Teologi / Dop
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
60377Affirmaion of the baptismal Covenant. Contemporary Worship 860,00
27333Alin S / Om dopet45.00
27332Anderson Wiktor, Engström Alfred / Några ord om dopet och Ännu några ord om det heliga dopet45.00
28041Anderson Wiktor, Engström Alfred / Några ord om dopet och Ännu några ord om det heliga dopet45.00
27330Andrén Olof / Bibeln och Dopet En bibelstudie över dopritualen25.00
85675Aourell Göte / Herrens måltid. Vår väg idag nr 845.00
84772Barth Karl / Det kristna dopet75.00
85390Barth Karl / Det kristna dopet65.00
33341Beasley-Murray G R / Dopet i dag och i morgon. 65.00
84718Beasly-Murray G R / Dopet idag och i morgon100.00
27324Benader C E / Sinnesändring Dop och Församling30.00
35046Bergsten Torsten (Red) / En bok om Dopet i ekumenisk belysning Utgiven av Svenska Faith and Order-kommittén40.00
84776Bergsten Torsten, Kyrö-Rasmussen Kjell, Engelsen Nils J / Dopet och församlingen, Dåben - et sakramente, Tro og dåp Tre nordiska teologiska uppsatser75.00
19355Berntsen Börge / Bakom dem var löftena Historisk skildring från reformationstidens döparrörelse50.00
84840Besow Oscar / Ett samtal om dopet45.00
24679Biskopsmötet / Leva i dopet Brev från biskoparna till Svenska Kyrkans präster och församlingar30.00
27354Borgström J A / I dopfrågan I Kristi förordning om dopet Matt 28:1945.00
55419Brattgård Karl-Erik (Red) / Handbok för dop75.00
10873Brattgård Kerl-Erik / Kyrkans dopundervisning55,00
81092Bring Joh / Är du döpt? Predikan55.00
09515Bring Ragnar / Dop och medlemskap i kyrkan45.00
28578Bring Ragnar / Dopet och kyrkans enhet (Ur saertryck af Festskrift till Regin Prenter)55.00
33260Bring Ragnar / Dopets innebörd Under red av Per-Olov Ahrén45.00
24407Brodd Sven-Erik / Dop och kyrkotillhörighet50.00
86084Brodd Sven-Erik / Dop-kyrka-struktur. Uppsatser, föreläsningar och diskussioner60.00
85671Brödet och vinet i herrens måltid. Utredning om nattvardselementens beskaffenhet45.00
28441Bugge Amundsen Arne / Dåp og tradisjon Dåpstro og dåpspraksis i noen Östfolddistrikter på 1700- og 1800-tallet75.00
18387Centerwall Otto / Ditt dop35.00
24408Christenson Sven / Dopet och livet En kortfattad bibelteologisk betraktelse55.00
27552Christensson Sven / Dopet och livet En kortfattad bibelteologisk betraktelse50.00
13527Cullmann Oscar / Nya testamentets lära om Dopet vuxendop och barndop60,00
27334Dahl G / Dopfrågan och Dopsanningen55.00
24560Dahlborg Ragnar / Iklädd Kristus40.00
26194Dahlstrand Torsten / Barndop eller bibliskt dop35.00
35040DOP Kulturens årsbok50.00
80920Dop Nattvard Ämbete En ekumenisk samsyn 55.00
83305Dop och kyrkotillhörighet - ett pastoralt program Mitt i församlingen 1995:455,00
35069Dop och kyrkotillhörighet Ett diskussionsbetänkande45.00
24569Dop och Kyrkotillhörighet Ett diskussionsbetänkande45.00
26032Dopet - en Guds gåva35.00
24378Ekblad Lars / Och hindra dem inte Barndopet ur pastoralt perspektiv80.00
27326Ekström Bo, Nygren Lennart, Brander Bo, Persfjord Roland, Källström Bengt I / Döpta till Kristus predikningar vid Societas Sanctae Birgittae Generalkapitel i Vadstena25.00
24414Fairfield E B / Det kristna Dopet Bref i dopfrågan60.00
24413Ferré F / Dopet på Pingstdagen eller De tre tusen omvändes dop Föreläsning hållen i Svenska baptistkyrkan i Chanute, Kansas USA den 23 April 189645.00
09798Flemington W F / The New Testament Doctrine of Baptism140.00
53708Gardar Håkan / Dopet. Livstolkning och livsprogram. 55.00
24448Geasley-Murray G R / Dåpesyn under debatt50.00
85871Grape Karl-Gunnar / Dopseden i Lappland under 1900-talets första hälft75.00
35067Gröhn Åke / Döpt till att leva Bibelstudier35.00
35050Gustavson Herbert / Dopet enligt Nya Testamentet45.00
60382Handledning beträffande Dopet. På biskopsmötets uppdrag utgiven av biskopsmötets arbetsgrupp för dopfrågor50,00
27323Hansson Hans-Olof / Det här med dopet40.00
80941Harlin Tord (Red) / Nordiska röster om dop och kyrkotillhörighet Synpunkter och föredrag från en nordisk ekumenisk konsultation om teologi och kyrkorätt med anledning av Vägen till kyrkan - diskussion75.00
70162Hartman Lars / 'Till Herren Jesu namn' Tro & Tanke 1993:435.00
09533Hartman Lars / Till Herrens Jesu namn60.00
26076Hartman Olov / Dopets gåva förpliktar50.00
18227Hector Ingvar / Ett enda dop till syndernas förlåtelse25.00
09519Hector Ingvar / Ett enda dop till syndernas förlåtelse30.00
02235Hedeen O / Hvarför och Därför eller Något om dop och församling af en f d Luthersk präst40.00
35072Hedegård David / Enighet i dopfrågan50.00
24409Helldén J Adolf / Dopets bad och nådens bord Btraktelser öfver Dopet och nattvarden55.00
27358Hemrin Sven (Red) / Tro och Liv Nummer 5 1975 (Bert Franzén, Sven Hemrin,Hans C Cavallin, Månsus Harry, William Öhrman, Torsten Bergsten)40.00
35039Henningson Karl-Åke / Striden om lekmannadopet En studie i motsättningen mellan Svenska Kyrkan och Svenska Missionsförbundet 1878-189880.00
85678Holmgren-Bernhoff Elisabeth / Uppståndelsens sakrament45.00
09933Holy Baptism Contemporary Worship 735.00
27377Hulse Erroll / Dop och församlingsmedlemskap25.00
27353J S / Är dopnyfödelsläran sann?40.00
27378Johansson Eric E / Dopet25.00
24994Johnsson Lennart / Baptist Reconsideration of Baptism A Presentation of hte Baptist Union of Sweden and a Study of its Official Response to BEM in relation to the Public Discussions primarily amongst150.00
27355Juelsson Gunnar / Dopet och kristen fostran40.00
35038Kristiansen H Asak / Döparmartyrer55.00
27327Kyrkan och dopet En debattbok om dopet idag och i framtiden utgiven på uppdrag av 1972 års prästmöte i Växjö stift50.00
27375Lagergren David / Enhetsförslaget och dopfrågan25.00
02720Larsson Edvin / Dop tungotal egendomsgemenskap40.00
12908Larsson Evert / Barndopets bibliska grund40.00
27329Laxvik Ingvar / Vad är mening med dopet?15.00
85673Lindberg Gustaf / Nattvarden45.00
85674Lindberg Gustaf / Nattvarden45.00
35037Lindberg Lars / Dop tro och församling45.00
24567Lindberg Lars / Dopet in i Kristus50.00
27320Lindblom Eric G / Dop och församlingsgemenskap Varför man måste tillhöra en församling då man blivit döpt50.00
27949Lindblom Joh / Jesu missions- och dopbefallning Matt 28:18-20 Tillika en studie över det kristna dopets ursprung100.00
24593Lundberg Per / La Typologie Baptismale Dans Láncienne Eglise110.00
24564Lövgren Oscar / Dopet till Kristus Från Bibelns, Historiens och nutida trossynpunkt75.00
31979Löwegren Mikael (Red) / Kyrkan och dopet idag Om dop i 2010-talet165.00
27331Malm Folke / Dopet20.00
52165Markgren Richard / Vårt dop65.00
27382Meuller Gustaf / Predikan om dopet Hållen i Laxarby kyrka den 13 april 1917 för bemötande av baptisternas lära40.00
24556Min väg till dopet Några vittnesbörd80.00
85638Nilsson Kjell Ove (Red) / Dop nattvard ämbete Den officiella texten från Faith and Order – den sk Lima-texten 1982…55.00
85662Nilsson Kjell Ove (Red) / Dop nattvard ämbete Den officiella texten från Faith and Order – den sk Lima-texten 1982…55.00
85670Nilsson Kjell Ove (Red) / Studieplan Dop nattvard ämbete Den officiella texten från Faith and Order – den sk Lima-texten 1982… 40.00
24450Norberg J P / Det Kristna Dopet45.00
35052Nowén Sven / Varför döper vi?50.00
24590Nyström OScar E / Är det s. k. barndopet en synd? En biblisk och historisk utredning i dopfrågan med en efterskrift75.00
24455Odenvik Nathan / Dopet i historisk belysning20.00
24566Olingdahl Göte / Dopet och vägen25.00
24565Palmqvist Arne (Red) / Dopet i Svenska Kyrkan45.00
82230Persson Per Erik, Göransson Göran, Säfström Bo S / Dopet teologiskt kyrkorättsligt pastoralt30.00
83898Petersson Kjell / Kyrkan, folket och dopet En studie av barndopet i Svenska kyrkan175.00
52471Philipson Sten M / Hus med dubbel ingång En studie av argumentationen i remissdebatten om dop och kyrkotillhörighet60.00
13124Pleijel Bengt / Vattenstämpelns hemlighet50.00
51001Reimers Eva / Dopet som kult och kultur. Bilder av dopet i dopsamtal och föräldrarintervjuer80,00
84773Robinson Henry Wheeler / Om dopet45.00
27379Rodhe Birgit / Att döpa barn40.00
27380Runbäck O E / Dopet som Nådemedel Läran om det kristliga dopet af prosten och filosofie doktorn P Helander granskad enligt Nya Testamentet45.00
85872Ruuth Anders / Dopets rikedom enligt bibeln och bekännelseskrifterna. Provupplaga55.00
28432Sannes Kjell Olav / Dåpen og dens plass i kirkens liv80.00
27381Sjöholm Öyvind / Tryggare kan ingen vara Några ord om Ditt barns dop En dophälsning20.00
27318Stenström Åke / Är du verkligen döpt?20.00
27356Stott John R W / The Baptism and Fulineess of the Holy Spirit40.00
02902Sundkler Bengt / Huru gammalt är barndopets sakrament?50.00
85450Sundkler Bengt / Huru gammalt är barndopets sakrament?75.00
53702Svärd Björn, Sjölin Ingegerd, Thaning Birgitte / Dopet i fokus75.00
24451Söderblom Nathan / Dopet25.00
32718Söderholm G E / Det kristna dopets innebörd och betydelse Enligt Bibeln, Luther och de lutherska teologerna i vår tid55.00
24453Söderholm G E / Huru jag kom till klarhet i dopfrågan60.00
80607Thelin Johan / Upp ur vilda djupa vatten om dopet Kyrkligt magasin nr 6/8960.00
27319Thomassen Ths (Pastor Metodistkyrkan) / En orientering i dopfrågan25.00
70657Valen-Sendstad Olav / Oppgjör om den lutherske dåpsläre En rekke dokumentasjoner100.00
22921Vägen till kyrkan Om dopet och kyrkotillhörigheten Ett diskussionsbetänkande nr 2 från en arbetsgrupp inom Svenska kyrkan60.00
24562Warns Johannes / Reformatorerna och samvetsfriheten50.00
35071Warns Johannes / Dop och konfirmation - två viktiga kyrkofrågor50.00
24563Warns Johannes / Dopet och vår tid50.00
24561Warns Johannes / Dopets historia till reformationstiden50.00
24568Warns Johannes / Döparrörelsen under och efter reformationen50.00
22222Warns Johannes / Reformatorerna och samvetsfriheten60.00
27328Wendel-Hansen Erland / Vårt kristna dop (Vår väg idag nr 7)45.00
24558Wennfors Ivar / Det urkristna dopet En biblisk studie45.00
53088Wennfors Ivar / Det urkristna dopet En biblisk studie75.00
24592Wiberg A / Det kristliga dopet Framställdt i Bibelns egna ord och beledsagadt med förklarande anmärkningar175.00
82866Wilson C G / Ett ord till församlingen om Herrens nattvard75.00
55078Wislöff Fredrik / Dåp45.00
118062Wärenstam Eric / Det urkristna dopet35.00
84775Wärenstam Eric / Det urkristna dopet75.00
13047Wärn Daniel / Låt alla döpa er!75.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |