bo S / Dopet Teologiskt Kyrkorättsligt Pastoralt35.00
83898Petersson Kjell / Kyrkan, folket och dopet En studie av barndopet i Svenska kyrkan175.00
52471Philipson Sten M / Hus med dubbel ingång En studie av argumentationen i remissdebatten om dop och kyrkotillhörighet40.00
51001Reimers Eva / Dopet som kult och kultur. Bilder av dopet i dopsamtal och föräldrarintervjuer60.00
84773Robinson Henry Wheeler / Om dopet45.00
27379Rodhe Birgit / Att döpa barn40.00
85872Ruuth Anders / Dopets rikedom enligt bibeln och bekännelseskrifterna. Provupplaga55.00
28432Sannes Kjell Olav / Dåpen og dens plass i kirkens liv80.00
58631Sjögren Per-Olof / Dopdräkten35.00
27381Sjöholm Öyvind / Tryggare kan ingen vara Några ord om Ditt barns dop En dophälsning25.00
27318Stenström Åke / Är du verkligen döpt?25.00
27356Stott John R W / The Baptism and Fulineess of the Holy Spirit35.00
85450Sundkler Bengt / Huru gammalt är barndopets sakrament?60.00
22921Svenska Kyrkan (Kommitté) Vägen till kyrkan Om dopet och kyrkotillhörigheten Ett diskussionsbetänkande nr 2 från en arbetsgrupp inom Svenska kyrkan50.00
24569Svenska kyrkans Centralstyrelse / Dop och Kyrkotillhörighet Ett diskussionsbetänkande45.00
83305Svenska kyrkans församlingsnämnd / Dop och kyrkotillhörighet - Ett pastoralt program Mitt i församlingen 1995:445.00
53702Svärd Björn, Sjölin Ingegerd, Thaning Birgitte / Dopet i fokus60.00
24451Söderblom Nathan / Dopet25.00
24453Söderholm G E / Huru jag kom till klarhet i dopfrågan55.00
09933The Inter-Lutheran Commission / Holy Baptism Contemporary Worship 735.00
60377The Lutheran Church of America / Affirmaion of the baptismal Covenant. Contemporary Worship 845.00
80607Thelin Johan (Red) / Upp ur vilda djupa vatten om dopet Kyrkligt magasin nr 6/8960.00
27319Thomassen Ths (Pastor Metodistkyrkan) / En orientering i dopfrågan25.00
24560Wahlborg Ragnar / Iklädd Kristus Frälsningskaptenen och baptistpastorn i överläggning om dopet30.00
24562Warns Johannes / Reformatorerna och samvetsfriheten50.00
35071Warns Johannes / Dop och konfirmation - två viktiga kyrkofrågor50.00
24563Warns Johannes / Dopet och vår tid50.00
24568Warns Johannes / Döparrörelsen under och efter reformationen50.00
22222Warns Johannes / Reformatorerna och samvetsfriheten50.00
72438Wendel-Hanse Erland / Vårt kristna dop 35.00
27328Wendel-Hansen Erland / Vårt kristna dop 45.00
53088Wennfors Ivar / Det urkristna dopet En biblisk studie55.00
24592Wiberg A / Det kristliga dopet Framställdt i Bibelns egna ord och beledsagadt med förklarande anmärkningar175.00
118062Wärenstam Eric / Det urkristna dopet35.00
1083-AWärenstam Eric / Det urkristna dopet30.00
13047Wärn Daniel / Låt alla döpa er!75.00
25251Wärn Daniel / Låt alla döpa er!40.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |