Topografi och Lokalhistoria / Topografi och Lokalhistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
27274Algård Göran N. / Dalarna Sveriges Hjärta - The heart of Sweden - Daz Herz Schwedens45.00
00404Allwood Charles S, Allwood Martin S, Wahlgren Erik, Laycock G Kenneth / Experimentet i Mullsjö Anteckningar från ett språkpedagogiskt labaratorium95.00
70152Anander A / Smålands och Ölands Lantbrukskalender 1923450 .00
84792Andersson Karl / Där jätten föll Ur en fjällsockens historia70.00
15012Andersson Karl-Olof / Östergötland45.00
14014Andersson Ola / Ryssnatten90.00
575247Andersson Per / Släkten Lago från Gränna245.00
575261Assarsson Curt H. / Från stad och bygd i Medelpad 1951 (Medelpads Hembygdsbok)40.00
12314Bergen i all beskjedenhet40.00
13040Betraktelser, hållne vid åtskilliga missionsmöten i södra Sverige. Anteckningar af - e - o -.110.00
55653Bjälnes Agnar / Vi byggde Mjölby 1904-1994. En skildring av arbetarrörelsen i Mjölby under nittio år70.00
41463Bodafors Kyrka 1940-1990 35.00
20191Bra att veta om Öland 1973 35.00
41468Brandting Josef Ordf. styrelsen / Berättelse om Hovmantorps Hembygdsförening Dess verksamhet och förvaltning under 1952 25.00
51559Carlsson Emanuel / Skogsfolk Upplevelser, berättelser och sägner från Norrland och Dalarna95.00
575831Cederth Georg (Red) / Smedsläkten Hammarstedt 1757-196995.00
18009Cinthio Erik, Allan Ellenius, Evald Gustafsson, R. Axel Unnerbäck / Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 2 Småland och Öland105.00
81789De Geer Gerard (Baron) (Red) / Slaggstänk Personaltidning för anställda vid Lesjöfors-koncernen 45.00
85503E-O / Några af herrens tankar om barnen (Sandsjö)60.00
19666Edberg N / Om hembygdsforskning Verdandis småskrifter 17235.00
25240Edwall Per, Bojs Eric / Min hembygds kyrka 45.00
16960Engström Rune - Lindberg Gunilla / Stadsborna Tankar kring stadsstudier35.00
85660Ericson Uno Myggan / Den sista lyckliga sommaren (Nässjö)40.00
10975Fors Georg / Norra Sandsjö Kyrka25.00
29421Fors Georg / Sandsjö -Socken och samhälle160.00
83537Fors Georg / Sandsjöbor110.00
21017Fors George / Om väggar kunde tala90.00
33022Forsslund Karl-Erik / Hembygdsvård. I. Natuskydd och nationalparker55.00
10009Frostin Ernst, Ragnar Askmark, Per-Dane Rosén (Red) / Kring korset och kyrkan Minnesskrift utgiven av Kyrkliga Frivilligkåren inom Lunds Kristliga Studentförbund med anledning av dess tjugofemåriga t60.00
22029Fur Robert / Några blad ur min hembygds missionshistoria85.00
29654Geijerstam Gustaf af / Samlade allmogeberättelser II 50.00
32162Gillsäter Sven, Miltander Axel / Vi ses på Liseberg (1963)110.00
575522Gotska Sandön En film av Arne Carlsson producerad av Ingmar Bergman (Affisch!) 50.00
75104Gustawson Albert Sv. / Jönköpings läns lantbruksskola 1842-1912 samt densammas arvtagare...50.00
53286Haldorson David, Filipsson Harald / Västgötska dialektord från Södra Redväg60.00
33272Hallberg Göran / Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1983 80.00
57592Hallgren Sive (Text) Lennart Palmér (Teckningar) / Sommarresa i Eksjö-bygden50.00
18747Handlingar till Kyrkofullmäktiges i Lund sammanträden 1959-1962250.00
15281Hansson Karl-Johan / Att leva av tro En undersökning av den prästerliga profilen i Växjö stift40.00
20546Hansson Martin / Medeltida borgar Maktens hus i Norden90.00
75102Hector Ingvar / Bildbibeln i Gamla Hjelmseryds kyrka. Nyare konstverk berättar.40.00
575248Holmdal Nils, Littmark Helene / Paljacka, Pajso och Mylimak - Grangärde Finnmark och dess ortnamn70.00
500208Holmgren Holger / Trähus för Lancastermetod och grundskola40.00
12885Jacobson Gun (Red) / Mariestad - Som vi ser det 400 år 198360.00
21903Johansson Gust / Grammatikaliska ortsnamnsändelser Lekmannafunderingar100.00
10375Johansson i Backe, Erkner / Timmervägen. Längs Ångermanälven från Stekenjock till Härnösand35.00
70638Johnson Linnea, Johnson Molly Forselius, Tilda Maria-Eriksson Ingrid / Mormorsboken 75.00
25268Jonsson Karl / Fattighuset Självbiografisk berättelse75.00
67810Jonsson Sven/ Skörde och fäbodliv på Bottnan 1800-199965.00
12544Jönköpings läns Nykterhetsförbund 100 år. Minnesskrift 30.00
414579Jönköpingstraktens Kristliga Kvinnoförbunds Årsberättelse 1904-190565.00
20218Karlskoga En vägvisare (1958)40.00
11526Klass 6 Läsåret 97/98 Sandsjöfors / Sandsjöbladet (Elevtidning)35.00
12968Klosterliv i Vreta - förhistoria, andligt liv, daglig strävan, klostrets byggnader, nunnor och annat folk40.00
17004Köpcke Lola (Red) / Vi upptäcker hembygden Natur och kultur Årsbok 197230.00
19112Lagar till skydd för Svensk bygd och natur35.00
27334Larsson Berit / Gotlandshuset45.00
12768Lilja Agneta / Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv - ett exempel från Uppsala 1914-1945185.00
32524Lindberg Helge (Red) / Ortsnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 196875.00
32525Lindberg Helge (Red) / Ortsnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 196975.00
32523Lindberg Helge (Red) / Ortsnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 197175.00
32522Lindberg Helge (Red) / Ortsnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 197475.00
52653Lindén Dolly / Aneby i våra hjärtan40.00
81655Lindholm Valdemar / Fjället, skogen och myren. Tre Norrlandssägner.80.00
55728Liwin Zacharias / Kyrkostötoschopia saebyensis Eller Eric Jonssons Kyrko-Wäktares Brofogdes samt Orgel-Trampares Lefwernes Beskrifning Första delen110.00
51279Ljunggren Gustaf / Vid invigningen af nya universitetshuset i Lund Den 27 September 1882110.00
23483Losten Peder / Peders personer och Åkermans apa90.00
12993Lundström Otto och Ester / Människoöden kring en industri 1890-1950 Glimtar från Grundsundabygden65.00
500225Magnusson Sven Bertil / Där hemma65.00
53626Malmberg Bo (Red) / Den tidiga arbetarrörelsen i Enköping och pastor Spak60.00
14978Malmbäck Hembygdsförening (Red.Kommitté) / Malmbäck Krönika år 2004100.00
54838Malmbäck Hembygdsförening (Red.Kommitté) / Malmbäck Krönika år 2005100.00
12580Malmbäck Hembygdsförening (Red.Kommitté) / Malmbäck Krönika år 2006100.00
11419Malmbäcks hembygdsförening (Red.kommitté) / Malmbäck Krönika åren 2001-02100.00
13304Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1984 100.00
23251Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1985100.00
13301Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1986100.00
13296Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1987100.00
11298Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1988100.00
33137Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1989100.00
29502Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1990100.00
31082Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1991100.00
29500Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1992100.00
52547Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1993100.00
99993Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1994100.00
83461Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1995100.00
54484Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1996100.00
18412Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1997100.00
54093Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1998100.00
82016Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 1999100.00
56273Malmbäcks Hembygdsförening / Malmbäck Årskrönika 2000100.00
20013Mattsson Valter / Betty130.00
81022Mellander Ax, / Trones Ljus Vittnesbörd från Barne kontrakt75.00
41417Månsson Nils / Efterskörd (Norra Mellby Socken)175.00
86001Människa och miljö i Norrland. Fördomar och fakta. Föredrag, anföranden och diskussionsinlägg vid Norrlandsmässan 1967 i Örnsköldsvik75.00
17024Nihlén John / Vi upptäcker hembygden Handledning i hembygdsstudier 192940.00
17023Nihlén John / Vi upptäcker hembygden Handledning i hembygdsstudier 194940.00
28582Nihlén John / Vi upptäcker hembygden Handledning i hembygdsstudier 194940.00
22962Nilsson Annie, Arne Brånäs m.fl. (Red.kommitté) / Gislaveds Missionsförsamling 1899-196985.00
84231Nilsson Bengt / Under ett kyrkoår100.00
57597Nilsson Eric S (text) Lennart Palmér (Teckningar) / Eksjö - med ritstift och penna35.00
575326Norberg Arvid / Väckelse i Västgötabygd Några drag ur kyrkolivet i Skara Stift55.00
34381Nordberg Gunilla / I Skirö vill jag bo45.00
12949Nordqvist Anna / Barnhemmet i Nykarleby Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918-194350.00
34219Nordvall Edit / Axel ochj Maja40.00
29370Norman Birger / Utanikring Dikter på Ångermanländska35.00
70493Norrby J / Minnesblad från diakonissanstalten i Stockholm 1851-192690,00
70272Nässjö Missionsförsamling / Årsbok för Nässjö Missionsförsamling och Nässjö Missionsförsamlings Ungdom 194630.00
84096Nässjöbygdens Hembygdsråd / Då och nu i Nässjöbygden 1996 (Utgåva nr:14)50.00
50405Nässjöbygdens hembygdsråd / Då och nu i Nässjöbygden 2006 (Utgåva nr:19)60.00
575794Oledal Brita / Trädet på slätten55.00
85928Olsson Bror mfl / Ett bildverk om Lund75.00
10377Olsson Olof & Wallin Sven / Härnösand genom seklerna65.00
13121Olsson Thomas / Borgvattnets gamla prästgård En studie i ord och bild90.00
575329Persson Einar / Mulseryds kyrka En historik från medeltid till nutid Klockare Kyrkvärdar 1629-195475.00
75751Persson Ture (Red) / Naglarps Missionsförsamling 1878-197950.00
15032Petersson Folke / Kyrkor i Torsås85.00
71032Petersson Thorsten, Zachrisson Göran / Delary - Bruk med tradition45.00
53432Pettersson Viktor / Betlehemskyrkan 100 1840-1940 (Stockholm)30.00
15005Plantare Helga / Den mycket älskat ...65.00
17364Plantare Helga / Ingen hinner fram35.00
18396Plantare Helga / Livets fjärde dimension85.00
14981Plantare Helga / Läker de slagnas sår50.00
83276Prospekt för Sörängens Folkhögskola 1942 40.00
20118Quensel Alice / Vandring med släkten Quensel genom historiska miljöer95.00
26973Redin Jan / Meditationer över en altartavla (Långasjö kyrka)30.00
55279Roosval Johnny / Riddar Sankt Göran i Stockholms Stora eller Sankt Nicolai Kyrka145.00
80978Rosengren Josef (Red) / Ny Smålands beskrifning Konga Härad.55.00
33463Rydberg Viktor / Det forna Jönköping Skiss50.00
18676Rydén Josef (Huvudred.) / Då och nu i Nässjöbygden 1978 (Årg.3)50.00
23018Rydén Josef (Red) / Då och nu i Nässjöbygden 1979 - Årgång 435.00
35127Rydén Josef (red) Nässjöbygdens Hembygdsråd / Då och nu i Nässjöbygden 1981 Årgång 635.00
27924Rydström Ada / Boken om Tjust Andra delen60.00
33650Sahlgren Jöran, Nils Ahnlund m.fl. / Vår hembygd75.00
14970Salemförsamlingen Skattkärr / I pionjärernas spår Salemförsamlingens i Skattkärr Jubileumsskrift 1858-195870.00
500191Samuelsson Owe, Gunnar B. Peterson / Series Pastorum för Växjö Stift Uppföljning av prästserierna i Virdestams och Olssons Herdaminnen95.00
33745Sanct Olof 1998-99. Årspublikation för Ålands kyrkfolk. Femtioandra årgången100,00
32521Sandred Karl-Inge (Red) / Ortsnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 197575.00
36118Sandsjö Hembygdsförening / Sandsjöbygd Sandsjö hembygdsförening 1938-198850.00
50004Selling Gösta / Gamla hus i storstaden. Särtryck ur Samfundet S:t Eriks årsbok 195850.00
12756Silfving J / Två medeltida lagmanssläkter från Värend och Tiohärad170.00
14964Sjödin Agaton / Ångbåtstrafiken på Faxälvens mellersta del 1875-1921150.00
83157Sjödin NilsEric / Byssfolke45.00
80517Sjödin NilsEric / Gammelvärla ... å nu om da´n50.00
52965Sjödin NilsEric / Gammelvärla ... å nu om da´n40.00
10385Sjödin NilsEric / Kvinnfolke 60.00
33210Sjödin NilsEric / Mesbärarfolké90.00
85573Sjödin NilsEric / Nymoa60.00
81237Sjödin NilsEric / Odôgdern.70.00
70515Sjödin NilsEric / Åslappe65.00
55213Skoglund Gösta / Svenska öarna. Med rundtursbåt i Göteborgs Södra Skärgård50.00
52370Starbäck Karl / Samfundet för Hembygdsvård och vad det vill45.00
10638Steiner John / Skapande paus Wetterhus retreatgård45.00
31301Sunbring Per(Red) / 50 år. Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbunds Soldathem i Jönköping. Minnesskrift utgiven med anledning av ett femtio år förflutit sedan SAU:s soldathem i Jönköping invigdes40.00
52439Sundberg Sven-Gunnar / Offerkyrkor i gamla Växjöstiftet En vallfartssed under den lutherska ortodoxins tid55.00
85049Svanström Ivan / Byborna45.00
28376Svenska slott bilagor till Familje-Journalen 1951-52125.00
80511Svensson Alarik / Malmtoner och offerrök Berättelser och sägner från Öland och Vättern45.00
17195Svensson Alarik / Sagor dör aldrig (Småland)50.00
36531Svensson J A (Norra Sandsjö) / Den lilla språkläran för folkskolans barn40.00
34010Svensson J A (Norra Sandsjö) / Geografi uppställd efter normalplanen och syntetisk lärogång40.00
13383Svensson J.A / Öfningar i modersmålet enligt normalplanen för småskolor och folkskolor40.00
13035Swensson J.A / Betraktelser, hållne wid åtskilliga missions-möten i södra Sverige. Anteckningar af -e-o-.95.00
28834Sydow C W von / Våra folkminnen, en populär framställning 60.00
60168Sylvan Annelie / Eksjö 600 år Människorna och staden75.00
81337Söderberg Bengt (Huvud-red) / Lunds Privata Elementarskola 1900-1950 Del V ur samlingsverket Sveriges Studenter250.00
13627Taxeringskalendern 1958 För Vetlanda och Sävsjö städer, Bodafors Köping och samtliga kommuner i Östra och Västra Härader75.00
79999Thulin Olof / Adelsfolk statare och kritter60.00
70467Träff Uno / Västbo läsesällskap40.00
12878Tyllström Ingvar / Frivillighetens kyrka i Tullinge50.00
34216Wiking Andersson Christina, Marika Sandahl, Pablo Wiking-Faria / Halland150.00
16034Åberg Anders / Hundra år av sångarglädje. 1906-2006. Tranås manskör95.00
60407Åberg Göran / Dagbok om tro En rapport om religion i Vätterbygd35.00
41460Åberg Göran / Kyrkligt studiearbete i Växjö stift 1930-198060.00
575340Åhman Egon / Bilder ur kyrkolivet i Borås under 1900-talet45.00
23981Östholm K, Ingemar Thulin. Göran Hällström (Red) / Ramsele Skogsägareförening 50 År En jubileumsskrift60.00
10706Östman E, Bengt Lindell, Strömberg H, Persson Verner (Red) / Sandsjöminnen En bok om väckelse och kyrkoliv i Sandsjöbygden125.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |