Topografi och Lokalhistoria / Topografi och Lokalhistoria
Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

Art Nr Författare / Titel Pris SEK Info
85745Abramsson Konrad / Från eviga källor En Festskrift (Med anledning av Orsa Missionsförsamlings 75-årsjubileum) 50.00
575106Ahlberger Christer / Åmåls historia II 1860-1970125.00
71404Ahlén Oscar / Kyrkoliv och Gestalter i Västra Eneby-Kisa pastorat40.00
27274Algård Göran N. / Dalarna Sveriges Hjärta - The heart of Sweden - Daz Herz Schwedens45.00
F-0314Allwood Charles S, Allwood Martin S, Wahlgren Erik, Laycock G Kenneth / Experimentet i Mullsjö Anteckningar från ett språkpedagogiskt laboratorium45.00
84792Andersson Karl / Där jätten föll Ur en fjällsockens historia70.00
20234Andersson Karl / Mellersta Norrland och Mellanöstern50.00
85887Andræ Gustaf-Adolf / Klosterbrev från Vreta Verklighet och fantasi50.00
15907Ardala Baptistförsamling 50 år Minnesskrift 1927-197745.00
70652Arkeologi Nolaskogs - Fornlämningar, fynd och forskning i Norra Ångermanland75.00
575261Assarsson Curt H. / Från stad och bygd i Medelpad 1951 (Medelpads Hembygdsbok)40.00
12314Bergen i all beskjedenhet40.00
71735Bergström Carin / Kyrkplatsen som socknens centrum60.00
13040Betraktelser hållne vid åtskilliga missionsmöten i södra Sverige Anteckningar af -e-o -110.00
55653Bjälnes Agnar / Vi byggde Mjölby 1904-1994. En skildring av arbetarrörelsen i Mjölby under nittio år70.00
91201Björklund Per-Ola / Dalanöjen55.00
10766Bogren Yngve / Den kyrkliga försvenskningen av Skånelandskapen och Bohuslän. Studier till den s.k. uniformitetens genomförande 1645 - omkring 1750130.00
71228Borg Per (Red.) / Att studera i Göteborg och Karlstad 196775.00
70680Bååth-Holmberg Cecilia / Västmanland. Intryck och bilder60.00
BOD260Bäck Folke / Barn i gamla Östergötland95.00
51559Carlsson Emanuel / Skogsfolk Upplevelser, berättelser och sägner från Norrland och Dalarna95.00
91308Christiansson Olof / Hallandshumor45.00
81789De Geer Gerard (Baron) (Red) / Slaggstänk Personaltidning för anställda vid Lesjöfors-koncernen 45.00
19666Edberg N / Om hembygdsforskning Verdandis småskrifter 17235.00
27773Efter femtio år Hur Godtemplarorden utvecklats i Västerbotten En minnesskrift 1882-193285.00
91390En flicka i Tuna. Berättelsen om Andrietta (Tuna Socken Medelpad)60.00
16960Engström Rune - Lindberg Gunilla / Stadsborna Tankar kring stadsstudier35.00
93894Falkås Gunnar / Den siste knallen Roman40.00
72325Forssén Axel / Varnhem Svenska Fornminnesplatser nr 835.00
10009Frostin Ernst, Ragnar Askmark, Per-Dane Rosén (Red) / Kring korset och kyrkan Minnesskrift utgiven av Kyrkliga Frivilligkåren inom Lunds Kristliga Studentförbund med anledning av dess tjugofemåriga t60.00
31476Från Sundsvalls horisont Tillfällighetsdikter af Klippan son160.00
29654Geijerstam Gustaf af / Samlade allmogeberättelser II 40,00
34081Granberg Georg / Jul i fjällen35.00
71064Gunnarsson Barbro och Yngve / Karmansbo och järnet En bildberättelse55.00
91252Göteborgs Kyrkliga Sjömansvård (Broschyr)40.00
53286Haldorson David, Filipsson Harald / Västgötska dialektord från Södra Redväg60.00
33272Hallberg Göran / Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1983 80.00
72324Hallbäck Sven Axel / Läckö slott45.00
34729Hallén L. / I brytningstiderUr väckelserörelsernas historia i Uppland. Norra Upplands Missionsförening 1863-1898125.00
BOD244Handell Bernhard, Eric Rosén / Norrköping härs och tvärs i bild och vers60.00
18747Handlingar till Kyrkofullmäktiges i Lund sammanträden 1959-1962250.00
15281Hansson Karl-Johan / Att leva av tro En undersökning av den prästerliga profilen i Växjö stift40.00
F-0028Hedin Sven m.fl (red.) / Från ådalar och fjäll Härnösands stift 198250.00
BOD254Hellström Bertil / Eldpallen En trettiotalsskildring från de norrländska skogsbygderna50.00
71303Hjort Börje (Red). / Annat var det förr 20 Länsbor berättar om sina liv45.00
500208Holmgren Holger / Trähus för Lancastermetod och grundskola40.00
82886Hult Tufvesson Ann-Margret / Mathilda i Skirö Barndomsminnen från 1800-talets Småland250.00
72749Hultgren Anne, Gunnel Swedner, Gunborg Wahlman / Hemgården i Lund En förenings historia åren 1941-198095.00
12885Jacobson Gun (Red) / Mariestad - Som vi ser det 400 år 198360.00
82565Jacobsson Gunnar / Arvet ej förspill (Mjölby)60.00
21903Johansson Gust. / Grammatikaliska ortsnamnsändelser Lekmannafunderingar60.00
10375Johansson i Backe, Erkner / Timmervägen. Längs Ångermanälven från Stekenjock till Härnösand35.00
30298Johnsson Molly / Amerika-Breven140.00
71642Jonsson, Ulla-Britt & Thor, Clas Thor / Stilla flyter ån En Svartåvandring35.00
20218Karlskoga En vägvisare (1958)40.00
12968Klosterliv i Vreta - förhistoria, andligt liv, daglig strävan, klostrets byggnader, nunnor och annat folk40.00
19112Lagar till skydd för Svensk bygd och natur35.00
12768Lilja Agneta / Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv - ett exempel från Uppsala 1914-1945185.00
71149Lindblom Andreas, Berthelson Bertil / Vägledning i Vadstena klosterkyrka, kloster och klosterruiner25.00
81655Lindholm Valdemar / Fjället, skogen och myren. Tre Norrlandssägner.80.00
51279Ljunggren Gustaf / Vid invigningen af nya universitetshuset i Lund Den 27 September 1882110.00
29281Lorentz (pseud för L. N. Johnson) / Signa-Lisa Värmländsk originalskildring från mitten av 1800-talet. 95.00
71420Marklund Göran, Marklund Hans / Väckelsen var väldig Om läseriet i gränstrakterna mellan Västerbotten och Norrbotten70.00
72685Mattiasson Sven-Erik / Akka Berättar - Minnen ur samemissionärerna Anders och Regina Danielssons liv och verksamhet i fjällvärlden95.00
20013Mattsson Valter / Betty130.00
86001Människa och miljö i Norrland. Fördomar och fakta. Föredrag, anföranden och diskussionsinlägg vid Norrlandsmässan 1967 i Örnsköldsvik75.00
28582Nihlén John / Vi upptäcker hembygden Handledning i hembygdsstudier 194930.00
17004Nihlén John, Köpcke Lola (Red) / Vi upptäcker hembygden Natur och kultur Årsbok 197230.00
84231Nilsson Bengt / Under ett kyrkoår100.00
575326Norberg Arvid / Väckelse i Västgötabygd Några drag ur kyrkolivet i Skara Stift55.00
12949Nordqvist Anna / Barnhemmet i Nykarleby Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918-194350.00
29370Norman Birger / Utanikring Dikter på Ångermanländska35.00
70493Norrby J / Minnesblad från diakonissanstalten i Stockholm 1851-192690,00
71325Näver Pälle / Nävergiga Dikter i urval60.00
72185Och Guds ord hade framgång. Frikyrkan på Öckerö under ett sekel75.00
BOD443Ohlsson Fredrik / Fler tankar från mitt stockholmsfönster80.00
575794Oledal Brita / Trädet på slätten55.00
85928Olsson Bror mfl / Ett bildverk om Lund75.00
10377Olsson Olof & Wallin Sven / Härnösand genom seklerna65.00
71294Pamp Bengt / Ortsnamnen i Sverige65.00
17364Plantare Helga / Ingen hinner fram35.00
20118Quensel Alice / Vandring med släkten Quensel genom historiska miljöer95.00
F-0605Rask Lars / Lule älv och Letsi Kraftstation85.00
14970Salemförsamlingen Skattkärr / I pionjärernas spår Salemförsamlingens i Skattkärr Jubileumsskrift 1858-195870.00
72218Salomonsson Anita / Osalig längtan50.00
33745Sanct Olof 1998-99. Årspublikation för Ålands kyrkfolk. Femtioandra årgången100,00
50004Selling Gösta / Gamla hus i storstaden. Särtryck ur Samfundet S:t Eriks årsbok 195850.00
14964Sjödin Agaton / Ångbåtstrafiken på Faxälvens mellersta del 1875-1921150.00
83157Sjödin NilsEric / Byssfolke45.00
52965Sjödin NilsEric / Gammelvärla ... å nu om da´n40.00
10385Sjödin NilsEric / Kvinnfolke 60.00
33210Sjödin NilsEric / Mesbärarfolké90.00
85573Sjödin NilsEric / Nymoa60.00
81237Sjödin NilsEric / Odôgdern.70.00
70515Sjödin NilsEric / Åslappe65.00
71330Sjöstrand Henry / Frinnaryd i Småland Bygdefotografen Oskar Jaréns värld55.00
55213Skoglund Gösta / Svenska öarna. Med rundtursbåt i Göteborgs Södra Skärgård50.00
14469Spyken 9/9 198680.00
71187Svensk Turistkalender 1934 65.00
71223Svensk turistkalender 1937 STF 193740.00
16045Svenska Turistföreningens Vandrarhem 195975.00
71421Sverige kallar Handelstidningens och Göteborgstidningens rundresa (Broschyr 1941)30.00
28834Sydow C W von / Våra folkminnen En populär framställning60.00
81337Söderberg Bengt (Huvud-red) / Lunds Privata Elementarskola 1900-1950 Del V ur samlingsverket Sveriges Studenter250.00
40343Söderbäck Per / Estlands svenskbygd175.00
72731Taussi Sjöberg Marja / Skiljas Trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-Talet70.00
20259Telhammer Ingrid / Ådalens kyrkor75.00
26810Toremark Sven, Löwenspetz Stig / Sunne kyrka genom tiderna50.00
12878Tyllström Ingvar / Frivillighetens kyrka i Tullinge50.00
72724Uppsala Domkyrka (Informationshäfte 1955)45.00
91310Viksten Albert / Hälsingehumor85.00
71323Wasa (Informationsbroschyr 1972)35.00
71236Wasafynden berättar Katalog 14 April - 14 December 1961 Sjöfartsmuseet Göteborg Wasanämndens vandringsutställning70.00
BOD584Westeson Hjalmar / Ödemarkens lustgård130.00
12726Åberg Göran / Från Åttital till Åttital - Kyrkligt liv i Jönköping under hundra år40.00
575340Åhman Egon / Bilder ur kyrkolivet i Borås under 1900-talet45.00
53507Åmark Mats / Uppsala domkyrka genom åtta århundraden (1953)45.00
23981Östholm K, Ingemar Thulin. Göran Hällström (Red) / Ramsele Skogsägareförening 50 År En jubileumsskrift60.00

Klicka på 'Info', artikelnummer eller 'Författare/Titel' för beskrivning

| Varukorg | Kassan |